Зуйков Роман, Дондту icon

Зуйков Роман, Дондту
Скачати 73.13 Kb.
НазваЗуйков Роман, Дондту
Дата01.06.2012
Розмір73.13 Kb.
ТипДокументи

ПІДПРИЄМНИЦТВО І СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

(Податкова система у розрізі нещодавніх змін)

Зуйков Роман, ДонДТУ


1999-04-20

Економічна криза в Україні набуває більш жахливих масштабів. Продовжується спад виробництва, багато підприємств під тиском риночних відносин змушені припиняти свою діяльність, збільшується зовнішні та внутрішні зобов’язання України, що призводить до зросту безробіття та соціальної напруги. В таких жорстоких умовах більшість вчених-економістів, політиків та підприємців звертаються до думки про необхідність активного сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, що є більш мобільним, здатним швидко реагувати на потреби ринку. Та одна з головних причин, що стає на заваді розвитку підприємництва в Україні є занадто ускладнена і недосконала система оподаткування.

У теперішніх умовах більшість підприємців каже про необхідність зменшення податковго тиску, який робить неможливим подальший розвиток підприємництва, а багатьох змушує шукати порятунку у нелегальній економіці, де за різними даними виробляється 40-60% ВНП. Та не зважаючи на все це, податкова реформа проводиться занадто повільно і має косметичний характер, що зовсім не сприяє розвитку підприємництва. Законом України про бюджет на 99 рік планується зріст надходжень від податків на 30%. Яким чином передбачається досягнення цієї мети: за рахунок підвищення ефективності та вдосконалення механізму збору податків чи, може, за рахунок введення нових зборів та розширення повноважень податкової інспекції? На це питання можуть відповісти зміни у податковому законодавстві, що відбулися вже на початку 99 року.

Перш за все – це впровадження ще одного податку під виглядом гербового збору (згідно з Указом Президента від 06.11.98 №1222). Отже, відтепер більшість договорів підлягає обов’язковому маркируванню. З юридичної точки зору цей податок не має права на існування, бо в Законі “про систему оподаткування на Україні” взагалі не має поняття гербовий збір, як такового, а отже і його існування є незаконним. Цей податок є гибридом податку з обороту, бо вартість гербової марки залежить від суми контракту, і державного мита, він дублює інші, існуючі в Україні, податки. З економічної точки зору цей податок не має економічного сенсу. Якщо, за словами голови Державної Податкової Адміністрації України В.Лопати, він майже не вплине на прибуток крупних підприємств, то основний тягар від введення нового податку лягає саме на суб’єктів малого та мікробізнесу. Так, наприклад, підприємство, що уклало 100 угод на суму 200 000 гривень повинно сплатити 100 гривень податку, а підприємство, що уклало одну угоду на суму 200 000 гривень повинно сплатитит лише 7 гривень податку. Отже, регресивний характер цього податку є очевидним, він приводить до дискримінації малого та середнього бізнесу.

По-друге, прийняття Кабінетом Міністрів України постанови №1997 про застосування непрямих методів визначення обсягу операцій, що обкладаються податком на додану вартість. Цей документ є прикладом того, як виконавча влада намагається вирішити проблему поповнення доходної частини бюджету розширяючи базу оподаткування за рахунок грубих фіскально-силових методів, не зважаючи на діюче законодавство та навіть порушуючи деякі положення Конституції. Нещодавно Верховний Арбітражний Суд України приступив до розгляду цієї справи щодо її легітимності.

Практика використовування непрямих методів так само, як і гербовий збір, дійсно існує в деяких розвинених країнах. Але це зовсім не означає, що вони повинні застосовуватися і в системі нашого оподаткування. Адже західні методи податкової політики відпрацьовувалися десятками й сотнями років і в результаті чого перетворились на систему податкового регулювання економіки. Так, зміна податкового законодавства дійсно необхідна, але вона повинна спиратися на наукові і практичні дослідження і відповідати стратегічним цілям економічної та податкової політики. Та запровадження нових, науково не обгрунтованих податків, навіть державних, не заохочує підприємства до розширення діяльності, а навпаки веде до скорочення виробництва і в підсумку приводить до значного зменшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.

На увагу також заслуговує відміна обов’язкових платежів у Чорнобильский Фонд (Указ Президента від 07.08.98 №857). Згідно з цим Указом тиск на фонд заробітньої плати зменшується на 10% і складає 37,5 %, що звичайно є позитивною зміною. Передбачається, що платежі до бюджету все ж таки не зменшаться, а навпаки - зростуть, завдяку тому, що процес нарахування зарабітної плати вийде із ”тіні”, хоча, як стверджують експерти, 37,5% - це занадто багато, сумарний податок на заробітну плату повинен бути до 20%. Та не зважаючи на новий Указ, дію закону про Чорнобильский Фонд ніхто не скасовував. Отже фактично існувало два положення, що протирічили один одному. Підприємець стояв перед ділемою: платити чи не платити до Чорнобильского Фонду. І якщо в першому випадку він втрачав 10% від нарахованої заробчтної плати, то в другому – на нього чекала судова справа з податковим інспектором, яка могла тягнутися не один місяць. І це, нажаль, не єдиний приклад недосконалого законодовства.

Ще одним прикладом недосконалого законодавства є Указ Президента від 03.07.98 “Про спрощення системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”. Цим Указом передбачається введення єдиного податку, що включає в себе більшість обов’язкових податків і зборів, за виключенням ПДВ, для підприємств, чий річний обсяг не перевищує 250000 гривень, включаючи ПДВ, та з чисельністю робітників не більше 10 чоловік. Спрощенна система оподаткування насправді не є такою вже і простою. Адже у існуючій редакциії Указу є багато недоліків, що перекреслюють сутність самого Указу: по-перше, цей фіксований податок повинен сплачуватися на рік уперед, тобто виконується фактичне авансування бюджету, податок не включає в себе ПДВ та платні за торговий патент, облік не стає простішим, адже підприємець повинен вести 9 журналів-ордерів, так званий “спрощений” облік та до того ж і повний облік для нарахування ПДВ, а ліміт у 10 чоловік значно скорочшує діапазон підприємців, що могли б скористуватися таким податком. Отже, на сьогодньшній день цей конче необхідний документ залишається недоопрацьованим і дуже невигідним для підприємця.

Сьогодні гостро стоїть питання про виплату заборгованостей по заробітній платі, стипендіям, пенсіям та іншим соціальним виплатам. Розв’язати проблему заборгованостей по пенсіям Уряд вирішив у досить цікавий спосіб. Так, згідно з Указом Президента від 23.02.99 №189 впроваджується ще два додаткових збору до Пенсійного Фонду: 1% від операцій купівлі-продажу нерухомого майна та 10 гривень за кожний мобільний телефон, що продається оператором мобільного зв’язку. Треба відмітити, що це не перша така спроба збільшити надходження до Пенсійного Фонду. Минулого року вже були впроваджені подiбнi податки: 1% від купівлі-продажу іноземної валюти, 5% від продажу коштовностей та 3% від продажу легкових автомобілів. Завдяки новим зборам у цьому році планується зібрати додаткових 130 мільйонів гривень при загальній заборгованості у декілька мільярдів гривень (невже треба чекати згодом на введення нових зборів до повного погашення заборгованостей?). І хоча ці збори носять терміновий характер, відомо, що немає нічого бiльш постійного, ніж термінове. 24 березня даний указ повиниен був набути чинності, але парламент відклонив аналогічний законопроект. І хоча цей законопроєкт було відхилено, уряд планує вернутися згодом до питання про оподаткування мобільного зв’язку і ввести спеціальну надбавку за використання мобільного зв’язку.

З 01.01.99 припинила свою дію норма статті 11.5 Закону про ПДВ, що надавала пільги для товарів критичного імпорту. До кінця цього року при ввозі товарів критичного імпорту в Україну, що передбачилися використовуватися підприємством для потреб свого виробництва, ПДВ на митниці не сплачувався. В результаті втрати цієї пільги постражджало чимало вітчизняних підприємств. Більш за всіх – підприємства легкої, сільско-господарчої та хімічної промисловості. І, звичайно ж, це вплине на ціну кінцевого продукту. А збільшення ціни товарів зумовлює звуження попиту, що негативно відбивається на­­­ підприємництві і податкових надходженнях. Хоча, безумовно, відміна пільг і буде сприяти розвитку виробництва цих товарів на Україні.

Актуальною є проблема про сплату 10% від амортизаційних нарахувань згідно з постановою Кабінету Міністрів Украйни № 85. Ця постанова має ряд недоліків, які значно ускладнили роботу підприємств, наприклад:

  • оподаткуванню підлягає не прибуток, а витрати і цей податок стягується незалежно від результатів діяльності підприємства. Як відомо, прибуток підприємтсва дорівнює валовим доходам за мінусом валових витрат та амортизації. Отже податок сплачується не лише з прибутку, а також і з витрат;

  • виключаються оборотні кошти, що знаходяться у власності підприємства;

  • значно погіршується фінансовий стан фондоємких підприємств;

  • зростає борг по стягненню цього податку;

  • зменшуються темпи розширення та оновлення Основних Фондів;

  • зникають стимули для інвестування та реінвестування коштів в економіку країни.

Альтернативою 10% від амортизаційних нарахувань може стати зменшуючий коефіцієнт при застосуванні норм амортизації. Такий проєкт зараз розроблюється Комітетом Верховнойї Ради з питань оподаткування і він є набагато вигіднішим за існуючий податок. Треба також відзначити, що було подано позив до Верховоного Арбітражного Суду України, щодо її легітимності. 12 березня було визнано, що ця постанова суперечить існуючим Законом Украйни і її дію було припинено. Але вже 19 березня судова колегія ВАСУ визнала, що виконавче виробництво по цій справі зупинено. Отже, фактично відновлюється сплата цього податку до остаточного вирішення цього питання.

Таким чином, розглянувши нещодавні зміни у податковому законодавстві стає зрозумілим, що уряд все ж таки приймає деякі заходи по виконанню проголошеного принципу – зниженню податкового тиску (зниження нарахувань на фонд заробітної плати та інше) з одночасним розширенням бази оподаткування (введення гербового збору). Але на фоні зруйнованої економіки, суцільної бартерізаціїї, значної долі “тіньової” економіки ці засоби мають вигляд косметичних. Фактично податкова політика спрямована на вирішення поточних питань – погашення заборгованостей по пенсіям та іншим соціальним виплатам, поповненню доходної частини бюджету за рахунок будь-яких засобів, наваіть незавжди відпоідаючим вимогам існуючого законодавства. Не відбувається стратегічних змін у податковій політиці, які б зпрощили систему оподаткування, заохочували підприємства виходити з тіні, які б сприяли розвитку виробництва, а значить і зростанню надходжень до бюджетів всіх рівнів. На радикальні зміни у цьому році сподіватися не приходиться, адже при значному зниженні податкового тиску (оптимальним є зниження суми прямих та опосередкованих податків до рівня 18-20%, а для невиробничих видів діяльності – до 35-40%) на першому етапі приведе до більш швидкого наростання бюджетного боргу і посилення соціальної напруги, що є вкрай небажаним напередодні президентських виборів.
Схожі:

Зуйков Роман, Дондту iconЗуйков Роман, Дондту
move to 0-363231
Зуйков Роман, Дондту iconІнноваційний розвиток Вищої освіти
Боровенська К. О., Сергєєва О. В.; Наукова бібліотека Дондту; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : Дондту, 2010. – 302...
Зуйков Роман, Дондту iconІнноваційний розвиток Вищої освіти
Боровенська К. О., Сергєєва О. В.; Наукова бібліотека Дондту; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : Дондту, 2010. – 302...
Зуйков Роман, Дондту iconНаноматеріали та нанотехнології
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...
Зуйков Роман, Дондту iconНаноматеріали та нанотехнології
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...
Зуйков Роман, Дондту iconДонбаський державний технічний
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Зуйков Роман, Дондту iconДонбаський державний технічний університет
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Зуйков Роман, Дондту iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Зуйков Роман, Дондту iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Зуйков Роман, Дондту iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи