Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 214.34 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата28.07.2012
Розмір214.34 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ___________ С.В.Мельничук

“___” ________________2012 р.


Програма


ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр”

(повна форма навчання)


спеціальність 8.02030307 “Філологія” (зарубіжна література та

теорія літератури)


Схвалено Вченою радою філологічного факультету

Протокол № 7 від “2” _лютого_ 2012 р.


Голова ради Бунчук Б.І.


^

Чернівці - 2012

Пояснювальна записка


Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Магістр за професійним спрямуванням “Філологія” (“Зарубіжна література та теорія літератури”) повинен мати професійні знання, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміти компетентно застосовувати їх у своїй професійній діяльності.

Професійні філологічні знання формуються шляхом:

 1. всебічного вивчення історії мови та історії літератури;

 2. ґрунтовного вивчення теоретичних і методологічних основ мовознавства та літературознавства, основних процесів розвитку мовних і літературних явищ;

 3. оволодіння методикою майстерного викладання фахових дисциплін;

 4. оволодіння методами і методиками науково-дослідницької роботи;

 5. вироблення потреби постійного і всебічного нарощування цих знань у процесі своєї діяльності.

^ Магістр з фаху “Філологія” (“Зарубіжна література та теорія літератури”) повинен мати відповідний рівень філологічної, етичної та психологічної культури, чітко сформоване філософське, економічне, політичне мислення: розумітися на проблемах ринкової економіки, соціальних, національних, історичних та демографічних процесах розвитку суспільства; засвоїти закономірності та особливості культурного розвитку людства; мати активну життєву позицію.

Рівень професійно-філологічної культури магістра повинен мати тенденцію до удосконалення.


На іспиті із “Зарубіжної літератури” вступник до вищого навчального закладу повинен виявити:

а) знання вказаних нижче творів зарубіжної літератури, розуміння їх ідейно-тематичного спрямування, а також особливостей жанрової специфіки, композиційно-сюжетної структури, образної системи, мови та стилю;

б) розуміння суспільно-історичного й естетичного значення літератур­ного твору, його зв’язку зі специфічними умовами епохи;

в) знання базових положень теорії літератури:

 1. родові, видові та жанрові особливості художньої літератури;

 2. тема, ідея, конфлікт, композиція, сюжет твору;

 3. літературний образ, портрет;

 4. засоби творення комічного, гумор, іронія, сарказм, сатира, гротеск, бурлеск;

 5. епітет, метафора, порівняння, гіпербола, метонімія, антитеза, рефрен, алегорія;

 6. особливості системи віршування, віршованих розмірів, римування.^ Найдавніші пам’ятки словесного мистецтва


Біблія. Книга Буття. Новий Заповіт.


Антична література


Гомер. Іліада. Одісея.

Гесіод. Роботи і дні.

Есхіл. Прометей закутий. Орестея. Перси. Семеро проти Фів.

Софокл. Едіп-цар. Едіп у Колоні. Антігона.

Евріпід. Медея. Іпполіт. Іфігенія в Авліді.

Арістофан. Вершники. Ахарняни.

Арістотель. Поетика.

Менандр. Відлюдник. Полюбовний суд.

Плутарх. Порівняльні життєписи.

Плавт. Хвальковитий воїн. Скарб.

Теренцій. Свекруха. Брати.

Лукрецій. Про природу речей.

Лукіан. Розмови богів. Розмови в царстві мертвих. Морські розмови. Зевс трагічний.

Вергілій. Буколіки. Георгіки. Енеїда.

Горацій. Оди, сатири, еподи, послання.

Овідій. Метаморфози. Поезії. Amores.

Апулей. Метаморфози, або Золотий осел.

Сенека. Едіп. Федра.


^ Література середніх віків та Відродження


Поема “Беовульф”.

Пісня про Роланда.

Пісня про мого Сіда.

Пісня про Нібелунгів.

Ж. Бедьє. Трістан та Ізольда.

Ф. Війон. Вибране.

Данте А. Нове життя. Божественна комедія.

Ф. Петрарка. Поезії.

Дж. Бокаччо. Декамерон.

Е. Роттердамський. Похвала глупоті.

С. Брандт. Корабель дурнів.

Ф. Рабле. Гаргантюа та Пантагрюель.

П. де Ронсар. Вибране.

М. Сервантес. Дон Кіхот.

Лопе де Вега. Фуенте Овехуна. Собака на сіні.

У. Шекспір. Ромео і Джульєтта. Дванадцята ніч.

Венеціанський купець. Річард ІІІ. Гамлет. Отелло.

Король Лір. Макбет. Сонети.

Т. Мор. Утопія.


^ Література ХVІІ-ХVІІІ ст.

Кальдерон П. Життя – це сон.

Саламейський алькальд.

Стійкий принц.

Гріммельсгаузен Г. Сімпліціус Сімпліціссімус.

Мільтон Д. Втрачений рай. Самсон – борець. Аеропогітика.

Корнель П. Сід. Горацій.

Расін Ж. Андромаха. Федра.

Мольєр Ж.Б. Скупий. Тартюф. Дон-Жуан. Буржуа-шляхтич. Мізантроп.

Буало Н. Поетичне мистецтво.

Дефо Д. Робінзон Крузо.

Свіфт Д. Мандри Гулівера. Казка бочки.

Філдінг Г. Історія Тома Джонса-знайди.

Стерн Л. Сентементальна подорож.

Бернс Р. Джон – ячмінне зерно. (Вибрані твори).

Монтеск’є Ш. Персидські листи.

Вольтер Ф.М. Орлеанська діва. Кандід. Простодушний.

Дідро Д. Черниця. Небіж Рамо.

Руссо Ж.-Ж. Нова Елоїза.

Бомарше П.О. Севільський цирульник.

Безумний день, або весілля Фігаро.

Лессінг Г.Е. Лаокоон. Мінна фон Барнгельм. Емілія Галотті.

Гете Й.В. Лірика. Страждання молодого Вертера. Фауст. Балади.

Шіллер Ф. Розбійники. Підступність і кохання. Вільгельм Телль. Лірика. Балади.

^ Романтизм, критичний реалізм

(1789-1830, 1848)

Ф. Гельдерлін. Лірика. Гіперіон. Смерть Емпедокла.

Г.Клейст. Пентизілея. Розбитий глечик. Міхаель Кольхаас.

Е. Гофман. Золотий глечик. Крихітка Цахес.

Життєві погляди кота Мурра.

А. Шаміссо. Лірика. Незвичайна історія Петера Шлеміля.

Вордсворт. Лірика.

С.Кольрідж. Казки старого моряка.

Р.Сауті. Балади.

Д.Байрон. Паломництво Чайльд Гарольда. Манфред. Гяур. Корсар. Каїн.

Бронзовий вік. Дон-Жуан. Лірика.

П.Шеллі. Королева Маб. Повстання Ісламу. Звільнений Прометей. Ченчі. Лірика.

Д.Кітс. Лірика.

В.Скотт. Пуритани. Квентін Дорвард. Айвенго.

Шатобріан. Рене.

А.Ламартін. Лірика.

А. де Мюссе. Сповідь сина століття.

Беранже. Вірші.

В.Гюго. Передмова до драми “Кромвель”. Відторгнені. Ернані.

Собор Паризької Богоматері. Розплата. Дев’яносто третій рік.

Ж.Санд. Індіана. Орас.

Кіплінг. Новели.

Ф.Купер. Шпіон. Останній з могікан. Монікіно.

Е.По. Лірика. Новели.

А.Міцкевич. Лірика. Гражина. Конрад Валенрод. Пан Тадеуш.

Стендаль. Расін і Шекспір. Ваніна Ваніні. Червоне і чорне.

Бальзак. Шуани. Гобсек. Євгенія Гранде. Батько Горіо. Втрачені ілюзії. Селяни.

П.Меріме. Хроніка часів Карла ІХ. Новели.

Г.Гейне. Книга пісень. Сучасні вірші. Німеччина.

Веєрт. Лірика.

Фрейліграт. Лірика.

Ч.Діккенс. Олівер Твіст. Домбі і син.


Література 2 пол. ХІХ ст. – початку ХХ ст.

Г. Флобер. Пані Боварі. Саламбо. Спокуса святого Антонія. Три повісті.

Едмон і Жуль

Гонкури. “Актриса Фостен”, “Жерміні Ласерте”, “Брати Земганно”.

Еміль Золя. “Тереза Ракен”, “Кар’єра Ругонів”, “Пастка”,

“Черево Парижа”, “Розгром”, “Дамське щастя”, “Жерміналь”, “Доктор Паскаль”, “Земля”.

Гі де Мопассан. “Життя”. “Любий друг”. Новела “Пампушка”.

Анатоль Франс. “Сучасна історія”, “Острів пінгвінів”, “Таїс”,

„Злочин Сільвера Бонара”, “Харчівня королеви Гусячі Лапки”.

Ромен Ролан. “Кола Брюньон”, “Жан Кристоф”, “Зачарована душа”.

А. Доде. Тартарен Тарасконський.

Ш. Бодлер. Квіти зла.

П. Верлен. Лірика.

А. Рембо. Лірика. Осяяння. Сезон у пеклі.

С. Малларме. Лірика. Іродіада.

Г. Ібсен. Бранд. Пер Гюнт. Ляльковий дім. Дика качка. Примари.

Підпори суспільства

Г. Лонгфелло. Пісня про Гайавату.

В. Вітмен. Листя трави.

Марк Твен. Пригоди Тома Сойєра. Пригоди Гекльберрі Фінна. Новели.

Джек Лондон. “Мартин Іден”, “Смок і Куций”.

Теодор Драйзер. “Сестра Керрі”, “Дженні Герхардт”, “Геній”,

“Фінасист”, “Титан”, “Стоїк”, “Американська трагедія”.

Г. Джеймс. Жіночий портрет. Повісті.

Т. Гарді. “В краю лісів”, “Тесс з роду д’Ербервілів”,

“Мер Кестербріджа”, “Джуд Непомітний”.

О. Уайлд. Портрет Доріана Грея. Тюремна сповідь.

Р.Л. Стівенсон “Дивна історія доктора Джекіла та містера Хайда”,

“Викрадений”, “Чорна стріла”.

Дж. Голсуорсі. “Сильніше за смерть”, “Сага про Форсайтів”, “Яблуня”.

Р. Кіплінг. Кім. Новели.

Е.Л. Войнич “Овід”.

Бернард Шоу. “Професія місіс Уорен”, “Будинки вдівця”, “Пігмаліон”,

“Дім, де розбиваються серця”.

Івлін Во. “Шпага честі”, “Мерзенна плоть”, “Повернення в Брайдсхед”,

“Жменя пороху”, “Незабутня”.

Г. Уеллс. Машина часу. Острів доктора Моро. Невидима людина.

Війна світів.

Г. Гауптман. Перед сходом сонця. Самотні. Затоплений дзвін.

Т. Фонтане. Пані Жені Трайбль. Еффі Бріст.

Томас Манн. “Будденброки”, “Луїзхен”, “Смерть у Венеції”,

“Маріо і Чарівник”, “Тоніо Крегер”.

Генріх Манн. “Вчитель Гнус”, “Вірнопідданий”,

“Молоді та зрілі літа короля Генріха IV”.

А. Стріндберг. Сповідь безумця. Батько. Фрьокен Жюлі. Новели.

М. Метерлінк. Принцеса Мален. Сліпі. Непрошена. Сім принцес.

К. Гамсун. Голод. Містерії. Пан.

Г. Гауптман. Перед сходом сонця. Самотні. Затоплений дзвін.

Т. Фонтане. Пані Жені Трайбль. Ефорі Бріст.

А. Стріндберг. Сповідь безумця. Батько. Фрьокен Жюлі. Новели.

М. Метерлінк. Принцеса Мален. Сліпі. Синій птах.

М. де Унамуно. Туман. Авель Санчес.

Ф. Кафка. Процес. Замок. Новели.

Е.-М. Ремарк. На західному фронті без змін. Тріумфальна арка.

Дж. Джойс. Дублінці. Портрет митця замолоду. Улісс.

Р. Олдінгтон. Смерть героя.

Т. С. Еліот. Спустошена земля.

Е. Гемінгвей. І сонце сходить. Прощавай, зброє.

Ф. С. Фіцджеральд. Великий Гетсбі. Ніч лагідна.

Т. Вулф. Подивись на дім свій, ангеле.

В. Фолкнер Галас і шаленство. Світло в серпні.

Дж. Дос Пассос. Манхеттен.

М. Пруст. У пошуках втраченого часу. (роман на вибір).

Ф. Моріак. Тереза Дескейру. Фарисейка. Підліток минулих часів.

А. Жід. Фальшивомонетники.

Я. Гашек. Пригоди бравого вояка Швейка.

Акутагава. Новели.

Л. фон Захер-Мазох. Дон Жуан з Коломиї. Венера у хутрі.


Література 2 пол. ХХ ст.

Т. Манн. Чарівна гора. Доктор Фаустус.

Б. Брехт. Матінка Кураж та її діти. Життя Галілея.

Г. Гессе. Степовий вовк. Гра в бісер.

Г. Е. Носсак. Спіраль. Справа д`Артеза.

Г. Белль. Очима клоуна. Груповий портрет з дамою.

М. Фріш. Штіллер. Homo Fabez. Назвуся Гантенбайн.

П. Зюскінд. Аромат. Повісті.

К. Рансмайр. Останній світ.

Дж. Оруелл. 1984. Ферма тварин.

В. Голдінг. Володар мух. Шпиль.

Дж. Осборн. Озирнися у гніві.

Дж. Фаулз. Волхв. Колекціонер. Вежа з чорного дерева.

Дж. Барнс. Історія світу в 10 ½ розділах.

Дж. Д. Селінджер. Над прірвою у житі. Повісті. Оповідання.

К. Кізі. Політ над зозулиним гніздом.

Дж. Апдайк. Кролику, біжи. Кентавр. Ферма.

Ж. П. Сартр. Нудота. Мухи. Слова.

А. Камю. Сторонній. Калігула. Чума. Падіння.

Е. Йонеско. Голомоза співачка. Стільці. Носороги.

С. Беккет. Чекаючи на Годо.

Ж. Жене. Покоївки.

М. Бютор. Модифікація.

Наталі Саррот. Золоті плоди.

А. Роб – Грійє. У лабіринті.

Б. Віан. Шумовиння днів. Осінь у Пекіні. Оповідання.

К. Чапек. Війна з саламандрами. Біла пошесть.

М. Кундера. Нестерпна легкість буття.

С. Дигат. Прощання. Подорож.

М. Павич. Хазарський словник.

Я. Кавабата. Стогін гори. Снігова країна.

Кобо Абе. Людина-коробка. Жінка в пісках.

Г. Гарсія Маркес. Сто років самотності. Полковникові не пишуть та ін.

Х. Л. Борхес. Оповідання.

Х. Кортасар. Виграші. Гра в класики.

У. Еко. Ім’я троянди, “Маятник Фуко”.

Шоу Ірвін. “Хліб по воді”, “Молоді леви”, “Вечір у Візантії”,

“Нічний порт’є”, “Вершина пагорба”.

Гакслі Олдос. “ Дивний новий світ”, “Контрапункт”, “Блазенське коло”.

Вольф Кріста. “Розколоте небо”.

Вейн Джон. “Узимку в горах”.

Моем Сомерсет. “Тягар пристрастей людських”, “Пироги і пиво”, “Місяць і мідяк

“Театр”.“Розмальована завіса”, ”, “На лезі бритви”,

Берджес Ентоні. “Механічний апельсин”.

Зюскінд Патрік. “Парфумер”.

Стайрон Вільям. “Вибір Софі”, “І спалив цей дім”.


Питання

 1. Поняття “античної літератури”, її історичне значення. Періодизація грецької літератури.

 2. Грецька міфологія, її зміст, значення, використання в літературі та мистецтві.

 3. Історична і міфологічна основа, композиція, проблематика поеми Гомера “Іліада”.

 4. Історична та міфологічна основа, композиція, проблематика поеми Гомера “Одіссея”. Образи богів в поемі Гомера “Одіссея”. Образ Одіссея – людини нової доби.

 5. Байки Езопа, езопівська мова. Доля езопівської байки на Заході та в Україні.

 6. Періодизація творчості Есхіла. Трагедія Есхіла “Перси”, “Семеро проти Фів”, трилогія “Орестея”. Історична основа, політична, філософська, релігійно-моральна концепція вказаних творів.

 7. Трагедія Есхіла “Прометей закутий”. Внесок О.Білецького в її дослідження.

 8. Проблема зіткнення волі людини та долі в трагедіях Софокла “Цар Едіп” та “Антігона”.

 9. Проблема кризи сім’ї як основи держави в трагедії Евріпіда “Медея”. Кризові проблеми доби в трагедіях Евріпіда „Іпполіт” та „Іфігенія в Авліді”.

 10. Проблематика комедій Арістофана “Ахарняни”, “Вершники” та “Хмари”.

 11. Драма Менандра “Відлюдник” як комедія характерів.

 12. Періодизація римської літератури, її історична роль та особливості.

 13. Творчість Плавта. Тема розтлінного впливу золота в комедії “Скарб”.

 14. “Золотий вік” римської літератури. Політика і релігійно-моральні реформи Октавіана Августа. Літературі гуртки.

 15. Поема Вергілія “Енеїда”, її композиція, зміст, основна ідея, образи.

 16. Поетична творчість Горація (“Послання”). Значення послання “Мистецтво поезії”.

 17. Поема Овідія “Метаморфози”, її джерела, зміст, особливості, значення.

 18. Роман Апулея “Метаморфози, або Золотий осел”. Вплив Апулея в нові часи.
 1. Періодизація середньовічної літератури. Термін „Середні віки”. Основні риси, значення середньовічної культури.

 2. Особливості французького епосу. Історична основа, тема, ідея, конфлікт “Пісні про Роланда”.

 3. Іспанський героїчний епос. Історична основа, тенденції, особливості “Пісні про Сіда”. Сід як герой реконкісти.

 4. Історична основа, сюжетні джерела, тема, ідеї, образи “Пісні про Нібелунгів”.

 5. Європейський лицарський роман. Джерела, соціально-історичні завдання, особливості, класифікація. Романи про святий Грааль – спроба поєднання лицарських і релігійних ідеалів.

 6. Французький лицарський роман. Бретонський цикл. “Трістан та Ізольда”.

 7. Причини та умови формування міської літератури, жанрова специфіка. Тематика, художні особливості, антиклерикальна спрямованість фабліо, шванків.

 8. Жанри середньовічної драми. Роль містерії у розвитку театру. Фарс як провідний народний жанр.

 9. Доба Відродження та її характерні риси. Сутність понять “гуманізм” і “Відродження”. Реформація. Особливості ренесансного реалізму.

 10. “Божественнна комедія” Данте як синтез середньовічної культури і як перший твір культури Відродження. Особливості поетики поеми. Ренесансно-гуманістичні й реалістичні риси у світогляді автора.

 11. Жанрова особливість збірки новел Боккаччо “Декамерон” як спроба психологічної розповіді. Специфіка її сюжетної побудови та тематика новел.

 12. Особливості та періодизація французького Ренесансу. Гурток Маргарити Наваррської і його місце у французькій літературі раннього Відродження.

 13. Фольклорні джерела та літературна історія роману Ф. Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”. Своєрідність художнього методу Рабле. Головні образи роману.

 14. Роман Сервантеса “Дон Кіхот”, його задум, спрямованість, сюжетно-композиційні особливості. Ідейний зміст союзу Дон Кіхота і Санчо Панси. Місце Сервантеса в іспанському історико-літературному процесі кінця ХVІ ст.

 15. Проблематика та образи народно-героїчної драми Лопе де Веги “Фуенте Овехуна”. Ключові ідеї трактату Лопе де Вега “Про нове мистецтво писати комедії”.

 16. Гуманістичний смисл і художні особливості комедії “Собака на сіні”.

 17. Новаторський характер збірки новел Чосера “Кентерберійські оповідання”.

 18. Шекспір та т.зв. “Шекспірівське питання”. Поетичне новаторство сонетів Шекспіра.

 19. Відображення політичних поглядів Шекспіра в історичних хроніках, їх проблематика, значення. (“Річард ІІІ”).

 20. Філософсько-світоглядна проблематика шекспірівської трагедії („Гамлет”, “Отелло”, “Король Лір”).

 21. Трагедія “Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра – відображення конфлікту між старим і новим світом.
 1. Культурно-історична специфіка літературного процесу ХVІІ ст. Протистояння філософської та естетичної програми бароко та класицизму.

 2. Драматургія Педро Кальдерона в аспекті літературного процесу в Іспанії ХVІІ ст. (твори “Саламейський алькальд”, “Життя – це сон”).

 3. Історико-літературне значення трактату Н. Буало “Поетичне мистецтво”.

 4. Ідейне та художнє новаторство драматургії П`єра Корнеля. Основні класицистичні конфлікти в трагедіях “Сід”, “Горацій”.

 5. Етична та моральна проблематика творів Ж. Расіна (трагедії “Федра” та “Андромаха”).

 6. Антифеодальні, матеріалістичні та антирелігійні тенденції в творах Мольєра. Новаторський сенс п’єс “Дон Жуан”, “Тартюф”, “Скупий”, “Мізантроп”, “Міщанин-шляхтич”.

 7. Поема Дж. Мільтона “Втрачений рай” як зразок англійського релігійно-філософського епосу ХVІІ ст.

 8. Роман Г. Гріммельсгаузена “Сімпліцій” як енциклопедія життя Німеччини ХVІІ ст. Барочні тенденції в романі, специфіка худож­нього стилю.

 9. Ідейно-художня своєрідність та основні принципи терміну “Просвітництво”.

 10. Література французького Просвітництва, його соціально-політична та естетична спрямованість, основні етапи розвитку. Вольтер і Монтеск’є як ідейні керівники просвітницького руху. Характеристика твору Монтеск’є „Персидські листи”.

 11. Ідейний зміст та естетична своєрідність творів Вольтера “Кандід” та “Простодушний”. Антиклерикальна спрямова­ність ірої-комічної поеми “Орлеанська діва”.

 12. Новаторство і суперечності світогляду Дідро. Викривальний характер творів „Черниця” та „Небіж Рамо”.

 13. Проблема „руссоїзму” та ідея “природної людини” в естетиці Ж.-Ж. Руссо. Новаторський сенс роману „Юлія, або Нова Елоіза”.

 14. Основні літературні напрями німецької просвітницької літератури, жанро­ва своєрідність, представники. Література періоду „Бурі й натиску”.

 15. Внесок Г. Лессінга в розвиток нової просвітницької літератури другої половини ХVІІІ ст. (естетичні концепти „Лаокоона” та „Гамбурзької драматургії”).

 16. Життєвий та творчий шлях Ф. Шіллера. Ідейна спрямованість і художні особливості штюрмерської драми Шіллера „Розбійники” (образ Карла Моора).

 17. Міщанська драма Шіллера „Підступність та кохання” та її новаторський характер.

 18. Життєвий та творчий шлях Гете. Новаторська своєрідність роману Гете „Страждання молодого Вертера”. Образ Вертера.

 19. Історія написання, філософсько-утопічна тема, жанрові особливості поеми Гете „Фауст”. Образ Фауста як традиційний образ світової літератури.
 1. Вплив Великої французької революції на становлення європейського романтизму. Формування романтичного світогляду, його естетичні парадигми, національні варіанти.

 2. Німецький романтизм. Особливості становлення і розвитку. Класична теоретична база романтизму.

 3. Новаторський характер творчого доробку Е. Т. А. Гофмана. Своєрідність повісті “Золотий горщик”, роману “Життєві погляди кота Мурра”.

 4. Новаторство жанрових пошуків Д.Г.Н. Байрона. Поема “Паломництво Чайльд Гарольда”. Драматургічна спадщина поета.

 5. В. Скотт – засновник жанру історичного роману в європейській літературі. Тематичний діапазон романів В. Скотта (“Айвенго”, “Абат”, “Вудсток”).

 6. Японська класична поетична традиція. Поезія Мацуо Басьо та Ісікава Такубоку.

 7. Передмова В. Гюго до драми “Кромвель” як маніфест романтизму.

 8. Проблематика романів В. Гюго “Собор Паризької богоматері” та “Знедолені”.

 9. Проблеми емансипації та світоглядна основа творчості Ж. Санд в романах “Індіана”, „Валентина”.

 10. Своєрідність американського романтизму. Творчість Ф. Купера.

 11. Поезія та новелістика Е. По, основні мотиви та новаторство. Своєрідність новелістики Е. По.

 12. Польський романтизм, особливості його зародження та розвитку. Своєрідність творчої практики А. Міцкевича.
 1. Художнє новаторство роману Флобера „Пані Боварі”. Філософія та естетика Флобера.

 2. Реалізм, натуралізм та декаданс у романі братів Гонкурів „Жерміні Ласерте”.

 3. Натуралізм як метод та літературний напрям. Риси натуралізму у творчості Е. Золя.

 4. Поняття „експериментального роману”. Вихід Золя за межі натуралізму (на прикладі одного з романів серії „Ругон-Маккари”).

 5. Апологія буття в романі Мопассана “Життя”.

 6. Особливості т.зв. “бодлерівського символізму”. Збірка Ш. Бодлера “Квіти зла”.

 7. Принципи символізму як літературного напряму. Лірика П. Верлена та А. Рембо.

 8. Загальна характеристика європейської “нової драми”. Вплив Ібсена на розвиток світової драматургії. Художні особливості та морально-етична проблематика п’єси „Ляльковий дім”.

 9. Традиції романтизму в американській літературі другої половини ХІХ століття. “Пісня про Гайавату” як вершина творчості Лонгфелло.

 10. Світоглядно-тематична новизна та формальне новаторство книги Вітмена “Листя трави”.

 11. Дитячий погляд на дорослий світ в романі Марка Твена “Пригоди Тома Сойєра”. Художні особливості роману Марка Твена “Пригоди Гекльберрі Фінна”.

 12. Риси естетизму те неоромантизму в романі “Портрет Доріана Грея” Оскара Уайльда.

 13. Новелістика Редьярда Кіплінга. Взаємодія східних і західних культурних традицій у новелістиці Р.Кіплінга.

 14. Драматургія Г. Гауптмана. Натуралізм, соціально-психологічні мотиви, поетика символізму у його творах (“Перед сходом сонця”, “Самотні”, “Затоплений дзвін”).

 15. Специфіка творчості Томаса Манна. Романи “Будденброки” та „Чарівна гора”.

 16. Критика моралі англійського буржуазного суспільства в драматургії Б. Шоу. Образ інтелігента в п’єсі „ Будинок, де розбиваються серця”
 1. Модернізм як течія та стильовий напрям європейської літератури. Його основні представники та філософсько-естетичні позиції.

 2. Тема загубленого покоління в романі Е.М. Ремарка „На Західному фронті без змін”. Образ Пауля Боймера як типового представника своєї епохи.

 3. Декадентська філософія та символістська поетика драматургії М. Метерлінка. П’єси „Синій птах”, „Сліпі”, „Принцеса Мален”

 4. Новизна психологічного аналізу у романістиці Кнута Гамсуна (“Голод”, “Містерії”). Лірична сугестивність його прози (“Пан”, “Вікторія”).

 5. Роман Ж.П. Сартра “Нудота” як “біблія екзистенціалізму”. Принципи інтелектуальної драми в “Мухах” драматурга.

 6. Абсурдистські мотиви у творчості А. Камю: “Сторонній”, “Калігула”, “Міф про Сізіфа”. Ідейний зміст роману „Чума”. Символіка і реальність у ньому.

 7. Тема загубленого покоління в романі Р. Олдінгтона „Смерть героя”. Критика буржуазної культури та образи її представників.

 8. Тема розрахунку з фашистським минулим в романі З. Ленца „Урок німецької”.

 9. Творчість Г. Бьолля у контексті “літератури руїн”. Роман „Більярд опів на десяту” як викриття фашистського реваншизму.

 10. Романи В. Голдінга “Володар мух” та “Шпиль”. Притчевість прози письменника.

 11. Проблема ідентичності у творчості М. Фріша. Роман „Homo Faber”, типологія героя у ньому.

 12. Образ політика та його команди в романі Р.П. Уорена „Все королівське військо”.

 13. Міфологія і сучасність в романі Дж. Апдайка „Кентавр”. Суперечливість образу Джорджа Колдуелла.

 14. Нонконформістський пафос роману Дж.Д. Селінджера “Над прірвою в житі”.

 15. Загальна характеристика філософії та поетики драми абсурду. Творчість Е. Йонеско (“Стільці”) та С. Беккета (“Чекаючи на Годо”).

 16. Антифашистська тема в романі Л. Фейхтвангера „Успіх”. Зображення шляхів боротьби проти реакції.

 17. Новаторство драматургії Б. Брехта. Антивоєнна тема в п’єсі „Матінка Кураж та її діти”.

 18. „Вірнопідданий” Г. Манна як критика сервілізму в кайзерівській Німеччині. Еволюція образу Генріха ІV в дилогії Г. Манна „Молоді та зрілі роки короля Генріха ІV”. Історія на службі сучасності в романі.

 19. Тема згубного впливу грошей в романі Дж. Стейнбека „Зима тривоги нашої”. Образ Ітена Хоулі.

 20. Життя та творчий шлях Е. Хемінгуея. Антифашистська тема в романі „По кому подзвін”.

 21. Зображення студентського середовища в романі Р. Мерля „За склом”. Соціальна та політична розшарованість студентства.

 22. Роман Г. Гарсія Маркеса “Сто років самотності” як міфологізована історія Нового Світу та зразок жанрового синтезу.

 23. Постмодерн як стан культури наприкінці ХХ ст., його основні концепції та представники.

 24. Постмодерний принцип композиції у романі Х. Кортасара “Гра в класи”, тематика та система образів.

 25. “Хазарський словник” М. Павича як зразковий постмодерністський текст. Принцип інтерактивності у творчості Павича.

 26. Специфіка та естетичний сенс роману П. Зюскінда “Парфумер” (“Аромат”). Морально-філософський зміст образу Гренуя.


Література:

 1. Антична література. Греція. Рим : хрестоматія для ВНЗ / Укл. Т.В. Михед. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.

 2. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія. Навчальне видання. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.

 3. Безпечний І. Теорія літератури. – К.: Смолоскип, 2009 . – 388 с.

 4. Галич О.А., Назарець В. Васильєв Є. Теорія літератури. Підручник. – К. : Либідь, 2005. – 488 с.

 5. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XIX ст. Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

 6. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 296 с.

 7. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XX ст. Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 504 с.

 8. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби відродження. Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с.

 9. Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття: навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. – К. : Довіра, 2002. – 318 с.

 10. Елліністична поезія: Антологія / Передмова, упор., коментар, примітки І.П.Мегели. – К. : Видавець Карпенко В.М., 2007. – 380 с.

 11. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 503 с.

 12. Ернст Роберт Курціус. Європейська література і латинське Середньовіччя / Пер. з нім. А. Онишко. – Львів: Літопис, 2007. – 752 с.

 13. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. Навч. посібник / Ф.І. Прокаєв, Б.В. Кучинський, Ю.Л. Булаховська, І.В. Долганов. – К. : Вища шк., 1994. – 407 с.

 14. Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу: Хрестоматія / Упоряд. Л. В. Грицик. – Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 689 с.

 15. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 1: А-К / За ред. Н Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 824 с.

 16. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 2: Л-Я / За ред. Н Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 864 с.

 17. Кун М.А. Легенди і міфи Давньої Греції. – К. : Академвидав, 2007. – 448 с.

 18. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 19. Література західноєвропейського Середньовіччя / За заг. ред. Н.О. Висоцької. Навч. посіб. – 2-е вид. «Історія зарубіжної літератури». – Вінниця: Нова книга, 2005. – 464 с.

 20. Літературознавство. Словник основних понять. / Пер. з нім. видання. – Тернопіль: Богдан, 2008. – 280 с.

 21. Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 1. / Авт.-укл. Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 608 с.

 22. Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 2. / Авт.-укл. Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 624 с.

 23. Мегела І. Історія давньогрецької літератури. – К. : Видавець Вадим Карпенко, 2007. – 340 с.

 24. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: підручник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 416 с.

 25. Пiдлiсна Г.Н. Антична лiтература для всiх i кожного. – К. : Технiка, 2003. – 384 с.

 26. Павличко С. Теорія літератури / Передм. Зубрицької М. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 679 с.

 27. Пащенко В.I., Пащенко Н.I. Антична лiтература: Пiдручник для студентiв вузiв. – К. : Либiдь, 2001. – 718с.

 28. Пригодій С., Горенко О. Американський романтизм. Полікритика: Навч. пос. – К. : Либідь, 2006. – 440 с.

 29. Рубанова Г.Л. Історія світової літератури. Західноєвропейське середньовіччя (ІІІ-ХІV ст.). – Львів : ПАІС, 2004. – 144 с.

 30. Стабрила С. Міфологія для дорослих: Боги, герої, люди. – К. : Юніверс, 2000. – 544 с.

 31. Ткаченко А.О. Мистецтво слова: (Вступ до літературознавства): підручник. – К. : Київський університет, 2003. – 448 с.

 32. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. нарис. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 360 с.Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури (протокол № _^ 8_ від _17 січня_ 2012 р.)


Завідувач кафедри проф. Червінська О.В.


Критерії оцінювання

усної відповіді на фаховому вступному випробуванні у 2012 році

за ОКР «спеціаліст», «магістр»

зі спеціальності

«Філологія (зарубіжна література та теорія літератури)» (зарубіжна література),


Абітурієнт отримує білет, який складається з трьох питань за відповідною програмою з теорії літератури та зарубіжної літератури. Відповіді оцінюються за таким чином:

максимальна кількість балів за усну відповідь – 200;

максимальна кількість балів за кожне з наявних у білеті:

за перше питання – 70 балів, за друге та третє – по 65 балів.

1. 70 – 60 балів ставиться, якщо абітурієнт ґрунтовно і повно викладає матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови.

2. 59 – 45 балів ставиться, якщо абітурієнт дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й на 70 – 60 балів, але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі недоліки в послідовності викладання матеріалу і мовленнєвому оформленні.

3. 44 – 30 балів ставиться, якщо вступник виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні правил, не вміє глибоко і переконливо обґрунтувати свої помилки і відчуває труднощі під час добору прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає помилки у мовленнєвому оформленні.

4. 29 – 0 балів ставиться, якщо абітурієнт виявляє повне незнання матеріалу відповідного питання.


Голова фахової комісії проф. Червінська О.В.


Декан філологічного факультету проф. Бунчук Б.І.

Схожі:

Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Програма з фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності 03020501 «Країнознавство»
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Природокористування як система діяльності, як форма і спосіб викорис­тання природних ресурсів. Сутність природокористування як системи...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві. Поняття інформації. Правила передачі журналістської інформації (за Р. Блюмом)....
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві. Поняття інформації. Правила передачі журналістської інформації (за Р. Блюмом)....
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту «Харчові технології» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Вступ. Галузі харчової промисловості України. Сучасний стан харчової промисловості. Основні напрями її розвитку. Класифікація харчових...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вищу освіту, це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра здобула...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Спеціаліст за професійним спрямуванням “Філологія” (“Зарубіжна література та теорія літератури”) повинен мати професійні знання,...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту,,Землевпорядне проектування, земельний кадастр І земельне право” Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Принципи розміщення елементів впорядкування території багато-річних плодових насаджень (кварталів, доріг, підсобних центрів, захисних...
Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма фахового іспиту з хімії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Предмет І задачі хімії. Місце хімії серед природничих наук. Явища фізичні та хімічні. Екологічні проблеми хімії. Роль хімії в охороні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи