Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Скачати 78.85 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Дата28.07.2012
Розмір78.85 Kb.
ТипДокументи


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича

__________________С.В. Мельничук

«____»__________________ 2012року


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ ТА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.010102 «АРХІТЕКТУРА»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

^ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»


Галузь знань: 0601 – Будівництво та архітектура
Схвалено на засіданні кафедри будівництва і архітектури .

Протокол №5 від 20.01.2012 р.


Зав. кафедрою М.Ш. ФайнерПрограму підготували : І.В. Коротун

Н.О. Хілько


^ ЧЕРНІВЦІ - 2012


Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою "бакалавр" на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за напрямом 6.06102 "Архітектура" на навчання зі скороченим терміном підготовки приймаються на другий курс. Прийом зазначеної категорії вступників, здійснюється за фаховими теоретичним та практичними вступними випробуваннями: іспитом та творчим конкурсом.


^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ

1.1 Типологія будівель і споруд

Вплив природно - кліматичних умов на проектування житла. Орієнтація житлових будинків. Інсоляція. Квартира та її елементи. Типи квартир. Зонування приміщень. Індивідуальні одноквартирні будинки. Типи об'ємно - планувальних рішень. Індивідуальні будинки. Склад приміщень. Конструктивні особливості будинків присадибного типу. Планування ділянки. Зблоковані будинки. Схеми блокування. Особливості планування квартир. Терасні будинки. Секційні будинки. Секція. Типи секцій. Односекційні будинки. Особливості планування. Коридорні будинки. Переваги і недоліки. Схеми планів, типи квартир. Галерейні будинки. Характеристика. Схеми розрізів. Конструктивні рішення багатоповерхових житлових будинків. Техніко - економічні показники житлових будинків.

Громадські споруди. Їх містобудівельна роль. Класифікація. Основи схеми взаємозв'язку приміщень громадських споруд. Готелі. Призначення. Класифікація. Дитячі ясла-сади. Класифікація. Планувальні вимоги до дитячих садів. Склад приміщень. Групові приміщення. Архітектурно - планувальні композиції дитячих садків. Санітарно - гігієнічні та протипожежні вимоги до дитячих садків. Планування ділянки дитсадка. Школи. Класифікація. Склад приміщень школи. Учбові приміщення. Спортивні приміщення. Приміщення культурно - масового призначення. Шкільна їдальня. Архітектурно - планувальні композиції шкіл. Склад приміщень школи. Санітарно - гігієнічні вимоги. Кінотеатри. Класифікація. Склад приміщень. Функціональна схема приміщень кінотеатру. Приміщення глядацького комплексу. Приміщення демонстраційного комплексу кінотеатрів (глядацький зал, кінопроекційна). Театри. Склад приміщень. Приміщення глядацького комплексу.Види театрів. Приміщення демонстраційного комплексу театрів. Церкви. Основні частини храмів та їх функції. Форма, символіка. Завершення храмів.

Підприємства громадського харчування. Класифікація. Склад і взаємозв'язок приміщень. Схема функціонального зонування підприємств громадського харчування. Планувальні вимоги. Підприємства торгівлі. Характеристика основних типів. Основні об'ємно - планувальні схеми магазинів і ринків.


^ 1.2 ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

Система озеленення міста. Призначення і функції. Загальні техніко-економічні показники території мікрорайону. Фактори, що впливають на вибір території. Вимоги до території для нового будівництва. Основні функції і зони міста.Мікрорайон і його характеристики. Види і форми розселення які ви знаєте. Житловий район, його основні характеристики. Основні причини та передумови виникнення міст.

Стадії містобудівельного проектування. Поділ міст за господарським профілем та чисельністю.Поділ міст за адміністративним і культурним значенням і характером розвитку. Вулична мережа. Композиції міських центрів. Вимоги до планування центру. Вимоги, які ставляться до містобудівельних об'єктів. Основні принципи систематизації містобудівельних вимог. Обстеження території під проектування та будівництво, що воно включає.


^ 1.3 РЕСТАВРАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ

ТА СПОРУД.

Обгрунтувати відмінність між реставрацією і реконструкцією. Охоронні зони архітектурних пам'яток. Послідовність виконання проекту реконструкції і реставрації. Види фіксації пам'яток архітектури. Послідовність проведення дослідницької роботи перед виконанням проекту реставрації чи реконструкції споруди.


^ 1.4 ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Дати визначення мегалітичним споруди. Види мегалітичних споруд і їх призначення. Особливості архітектури Древнього Єгипту. Храмові комплекси Карнак і Луксор. Характеристика архітектури Древньої Греції класичного періоду. Типи давньогрецьких храмів. Особливості Давньоримської архітектури. Римські форуми. Формування хрестовокупольного храму в архітектурі Візантії. Характерні риси романської архітектури.

Тектоніка готичної архітектури. Найвідоміші готичні храми Західної Європи. Архітектурні пам'ятки Середньої Азії часів Арабського Халіфату.

Італійський ренесанс. Передумови зародження стилю барокко і класицизму. Архітектура Київської Русі. Регіональні архітектурні школи. Зародження міжнародного стилю. «Чикагська школа», «Баухауз».Органічна архітектура. Представники цього архітектурного стилю, їх роботи.

Нові стилістичні течії XX ст. Найвідоміші українські архітектори, архітектурні пам'ятки, ансамблі. Особливості стилю конструктивізм . Досягнення архітектури радянської доби. Визначні архітектори.

Найвизначніші архітектурні пам'ятки в м. Чернівці, архітектурні стилі. Сакральна архітектура Буковини. Архітектура Києва. Найвизначніші архітектурні пам'ятки їх автори. Особливості «Українського барокко»

Архітектура Китаю та Японії.

Вплив суспільно економічних відносин на формування архітектурного стилю (на прикладах).

^ 1.5 НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ

Види проекціювання. Їх застосування. Види аксонометричних проекцій.

Поняття про проекційне креслення. Дати визначення розрізу і січення. Види розрізів і січень. Основні складові елементи при побудові перспективи.


^ 1.6 КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Основи будівель. Фундаменти. Міжповерхові та горищні перекриття. Підлоги. Класифікація, вимоги. Горищні скатні дахи. Суміщенні плоскі дахи.

Внутрішні сходи. Конструктивні рішення. Несучі кістяки малоповерхових будинків. Вікна. Двері. Традиційні та сучасні конструкції житлових будинків. Арки, рами, куполи. Їх конструкції. Залізобетонний каркас багатоповерхових споруд. Балкони, лоджії, еркери, світлові ліхтарі. Конструктивне рішення.


^ 2. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

2.1. Творчий конкурс «клаузура» на задану тему:

"Мала архітектурна форма ", "Кіоск", "Тролейбусна зупинка", "Павільйон ".

Склад клаузури: план, два фасади, розріз, перспективне зображення (аксонометрія). Робота виконується на аркуші формату А-2 (або 2 аркуші А-3). Клаузура виконується від руки, в будь-якій техніці за вибором абітурієнта графічними матеріалами.

Робота виконується 3 години, замість прізвища на роботі вказується код, який відповідає номеру екзаменаційного листка.


^ 2.2. Основні завдання та критерії оцінки робіт з творчого конкурсу "клаузура":

- компоновка основних виглядів та перспективного (аксонометричного) зображення на площині паперу;

- передача пропорцій зображуваного об’єкта;

- об'ємність та новизна малої архітектурної форми;

- відображення матеріалу та фактури;

- техніка виконання клаузури;

- цілісність та архітектурна виразність об’єкту.

Оцінка 196-200 балів — виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх встановлених вимог в повному обсязі в якій зображений цікавий, цілісний, виразний, неординарний об’єкт проектування, цікавий пошук формоутворення, правильно зображено в перспективі (аксонометрії) та у проекціях, композиція аркуша цілісна, графіка та техніка якісна.

188-195 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання;

180-187 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві похибки технічного або художньо-естетичного характеру при виконанні чи оформленні роботи;

^ 180-200 балів — відповідає високому рівню підготовки.


170-179 балів – виставляється за роботу, яка виконана у повному обсязі, але має окремі похибки непринципового характеру щодо подачі чи формоутворення малої архітектурної форми, незначні неточності у зображеннях, якості графіки або техніки, компоновці зображення на форматі, написах.

160-169 балів – виставляється за роботу, яка виконана у повному обсязі, але має ряд незначні недоліки в:

- в основних виглядах або перспективному (аксонометричному) зображенні;

- в розташуванні зображень на форматі;

- в графіці або техніці виконання.

^ 160-179 балів – відповідає середньому рівню підготовки.


150-159 балів – виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить недоліки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання:

- створена мала архітектурна форма недосконала;

- є неточності у зображенні основних проекцій або перспективі (аксонометрії);

- недосконала композиція зображень на форматах;

- недосконала техніка викання або графіка;

- існує незавершеність окремих елементів роботи.


140-149 балів – виставляється за роботу, в якій виконана клаузура містить ряд помилок: не завершені варіанти рішення, недосконале, неякісне графічне оформлення, спотворення зображуваних форм, зменшена увага до пошуку новизни малої архітектурної форми, не витримана відповідність щодо подачі зображуваних елементів, випадкове розташування на аркуші.

^ 140-159 балів – відповідає низькому рівню підготовки.


139 балів і менше – виставляється за роботу, що містить грубі помилки: грубо порушено викання завдання, роботу не завершено, недосконале, не якісне графічне оформлення, значне спотворення зображуваної форми, відсутність одного з компонентів завдання, не досягнута закономірність зображення клаузули малої архітектурної форми, випадкове розташування зображень на аркуші.

Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсі.


Завідувач кафедри

будівництва та архітектури М.Ш. Файнер


Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи