Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 81.93 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата04.06.2012
Розмір81.93 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________ Мельничук С.В.

„______” _____________2012 р.


ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальності 7.03020401 «Міжнародна інформація»


Схвалено Вченою радою

Факультету історії, політології

та міжнародних відносин,

протокол № 6, від 27 січня 2012 р.


Голова ради О.В. Добржанський


Чернівці – 2012

 1. Дайте класифікацію інформації в українському законодавстві.

 2. Охарактеризуйте захист відомостей, що відносять до державної таємниці, таємниці приватного життя, службової, комерційної професійної таємниці в Україні.

 3. Охарактеризуйте стан і роль ЗМІ в посткомуністичних суспільствах.

 4. Охарактеризуйте особливості взаємодії ЗМІ та влади у США.

 5. Висвітліть регулювання обміну інформації в країнах Східної Азії.

 6. Визначте спільні та відмінні риси в регулюванні Інтернету в Китаї, В’єтнамі, Північній Кореї.

 7. Приватне життя і вторгнення в неї ЗМІ в демократичному суспільстві: Великобританія і доповіді Калкатта.

 8. Проаналізуйте проблему саморегулювання ЗМІ в Європі.

 9. Охарактеризуйте діяльність медіа-корпорацій в європейському інформаційному просторі.

 10. Охарактеризуйте розвиток ІТ- виробництв і інформаційної інфраструктури в Китаї.

 11. Визначте проблеми комунікації та інформації в міжнародних організаціях.

 12. Охарактеризуйте роль превентивної дипломатії у міжнародній системі підтримання миру.

 13. Визначте особливості стратегії американських „мозкових центрів” на сучасному етапі.

 14. Охарактеризуйте діяльність інформаційно-аналітичних центрів США та їх структуру.

 15. Охарактеризуйте діяльність аналітичних центрів Польщі та України.

 16. Проаналізуйте діяльність провідних інформаційних центрів ЄС.

 17. Проаналізуйте діяльність інформаційних центрів Російської Федерації.

 18. Визначте основні поняття міжнародної інформації.

 19. Охарактеризуйте функції та джерела міжнародної інформації.

 20. Розкрийте суть та методи міжнародної інформаційної діяльності.

 21. Проаналізуйте нормативно-правове забезпечення захисту інформації в США.

 22. Проаналізуйте систему захисту інформації в Японії.

 23. Проаналізуйте систему захисту інформації в Китаї.

 24. Розкрийте особливості інформаційної політики країн СНД.

 25. Визначте особливості національної програми інформаційної політики США.

 26. Охарактеризуйте національну програму інформаційної політики ФРН, Франції, Великобританії.

 27. Проаналізуйте інформаційні стратегії країн „нової демократії”: Польщі, України, Росії.

 28. Проаналізуйте діяльність ЄС в інформаційно-комунікативній сфері.

 29. Охарактеризуйте Рамкові програми ЄС в галузі інформаційних технологій.

 30. Визначте інформаційну проблематику в діяльності ОБСЄ та НАТО.

 31. Охарактеризуйте роль інформаційних технологій в бібліотечній справі.

 32. Проаналізуйте практику маніпулювання масовою свідомістю у мас-медіа і способи її нейтралізації.

 33. Визначте перспективи встановлення міжнародного контролю в умовах розгортання інформаційних воєн.

 34. Охарактеризуйте переваги та недоліки дистанційного навчання на основі комп’ютерних телекомунікацій.

 35. Проаналізуйте розвиток дистанційної освіти в Канаді та США.

 36. Проаналізуйте десять основних теоретичних підходів щодо медіаосвіти. Визначте основні етапи її розвитку.

 37. Охарактеризуйте переговорний процес і міжнародне співробітництво в галузі обмеження "інформаційної" зброї.

 38. Охарактеризуйте розвиток глобальної інформаційної інфраструктури.

 39. Опишіть можливості та призначення різних систем програмування.

 40. Місце інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному інформаційному просторі.

 41. Розкрийте поняття про сучасні пошукові технології системи Інтернет та їх класифікацію.

 42. Оцініть сучасний стан розвитку міжнародних інформаційних систем і технологій.

 43. Опишіть вплив мережевої етики на загальну систему доступу до інформації.

 44. Оцініть рівень розвитку сучасних систем передачі даних.

 45. Охарактеризуйте діяльність найбільших міжнародних інформаційних агентств.

 46. Опишіть процес використання різних ресурсів Інтернет в системі обміну даними.

 47. Вкажіть фактори, які на Вашу думку призводить до активного впровадження міжнародних інформаційних технологій і систем в суспільно-інформаційні відносини.

 48. Охарактеризуйте технології безпосереднього спілкування в найбільшій інформаційній системі світу Інтернеті.

 49. Наведіть приклади використання різних класів інформаційних систем в процесі прийняття оптимальних рішень.

 50. Охарактеризуйте тактичні та стратегічні зміни у зовнішній політиці США після завершення „ холодної війни”.

 51. Визначте особливості політики Російської Федерації щодо країн СНД: доба президентства В.Путіна.

 52. Проаналізуйте проблеми російсько-американських взаємин на сучасному етапі.

 53. З'ясуйте роль ФРН у регіоні ЦСЄ на сучасному етапі.

 54. Визначте особливості зовнішньої політики Японії в АТР після завершення „холодної війни”.

 55. Дайте класифікацію міжнародних інформаційних систем.

 56. Охарактеризуйте комунікаційні артерії інформаційних потоків.

 57. Охарактеризуйте доктрину розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 58. Обґрунтуйте своєрідність використання переконання і навіювання у практиці здійснення інформаційних операцій.

 59. Охарактеризуйте негативні наслідки комп’ютеризації.

 60. Охарактеризуйте механізми комунікативного впливу в умовах кризових комунікацій.

 61. Визначте основні етапи формування ідеології постіндустріального й інформаційного суспільства.

 62. Дайте характеристику масовій культурі та визначте особливості подолання дегуманізації суспільства.

 63. Еволюція владних відносин в інформаційному суспільстві. Місце "електронної демократії" на сучасному етапі.

 64. Дайте оцінку глобальної економіки в інформаційному суспільстві.

 65. Сформулюйте методологічні підходи до вивчення інформаційного суспільства.

 66. Дайте оцінку концепції глобального інформаційного суспільства. Програма ЮНЕСКО "Інформаційне суспільство для всіх".

 67. Сформулюйте поняття "інформаційна війна", види та закономірності впливу.

 68. Дайте характеристику особливостям проведення інформаційних операцій США на сучасному етапі.

 69. Дайте загальну характеристику інформаційним операціям у збройних конфліктах на Американському континенті: операція в Панамі та на Гаїті.

 70. Охарактеризуйте особливості інформаційно-психологічних операцій в роки Другої світової війни.

 71. Охарактеризуйте поняття "дезінформація" та "маніпулювання" у сучасну інформаційну добу.

 72. Охарактеризуйте особливості інформаційної війни в Афганістані.

 73. Охарактеризуйте специфіку проведення інформаційної війни Росією в Чечні.

 74. Охарактеризуйте особливості інформаційної війни на Далекому Сході: досвід воєн в Кореї та В’єтнамі.

 75. Дайте класифікацію міжнародних інформаційних технологій.

 76. Сформулюйте основні етапи розвитку комунікативної теорії у ХХ ст.

 77. Визначте місце та роль комунікації в сучасному інформаційному суспільстві.

 78. Дайте характеристику міжнародній діяльності України у сфері інформації і комунікації.

 79. Охарактеризуйте та порівняйте психологічні та психотерапевтичні моделі комунікації.

 80. Визначте місце семіотики як науки про знакові системи у сучасному комунікативному процесі.

 81. Визначте роль і значення контент-аналізу як формалізованого методу дослідження ЗМК.

 82. Охарактеризуйте прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія ігор: основні поняття.

 83. Охарактеризуйте прийняття рішень в умовах часткової невизначеності. Елементи теорії статистичних рішень.

 84. Визначте методи вимірювання та обробки даних при прийнятті рішень.

 85. Охарактеризуйте евристичні методи та процедури прийняття рішень.

 86. Охарактеризуйте особливості використання вітчизняних та закордонних систем прийняття рішень.

 87. Охарактеризуйте автоматизовані системи прийняття рішень: принципи їх побудови та алгоритми роботи.

 88. Охарактеризуйте методи прийняття рішень на основі теорії математичної логіки.

 89. Сформулюйте суть поняття "електронний уряд", методи і форми його організації.

 90. Дайте загальну характеристику досвіду створення електронного уряду у провідних країнах світу.Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту з міжнародної інформації для вступу на факультет історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».


Абітурієнт отримує білет, в якому є три теоретичні питання. Після підготовки відбувається усна бесіда з членами комісії.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

^ Оцінку «Відмінно» (176-200 балів) отримує абітурієнт, якщо дає ґрунтовну відповідь на теоретичні питання, викладає думки логічно, аргументовано; демонструє обізнаність у проблемних питаннях міжнародних інформаційних відносин; знає джерела та спеціальну літературу з предмету. Абітурієнт також повинен вільно оперувати фактологічною джерельною базою, показати знання методики подієвого моніторингу ЗМІ та Інтернет-джерел з міжнародної проблематики.

^ Оцінку «Добре» (150-175 балів) абітурієнт отримує за повну відповідь на поставленні питання, має виявити обізнаність з проблематики і частково засвоїти рекомендовані джерела та спеціальну літературу; засвоїти матеріал, який дає можливість розуміння процесів розвитку міжнародних інформаційних відносин та зовнішньої політики; коли продемонструє знання фактичного матеріалу, вміє проводити моніторинг ЗМІ та інформаційно-аналітичних матеріалів з конкретних проблем сучасних міжнародних відносин.

^ Оцінку «Задовільно» (124-149) абітурієнт отримує тоді, коли поверхнево володіє теоретичним матеріалом, не вміє застосовувати раніше засвоєні знання при аналізі конкретної ситуації у міжнародних відносинах, не може навести приклади; на основні та додаткові питання дає надто поверхневі, уривчасті, неточні та неповні відповіді; показує фрагментарну обізнаність щодо змісту питань, на які давалися відповіді; обмежується опосередкованим вивченням джерел та мінімальним опрацюванням рекомендованої літератури; не виявляє належних навичок і вмінь при підготовці до відповіді.

^ Оцінку «Незадовільно» (0-123 бали) абітурієнт отримує, коли фрагментарно володіє програмовим матеріалом, не вміє аналізувати теоретичний матеріал, не володіє термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних питань з проблематики сучасних міжнародних відносин, не вміє провести моніторинг та не володіє навичками аналізу сучасних міжнародних інформаційних відносин; не опрацював рекомендованої літератури, у зв’язку з цим не орієнтується в процесах розвитку міжнародних інформаційних відносин та інформаційної політики, фактично не засвоїв програму іспиту.


Схвалено на засіданні кафедри міжнародної інформації, протокол № 10 від 14 квітня 2011 року.


Схвалено вченою радою факультету історії, політології та міжнародних відносин, протокол № 9 від 26 квітня 2011 року.


Декан факультету історії, політології

та міжнародних відносин проф. Добржанський О.В.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи