Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 86.82 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата04.06.2012
Розмір86.82 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

„_____” _________________2012р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

,, спеціаліст ”


Спеціальність : ,,Туризмознавство (за видами)”


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від „ 30” січня 2012р.


Голова ради Руденко В.П.


^ Чернівці - 2012


Туризмознавство

Поняття туристичної подорожі та її ознаки. Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний туризм та його форми. Внутрішній туризм та його особливості. Сезонність в туризмі та її чинники. Організований і самодіяльний туризм.

^ Організація екскурсійних послуг

Поняття екскурсії та її сутність. Ознаки екскурсії. Функції екскурсії.

Сутність та особливості екскурсійного пізнання. Контрольний та індивідуальний текст екскурсії Класифікація екскурсій за змістом.

Розробка екскурсійного маршруту.


^ Спортивний туризм

Зміст, мета й завдання оздоровчо-спортивного туризму. Особливості спеціальної топографічної підготовки організатора спортивного туризму. Особливості орієнтування на місцевості в спортивному туризмі. Медичне забезпечення оздоровчо-спортивного туризму. Оцінка небезпек у спортивному туризмі та способи їх подолання. Особливості проектування оздоровчо-спортивних турів. Організація побуту, постачання та харчування на маршрутах спортивного туризму.


^ Рекреаційні комплекси

Рекреаційні ресурси України. Рекреаційне районування території України

Територіальна Кримська рекреаційна система. Територіальна Карпатська рекреаційна система. Територіальна Причорноморська рекреаційна система

Організація і планування туристичних комплексів. Організація і планування туристичного табору. Організація і планування гірських туристичних баз.

^ Рекреаційна географія

Основні терміни і поняття рекреаційної географії. „Торгівельний” туризм.

Тематичні парки США. Тематичні парки за межами США. Подорожі до унікальних історичних і культурних об’єктів зарубіжних країн.

„Винні” тури. Сафарі. Світові курорти. Круїзи і туристичні потяги.


^ Технологія готельної справи

Основні етапи розвитку готельного господарства. Внесок найвидатніших представників галузі у розвиток готельної індустрії (Елсворта М.Статлера…).

Охарактеризувати типи закладів розміщення залежно від названих критеріїв. Характеристика основних блоків приміщень готелів. Назвати основні служби готелів. Охарактеризувати основні функції працівників готельних служб.

^ Технологія ресторанної справи

Критерії класифікації закладів харчування. Характеристика типів підприємств харчування за різними критеріями класифікації.

Етапи розвитку ресторанної справи. Основні і допоміжні приміщення ресторанів і назвати основні вимоги, які ставляться до них.

Основні види банкетів та їх характеристика.

Особливості організації харчування іноземних туристів.


^ Організація послуг харчування

Основні обов’язки працівників закладів харчування. Етапи обслуговування відвідувачів у ресторанах. Особливості проведення різних видів прийомів. Критерії класифікації виноградних вин. Етапи виробництва вина. Головні регіони виробництва вина в Європі та світі. Особливості виробництва і подавання міцних спиртних напоїв. Види міцних спиртних напоїв поширені в різних країнах світу. Загальні правила обслуговування клієнтів у ресторанах.

^ Організація послуг гостинності.

Характеристика типів бронювання номерів у готелях. Етапи реєстраційного процесу у готелях та їх характеристика їх. Які тарифи існують у готельному господарстві? Основні правила оплати за проживання в готелях, які діють в Україні. Послідовність виконання різних видів прибирання житлових номерів.Види послуг, що надаються в готелях. Обов’язки працівників готелів з дотримання правил техніки безпеки та охорони праці.


^ Організація анімаційних послуг в туризмі

Напрями розвитку анімацій в туризмі. Види та функції анімацій в туризмі.

Підготовка та розробка анімаційних програм. Спортивно-оздоровчий напрям в анімаційній діяльності. Анімація для дітей. Робота міні-клубу. Культурно-розважальні та святкові заходи як анімаційні об‘єкти. Структура менеджменту анімацій в готелях.


^ Туристичні ресурси України

Туристичні ресурси: поняття, основні принципи та структура.

Етапи формування та становлення туристичного комплексу України. Проблеми раціонального використання рекреаційно-туристських ресурсів України. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу Карпатського економічного району. Краєзнавчо-туристична характеристика Західно-Поліського економічного району.


^ Менеджмент туризму.

Сутність менеджменту в туризмі. Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі. Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту. Мотивація і стимулювання в туризмі. Функція контролю в туризмі. Планування як функція менеджменту туристичного підприємства. Система методів менеджменту у роботі підприємств туристичного сервісу.. Управлінські рішення у менеджменті туристичних підприємств. Ефективність менеджменту в туризмі


^ Правове регулювання туристичної діяльності

Основні цілі та способи державного регулювання в галузі туризму. Правові засади туроператорської і турагентської діяльності. Зміст та порядок ліцензування туристичної діяльності. Контроль за дотриманням ліцензійних умов суб'єктами туристичної діяльності. Правові аспекти екскурсійної діяльності. Стандартизація та сертифікація у сфері туризму. Види страхування туристів під час подорожі.


^ Маркетинг туризму

Особливості туристичного маркетингу. Туристичний попит. Ємність туристичного ринку. Сегментація туристичного ринку. Закріплення позиції турпродукту на ринку. Поняття турпродукту. Ціна турпродукту.

Розповсюдження турпродукту. Просування турпродуктів.


^ Економіка та ціноутворення в галузі туризму».

Сутність стратегії високих і середніх цін, цін за обсягом продажі та швидкістю оплати. Особливості поділу цін на туристичному ринку. Способи впливу держави на способи ціноутворення. Затратний підхід до ціноутворення. Особливості формування ціни на туристичний продукт туроператором. Формування ціни на турпродукт турагентами.


^ Сільський зелений туризм

Основні функції „Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму”. Європейський досвід організації сільського зеленого туризму. Технологічні основи надання послуг сільського зеленого туризму. Форми організації сільського зеленого туризму. Організація сільського зеленого туризму в Україні.


Іноземна мова професійного спілкування

Для резюме іноземною мовою

(англійською, німецькою, французькою)

Види оздоровчо-спортивного туризму. Дайте визначення міжнародного туризму та класифікуйте його. Що таке екскурсії та як вони класифікуються?

Поняття та систематизація туристичних ресурсів. Географія туристичних ресурсів України. Сформулюйте та охарактеризуйте поняття рекреаційного комплексу. Особливості географії рекреаційних систем. Види готельних служб та функції їхніх працівників. Класифікація закладів харчування. Організація готельного бізнесу. Організація ресторанного бізнесу. Суть поняття «анімація» в туризмі. Правові аспекти діяльності туристичних підприємств. Особливості туристичного районування України. Управлінські рішення в менеджменті туризму. Поняття та особливості туристичного маркетингу. Загальна особливість економіки та ціноутворення в галузі туризму. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні.


^ Голова предметної комісії

географічного факультету доц. В.Я.Вацеба


Критерії оцінювання

Оцінювання відповідей на усному фаховому іспиті з ?Туризму? для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки ? Міжнародний туризм? та обраній спеціальності ?Туризм? ОКР ?спеціаліст? .


^ Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-ти бальною шкалою.

Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні закони та закономірності туристичної діяльності, вільно володіє географічними, економічними, туризмологічними знаннями тощо, користується методами наукового аналізу. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість поставлених питань. Аналізує суспільно-економічні явища, робить відповідні висновки і узагальнення у галузі туризму. Може запропонувати та змоделювати ситуацію управлінського туризму, готельних послуг, екскурсознавства, анімації тощо. Здатен передбачати, прогнозувати і розв’язувати проблемні завдання, впевнено користуючись іноземною мовою При розв’язуванні прикладних завдань вміє застосовувати набуті навички. Вільно володіє картографічною інформацією, мережею „Інтернет”, статистичними та кадастровими джерелами та творчо її використовує. При цьому допускає незначні похибки при викладі причинно-наслідкових зв’язків, що може знизити його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 150-175 бали оцінюється, коли абітурієнт на підставі наукових даних здійснює оцінку необхідних процесів та явищ у туризмі. Дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень і відбір необхідних прикладів у відповідній галузі. Користується науковою термінологією з туризмознавства, екскурсознавства, економіки, готельного та ресторанного господарства, аргументує свої твердження та висновки, використовуючи іноземну мову. Вільно володіє картографічним матеріалом. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє оволодіння науковими методами: методом порівняльно-географічного аналізу (мінус 3 бали); не застосовує статистичний метод (мінус 3 бали); не дає характеристики типологічних особливостей, рис та ознак туристичного комплексу (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід, та не розкриває авторське бачення проблем (мінус 3 бали).

Відповідь у 124-149 бали оцінюється, у випадку, коли абітурієнт лише відтворює основні положення, має певне уявлення про компоненти туристично-рекреаційного комплексу, та його організацію. Пояснює в загальних рисах зв’язки між компонентами туристично-рекреаційного комплексу, та необхідними чинниками успішного розвитку туристичної галузі. Знання абітурієнт трансформує самостійно, легко переносить на нові види діяльності в межах теми чи предмету. Абітурієнт допускає окремі похибки і неточності в процесі розв’язування прикладних завдань. Знає обов’язковий перелік термінів. При цьому формує недостатнє знання іноземної профільної мови (мінус 6 балів), недостатньо необізнаний з основними туристично-географічними та економічними законами (мінус 6 балів) та не розуміє їх суті (мінус 7 балів).

Відповідь за критерієм 100-123 балів оцінюється, коли абітурієнт не володіє спеціальною термінологією, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, не розуміє теоретичних і практичних положень курсів. При виконанні прикладних завдань офісного характеру допускає грубі помилки. Обсяги теоретичних знань і практичних навичок не достатні для виконання своїх фахових обов’язків.

Голова предметної комісії

географічного факультету доц. В.Я. Вацеба

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи