Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень




Скачати 86.58 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата04.06.2012
Розмір86.58 Kb.
ТипУрок

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор__________С.В.Мельничук

«_____»_______________2012 р.


Програма

вступного фахового випробування

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень

«МАГІСТР»

(на базі ОКР «бакалавр»)

галузь знань – 0202 «Мистецтво»

спеціальність – 8.02020401 «Музичне мистецтво»


Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6 від 19 січня 2012 р.

Голова ради __________Зварич І.М.


Чернівці – 2012


^ Програма вступного іспиту

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

галузь знань – 0202 «Мистецтво»

спеціальність – 8.02020401 «Музичне мистецтво»


1. Вимоги з музично-виконавських дисциплін:

 1. Виконати на основному музичному інструменті (фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура, цимбали) два твори: один поліфонічний і один твір великої форми або концертну п’єсу з відповідними коментарями музикознавчого характеру.

 2. Виконати один вокальний твір з відповідним аналізом і коментарями щодо проблем вокальної техніки та виконавської майстерності.

 3. Продиригувати один хоровий твір з відповідним аналізом хорової партитури та коментарями щодо застосування диригентської техніки, використання засобів художньої виразності, інтерпретації та розкриття художнього образу твору.


2. Питання з музично-теоретичних дисциплін

 1. Музика як сфера пізнавальних і виховних можливостей.

 2. Урок музики як основа музичного виховання у школі.

 3. Коротка характеристика основних принципів і методів програми по музиці.

 4. Характеристика основних видів діяльності на уроці музики і їх взаємозв’язок.

 5. Залежність мети і змісту музичного виховання від загальних завдань у школі.

 6. Методичні принципи масового музичного виховання на Україні (в Буковині).

 7. Методика музичного виховання на різних вікових етапах.

 8. Методика музичного виховання у І класі.

 9. Вивчення нотної грамоти у І класі.

 10. Методика розучування пісні у І класі.

 11. Слухання музики у І класі.

 12. Ритмічні ігри у І класі.

 13. Методика музичного виховання у ІІ класі.

 14. Методика музичного виховання у ІІІ класі.

 15. Методика навчання двоголосного співу у ІІІ класі.

 16. Організація молодшого хору.

 17. Створення вокального ансамблю ІІ-ІІІ класів.

 18. Створення хору хлопчиків.

 19. Робота з обдарованими дітьми.

 20. Музичний лекторій для учнів І-ІІІ класів.

 21. Методика музичного виховання у V-VІ класах.

 22. Методика музичного виховання у VІІ-VІІІ класах.

 23. Методика роботи з хором середніх класів.

 24. Принципи загального музичного виховання і проблема “музично необдарованих дітей”.

 25. Завдання творчого розвитку дітей і шляхи його вирішення.

 26. Музичне виховання у позаурочний час.

 27. Планування і облік музичної роботи в школі.

 28. Створення у школі “Малої академії”.

 29. Сучасні вимоги до уроку музики в школі.

 30. Вимоги до складання робочого плану для І-VІІІ класів.

 31. Методика проведення слухового диктанту.

 32. Методика написання письмового диктанту.

 33. Релятивна система та її використання у І-ІІІ класах.

 34. Ритмічне виховання учнів І класу.

 35. Методика роботи над чистотою інтонування.

 36. Музична вікторина як форма активізації та виявлення знань учнів.

 37. Ребуси як засіб засвоєння нотної грамоти.

 38. Ритмічні ігри та їх значення у вихованні музичної, ритмічної пам’яті.

 39. Вимоги до підготовки вчителя музики.

 40. Розкрийте роль техніки диригування та їх значення для диригента.

 41. Визначте роль основних функцій голосового апарату (дихання, звукоутворення, резонування).

 42. Дайте визначення діапазону хорових партій мішаного хору та їх характеристику з точки зору тембрального забарвлення.

 43. Роль розспіванок і їх призначення.

 44. Охарактеризуйте специфіку вокально-хорової роботи в шкільному хорі.

 45. Особливості роботи хормейстера в хорі з академічною манерою співу.

 46. Особливості роботи хормейстера в хорі з народною манерою співу.

 47. Формування репертуару в шкільному хорі.

 48. Робота хормейстера в хорі над елементами хорової звучності.

 49. Робота хормейстера над хоровою партитурою.

 50. Характеристика основних засобів музичної виразності.

 51. Українські композитори. Творчий портрет одного з них (на вибір).

 52. Основні музичні жанри.

 53. Музично-педагогічна спадщина українських композиторів (М.Лисенко, М.Леонтович, К.Стеценко).

 54. Загальна характеристика українських народних інструментів.

 55. Роль музики у вихованні молоді.

 56. Основні жанри українського музичного фольклору.

 57. Ваше розуміння професії вчителя музики на сучасному етапі.

 58. Ваше ставлення до музики „легкої” і „серйозної”.

 59. М.Лисенко: дитячі опери, музика, зміст, їх виховне значення.

 60. М.Вербицький, хорові твори, їх значення у розвитку хорового жанру в Західній Україні.

 61. Значення теоретичної праці М.Дилецького “Мусікійська граматика” для музичної культури України.

 62. Роль опери „Богдан Хмельницький” К.Данькевича в розвитку оперного жанру ХХ століття.

 63. Значення хорової творчості М.В.Лисенка ля розвитку хорового жанру на Україні.

 64. Втілення Шевченківських образів у творчості М.Лисенка „Музика до Кобзаря”.

 65. Опера „Тарас Бульба” – вершина творчості М.Лисенка в оперному жанрі.

 66. Стиль хорових обробок українських народних пісень М.Леонтовича.

 67. Значення хорової творчості С.Воробкевича для розвитку музичної культури на Буковині.

 68. Вплив хорової творчості С.Людкевича на розвиток хорового мистецтва композиторів Західної України.

 69. Симфонія-кантата „Кавказ” С.Людкевича як визначне досягнення української музичної культури.

3. Співбесіда з теми магістерської роботи

Абітурієнт повинен аргументувати вибір наукової проблеми майбутнього дослідження, визначити його актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання, накреслити шляхи експериментальної роботи, визначитися із базою дослідження, тобто, де і на якому матеріалі воно буде здійснюватися.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,

з музично-виконавських та музично-теоретичних дисциплін комплексної програми зі спеціальності „Музична педагогіка та музичне виховання” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”


І. Згідно вимог творчого конкурсу з музичних дисциплін зі спеціальності, за виконання завдань по п’яти пунктах виставляється максимальна сума балів – 200:


 1. Гра на музичному інструменті .............................. 0 - 48 балів

 2. Виконання вокального твору ................................. 0 - 48 балів

 3. Диригування ............................................................ 0 - 48 балів

 4. Відповіді з музично-теоретичних дисциплін........ 0 - 48 балів

 5. Співбесіда з теми магістерської роботи…………. 0 - 8 балів



^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ.

1. Гра на музичному інструменті:

48 - 38 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони на високому художньому рівні виконали програму, показали технічну досконалість, проявили особливу музикальність, всебічно розкрили характерні стильові ознаки музичних творів, з відповідними музикознавчими коментарями.

37 - 23 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони виконали програму на відповідному рівні, але допустили окремі неточності у нюансуванні, відтворенні динамічних відтінків, штрихів і в певній мірі дали характеристику виконуваним творам.

22 - 10 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони виконали програму, але допустили ряд помилок у відтворенні нотного тексту, темпову і ритмічну нестабільність, поверхово передали стильові особливості твору і недостатньо прокоментували їх.

9 - 1 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони не змогли виконати програмовий матеріал на достатньому рівні і дали йому відповідну характеристику.

0 балів – виставляється абітурієнтам, які не виконали програмних вимог.


2. Виконання вокального твору:

48 - 38 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони на високому художньому рівні виконали твір і виявили при цьому особливу музикальність і прокоментували його з точки зору виконавської майстерності.

37 - 23 балів – виставляється абітурієнтам, якщо вони на належному художньому рівні виконали твір і виявили при цьому відповідні вокальні дані та проявили музикознавчий хист при характеристиці виконавчих проблем виконуваного твору.

22 - 10 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони мають добрі вокальні дані і на відповідному рівні виконали програмовий матеріал, але допустили деякі неточності в інтонації та передачі засобів музичної виразності і зробили відповідний аналіз музичного твору.

9 - 1 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони мають посередні вокальні дані, допускають фальш і помилки у відтворенні музичного тексту твору і в недостатній мірі прокоментували проблеми вокальної техніки даного твору.

0 балів – виставляється абітурієнтам, які не виконали програмних вимог.


3.Диригування:

48 - 38 балів – виставляється абітурієнтам, якщо вони на високому рівні володіють технікою диригування, відмінно виконують програмовий матеріал, вміють грамотно аналізувати хорові партитури і давати відповідну інтерпретацію твору.

37 - 23 балів – виставляється абітурієнтам, які на належному рівні володіють технікою диригування і виконують програмовий матеріал та вміють застосовувати її під час виконання музичного твору.

22 – 10 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони виконують програмовий твір, але допускають неточності у його інтерпретації мають відповідну диригентську техніку і на достатньому рівні можуть дати музикознавчу характеристику твору.

9 - 1 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони на посередньому рівні виконують програмовий матеріал, слабо володіють технікою диригування, допускають помилки щодо інтерпретації твору, не вміють на відповідному рівні зробити музикознавчий аналіз твору.

0 балів – виставляється абітурієнтам, які не виконали програмних вимог.


4. Музично-теоретичні дисципліни:

48 - 38 балів – виставляється абітурієнтам, якщо вони відповіли на всі задані питанні і виявили відповідні знання;

37 - 10 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони відповіли на поставлені питання, але з незначними неточностями у їх відповіді;

9 - 1 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони відповіли на поставлене питання із суттєвими помилками;

0 балів – виставляється абітурієнтам, якщо вони не відповіли на задані та додаткові питання.


5. Співбесіда з теми магістерської роботи

8 - 5 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони переконливо аргументували вибір наукової проблеми майбутнього дослідження, визначили його актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання, накреслити шляхи експериментальної роботи, визначитися із базою дослідження.

4 – 0 балів – виставляється абітурієнтам, якщо вони не визначилися з науковою проблемою магістерського дослідження, або мають нечітке уявлення про неї, не сформулювали об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження.


Голова приймальної комісії С.В.Мельничук


Адреса електронної пошти та сайту admission@chnu.edu.ua; www.chnu.edu.ua


Контактний телефон секретаря приймальної комісії (80372) 525669; 584711

Схожі:

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: 18010020 “Управління навчальним закладом”, освітньо-кваліфікаційн ий рів ень “магістр” Київ – 2014 програма вступного фахового випробування для абітурієнтів,
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
Програма фахового вступного випробування складена для абітурієнтів, що вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки...
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц....
Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
«Психологія», затвердженому Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, навчальних програмах та Положенні про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи