Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 54.34 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата28.07.2012
Розмір54.34 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

«_______» __________________ 2012 р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

з «Державного управління»


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«Магістр»

(повна форма навчання)

напрям підготовки 1501 – Державне управління

спеціальність 8.15010005 – «Державна служба»

(спеціалізація – «Світова та європейська інтеграція»


Схвалено Вченою радою факультету історії,

політології та міжнародних відносин

Протокол № 6 від «27» січня 2012 р.


Голова ради О.В. Добржанський


Чернівці - 2012

    1. Висвітліть становлення демократичних традицій українського державотворення.

    2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку державності в сучасній Україні.

    3. Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку.

    4. Охарактеризуйте процеси демократизації системи державного управління в Україні.

    5. Охарактеризуйте загальні засади конституційного ладу в Україні.

    6. Проаналізуйте адміністративно-територіальний устрій України.

    7. Висвітліть перспективи адміністративно-територіального реформування в Україні.

    8. Визначте поняття „державне управління“ та проаналізуйте його зміст.

    9. Проаналізуйте основні положення Закону України «Про державну службу».

    10. Визначте місце управлінських рішень в системі державного управління.

    11. Визначте зміст основних етапів процедури прийняття управлінських рішень.

    12. Опишіть основні умови в яких відбувається прийняття управлінських рішень (визначеність, невизначеність, ризик).

    13. Запропонуйте основні підходи до типології управлінських рішень.

    14. Перелічіть вимоги до управлінських рішень.

    15. Охарактеризуйте рівні, на яких відбувається ухвалення управлінських рішень (стратегічний, функціональний, тактичний або регіональний).

    16. Розкрийте основні принципи державного управління.

    17. Охарактеризуйте риси державного управління.

    18. Проаналізуйте функції державного управління.

    19. Висвітліть методи державного управління.

    20. Перелічіть ознаки системи органів виконавчої влади.

    21. Висвітліть систему органів виконавчої влади.

    22. Охарактеризуйте основні види нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

    23. Здійсніть загальну характеристику центральних органів виконавчої влади.

    24. Охарактеризуйте інститут Президента в Україні.

    25. Проаналізуйте повноваження Президента України.

    26. Розкрийте чинники, від яких залежить правовий статус президента відносно виконавчої гілки влади.

    27. Окресліть зарубіжний досвід процедур формування та визначення складу урядів.

    28. Проаналізуйте основні типи урядів відповідно до партійного складу.

    29. Наведіть приклади особливостей відповідальності урядів у зарубіжних країнах.

    30. Висвітліть завдання Кабінету Міністрів України та охарактеризуйте його компетенції.

    31. Розкрийте процедуру формування Кабінету Міністрів України.

    32. Визначте повноваження Прем’єр-міністра України.

    33. Розкрийте структуру Кабінету Міністрів України.

    34. Визначте обмеження щодо входження до складу Кабінету Міністрів України.

    35. Розкрийте питання відповідальності, підконтрольності та підзвітності Кабінету Міністрів України.

    36. Проаналізуйте суб’єкти, які мають право законодавчої ініціативи в Україні та вкажіть на позитиви та негативи такого переліку.

    37. Охарактеризуйте структуру Верховної Ради України та правові засади її діяльності.

    38. Висвітліть завдання Верховної Ради України.

    39. Запропонуйте вирішення проблеми співвідношення і взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні.

    40. Проаналізуйте функції і компетенцію діяльності ВРУ.

    41. Висвітліть місце місцевих державних адміністрацій у системі органів виконавчої влади.

    42. Охарактеризуйте основні завдання (функції) місцевих державних адміністрацій та основні принципи їх діяльності.

    43. Висвітліть взаємодію місцевих державних адміністрацій з центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

    44. Проаналізуйте нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій.

    45. Визначте, хто і в яких ситуаціях має право скасовувати нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій.

    46. Мотивуйте строк повноважень голів місцевих державних адміністрацій, опишіть варіанти дострокового припинення їх повноважень

    47. Перелічіть вимоги, які висуваються до посадовців місцевих державних адміністрацій.

    48. Проаналізуйте процес формування місцевих державних адміністрацій.

    49. Проаналізуйте принцип розподілу державної влади в Україні.

    50. Визначте основні напрями державної політики у сфері державної служби.

    51. Охарактеризуйте правове регулювання державної служби в Україні.

    52. Висвітліть питання правового статусу державних службовців в Україні.

    53. Перелічіть обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

    54. Висвітліть питання відповідальності за порушення законодавства про державну службу.

    55. Висвітліть класифікацію посад та ранги державних службовців.

    56. Проаналізуйте основні обов’язки державних службовців.

    57. Проаналізуйте основні права державних службовців.

    58. Перелічіть основні види відповідальності державних службовців та здійсніть їх загальну характеристику.

    59. Висвітліть проблему корупції та корупційних діянь.

    60. Охарактеризуйте нормативно-правові засади протидії корупції в Україні.

    61. Висвітліть поняття управлінської етики.

    62. Перелічіть загальні правила поведінки державних службовців.

    63. Охарактеризуйте авторитет державного службовця як особистості.

    64. Розгляньте систему підготовки підвищення кваліфікації державних службовців.

    65. Запропонуйте стратегію реформування державної служби в Україні.

    66. Визначте пріоритети у реформуванні державної служби в Україні до європейських стандартів.

    67. Охарактеризуйте основні напрямки демократизації та децентралізації в системі державного управління в Україні.

    68. Висвітліть прозорість та відкритість у діяльності влади як запоруку демократичного управління.

    69. Проаналізуйте роль засобів масової інформації в сучасних суспільних процесах.

    70. Вкажіть на особливості взаємодії органів державного управління із засобами масової інформації.

    71. Проаналізуйте шляхи забезпечення ефективності інформаційно-аналітичного супроводу органів державної влади.

    72. Опишіть сутність та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні.

    73. Проаналізуйте становлення нової моделі системи державного управління в сучасній Україні.

    74. Систематизуйте етичні вимоги до державного службовця.

    75. Проаналізуйте вимоги до іміджу державного службовця (одяг, зачіска, біжутерія, парфуми, аксесуари).

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи