Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 130.22 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата01.06.2012
Розмір130.22 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

„_____” _________________2012р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

„спеціаліст”


cпеціальність: „Землеустрій та кадастр”


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від „ 30” січня 2012р.


Голова ради Руденко В.П.


^ Чернівці - 2012


ГЕОДЕЗІЯ


Вступ. Завдання, предмет і метод геодезії. Роль геодезії в землеустрої земельному кадастрі. Історичний огляд геодезії.

^ Основні поняття геодезії. Поняття про форму і розміри Землі. Елементи вимірів на земній поверхні. Зображення поверхні Землі на площині. Масштаби топографічних карт і планів. Рельєф місцевості. Орієнтування напрямків. Системи координат, прийняті в геодезії. Поняття про топографічні зйомки місцевості. Номенклатура топографічних карт.

^ Теодолітна зйомка. Суть теодолітної зйомки. Закріплення точок місцевості. Теодоліти та їх види. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів. Перевірки теодолітів. Способи зйомки контурів. Камеральна обробка матеріалів теодолітної зйомки. Обчислення площ.

^ Геометричне нівелювання. Види нівелювання, суть геометричного нівелювання. Способи геометричного нівелювання. Нівелірні знаки. Види нівелірних робіт. Типи нівелірів. Будова нівелірів з циліндричним рівнем компенсатором. Основні дослідження технічних нівелірів. Перевірки і юстування технічних нівелірів. Нівелірні рейки. Технічне нівелювання. Трасування лінійних споруд. Нівелювання поверхні.

^ Мензульна зйомка. Суть мензульної зйомки. Комплект мензули. Перевірки мензули, буссолі і кіпрегеля. Визначення перевищень і горизонтальних прокладень номограмним кіпрегелем. Тригонометричне нівелювання. Способи побудови геодезичної основи мензульної зйомки. Поняття про види геодезичної основи для мензульної зйомки. Зйомка ситуації та рельєфу на мензулі.

^ Тахеометрична зйомка. Суть тахеометричної зйомки. Виконання тахеометричної зйомки. Польові роботи. Обчислювальні роботи. Графічні роботи. Тахеометри.

Геодезичні мережі. Види державних геодезичних мереж і методи їх побудови. Класифікація геодезичних мереж. Геодезичні мережі місцевого значення. Поняття про елементи приведення до центрів знаків. Методи визначення елементів приведення. Вимірювання кутів способом кругових прийомів і способом повторень Умовні рівняння в аналітичних мережах місцевого значення. Види умовних рівнянь. Каталог координат. Лінійні виміри в аналітичних мережах. Прилади для лінійних вимірів. Поняття про вимірювання віддалей світло і радіовіддалемірами. Класифікація електронних віддалемірів. Визначення координат допоміжних пунктів. Складання проектів згущення геодезичної мережі.

^ ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ.

Геодезичні роботи, які виконуються при землеустрої. Об'єкти проектування. Види геодезичних робіт при землеустрої. Поновлення і зйомка меж землекористувань. Складання проектних планів.

Характеристика точності планів (карт). Точність зображення рельєфу. Точність відстаней, напрямків, площ контурів на плані. Спотворення ліній і площ в проекції Гаусса. Точність визначення відміток, перевищень і ухилів горизонталями плану.

Оновлення (корегування) планів і карт. Старіння планів (карт) та періоди їх оновлення. Точність і способи корегування планів. Організація і зміст робіт по корегуванню планів (карт). Використання аерознімків для корегування планів (карт).

Прийоми і точність обчислення площ землекористувань і контурів угідь.

Методи і прийоми проектування при землеустрої.

Перенесення проектів в натуру. Способи перенесення проектів в натуру. Особливості перенесення проекту в натуру по матеріалам аерофотозйомки.

Точність геодезичних робіт при землеустрої. Точність визначення площ. Вибір масштабу плану. Вибір висоти перерізу рельєфу.

Плани і карти для проектування заходів по боротьбі з ерозією ґрунту. Перенесення в натуру лісових смуг. Геодезичні роботи при проектуванні і будівництві протиерозійних гідротехнічних споруд.


^

ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ


Предмет і завдання вищої геодезії. Опорні геодезичні сітки. Високоточні теодоліти та їх дослідження. Високоточні вимірювання кутів. Врівноваження тріангуляції, трилатерації та лінійно-кутової тріангуляції. Високоточне геодезичне нівелювання. Сфероїдна геодезія. Методи і прилади при розплануванні. Деформації і осідання споруд. Польові вимірювання ОРS методом. Обчислення по СРS вимірам. Маркшейдерські роботи. Гідрологічні роботи. Проектування геодезичних робіт. Перенесення проектів на місцевість.
^

СУПУТНИКОВА ГЕОДЕЗІЯ


Предмет і завдання супутникової геодезії. Загальні поняття. Астрономічні визначення часу і координат світил. Астрономічні визначення азимута напрямку. Відомості з теорії руху штучних супутників Землі (ШСЗ). Спостереження ШСЗ. Методи спостережень ШСЗ. Камери для фотографічних спостережень ШСЗ. Геодезичні штучні супутники Землі (ГШСЗ) та вимоги до параметрів їх орбіт. Геометричні задачі супутникової геодезії. Космічні геодезичні мережі. Особливості побудови космічної тріангуляції. Динамічні задачі супутникової геодезії. Сутність динамічного методу.
^
ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ

Завдання, предмет і зміст інженерної геодезії. Роль інженерної геодезії в будівництві і землеустрої.

Опорні планові інженерно-геодезичні мережі. Висотні інженерно-геодезичні мережі. Особливості нівелювання при створенні висотних інженерно-геодезичних мереж. Передача відміток на дно котлованів і на монтажні горизонти.

^ Геодезичні роботи при плануванні і будуванні міст. Складання і розрахунки проекту червоних ліній. Виніс в натуру, закріплення червоних ліній, осей проїздів.

^ Будівельна координатна сітка. Проектування, визначення будівельної сітки на місцевості та контроль її побудови.

Загальна технологія геодезичних розмічувальних робіт. Геодезична підготовка проекту. Основні розмічувальні роботи. Схеми розмічування основних осей будівель від пунктів будівельної координатної сітки, з точок полігонометричних або теодолітних ходів.

^ Способи розмічувальних робіт. Геодезичні розмічувальні роботи. Призначення і організація розмічувальних робіт. Вимоги до точності розмічувальних робіт. Виніс в натуру проектних пунктів і розмічування ліній проектної довжини.

^ Геодезичні роботи при будівництві цивільних будівель і споруд. Геодезичні роботи при зведенні підземної і надземної частини будівель і споруд. Геодезичне забезпечення будівництва ліній електропередач, зв'язку, магістральних каналів і трубопроводів.

^ Спостереження за деформаціями споруд. Визначення осідань споруд. Методи визначення горизонтальних зміщень споруд. Спостереження за кренами і тріщинами споруд. Спостереження за зсувами.

Виконавчі зйомки. Призначення і методи виконавчих зйомок. Складання виконавчих генеральних планів.
^ ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ

Визначення фотограмметрії як науки та технологія отримання інформації про об'єкти місцевості і навколишнього середовища. Мета, і завдання курсу. Історичний огляд розвитку фотограмметрії. Основні напрямки використання аеро і космічних знімків при топографічному картографуванні та проведенні землевпорядних робіт.

Фізичні основи аерокосмічної зйомки. Природа і характеристика оптичних випромінювань. Класифікація та види зйомок.

Основи аерофотозйомки. Види аерофотозйомки. Аерофотоапарати. Розрахунок завдання на аерофотозйомку. Фотографічні матеріали. Кольорове та спектрозональне фотографування.

Основи теорії перспективи та перспективної геометрії. Види проекцій. Аерофотознімок - центральна проекція місцевості.

Математична основа фотограмметрії. Системи координат. Елементи орієнтування знімка. Залежність координат точок знімка та місцевості.

Геометричний аналіз аерознімка. Масштаб горизонтального і похилого знімків.
Вплив кута нахилу аерознімка та рельєфу місцевості. Вплив фізичних факторів на знімок.

Комбінована аерофотографічна зйомка. Технологічна схема. Планова польова підготовка аерофотозйомків. Фото тріангуляція. Трансформування аерознімків. Виготовлення фотоплану. Розвиток висотної зйомочної мережі. Дешифрування знімків і зйомка рельєфу.

Основи стереофотограмметрії. Технологічна схема аерофототопографічної зйомки. Елементи орієнтування моделі. Прилади для стереофотограмметричної обробки знімків.

Дешифрування. Дешифрувальні ознаки. Дешифрування населених пунктів, дорожної мережі, соціально-культурних об'єктів, гідрографії, рельєфу.

Історія дистанційних методів. Розробка методів землевпорядного картографування, поняття аероландшафту.

Основи цифрової фотограмметрії. Цифрові знімальні камери і системи. Сканування фотографічних зображень. Автоматична побудова поверхні. Цифрове ортофототрансформування. Цифрові фотограмметричні станції.

^ МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Завдання, предмет і зміст метрології. Актуальні проблеми сучасної метрології. Національні і міжнародні установи із метрології та стандартизації.


Поняття про виміри і вимірювання.

Похибки і точність вимірювань. Правильність, збіжність та достовірність вимірювань. Системи одиниць фізичних величин. Міжнародна система одиниць (Сі). Основні, додаткові і похідні одиниці системи (Сі). Кратні та часткові одиниці системи (Сі). Еталони основних фізичних величин. Роль і задачі стандартизації. Нормативно-технічні документи стандартизації. Об'єкти і показники стандартизації. Види і категорії стандартів, принципи стандартизації.

Методичні основи стандартизації.

Порядок розробки, затвердження і втілення стандартів. Експлуатація засобів топогеодезичного забезпечення. Ведення експлуатаційної документації, на засоби топогеодезичного забезпечення. Метрологічні характеристики і параметри засобів топогеодезичного забезпечення (теодоліти, нівеліри, електронні тахеометри).

^ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ.

Сутність і види землевпорядкування, різновидності і форми проведення. Різновидності міжгосподарського землевпорядкування. Характеристика документів для складання проекту. Розробка проектів відведення. Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Порядок відведення земель для підприємств промисловості, транспорту і лісового фонду. Основні принципи проектування фермерських господарств.

Принципи розподілу орних земель на екологічні групи і класи придатності. Зміст проекту встановлення меж сільських населених пунктів. Зміст проекту роздержавлення середньої земельної частки та земельного паю. Зміст проекту формування території і встановлення меж сільської ради.

Основні функції сучасного землевпорядкування, його основні принципи. Правовий режим, умови землекористування і економічний механізм регулювання земельних відносин. Порядок організації території сівозмін, сінокосів та пасовищ. Методика організації території садів і виноградників.

Польові та камеральні роботи при складанні проектів внутрішньогосподарського землевпорядкування. Методика, зміст і основні вимоги розміщення магістральних доріг при складанні проекту внутрішньогосподарського землевпорядкування.

Методика визначення кількості польових, кормових і спеціальних сівозмін. Порядок, шляхи покращення і розміщення сільськогосподарських угідь і сівозмін, та їх трансформації. Сутність методики виділення ділянок під сади, ягідники, виноградники і тутові насадження. Методика і порядок розміщення захисних лісових насаджень. Порядок розміщення полів сівозмін, їх розміри і форми.

Характеристика розміщення польових доріг і польових станів та споруд для польового забезпечення. Організація території пасовищ та сінокосів.

^ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР.

Поняття, мета і завдання земельного кадастру. Категорії земель за цільовим призначенням. Порядок віднесення і переведення земель з однієї категорії до іншої. Порядок державної реєстрації земельних ділянок. Складові частини Державного земельного кадастру. Порядок формування об'єкта земельно-кадастрового обліку. Порядок обліку земель в Україні в сучасних умовах.

Зміст, призначення і порядок ведення Поземельної книги. Структура кадастрового номера земельної ділянки. Суть земельно-кадастрових відомостей, методики їх отримання і систематизації. Види зйомок і обстежень при земельному кадастрі. Класифікація угідь при земельному кадастрі.

Порядок формування земель населених пунктів. Формування і облік земель промисловості, транспорту, зв'язку оборони та іншого призначення. Порядок формування та використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Склад земель водного фонду, їх облік. Порядок визначення прибережних та охоронних зон. Склад земель лісового фонду, їх облік. Склад земель сільськогосподарського призначення, їх облік.

Порядок кадастрового зонування території населених пунктів. Визначення та формування обмежень у використанні земельних ділянок. Види сервітутів. Зміст і завдання статистичних методів аналізу даних земельного кадастру. Загальні положення оцінки земель. Бонітування ґрунтів. Текстові та картографічні матеріали земельного кадастру.

Правова основа ДЗК, його види і принципи. Порядок проведення економічної оцінки земель. Облік кількісного і якісного складу земель. Вимоги до точності обліку кількості земель різних категорій. Порядок закріплення меж земельних ділянок. Порядок організації продажу земельних ділянок та землевпорядна документація для цього.

Повноваження органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі ведення державного земельного кадастру. Грошова оцінка земель. Кадастри природних ресурсів та галузевих. Способи отримання земельно-кадастрових даних. Напрями автоматизації ведення ДЗК.

Порядок оформлення цивільно-правових угод із земельними ділянками в процесі земельного кадастру. Порядок створення єдиної земельно-кадастрової інформаційної системи. Порядок здійснення первинного обліку земельних ділянок як складової Державної їх реєстрації.

^ ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО.

Сутність земельного права. Предмет, принципи і завдання земельного права Метод рівності і автономії, утримання та узгодження при регулюванні земельних відносин. Поділ земельних правових норм за характером взаємодії та характером припису і способом впливу.

Сутність інституту права. Класифікація земельних відносин залежно від матеріального або процесуального їх характеру. Система земельного права. Понятті "джерело" земельного права. Класифікація "джерел" права. Характеристика підзаконних актів.

Форми власності на землю в Україні. Характеристики права володіння користування і розпорядження землею. Порядок і методика визначення земельних часток (паїв), резервний фонд та його використання. Сутність суб'єктів і об'єкті права власності на користування землею. Особливості надання землі в оренду. Виникнення та припинення права власності та користування землею.

Права та обов'язки власників землі та користувачів. Сутність, мета, принципі види і форми управління земельними ресурсами. Компетенції Верховної Ради Кабінету Міністрів України з питань управління земельними ресурсами. Сутність понять: передача земель у власність, надання земель у користування, вилучення земель. Порядок відведення земель. Характеристика особливо цінних продуктивних земель. Особливий порядок вилучення для державних і громадських потреб. Порушення клопотань і попереднє погодження місця розташування об'єктів при відведенні земельних ділянок. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Голова предметної комісії географічного факультету доц. В.Я.Вацеба

^ Критерії оцінки фахового вступного випробування з «Землевпорядкування та кадастру» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”

для абітурієнтів, які здобули освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»


«176-200 балів»

Ставиться у випадку, коли студент вільно володіє програмним матеріалом в повному об’ємі. Вміє логічно і грамотно викладати матеріал з використанням спеціальної термінології, наведенням конкретних прикладів. Використовуючи загальні принципи землевпорядного проектування, дотримуючись галузевих стандартів, інструкцій та технічних завдань на використання робіт уміти виконувати роботи з міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядкування. Вміє складати проекти відбору земель. Знає порядок сівозмін. Вміє здійснити економічну, внутрігосподарську і грошову оцінку земель, облік кількості і якості земель, бонітування ґрунтів. Впевнено орієнтується в земельних правовідносинах. Знає поняття земельного права, методи та принципи земельного права та обов’язки власників землі та землекористувачів, правовий режим земель різного призначення, процесуальний порядок розгляд справ про адміністративні порушення земельного законодавства.

«150-175 балів»

Відрізняється від оцінки «відмінно» тим, що студент допускає окремі помилки і неточності, які не впливають на загальний характер відповіді. При проектуванні допускає незначні помилки, які не впливають на загальний результат. Програмний матеріал знає добре, відповідь логічна і послідовна, може наводити окремі конкретні приклади.

«124-149 балів»

Студент відповідає не повністю при розкритті спеціальних питань, термінів, законів, є істотні відхилення. часто не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів. При проектуванні допускає значні помилки, які впливають на загальний результат. Недосконало орієнтується в теоретичних і проектних питаннях, пов’язаних з використанням вихідних матеріалів. В цілому студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють в майбутньому засвоїти матеріал за програмою «спеціаліст».

«100-123 балів»

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє теоретичних і практичних питань, пов’язаних з землевпорядним проектуванням. Не володіє основами земельних правовідносин. Не знає порядку сівозмін, правового режиму земель різного призначення, процесуального порядку розгляду справ про адмінпорушення земельного законодавства суми теоретичних знань і практичних навиків недостатні для засвоєння в майбутньому матеріалу за програмою «спеціаліст».


Голова предметної комісії доц. В.Я. Вацеба

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи