Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 382.97 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/2
Дата07.06.2012
Розмір382.97 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Міністерство освіти і науки УкраїниХарківська національна академія міського господарства


Н.Г.морковська, н.м.золотова


Методичні вказівки
до самостійної роботи та практичних занять
з дисципліни

«Технологія будівельного та

ремонтно-будівельного виробництва»


(для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»)


Харків – ХНАМГ – 2008
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Технологія будівельного та ремонтно-будівель- ного виробництва» (для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»). /Укл. Морковська Н.Г., Золотова Н.М. – Харкiв: ХНАМГ, 2008. – 32 с.Укладачi: Н.Г. Морковська

Н.М. Золотова


Рецензент: ?.?. Кобзар


Рекомендовано кафедрою ТСП і СМ, протокол № 9 вiд 20.05.08 р.


1. Загальнi вказiвки до самостiйного вивчення курсу


Мета і завдання курсу


Мета – підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі експлуатації споруд, пов?язаних зі зведенням та обстеженням будинків, їх ремонтом і реконструкцією.

• У результаті освоєння курсу студент повинен придбати навички по збудуванню та ремонту експлуатаційних будинків, установити причини пошкодження і способи усунення, що є одним з основних факторів і забезпечує нормативний строк служби будинків.

• Навчитися самостійно виконати інженерні завдання при проектуванні робіт по збудуванню, ремонту і реконструкції будинків і споруд на основі комплексної механізації ремонтно-будівельних і монтажних процесів, передових методів організації праці, застосуванні нових будівельних конструкцій і матеріалів.

• Теоретичний курс закріплюється виконанням практичних занять і самостійної роботи.


Модуль 1. Технологія зведення будівель і споруд

^

І. Загальні положення будівельного виробництваСлід засвоїти, що будівництво – це сфера матеріального виробництва, яка створює продукцію у вигляді зведення, ремонту, розбирання і реконструкції будівель та споруд різного призначення.

Продукція будівельного виробництва – це сукупність технологічних процесів, що виконуються на будівельному майданчику з матеріалами, конструкціями та виробами.

^ Треба ЗНАТИ:

- структуру і зміст будівельних процесів для різних видів будівельно-монтажних робіт, організацію праці робітників, вимоги до їх кваліфікації;

- сутність технічного і тарифного нормування. Форми сплати праці робітників;

- регламентуючу документацію будівельного виробництва. Єдині норми і розцінки на будівельні роботи (ЕНіР). Державні норми (ДБН);

- технологічне проектування будівельно-монтажних робіт (БМР), склад проекту організації будівництва (ПОБ) і проекту виконання робіт (ПВР), технологічних карт та карт трудових процесів;

- правила техніки безпеки при виконанні робіт по зведенню нових, ремонту, реконструкції, розширенню та переобладнанню будівель та споруд.

Лiтература: [1, с. 4...32, 2, с. 11...24, 3, 14, 15, 17, 18, 19].


ІІ. Приготування майданчика до будівництва


Основні вимоги до приготування будівельного майданчика для зведення, ремонту чи реконструкції, які зобов'язаний виконати замовник і підрядна організація, що виконує роботи. Геодезична розбивка будівель і споруд, що будуються, очистка території, знос будівель, використання яких в подальшому неможливе, чи розробка окремих їх елементів, способи відведення поверхневих і зниження ґрунтових вод. Виходячи з конкретних умов будівництва, ремонту чи реконструкції об'єкта, раціонально розміщувати під’їздні шляхи для до­ставки матеріалів, виробів і конструкцій, шляхи і місця розміщення за­собів механізації, майданчиків для складування матеріалів, виробів для укрупнення конструкцій, приміщень для працюючих, мереж електро-, водопостачання, засобів зв'язку та інші елементи організації будівельного майданчика.

Лiтература: [1, с. 32...58, 13, 15, 16].

^

ІІІ. Технологічні процеси переробки грунтуУявлення про види земляних споруд за призначенням, основні властивості грунтів, матеріали для їх улаштування, методи поліпшення їх фізичних якостей. Обсяги робіт при влаштуванні котлованів, траншей, насипів майданчиків. Способи розробки грунтів. Механічний – розробка грунту одно- та багатоковшовими екскаваторами. Раціональні схеми розробки та укладання грунту.

Лiтература: [1, с. 97...153, 2, с. 32...88, 3].


^ IV. Технологія монолітного бетону та залізобетону


Структура та зміст технологічних процесів, зведення монолітних залізобетонних конструкцій, комплекс заготовчих та основних робіт, що виконуються у межах будівельного майданчика із зовні. Процеси за видами робіт: риштункові; арматурні;бетонні.Види риштовань (розбірно-переставне, блокове, ковзне, підйомно-переставне, котюче) ,вимоги до риштовань (міцність, жорсткість, зворочуваність), склад заготовельних та підготовчих процесів, технологію збирання, встановлення та розбирання риштовань.Види та якість матеріалів для виготовлення арматурних виробів (сітки, каркаси, стержні), технологічні операції при їх виробленні, способи кріплення стержнів (зварювання, в’язка). Методи встановлення виробів у конструкцію.Машини, механізми та пристрої, що використовуються для виконання всього комплексу процесів. Спеціальні методи бетонування (торкретування, роздільне, підводне), склад комплексних процесів, машини, меха­нізми та пристосування, особливості виконання робіт. Розробку технологічних схем проводити з урахуванням вимог охорони праці при виконанні робіт.

Лiтература: [1, с. 233...323, 2, с. 164...205, 3, 6, 9].


^ V. Технологічні процеси кам’яної кладки


Різновиди кам'яних матеріалів та область їх використання. Правила розрізки кладки.Основні системи перев'язки швів (однорядна, трирядна, багаторядна) і використання їх для різних конструкцій.Склад комплексного процесу кам'яної кладки; технологічні операції при виконанні кожного процесу; способи укладання цеглин і блоків; технологічні особливості кладки стін, перекриттів, простінків, стовпів, поперечин; влаштування конструкцій з природних матеріалів (тесова, бутова та бутобетонна кладки). Способи організації робочих місць каменярів та їх розташування при зведенні конструкцій, розподіл обов’язків у робочих ланках.

Основні організаційні методи зведення конструкцій (потоково-кільцевий і потоково-розділений), розрахунок розміру фронту робіт і принципи розподілу фронту робіт на яруси й захватки.Способи й особливості виконання робіт в екстремальних умовах. Машини і механізми, що використовують для підйому матеріалів, особливості їх експлуатації при виконанні робіт.Вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Лiтература: [1, с. 202...232, 2, с. 135...164, 3, 10, 17].


^ VI. Технологія монтажу будівельних конструкцій


Технологічний процес монтажа конструкцій є комплексним, до складу якого входять: транспортні; заготівельні;монтажні.Основні організаційні методи монтажу конструкцій будівель та споруд, як найбільш раціональне рішення:за ступенем укрупнення конструкцій; за напрямком розвитку монтажного процесу;за послідовністю встановлення конструкцій; за вибраною схемою подачі конструкцій під монтаж.Технічні характеристики мон­тажних машин для монтажу всіх конструкцій.Способи контролю якості встановлених конструкцій та основні вимоги з охорони праці при виконанні робіт, особливості монтажу конструкції при низьких температурах.

Лiтература: [1, с. 324...419, 2, с. 248...306, 3, 5, 12, 20].


^ VІI. Технологія оздоблювання будівель та спору


Оздоблювальні роботи є завершальними при зведенні будівель та споруд. До оздоблювальних робіт відносять скління, тинькування, личкування та малярні процеси. При виконанні оздоблювальних робіт здійснюють операційний контроль якості.Роботи виконують згідно з вимогами охорони праці.

Лiтература: [1, с. 455...528, 2, с. 419...447, 3, 7, 11].


Запитання для самоперевiрки


1. Розглянути і порівняти способи транспортування і зберігання залізо-бетонних конструкцій на будівельному майданчику.

2.Описати методи монтажу конструкцій.

3. Навести основні технологічні процеси при виконанні кам?яної кладки.

4. Назвати особливості проведення скляних робіт взимку.

5. Навести основні технологічні процеси при виконанні монтажних робіт.

6. Назвати особливості проведення земляних робіт взимку.

7. Розглянути і порівняти способи транспортування і зберігання металевих та дерев’яних конструкцій на будівельному майданчику.

8.Обгрунтувати вибір транспортних засобів.

9. Порівняти основні способи виготовлення збірних залізобетонних виробів і дати рекомендації з застосування кожного способу.

10. Дайте характеристику складу комплексного процесу монтажу.


^ 2. Практичнi заняття до модулю 1


Практичне заняття №1.


Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт


Обсяги будівельно-монтажних робіт визначають відповідно до схем будинку і довідкових даних, приведених у завданні, в одиницях виміру, прийнятих в ЕНіР.

Відповідно до (17) при зведенні будинків з цегельними стінами до складу робіт входять:

- цегельна кладка зовнішніх і внутрішніх стін, м3;

- цегельна кладка перегородок, м2;

- установка риштовання (на 1 м3 кладки);

- подача цегли (тис. шт.);

- подача розчину, м3;

- установка залізобетонних конструкцій - перекриттів, сходо-вих маршів, площадок, балконних плит, перегородок, шт.;

- електрозварювання стиків, пог. м;

- заливання швів плит перекриття,м.

Обсяг цегельної кладки рекомендується підраховувати у формі табл. 1, збірних елементів – табл. 2.

  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи