Міського господарства icon

Міського господарства
НазваМіського господарства
Сторінка4/4
Дата07.06.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

Таблиця 4.2 - Показники діяльності ТОВ “Анкор”


Показники

Тис. грн.
Вартість активів

575,0

Оборотний капітал

276,0

Поточні зобов’язання

332,0

Виручка від реалізації

576

Прибуток від операційної діяльності

47,0

Нерозподілений прибуток

15,0


Задача 4.4: Визначте імовірність банкрутства фірми “Лод” за допомогою R-моделі Іркутської державної економічної академії. Необхідні дані про фінансове становище і фінансові результати фірми наведені у табл. 4.3. Наскільки вірогідним є отриманий результат?

^

Таблиця 4.3 - Показники фінансового стану фірми “Лод”


Показники

Тис. грн.

Вартість активів

1008,9

Оборотний капітал

675,4

Власний капітал

347,8

Виручка від реалізації

1123,7

Чистий прибуток

-112,4

Інтегральні затрати

987,5


Література: 4, 7, 8, 11, 14.


Заняття 5. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

Запитання для розгляду:

 1. Що таке бенчмаркінг? Яким повинен бути бенчмаркінг і яким він не повинен бути?

 2. Яка різниця між операційним і стратегічним бенчмаркінгом?

 3. Назвіть п’ять генерацій бенчмаркінгу і дайте характеристику кожної з них?

 4. Що таке бенчмаркінговий проект, які його етапи можете назвати?

 5. Які дії повинна здійснити робоча група бенчмаркінгу на етапі планування?

 6. Що потрібно зробити в процесі бенчмаркінгу на етапі дослідження?

 7. Які існують види партнерів з бенчмаркінгу, як вони характеризуються?

 8. Як проводиться аналіз зібраних даних і будується профіль бенчмаркінгу підприємства?

 9. У чому полягає зміст етапів адаптації і вдосконалення бенчмаркінгового проекту?

10. Як проводиться стратегічний бенчмаркінг? У чому полягають особливості вибору показників та їх інтерпретації в процесі здійснення стратегічного бенчмаркінгу?

Задача 5.1: Фірма “Арка” вирішила реалізувати бенчмаркінговий проект відповідно до нової стратегічної мети, визначеної на останніх зборах акціонерів. Вона полягає в розширенні діяльності і виході на нові ринки збуту.

Робоча група бенчмаркінгу, яка була утворена із спеціалістів компанії, визначила головний критичний процес, який потрібно було дослідити – “Якість товару і упакування”. Ключовими індикаторами для досягнення успіху визначено: 1) відповідність міжнародним стандартам якості; 2) екологічна безпека товару; 3) зручність упаковки.

Після проведення маркетингового дослідження ринку в групу “Бенчмарк” було включено сім компаній, серед яких виділено компанію “Онікс”, яка отримала статус “найкращої практики” в галузі виробництва і продажу будівельних матеріалів.

Треба побудувати поточний і прогнозний профіль бенчмаркінгу компанії “Арка”, використовуючи дані, наведені в табл. 5.1. Оцінка виставляється за десятибальною шкалою. Прогноз зростання наведено у відсотках до поточної оцінки відповідних індикаторів аналізу.


Таблиця 5.1 - Індикатори аналізу

Індикатори аналізу

Оцінка компанії “Арка”, в % до показників “найкращої практики”

Прогноз зростання, %

Компанії “Арка”

Компанії “Онікс”

Відповідність міжнародним стандартам якості

80

+20

+10

Екологічна безпека

60

+30

0

Зручність упакування

100

+10

+20


За результатами бенчмаркінгового дослідження сформулювати висновки і рекомендації щодо запровадження системи безперервного удосконалення в компанії “Арка”. Описати основні принципи, що мають бути покладені в основу удосконалення критичного процесу “Якість товару і упакування”.

Задача 5.2: На зборах акціонерів компанії “Орхідея” – одного з провідних виробників хімічної продукції – керівництво цієї компанії потрапило під вогонь критики з боку представника власника контрольного пакету акцій, який звинуватив директорів у недостатній увазі до вирішення проблеми прибутковості. “Рентабельність інвестованого капіталу є занадто низькою”, - стверджував представник власника контрольного пакету. – Необхідно більше уваги приділяти вивченню кращої практики інших підприємств галузі і відкоригувати поточну стратегію компанії”.

Зважаючи на цю критику, рада директорів вирішила реалізувати проект стратегічного бенчмаркінгу. Робоча група, призначена для реалізації бенчмаркінгового проекту, визначила двох конкурентів, які мають більші значення рентабельності інвестованого капіталу, ніж компанія “Орхідея”. Такими конкурентами є компанії “Варто” і “Карсил”.

Необхідно проаналізувати показники й елементи стратегії компаній “Варто” і “Карсил” і визначити ті аспекти, які могла би запозичити у них компанія “Орхідея”. Вказати, якої стратегії варто дотримуватися керівництву фірми “Орхідея”, щоб забезпечити зростання рентабельності інвестованого капіталу – показника, який найбільше цікавить акціонерів (табл. 5.2).


Таблиця 5.2 - Показники діяльності компаній

Показники

Компанія “Орхідея”

Компанія “Варто”

Компанія “Карсил”

Рентабельність інвестованого капіталу, %

12

45

78

Рентабельність продажу, %

9

41

51

Оборотність інвестованого капіталу, разів

1,1

1,5

9

Частка ринку, %

1

9

18

Зростання річних обсягів продажу, %

2

18

29

Тип зростання

Збільшення кількості клієнтів

Придбання дрібних фірм

Укладання угод

Основні напрямки інвестування

Маркетинг, дослідження і розробки

Операції з придбання інших фірм

Реальні активи

Географічні ринки

Регіональний ринок

Національний ринок

Регіональний ринок

Ключові сегменти

Малі та дрібні торговці

Індивідуальні покупці

Дрібні торговці, індивідуальні покупці

Конкурентні переваги

Інновації, нова продукція

Низькі витрати

Асортимент


Література: 13, 14.

^

Заняття 6. Методи групування у стратегічному аналізі


Запитання для розгляду:

 1. Що таке фактори конкурентоздатності? З якою метою проводиться групування цих факторів?

 2. Дайте характеристику матриці “Важливість / Результативність”.

 3. Як визначається школа вимірювання факторів конкурентоздатності за ознаками важливості й результативності?

 4. Які групи факторів виділяються у модифікованій матриці “Важливість / Результативність”?

 5. У чому полягає призначення дискримінантного аналізу?

 6. Охарактеризуйте основні кроки методики дискримінантного аналізу.

 7. Опишіть ключові поняття і зміст кластерного аналізу.

 8. Що таке матриця відповідностей і метод дендритів? Як виділяються окремі групи за допомогою кластерного аналізу?

Задача 6.1: У процесі реалізації внутрішнього бенчмаркінгового проекту в компанії “Ролінг” виникла необхідність проведення кластерного аналізу, метою якого було виділення трьох кластерів за ступенем фінансової стійкості. Спеціалісти головного офісу холдингу розрахували матрицю відстаней між оцінками фінансової стійкості окремих господарських підрозділів (табл. 6.1).

^

Таблиця 6.1 - Матриця оцінок фінансової стійкості окремих господарських підрозділів


Господарський підрозділ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

2

1

7

6

10

4

6

2

3

0

5

4

3

3

7

10

3

5

7

0

2

5

4

8

9

4

8

4

6

0

8

9

6

5

5

5

3

4

5

0

5

6

7

6

9

8

3

11

3

0

5

9

7

7

8

7

1

2

6

0

4

8

6

6

10

8

4

5

7

0


Необхідно за допомогою методу дендритів сформувати три групи господарських підрозділів компанії “Ролінг”.

Література: 3, 6, 14.


Заняття 7. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища: SWOT-аналіз

Запитання для розгляду:

 1. Що таке SWOT-аналіз? Назвіть переваги й недоліки цього методу.

 2. Що таке сильні й слабкі сторони, можливості й загрози? Як вони визначаються?

 3. Які стратегії рекомендуються для кожної клітинки матриці SWOT-аналізу?

 4. У чому полягає методика аналізу зовнішніх можливостей і загроз?

 5. Як визначається рівень нестабільності зовнішнього середовища?

 6. Що таке інтенсивність конкуренції, як цей показник розраховується?

 7. Які фактори дозволяють проаналізувати сильні й слабкі сторони підприємства?

 8. У чому полягає зміст аналізу звичайної і абсолютної конкурентної сили підприємства?

Задача 7.1: Необхідно провести SWOT-аналіз для фірми “Ток”, яка спеціалізується на виробництві обладнання для полімерної промисловості. Перелік зовнішніх можливостей і загроз включає п’ять пар факторів:

 1. зростання / зниження ділової активності в країні;

 2. зниження / зростання податкового тиску;

 3. послабнення / посилення конкуренції;

 4. зменшення / збільшення впливу теле- і радіореклами;

 5. зменшення / збільшення вартості сировини і матеріалів.

Визначте оцінки (за 10-бальною шкалою) та імовірності наведених факторів за зразком, наведеним у табл. 7.1. Розрахуйте загальні значення оцінок можливостей і загроз.

Задача 7.2: Проаналізуйте звичайну і абсолютну конкурентну силу компанії “Ток”, використовуючи дані табл. 7.1.

^

Таблиця 7.1 - Оцінка показників діяльності компанії “Ток”


№ за/п

Показники

Оцінка

Ск1

Ск2

Ск3

Ск4

Ток

Сі

Сі - мах Скіj

1

Прибутковість

8

4

6

5

7
2

Репутація (імідж)

7

5

7

5

6
3

Продуктивність

8

5

7

6

8
4

Продукція

4

5

5

6

7
5

Фінансові ресурси

6

5

5

6

7
6

Виробничі потужності, будівлі й споруди

7

6

8

6

9
7

Дослідження і впровадження новинок

5

6

8

8

7
8

Організація фірми

7

6

5

4

6
9

Трудові ресурси

9

4

6

7

8
10

Соціальна відповідальність

6

7

5

8

10
Конкурентна сила:
Визначте рекомендовану стратегію для компанії “Ток”, використовуючи матрицю SWOT-аналізу. Сформулюйте висновки.

Література: 2, 13, 14, 15.


Заняття 8. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства

Запитання для розгляду:

 1. Які головні припущення покладено в основу концепції моделі BCG?

 2. Що таке матриця BCG, як характеризуються її квадранти?

 3. Які стратегії пропонуються в моделі BCG для різних секторів бізнесу?

 4. Які інвестиційні пріоритети рекомендуються для “зірок”, “важких дітей”, “дійних корів” та “собак” у моделі BCG?

 5. Які недоліки й обмеження моделі BCG можете назвати?

 6. Що являє собою модель GE/McKinsey, яка її головна мета?

 7. За якими правилами будується матриця GE/McKinsey, як характеризуються позиції різних видів бізнесу в її стратегічному просторі?

 8. Які фактори аналізують для визначення загальної оцінки сильних сторін бізнесу та його ринкової привабливості в моделі GE/McKinsey?

 9. Які стратегії рекомендуються Нейлором і Деєм для різних позицій бізнесу?

 10. Які недоліки має модель GE/McKinsey? Чим вона відрізняється від моделі BCG?

 11. Охарактеризуйте зміст моделі Shell/DPM і рекомендовані нею стратегії?

 12. Які напрями розвитку підприємства вважаються оптимальними з погляду моделі Shell/DPM?

 13. Які позитивні й негативні сторони моделі Shell/DPM можете назвати? У чому її відмінність від моделі BCG і GE/McKinsey?

Задача 8.1: Компанія “Шлях” володіє господарським портфелем з чотирьох секторів бізнесу, що належать до різних галузей:

 1. підрозділ «М» (машинобудування);

 2. підрозділ «Е» (електротехнічне обладнання);

 3. підрозділ «К» (комплектуючі до комп’ютерів);

 4. підрозділ «З» (послуги зв’язку).

Показники, що характеризують темпи зростання ринків у відповідних галузях і частки підрозділів компанії наведені в табл. 8.1.


Таблиця 8.1 - Темпи зростання ринків галузей

Сектор бізнесу

Обсяг продажу, тис. грн.

Річні темпи зростання ринку, %

Найбільші конкуренти

Обсяг продажу галузі, тис. грн.

Відносна частка на відповідному ринку

Підрозділ «М»

400

4

АТ «Тяжмаш»

800

?

Підрозділ «Е»

50

18

АТ «Прилад»

550

?

Підрозділ «К»

600

6

СП «Інфотек»

400

?

Підрозділ «З»

200

12

АТ «МТФ»

180

?


Треба з допомогою матриці BSG визначити позиції секторів бізнесу компанії “Шлях” і розробити оптимальну стратегію розвитку компанії, враховуючи як перспективи кожного підрозділу, так і необхідність оптимізації господарського портфеля. За допомогю моделі GE/McKinsey визначити максимальний бал для кожного з факторів кожного з підрозділів. Відповідно до позиції компанії у моделі GE/McKinsey визначити рекомендовану стратегію за Нейлором і Деєм.

Література: 13, 14.


Заняття 9. Стратегічний аналіз життєвого циклу бізнесу

Запитання для розгляду:

 1. Що являє собою модель АDL?

 2. Які стадії розвитку галузі можна виділити? Дайте характеристику кожної з них.

 3. Які конкурентні позиції може посідати підприємство відповідно до концепції АDL?

 4. Які стратегії рекомендує АDL для різних співвідношень конкурентної позиції бізнесу і стадії життєвого циклу, на якій він перебуває?

 5. Які показники використовуються у моделі АDL для визначення відносного становища на ринку і стадії життєвого циклу?

 6. Що таке внутрішній перерозподіл коштів на підприємстві, які категорії перерозподілу знаєте?

 7. Як використовуються RONA-графи для стратегічного аналізу збалансованості грошових потоків господарського портфеля компанії?

Задача 9.1: До складу компанії “Перехрестя” входять три стратегічні господарські підрозділи: “Кераміка” (виробництво цегли і плитки), “Фарба” (виробництво фарб для зовнішніх и внутрішніх робіт), “Анкор” (виробництво будівельних сумішей). Користуючись даними табл. 9.1, визначте позицію кожного підрозділу на матриці АDL. Праналізуйте і виберіть рекомендовану стратегію розвитку.


Таблиця 9.1 - Показники підрозділів

Показники

“Кераміка”

“Фарба”

“Анкор”

Стадія життєвого циклу

Зростання

Зрілість

Занепад

Конкурентна позиція

Слабка

Сильна

Домінуюча

Внутрішній перерозподіл

220%

95%

30%

RONA

3%

13%

8%

Визначте позиції всіх трьох підрозділів компанії “Перехрестя” за допомогою RONA-графа, сформулюйте висновки щодо збалансованості господарського портфеля. Які стратегічні дії керівництво компанії має здійснити для оптимізації портфеля і збереження конкурентного становища в довгостроковій перспективі?

Література: 14, 27, 29.


Заняття 10. Особливості стратегічної діагностики та оцінки підприємств середнього і малого бізнесу

Запитання для розгляду:

 1. Поясність, у чому полягає сутність методики стратегічної оцінки підприємства?

 2. Як потрібно оцінювати значення показників, отриманих в результаті проведення процедури стратегічної оцінки?

 3. Дайте характеристику методу SPACE?

 4. Перерахуйте організаційні етапи процесу практичного застосування методу SPACE? Що роблять члени робочої групи на кожному з етапів?

 5. Як будують вектор рекомендованої стратегії в системі координат SPACE?

 6. Для чого використовується метод довірчих інтервалів в аналізі за методом SPACE?

 7. Поясніть, як визначити діапазон рекомендованих стратегій у разі, коли у методі SPACE використовуються довірчі інтервали?

Задача 10.1: Група експертів провела аналіз критеріїв стратегічної сили підприємства “Альтаїр”. Оцінки наведені в табл. 10.1.

^

Таблиця 10.1 - Оцінка критеріїв стратегічної сили


Критерії

Оцінка, балів

Вага, од.

Зважена оцінка, балів
Фінансова сила підприємства:

рентабельність вкладеного капіталу

3

0,5
стабільність отримання прибутку

7

0,2
ліквідність

5

0,3Конкурентноздатність підприємства:

частка підприємства на ринку

6

0,2
можливості активного впливу на рівень цін і витрат

9

0,4
рентабельність продажу

5

0,4Привабливість галузі:

характеристика конкурентної ситуації

9

0,2
стадія життєвого циклу галузі

5

0,4
залежність розвитку галузі від кон’юнктури

3

0,4Стабільність галузі:

тривалість життєвого циклу галузі

8

0,4
ступінь інновативності галузі

8

0,4
маркетингові й рекламні можливості

6

0,2

Необхідно побудувати вектор рекомендованої стратегії у системі координат SPACE і пояснити, які дії керівництва потрібні для реалізації обраної стратегії.

Задача 10.2: Побудуйте трикутник рекомендованих стратегій для підприємства “Каскад”, використавши дані табл. 10.2.
^

Таблиця 10.2 - Критерії оцінки стратегій підприємства


Критерії

Оцінка, балів

Вага, од.

Зважена оцінка, балів
Фінансова сила підприємства:

рентабельність вкладеного капіталу

1-2

0,3
стабільність отримання прибутку

1-2

0,3
ліквідність

8-9

0,4Конкурентноздатність підприємства:

частка підприємства на ринку

4-6

0,2
можливості активного впливу на рівень цін і витрат

3-5

0,1
рентабельність продажу

4-5

0,7Привабливість галузі:

характеристика конкурентної ситуації

7-8

0,2
стадія життєвого циклу галузі

5-6

0,4
залежність розвитку галузі від кон’юнктури

Стабільність галузі:

тривалість життєвого циклу галузі

9-10

0,3
ступінь інновативності галузі

2-3

0,4
маркетингові й рекламні можливості

5-7

0,3

Зробіть висновки про стратегічне становище фірми “Каскад” і можливості її подальшого стратегічного розвитку.

Література: 4, 5, 7, 13, 14.


Заняття 11. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства. Стратегічний аналіз інвестицій

Запитання для розгляду:

 1. Що таке проектовані фінансові звіти? Які підходи до підготовки проектованих фінансових звітів знаєте?

 2. Як визначається величина додатково необхідних фондів?

 3. Назвіть методи підготовки статей проектованої фінансової звітності?

 4. Як класифікуються і прогнозуються статті проектованого звіту про фінансові результати за допомогою методу процента від продажу?

 5. Як визначаються статті проектованого звіту про фінансові результати за допомогою методу лінійної регресії?

 6. Які припущення використовуються під час підготовки проектованого балансу, як класифікуються його статті?

 7. Дайте характеристику методиці підготовки проектованого балансу за допомогою методу процента від продажу?

 8. У чому полягає зміст методики уточнення показників проектованого балансу в процесі проведення стратегічного аналізу фінансових потреб?

 9. У чому полягає концепція вартості грошей у часі?

 10. Як розраховується приведення вартості грошових потоків?

 11. Що таке чиста приведена вартість, як цей показник використовується у порівняльному аналізі грошових проектів?

 12. Як розраховується майбутня вартість грошових коштів?

 13. Що таке EVA? Як розраховується цей показник?

 14. Як показник EVA можна пов’язати з BSC?

 15. Які поправки вносяться у традиційну фінансову звітність при розрахунку EVA? Для чого потрібні ці поправки?

 16. Які переваги отримає підприємство від запровадження EVA?

 17. Що таке ланцюги Маркова і матриця переходу системи?

 18. Як необхідно аналізувати стратегічну доцільність інвестування за допомогою матриці переходу системи?

Задача 11.1: Результати діяльності і фінансовий стан компанії “Омега” подані у звіті про фінансові результати за 2004 р. та балансі станом на 1.01.05 р. Дані представлені в табл. 11.1 і 11.2.

Аналітики компанії під час підготовки проектованих фінансових звітів вирішили застосувати метод процента від продажу (9%). Регульованими статтями визначено: статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Розмір оголошених дивідендів приймається на рівні 10 млн. грн. Інші статті змінюються пропорційно зміні доходу від реалізації. Для розподілу ДНФ можуть використовуватися такі статті: статутний капітал, довгострокові кредити банку, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в пропорції 50, 30, 20% відповідно.

Треба скласти проектований звіт про фінансові результати на 2005 р. і проектований баланс станом на 1.01.2006 р., використовуючи перераховані вище припущення. Визначити додатково необхідні фонди, розподілити їх між балансуючими статтями. Проаналізувати можливі зміни фінансового результату та структури балансу відповідно до розробленого прогнозу.

^

Таблиця 11.1 - Звіт про фінансові результати компанії “Омега” 2004р., млн. грн.


Статті

2004 р.
Дохід від реалізації продукції

300

(-) ПДВ

50

Чистий дохід від реалізації продукції

250

(-) Собівартість реалізованої продукції

175

Валовий прибуток (збиток)

75

(-) Адміністративні витрати

25

(-) Витрати на збут

13

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

37

(+) Фінансові доходи

4

(-) Фінансові витрати

11

Прибуток (збиток) до оподаткування

30

(-) Податок на прибуток (25%)

7,5

Чистий прибуток (збиток)

22,5

(-) Оголошені дивіденди

8

Доповнення до нерозподіленого прибутку

14,5


Таблиця 11.2 - Баланс компанії “Омега” на 1.01.2005 р., млн. грн.

Статті

1.01.2005 р.
1

2
Основні засоби

100

Довгострокові фінансові інвестиції

25

Запаси

43

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

63

Грошові кошти в національній валюті

19

Всього активів

250

Статутний капітал

80
1

2

Резервний капітал

25

Нерозподілений прибуток

15

Довгострокові кредити банків

55

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

69

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці

6

Всього пасивів

250


Задача 11.2: Проаналізуйте, які зміни відбудуться у проектованих фінансових звітах компанії “Омега” за умови, що процент зростання продажу представлено не у вигляді детермінованого числа (9%), а діапазона 8-10%.

Задача 11.3: Компанія “Дорс” збирається відкрити підрозділ з виробництва віконних блоків з металопластика. Доцільність інвестицій, які керівництво планує здійснювати протягом 2005-2006 рр., вирішено перевірити за допомогою показника ЕVA. Менеджерам нового підрозділу було повідомлено, що результати їх роботи будуть оцінюватися за величиною ЕVA. Якщо у 2006 р. ЕVA становитиме не менше 1 млн. грн., менеджери отримують премію в розмірі 10% від величини ЕVA; якщо значення ЕVA буде більше 500 млн. грн. – менеджери отримують 5%, а якщо менше 500 млн. грн. – жодна винагорода виплачена не буде і декого з них буде звільнено.

Згідно з прогнозами фінансової служби компанії, підготовленими разом з менеджерами нового підрозділу, в 2006 р. очікуються такі значення показників, необхідних для розрахунку ЕVA: витрати на маркетингові дослідження у 2004 р. склали 0,6 млн. грн., в 2005 р. – 1,2 млн. грн. Для розрахунку ЕVA ці витрати повинні бути капіталізовані й амортизовані, виходячи з 3-річного терміну життєвого циклу.

Необхідно:

 1. розрахувати прогноз ЕVA на 2006 р.;

 2. з’ясувати, яку винагороду отримають менеджери (або не отримають взагалі);

 3. відповісти на запитання, чи зацікавлені менеджери нарощувати інвестиції в маркетингові та інші дослідження і розробки, коли результати їх роботи оцінюються залежно від величини ЕVA.

Вихідні дані подані в табл. 11.3.


Таблиця 11.3 - Вихідні дані для аналізу

Показники

Млн. грн.

Вартість активів підрозділів

54,0

Поточні зобов’язання, за якими не передбачається сплата відсотків

20,0

Чистий дохід від реалізації продукції

98,0

Чистий прибуток

5,0

Проценти за користування кредитом

1,0

Витрати на маркетингові дослідження

2,1

Процент оподаткування, %

25

Середньозважена вартість капіталу, %

14


Література: 13, 14, 16, 17, 20, 21, 28.


Заняття 12. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень

Запитання для розгляду:

 1. Охарактеризувати види стратегічних управлінських рішень.

 2. Що таке якість управлінського рішення? Які фактори впливають на неї?

 3. Яким чином приймаються управлінські рішення в умовах визначеності зовнішнього середовища, якщо в процесі стратегічного аналізу поставлено одну головну мету?

 4. Якщо існує декілька цілей, як вони мають узгоджуватися у процесі прийняття рішення? Опишіть метод аналізу затрат і результатів?

 5. Як аналізується ризик стратегічного управлінського рішення?

 6. Що таке теорія ігор? Які її основні терміни і правила?

 7. Охарактеризуйте критерії прийняття стратегічних управлінських рішень.

 8. Як здійснюється прийняття рішень за допомогою дисперсії і стандартного відхилення?

Задача 12.1: Інвестиційна компанія “Інвест” розглядає різні проекти будівництва головного офісу. Рішення приймається з урахуванням таких цільових критеріїв:

 1. вартість (ваговий коефіціент 0,5);

 2. територіальне розташування, тобто середня відстань від філій і представництв компанії (ваговий коефіцієнт 0,3);

 3. корисна площа (ваговий коефіцієнт 0,2).

Дані про варіанти капітального будівництва наведені в табл. 12.1.
^

Таблиця 12.1 - Дані про варіанти


Варіанти

Прогнозовані показники

Вартість, млн. грн.

Розташування, км

Корисна площа, м2

Варіант 1

16

8

1000

Варіант 2

12

4

800

Варіант 3

20

10

1200

Варіант 4

18

6

1200


Необхідно за допомогою методу затрат і результатів визначити оптимальний варіант будівництва. Результати аналізу оформити у вигляді таблиці, сформулювати висновки.

Задача 12.2: Компанія “Аверс” у наступному році передбачає декілька варіантів отримання доходів і внесення витрат, млн. грн.:

 • варіант 1: доходи (100, 120), витрати (80, 110);

 • варіант 2: доходи (80, 100), витрати (70, 100);

 • варіант 3: доходи (100, 110), витрати (90, 120);

 • варіант 4: доходи (80, 120), витрати (90, 100).

Визначити оптимальний варіант з погляду критеріїв крайнього оптимізму і крайньої обережності, критеріїв Вальда, Севіджа і Гурвіца (при h=0,4).

Розрахунки оформити у вигляді таблиць, сформулювати висновки.

Задача 12.3: Компанія “Зевс” розглядає два можливих варіанти інвестування коштів. Кожен з варіантів характеризується такими значеннями чистого прибутку, розрахованого на основі приведеної вартості та ймовірностей (табл. 12.2).
^

Таблиця 12.2 - Значення чистого прибутку компанії


Чистий прибуток, млн. грн.

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Імовірності:
Варіант 1

0,1

0,2

0,3

0,4

0

0

0

0

Варіант 2

0

0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1


Визначити оптимальний варіант інвестування з погляду очікуваного прибутку та ризику за допомогою розрахунку дисперсії і стандартного відхилення.

Розрахунки оформити у вигляді таблиць, сформулювати висновки.


^

3. Питання до самостійного вивчення дисципліни


Тема 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства:

  1. Зміст і призначення стратегії підприємства в сучасних економічних умовах [10, 22].

  2. Різновиди стратегій та їх характеристика [23, 24].

  3. Стратегічний план діяльності підприємства [5, 12, 29].

  4. Стратегічне управління: сутність і передумови виникнення [10, 22].

  5. Зміст, завдання і організація стратегічного аналізу [10, 25].

  6. Методологія стратегічного аналізу [10, 22, 23, 24, 29].

  7. Стратегічний аналіз в умовах невизначеності [10, 12, 22, 24, 25].


Тема 2. Оцінка результативності бізнесу в системі стратегічного аналізу:

2.1. Роль систем стратегічного вимірювання в управлінні бізнесом [2].

2.2. Забалансова система показників (Balanced Scorecard – BSC) [14].

2.3. Система показників відповідності (Accountability Scorecard – ASC) [14].

2.4. Модель ділової переваги (ВЕМ) і піраміда результативності МакНейра [14].

^

Тема 3. Визначення конкурентоспроможності підприємства:


3.1. Сутність категорії “конкурентоспроможність” [1, 2, 26].

3.2. Конкурентоспроможність продукту [14].

3.3. Конкурентоспроможність підприємства [1, 14].

3.4. Стратегія групи [14].

^

Тема 4. Методи прогнозування у стратегічному аналізу:


4.1. Прогнозування в системі стратегічного управління [4, 14].

4.2. Якісні (експертні) методи прогнозування [7, 8].

4.3. Кількісні (статистичні) методи прогнозування [11, 14].

4.4. Методи прогнозування банкрутства підприємства [7, 8, 11, 14].


Тема 5. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз):

5.1. Зміст, види та генерації бенчмаркінгу [14].

5.2. Етапи реалізації бенчмаркінгового проекту [13].

5.3. Стратегічний бенчмаркінг [13, 14].

^

Тема 6. Методи групування у стратегічному аналізі:


6.1. Групування факторів конкурентноздатності підприємства [3, 6].

6.2. Дискримінантний аналіз [14].

6.3. Кластерний аналіз [14].


Тема 7. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища: SWOT-аналіз:

7.1. Характеристика методики SWOT-аналізу [2, 14].

7.2. Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і загроз [13, 14].

7.3. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства [14, 15].

^

Тема 8. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства:


8.1. Матриця “Зростання галузі / Частка ринку” (модель ВСG) [14].

8.2. Матриця “Привабливості галузі / Позиція в конкуренції” (модель GE/McKinsey) [13, 14].

8.3. Матриця спрямованої політики (модель Shell/DPM) [14].


Тема 9. Стратегічний аналіз життєвого циклу бізнесу:

9.1. Загальна характеристика моделі ADL/LC [14, 27].

9.2. Методика аналізу життєвого циклу за допомогою RONA-графів [29].


Тема 10. Особливості стратегічної діагностики та оцінки підприємств середнього і малого бізнесу:

10.1. Методика стратегічної оцінки підприємства (СОП) [13, 14].

10.2. Визначення вектора рекомендованої стратегії в системі координат SPACE [4, 5, 7, 14].

10.3. Особливості методу SPACE з використанням довірчих інтервалів [14].


Тема 11. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства:

11.1. Методика аналізу на основі проектованих фінансових звітів [20].

11.2. Аналіз статей проектованого звіту про фінансові результати [21].

11.3. Аналіз статей проектованого балансу [28].

^
Тема 12. Стратегічний аналіз інвестицій:
12.1. Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому періоді [13, 14].

12.2. Оцінка інвестиційних проектів за допомогою показника економічної вартості (EVA) [16].

12.3. Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток СГП [17].


Тема 13. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень:

13.1. Методи й критерії прийняття стратегічних управлінських рішень [18].

13.2. Прийняття стратегічних рішень в умовах визначеності [19].

13.3. Прийняття стратегічних рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності [19].


4. Список літератури

 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Е&М, 1996.

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СП.: Питер, 1999.

 3. Байс, Майкл Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Уч. пособие для вузов / Пер. с англ. А. М. Никитина. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 743 с.

 4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 525 с.

 5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, СП «АДЕФ-Україна», 1996.

 6. Боумэн Клифф. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. – 176 с.

 7. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент., т. 1 / Пер с англ. под ред. В. В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 1998. - 497 с.

 8. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 799 с.

 9. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 160 с.

 10. Виханский О. Стратегическое управление: Учебник для студ. по спец. и направлению «Менеджмент». – М.: Гардарики, 2000. – 292 с.

 11. Володькина М. Стратегический менеджмент: Уч. пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с.

 12. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством: Графічне моделювання: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.

 13. Гериявская Г., Романовская М. Стратегический анализ предприятия. – Варшава: PWE, 1995.

 14. Глинский В.В., Ионин В.Г. Стратегический анализ: Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Филинъ, 1998.

 15. Градов А. П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – СПб.: Специальная литература, 1996. – 510 с.

 16. Гэлловэй, Лес. Операционный менеджмент: Принципы и практика /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 319 с.

 17. Дойль, Питер. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 1999. – 559 с.

 18. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Уч. пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 414 с.

 19. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. – М.: Прогресс, 1982. – 399 с.

 20. Лихота У. П. Фінансова стратегія управління підприємством // Фінанси України. – 2001. - № 2. – С. 86-88.

 21. Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 375 с.

 22. Минцберг, Генри и др. Школы стратегий: Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Пер. с англ. Д. Раевской, Л. Царук. – СПб.: Питер, 2000. – 334 с.

 23. Наливайко А. Еволюція теорії стратегії підприємства // Экономика Украины. - 2002. - №1. – С. 24-30.

 24. Наливайко А. Теорія стратегії підприємства: Сучасний стан та напрямки розвитку. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

 25. Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством. – Харків: Основа, 1994. – 620 с.

 26. Портер, Майкл, Э. Конкуренция: Уч. пособие. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000. – 495 с.

 27. Стратегічні цілі і моделі ефективної діяльності підприємства. Навч. посібник / Сіроштан Н. А., Потапов В. І., Білявцев Н. І. та ін.: За ред. С. У. Олійника. – Харків: ОКО, 1999. – 203 с.

 28. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, 1998. – 576 с.

 29. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.


^
Навчальне виданняМетодичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”).


Укладач: Костянтин Анатолійович Мамонов


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2005, поз. 315
Підп. до друку 13.04.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. Облік – вид. арк. 1,2

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


1   2   3   4

Схожі:

Міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о.І. Славута, В. В. Княжеченко
Особливості економіки підприємств міського господарства: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського...
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міського господарства iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії...
Міського господарства iconРобоча група Харківської національної академії міського господарства з напрямку «Реформа житлово-комунального господарства»
...
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов картографування шумового режиму центральної частини міста київа харків хнамг
Рекомендовано вченою радою Харківської національної академії міського господарства
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов створення карт шуму сучасних міст із застосуванням геоінформаційних технологій харків хнамг
Рекомендовано вченою радою Харківської національної академії міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи