Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання icon

Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання
Скачати 88.56 Kb.
НазваКафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання
Дата07.06.2012
Розмір88.56 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до розробки курсового проекту

КАФЕ НА 50 МІСЦЬ”


(для студентів 3 курсу денної форми навчання

бакалаврів за напрямом 6.120103 “Містобудування”,

спеціалістів за спеціальністю 7.120103 “Містобудування”,

магістрів за спеціальністю 8.120103 “Містобудування”)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2005

Методичні вказівки до розробки курсового проекту “Кафе на 50 місць” (для студентів 3 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.120103 “Містобудування”, спеціалістів за спеціальністю 7.120103 “Містобудування”, магістрів за спеціальністю 8.120103 “Містобудування”). Укл.: О.В. Конопльова. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 10 с.


Укл.: канд. архіт., доцент О.В. Конопльова


Рецензент: доцент В.О. Лаврук


Рекомендовано кафедрою архітектурного і ландшафтного проектування, протокол № 1 від 26 вересня 2004 р. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Ці методичні вказівки призначені для виконання студентами 3 курсу проекту кафе на 50 місць, яке може бути розташоване як в окремій будівлі, так і в складі будь-якого архітектурного об’єкта, що містить декілька різних функцій. Виходячи з цього, проектне завдання запропоновано в двох варіантах: у першому варіанті акцент зроблено на розробку зовнішньої форми та її співвідношення з оточуючим середовищем, а в другому - увагу студента зосереджено на вирішенні внутрішнього простору та колористики інтер’єра. При збільшенні часу проектування порівняно з графіком, наведеним у вказівках, можливе поєднання обох задач і виконання проекту з комплексним вирішенням зовнішнього та внутрішнього архітектурного середовища.


 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ


Мета проекту – набуття базових знань з проектування об’єктів громадського харчування та їх практичне використання під час виконання навчального проекту кафе. Для досягнення цієї мети мають бути вирішені наступні завдання:

1. Ознайомлення з вимогами державних будівельних норм проектування об’єктів громадського харчування та містобудівельних норм розташування означених об’єктів у міському або природному середовищі.

2. Чітке вирішення функціонально-планувальних питань з урахуванням особливих вимог до розташування та освітлення виробничих приміщень.

3. Створення виразного архітектурно-художнього образу об’єкта та його втілення як у зовнішній формі, так і у вирішенні внутрішнього простору – інтер’єрів кафе.

4. Комплексне вирішення питань благоустрою території або оздоблення та кольорового вирішення інтер’єру кафе.

 1. ^ СКЛАД ПРОЕКТУ


Варіант I. Кафе в окремо розташованій будівлі


 1. Генплан ділянки проектування, М 1:500.

 2. План 1-го поверху з елементами благоустрою території, М 1:100.

 3. Плани інших поверхів, М 1:100 (М 1:200).

 4. Розріз, М 1:100 (1:200).

 5. Фасади, М 1:100 (М 1:200).

 6. Перспектива або аксонометрія кафе.

 7. Серія перспективних замальовок екстер’єру та інтер’єрів кафе.


Варіант II. Кафе у складі іншого об’єкта


 1. Плани поверхів будівлі, на яких розташоване кафе, М 1:200.

 2. Плани кафе, М 1:100 (М 1:200).

 3. Фрагмент розрізу будівлі з виявленням просторового вирішення кафе, М 1:100 (М 1:200).

 4. План обідньої зали, М 1:50.

 5. План стелі, М 1:50.

 6. Розгортки стін обідньої зали, М 1:50.

 7. Інтер’єр обідньої зали.

 8. Серія перспективних замальовок інших інтер’єрів кафе.


Проект виконують на аркуші формату А-1 чи інших форматах, рівних

за площею. За бажанням студента можуть бути наведені фотоматеріали, на яких зафіксовано місце проектування або замальовки, що відображають хід проектного пошуку.

Графічне виконання повинно підкреслювати художні особливості проекту, що забезпечить його краще сприйняття.


^ 4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ


Курсовий проект виконують на підставі завдання, яке видає керівник проекту. До завдання входить топографічна основа території проектування у масштабі 1:500 (або 1:200, 1:100). У разі розташування кафе у складі існуючого об’єкта, або об’єкта проектування подаються плани поверхів, на яких передбачено його розміщення.

Подальша робота над проектом складається з таких етапів:

1. Ознайомлення з топоосновою, вихід на місце проектування та його

фотофіксація.

2. Розробка функціональних схем майбутнього кафе.

3. Знайомство з літературою з проектування об’єктів громадського харчування.

4. Пошук образного та композиційного рішення кафе.

5. Розробка ескізу об’ємно-просторового рішення кафе.

6. Виконання креслень за затвердженим ескізом.

7. Остаточне графічне доопрацювання проекту.

8. Захист проекту.


 1. ^ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН


При розташуванні кафе на запропонованій ділянці слід враховувати особливості оточуючого середовища, а саме: наявність існуючих зелених насаджень, природних водоймищ або рельєфу. Всі ці фактори безпосередньо впливають як на композицію майбутньої споруди, так і на вирішення проблем функціонального зонування ділянки біля неї та облаштування зручних підходів та під’їздів як службового, так і приватного транспорту.

Територія кафе розподіляється на дві основні зони. Перша з них призначена для відвідувачів кафе и примикає безпосередньо до входу в нього, а друга – для службових цілей: входу персоналу, завантажування продуктів, вивозу сміття.

Перед входом для відвідувачів кафе треба передбачувати площадку-розширювач, розраховану на значну групу людей площею 40-50 м2, а також стоянку приватного транспорту на 10 машин. Якщо кафе розташоване в парку, то стоянка не передбачається (відвідувачі користуються загальними стоянками біля входу в парк). З боку завантажувальної треба розміщувати площадку для розвороту машин розміром 12х12.

Благоустрій території біля кафе включає декоративне озеленення, влаштування штучних водних пристроїв, використання малих архітектурних форм, обладнання світильниками, лавами, урнами.


 1. ^ СКЛАД ПРИМІЩЕНЬ КАФЕ


І. Група приміщень для відвідувачів:

 1. Вестибюль з гардеробом 20 мІ

 2. Обідня зала:

- обідня зона 70 мІ

- зона для танців 36 м2

 1. Барна стійка 18 м2

 2. Літня тераса 54 м2

 3. Санвузли 2х2 м2

ІІ. Група виробничих приміщень:

 1. Гарячий цех 25 мІ

 2. Холодний цех 8 мІ

 3. Приміщення для нарізання хліба 8 мІ

 4. Роздавальна 10 мІ

 5. Мийна столового посуду 14 мІ

 6. Мийна кухонного посуду 6 мІ

 7. Сховище для сухих продуктів 5 мІ

 8. Холодильна камера 9 мІ

 9. Завантажувальна 8 мІІІІ. Група службово-адміністративних приміщень:

 1. Кабінет директора 6 мІ

 2. Бухгалтерія 6 мІ

 3. Побутові приміщення:

- гардеробні кімнати персоналу 13 мІ

- гардеробні кімнати офіціантів 5 мІ

- душові 4 мІ

- санвузли 4 мІ

4. Санвузол на 1 очко 2 мІ

Всього: 676 м2


 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ


Вестибюль є розподільним простором для групи приміщень для відвідувачів. На його площині розташовано гардероб, через нього здійснюється безпосередній зв’язок з обідньою залою, баром, кімнатою адміністратора та санвузлами для відвідувачів.

Обідня зала є композиційним центром кафе, тому вона може мати верхнє освітлення, антресолі, розмежування рівнів зони для танців та обідньої зони або інші особливості планувально-просторового вирішення, які підкреслять її значення у структурі всієї будівлі.

Приміщення роздавальної та збору брудного посуду разом з мийною повинні розташовуватися суміжно з приміщенням обідньої зали. Ці приміщення, а також гарячий та холодний цехи повинні мати природне освітлення.

Побутові приміщення проектують нарізно для жінок та чоловіків. Вхід до них повинен здійснюватися через адміністративно-службову групу, а вихід – безпосередньо до виробничої групи або через сумісний коридор.

Приміщення холодильної камери та сховища сухих продуктів розташовують біля завантажувальної. Вони повинні мати зручний зв’язок з холодним і гарячим цехами.

Висота усіх службових приміщень – 3,3 м від підлоги до підлоги, висота обідньої зали – до 4,5 м залежно від композиційного рішення.


^ 7. ОБРАЗНЕ РІШЕННЯ КАФЕ


Однією з найважливіших складових загального архітектурного рішення є образний задум майбутнього об’єкта та його послідовне втілення у проекті.

Розташування кафе у природному оточенні або у міській структурі вимагає відповідного художньо-композиційного рішення, яке в першу чергу полягає у встановленні зв’язку з оточуючим середовищем, його емоційно-психологічного осмислення.

Результатом стає визначення назви кафе, яке надалі буде обумовлювати вибір композиційних прийомів для побудови його планувально-просторового рішення та художніх засобів для розробки його фасадів та інтер’єра. Загальній ідеї повинні бути підпорядковані як вибір матеріалів, так і кольорове рішення кафе. Тільки такий хід проектування у змозі забезпечити цілісність архітектурного рішення.


^ 8. КОНСТРУКЦІЇ ТА МАТЕРІАЛИ


Конструктивна система кафе обирається залежно від умов проектування. На відкритих ділянках можуть бути застосовані збірні залізобетонні конструкції, але частіше доступ до місця зведення кафе буває обмеженим (існуюча забудова, цінний ландшафт тощо). У такому разі для зведення опірних елементів використовується цегла, монолітний залізобетон або металевий каркас, для перекриттів – монолітний залізобетон. Можливе застосування металевого каркасу та скляних поверхонь як для елементів верхнього освітлення, так і взагалі для зведення усієї будівлі кафе.

Вибір оздоблювальних матеріалів як для зовнішнього, так і для внутрішнього рішень будівлі кафе необмежений і залежить від загального задуму.


^ 10. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ


 1. Площа забудови – визначається як площа горизонтального перерізу із зовнішнього обводу будівлі на рівні цоколю разом з частинами, що виступають за його межі.

 2. Корисна площа – визначається як сума площ усіх приміщень, а також балконів та антресолей у залах, за винятком приміщень сходів, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів та пандусів.

 3. Будівельний об’єм – визначається як сума будівельного об’єму вище відмітки 0.000 (надземна частина) та нижче цієї відмітки (підземна частина).


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Строительные нормы и правила. Часть ІІ, раздел Л. ГЛАВА 8. Предприятия общественного питання. Нормы проектирования. СНиП ІІ-Л.8.-71. – М.: Стройиздат, 1972.

 2. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учебник для вузов/В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, В.А. Варежкин и др.; Под общ. ред. И.Е. Рожина, А.И. Урбаха. - 2-е изд. , перераб . и доп. – М.: Стройиздат, 1984. – 543с. и

 3. Уренев В.П. Основы архитектурного проектирования предприятий общественного питання. – К.: Вища шк., 1990. - 190с.


Навчальне видання

Методичні вказівки до розробки курсового проекту “Кафе на 50 місць” (для студентів 3 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.120103 “Містобудування”, спеціалістів за спеціальністю 7.120103 “Містобудування”, магістрів за спеціальністю 8.120103 “Містобудування”).


Укладач: Конопльова Олена Володимирівна


Відповідальний за випуск М.Л. Мухортов


Редактор С.Д. Сусло


План 2005, поз. 383


Підп. до друку.18.02.2005 .Формат 60х84 1/16

Папір офісний. Друк на ризографі. 0,5 обл.-вид. арк.

Тираж 50 прим. Зам. № Ціна договірна


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання iconВакуумна техніка” для студентів 2 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Вакуумна техніка” ( для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності...
Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки з виробничої практики для студентів 4 курсу денної форми навчання
Пpогpама виpобничої пpактики для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 050104 «Фінанси» / Уклад.: к е...
Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання icon«прогнозування» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Прогнозування” (для студентів денної форми навчання спеціальності 030504 – «Економіка...
Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання icon«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінансово-економічна діяльність» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності...
Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання iconКонспект лекцій з предмету «Управлінське консультування» для студентів 5 курсу денної форми навчання
Управлінське консультування: Конспект лекцій (для студентів для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050201 –«Менеджмент...
Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
Спецкурс за напрямом спеціалізації. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 06010107 «Теплогазопостачання...
Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання iconДля студентів 3 курсу денної форми навчання І 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 050100 030509)„облік І аудит”)
Фінансовий облік 1” та „Фінансовий облік 2” (для студентів 3 курсу денної форми навчання І 4 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання iconКурсу фізики (для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей академії) харків-хнамг-2006
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу “Оптика” курсу фізики (для студентів 1 курсу денної форми навчання всіх...
Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Атестація робочих місць» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 170202...
Кафе на 50 місць” для студентів 3 курсу денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи