Зразок оформлення списку літератури icon

Зразок оформлення списку літератури
Скачати 25.34 Kb.
НазваЗразок оформлення списку літератури
С.В. Податковий
Дата07.06.2012
Розмір25.34 Kb.
ТипКнига

Зразок оформлення списку літератури


Книга одного автора

Каламбет С.В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління.
– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – 303 с.


Монографії

Шейко В.М. Історія української культури: моногр. – Харків, 2001. – 399 с.


Підручники і навчальні посібники

Романець В.А. Психологія творчості: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-ге вид., допов. – Київ: Либідь, 2001. – 286 с.


Книга двох авторів

Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: посібник. – 2-ге вид., стер. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – 301 с.


Книга трьох авторів

Юрій С.І., Демянишин В.Г., Буздуган Я.М. Антологія бюджетного механізму.
– Тернопіль: Екон. думка, 2001. – 250 с.


Книга чотирьох авторів

Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – Київ: Либідь, 2001. – 319 с.


Книга п’яти і більше авторів

Германова О., Еременко Л., Игнатова Т. и др. Современная экономика. Лекцион. курс: многоуровневое учебное пособие. – 3-е изд., доп. – Ростов-н/Д: Феникс, 2001. – 544 с.


Книга з тематичним заголовком (тематичні збірники)

Законодавство України про сім’ю: 3б. законодав. актів за станом на 20 квіт. 2001 р. – Київ: Парламент. вид-во, 2001. – 135 с.


Матеріали конференцій, нарад, семінарів

Матеріали наук.-метод. конф. «Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справи», 23–24 листопада 2000 р., м. Дн-к: Акад. митної служби України, 2001. – С. 15–18.


Багатотомні видання

Энциклопедия кибернетики: в 2 т. / Отв. ред. И.М. Глушков. – Киев: Укр. сов. энцикл., 1974. – С. 22–27.


Окремий том багатотомного видання

Кучеренко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. – Харьков: Право, 2002. – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.


Статті зі збірника, журналу

1. Куденко Н.В. Маркетингові цілі фірми // 3б. наук. пр. «Маркетинг: теорія і практика». – Луганськ, 1999. – Вип. 4. – С. 125–132.

2. Астахова В.І. Державні і недержавні вузи в системі освіти // Економіка і упр.
– 1999. – № 3. – С. 29–32.


З газети

Макаренко Н. І небо – до Зірок: Україна – космічна держава // Молодь України. – 2002. – 14 бер. – С. 3.


Дисертації

Гринькова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти): дис. … доктора пед. наук: 13.00.04.
– Київ, 2001. – 485 с.


Автореферати

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування”. – Тернопіль, 2007.
– 20 с.


Патент, стандарт

Патент України 43349 МІЖ 7 В01 Д17/02. Роздільник незмішуваних рідин
/ Перелітько В.В., Купрін О.І., Мамаєв Л.М.; заявл. 15.09.2001,
опубл. 17.12.2001, Бюл. № 11 (кн. 1).


Електронні ресурси

Каталог дисертацій [Електронний ресурс]: база даних / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html

Схожі:

Зразок оформлення списку літератури iconВимоги до оформлення списку літератури Оформлення списку використаної літератури в кваліфікаційній роботі повинно
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В процесі складання списку...
Зразок оформлення списку літератури iconЗразок оформлення списку літератури
Романець В. А. Психологія творчості: навч посібник для студ вищ навч закладів. – К.: Либідь, 2001. – 286 с
Зразок оформлення списку літератури iconДодаток б зразок оформлення списку використаних джерел
move to 0-16361827
Зразок оформлення списку літератури iconПравила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії,...
Зразок оформлення списку літератури iconПравила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії,...
Зразок оформлення списку літератури iconРозділ Структура, зміст, правила оформлення, оцінки та захисту індивідуального творчого проекту слухача курсів підвищення кваліфікації
Творча робота складається зі змісту роботи, вступу, огляду літератури, опису методів І методик, представлення педагогічного досвіду...
Зразок оформлення списку літератури iconДодаток б зразок оформлення списку використаних джерел
Аверьянов Л. Я. Организационная культура управления современных предпринимательских структур [Электронный ресурс] / Л. Я. Аверьянов...
Зразок оформлення списку літератури iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
move to 0-3488816
Зразок оформлення списку літератури iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Зразок оформлення списку літератури iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи