Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сторінка5/5
Дата01.06.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Література

 1. Акимова Т. Русское народное поэтическое творчество. – Горький, 1983.

 2. Аникин В.П. Русский фольклор. – Горький, 1987.

 3. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. – Горький, 1983.

 4. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. – Москва, 1966.

 5. Кусков В.В. История древнерусской литературы. – Москва, 1982.

 6. Хрестоматия по древней русской литературе // сост. Гудзий Н.К. – Москва, 1973.

 7. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Москва, 1979.

 8. Благой Д.Д. История русской литературы 18 века. – Москва, 1960.

 9. Западов В.А. Русская литература 18 века. 1700-1775. – Москва, 1979.

 10. Русская литература 18 века // сост. Макогоненко Г.П. – Москва-Ленинград, 1970.

 11. Хрестоматия по русской литературе 18 века // сост. Кокорев А.В. – Москва, 1965.

 12. Соколов А.Н. История русской литературы 19 века (первая половина) – Москва, 1970.

 13. Ревякин А.И. История русской литературы 19 века. – Москва, 1977.

 14. Волков А.А. Русская литература 20 века. Дооктябрьский период. – Москва, 1966.

 15. Новикова К.М., Щепилова Л.В. Русская литература 20 века (Дооктябрьский период). – Москва, 1966.

 16. Кулешов В.И. История русской литературы 19 века (70-90-е г.). – Москва, 1983.

 17. Поспелов Г.Н. История русской литературы 19 века (1840-1860). – Москва, 1981.

 18. Купреянова Е.Н., Макогоненко П.Г. Национальное своеобразие русской литературы: Очерки и характеристики. – Ленинград, 1976.

 19. Алексеев М.П. Русская литература и ее мировое значение. – Ленинград, 1989.

 20. Захаркин А.В. Русские поэты второй половины 19 века: Пособие для учителя. – Москва, 1975.

 21. Нямцу А.Е. Нигилизм в русской и западноевропейской литературе: Методические рекомендации для студентов филологических факультетов университетов. – Черновцы: ЧГУ‚ 1998.

 22. Нямцу А.Е. Евангельские образы и мотивы в русской литературе. Часть первая: Учебное пособие. – Черновцы: Рута‚ 1998.

 23. Нямцу А.Е. Функциональность традиции в русской литературе ХІХ-ХХ вв.: Учебное пособие. – Черновцы: ЧГУ‚ 1998.

 24. Нямцу А.Е. Общекультурная традиция в русской литературе Х1Х-ХХ вв. Часть первая: Учебное пособие. – Черновцы: Рута‚ 2000.

 25. Долгополов Л. На рубеже веков: О русской литературе конца 19 – начала 20 века. – Ленинград, 1985.

 26. Бавин С., Семибратова И. Судьбы серебряного века. – Москва, 1993.

 27. История русской литературы ХХ в. Серебряный век. // под ред. Ж. Нива. –– Москва, 1995.

 28. Поэзия серебряного века. 1880-1925. – Москва, 1991.

 29. Русская поэзия ХХ в.: Антология русской лирики первой четверти века. – Москва, 1991.

 30. История русской литературы. В 4-х т. // под ред. Бушмина А.С. – Ленинград, 1983.

 31. Алексеев М.П. Русская литература и ее мировое значение. – Ленинград, 1989.

 32. Под ред. В.В. Агеносова. Русская литература серебряного века. – Москва, 1997.

 33. Нямцу А.Е. Функциональность традиций в русской литературе 19-20 вв.: Учебное пособие. – Черновцы, 1998.

 34. Нямцу А., Тарангул И. Традиция в славянских литературах: в 2-х ч. – Черновцы, 2003.

 35. Русская литература 20 века: Учебное пособие для вузов: в 2-х т. // под ред. Кременцова Л.П. – Москва, 2002.

 36. Соколов А.Г. История русской литературы конца 19 – начала 20 вв. – Москва, 2000.

 37. Трубина Л.А. Русская литература 20 века. – Москва, 1999.

 38. Зубарева Е.Ю. Проза русского зарубежья (1970-1980). – Москва, 2000.

 39. Русская поэзия 20 века // под ред. Дмитренко С.Ф. – Москва, 1999.

 40. Тамарченко Н.Д. Русский классический роман 19 века. Проблемы поэтики и типологии жанра. – Москва, 1997.

 41. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: В 3-х книгах. – Москва, 2001.Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри слов'янської філології та порівняльного літературознавства (протокол № 4 від 06.12.2011 р.)


Завідувач кафедри проф. Нямцу А.Є.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ

НА ІСПИТАХ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


Абітурієнт отримує білет, у якому є два теоретичні та одне практичне завдання. Після підготовки відбувається усна бесіда з членами комісії.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

Знання студентів оцінюється за такими критеріями:

"Відмінно" (176-200 балів) – студент глибоко і всебічно знає зміст курсу, рекомендовану літературу, наукові першоджерела, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших лінгвістичних проблем, пов'язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

"Добре" (150-175 балів) – студент твердо знає курс і рекомендовану літературу. Добре засвоїв практичні навички, аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших граматичних проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного матеріалу або при аналізі практичного.

"Задовільно" (124-149 балів) – студент в основному знає курс, рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає (відсутні приклади), плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; виконуючи практичні завдання, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутнім фахом.

"Незадовільно" (0-123 балів) – студент не опанував зміст курсу, вкрай слабо знає загальну літературу курсу, не знає наукових фактів, визначень, граматичних категорій, правил. Відсутнє загально-гуманітарне та наукове мислення, практичними навичками не володіє.
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи