Зміст Клінічні дослідження icon

Зміст Клінічні дослідження
Скачати 62.27 Kb.
НазваЗміст Клінічні дослідження
Дата07.06.2012
Розмір62.27 Kb.
ТипДокументи

Зміст

Клінічні дослідження

Безруков Л.О., Ященко Ю.Б. ЗМІНИ В ЛЕГЕНЕВОМУ ЕКСПІРАТІ ТА ПЛАЗМІ КРОВІ
БіохімічнИХ та імунологічнИХ ПОКАЗНИКІВ у новонароджених ІЗ
природженоЮ пневмоніЄЮ ТА ПОСТАСФІКТИЧНИМ СИНДРОМОМ
3

Білоокий В.В., Роговий Ю.Є. Багатофакторний регресійний аналіз оцінки
загального стану хворого, перитоніального індексу Манхаймера, модифікованої шкали АРАСНЕ ІІ за умов
I та II ступеня Тяжкості перебігу жовчного перитониту 6

Владиченко К.А. Стан про- та антиоксидантної систем крові при
оперативному лікуванні доброякісної гіперплазії простати
9

Влох І.Й., Лерчук І.Ю., Гринчишин Н.М., Шкаволяк А.В. ІОННІ ТРАНСПОРТНІ
СИСТЕМИ В ЕРИТРОЦИТАХ У ХВОРИХ НА СУДИННІ ДЕМЕНЦІЇ
12

Волошин О.І., Бачук-Понич Н.В., Сенюк Б.П., Лукашевич І.В. Екстракт ГІНКГО
ДВОЛОПАТЕВОГО та настоянка арніки гірської як засоби
оптимізації лікування хворих на хронічну серцеву
недостатність із супутнім хронічним холециститом
15

Волошин О.І., Ступницька Г.Я., Бобкович К.О., Малкович Н.М.
СТАН ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ ПРОХІДНОСТІ
В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
ТА СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
18

Воронич-Семченко Н.М., Павликівська Б.М. ВПЛИВ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ
НА НЕРВОВО-ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ВЕГЕТАТИВНУ СИСТЕМУ
ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
22

Гребеник М.В. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, УСКЛАДНЕНЬ ТА
ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ
ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
28

Ковтюк Н.І., Нечитайло Д.Ю. КОРЕКЦІЯ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В ДІТЕЙ,
ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ПЕРИНАТАЛЬНІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
31

Ортеменка Є.П. РЕЗУЛЬТАТИ ЦИТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОКРОТИННЯ
У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
34

Полянська О.С., Куртян Т.В. ОСОБЛИВОСТІ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ У
ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ НА ФОНІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
37

Паєнок А.В. СТАН пероксидного окисНення ліпідів у хворих
НА енцефалопатіЮ різного Ґенезу
41

Пашковська Н.В., Мещишен І.Ф. диференційні особливості показників про-
та антиоксидантної систем плазми крові хворих на діабетичну
енцефалопатію залежно від типу основного захворювання
44

Пішак О.В., Арич Г.І. Хронотерапевтичне застосування фітоліту
і холіверу в комплексному лікуванні хворих на подагру
із супутнім ураженням гепатобіліарної системи
48

Попов B.В., Федонюк Л.Я., Жеков И.И., Непляха С.В., Шимон В.В. ОСОБЕННОСТИ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА С СОХРАНЕНИЕМ ЧАСТИ
КЛАПАННОГО АППАРАТА
54

Рандюк Ю.О., Сокол А.М., Хилько І.М., Печенюк Г.І. КЛІНІЧНІ, БІОХІМІЧНІ
ТА СЕРОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕБІГУ
HBV-ІНФЕКЦІЇ У ВАГІТНИХ 57

Розуменко В.Д., Ключка В.М. ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОВІЗУАЛІЗУЮЧОЇ
ДІАГНОСТИКИ ОЛІГОАСТРОЦИТОМ ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ
60

Ротар О.М., Польова С.П. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ
ІМУНОЛОГІЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ В ЖІНОК, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ
ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЕНІТАЛІЙ
63

Русіна С.М. Девіантна поведінка підлітків як психопатологічний
феномен при емоційних розладах
65

Сиволап В.Д., Михайловська Н.С. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ АКТИВНОСТІ
ЧИННИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА ПОРУШЕНЬ
ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА
Q-ІНФАРКТ
МІОКАРДА З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
69

Сидорчук І.Й., Дейнека С.Є., Боднарюк Н.Д. ВИДОВИЙ СКЛАД ТА
ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МІКРОФЛОРИ ВМІСТУ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ
КИШКИ ЖІНОК, ХВОРИХ НА КАНДИДОЗНИЙ ВАГІНІТ
75

Бен Мессаоуд Эршид, Пересунько А.П. КЛИНИКА МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
79

Яловчук А.В., Жуков В.І. ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ МЕТАБОЛІЧНОЇ ДІЇ
В РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕМОВЛЯТ, НАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ
З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ
81

Ященко Ю.Б., Ященко Л.В., Буряк О.Г. ЗМІНИ НІТРОКСИДЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ
У НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ ЗАПАЛЕННЯМ ЛЕГЕНІВ
85

Безруков Л.О., Колоскова О.К., Аль Абуд Мазен Хейро ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ
ПОКАЗНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ВИЯВЛЕННІ РАННЬОЇ НЕОНАТАЛЬНОЇ
ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ ПЕРШИХ ДВОХ ДІБ ЖИТТЯ
87

Експериментальні дослідження

Булик Р.Є., Пішак В.П., Давиденко І.С. ХРОНОГІСТОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ НА ТЛІ ГІПЕРФУНКЦІЇ
ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
91

Довгань Р.С. ВПЛИВ БІСОПРОЛОЛУ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТР ЛІПІДІВ
НИРОК У ЩУРІВ ІЗ СПОНТАНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
94

Ємельянова О.І. ВПЛИВ ПОХІДНИХ МОНОКАРБАМАТУ (AGB 31) НА СУДОМНУ
АКТИВНІСТЬ ЩУРІВ В УМОВАХ ПЕНТИЛЕНТЕТРАЗОЛОВОГО КІНДЛІНГУ
96

Загородний М.І., Брюзгіна Т.С., Свінціцький А.С. ОЦІНКА ЖИРНОКИСЛОТНОГО
СКЛАДУ ЛІПІДНОГО КОМПЛЕКСУ КРОВІ ПРИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
В ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА КЛІНІЦІ
98

Клес О.В., Гжегоцький М.Р. Порівняльна характеристика параметрів
вільнорадикального гомеостазу тканин серця, печінки та крові
щурів за дії різних рівнів іонізуючого випромінювання
101

Кривецький В.В. РОЗВИТОК РЕБЕР У ранньому
періоді онтогенезу людини
104

Ломакіна Ю.В. ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ПОКАЗНИКИ ПРО- ТА
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАНУ КРОВІ СТАРИХ ЩУРІВ ЗА ЗМІНЕНОГО
ФОТОПЕРІОДУ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ
108

Мещишен І.Ф., Ленга Е.Л. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ПРО- ТА
АНТИОКСИДАНТНОЇ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ВІД
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
111

Оленович О.А. Вплив ескузану на стан про- та антиоксидантної
системи крові та щитоподібної залози при експериментальному
гіпотиреозі
115

Слободян О.М., Ахтемійчук Ю.Т., Роговий Ю.Є. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
ГРУШОПОДІБНОЇ ФОРМИ ЖОВЧНОГО МІХУРА В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ
ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
119

Степанчук В.В. ХРОНОРИТМИ ТКАНИННОГО ФІБРИНОЛІЗУ І НЕОБМЕЖЕНОГО
ПРОТЕОЛІЗУ У ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ БІЛИХ ЩУРІВ
НА ТЛІ ЗМІН ФАЗ ЦИКЛУ МІСЯЦЯ
122

Епідеміологічні дослідження

Захарчук О.І. СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТОКСОКАРОЗ НА БУКОВИНІ 124

Наукові огляди

Боднарюк Н.Д. НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ПОРОЖНИНИ піхви
ТА ЇЇ ЗМІНИ В ЖІНОК У
PI3HI ВІКОВІ ПЕРІОДИ 128

Карлійчук О.Г. Діагностика та гістобіологічні особливості
епендимом ділянки кінського хвоста і термінальної нитки
спинного мозку
131

Макар Б.Г., Процак Т.В. Сучасні погляди на становлення будови
верхньощелепної пазухи в онтогенезі людини
136

Сидорчук Р.І., Плегуца О.М., Борисюк Р.С., Білик І.І. ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЦІЙНИХ
МЕТОДІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНИХ
ПРОЦЕСІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
140

Обмін досвідом

Денисенко О.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
144

Федорчук-Незнакомцева Є.П., Козань Н.М., Федорчук С.М., Фенцик В.Л.,
Міщенко В.В., Сворак М.С.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕСТОВИХ МЕТОДИК
І ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ
146

Методи дослідження

Бачинський В.Т. визначення давності настання смерті ЗА ФазовОЮ картографіЄЮ зображенНЯ біологічних тканин 149

Ясинська Е.Ц. Застосування критерію Хі - квадрат для виявлення
сукупного впливу соціально-культурних чинників
на виникнення порушень ритму і провідності серця
153

Ювілеї

Макар Богдан Григорович (до 60- річчя від дня народження) 156

Вадим Онисимович Калугін (до 70-річчя від дня народження) 158


Вимоги до оформлення рукописів, що направляються
в журнал “Буковинський медичний вісник”
159

Схожі:

Зміст Клінічні дослідження iconЗміст Клінічні дослідження
...
Зміст Клінічні дослідження iconЗміст Клінічні дослідження
Вакалюк Л. М. чинники ризику І прогнозування утворення неповно­цінного рубця на матці в жінок після кесаревого розтину 16
Зміст Клінічні дослідження icon2. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим із гострою шлунково-кишковою кровотечею Зміст
Малорі-Вейса
Зміст Клінічні дослідження iconВ. М. Мороза 3 Клінічні дослідження
Глутаргіну І ербісолу на плазмовий вміст адгезивних молекул (фібронектину, svcam-1 І sе-селектину) у хворих на
Зміст Клінічні дослідження icon4. Клінічні протоколи надання медичної допомоги зворим з ускладненими грижами черевної стінки Зміст
Ускладненими паховими грижами
Зміст Клінічні дослідження icon3. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу Зміст
Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу
Зміст Клінічні дослідження iconПротокол №
Екстрапірамідна система ( підкіркові вузли та ін.). Внутрішня капсула. Методика дослідження. Клінічні синдроми ураження екстрапірамідної...
Зміст Клінічні дослідження iconПротокол №
Анатомо-фізіологічні особливості загальної чутливості, методика дослідження чутливості у дітей різних вікових груп. Клінічні синдроми...
Зміст Клінічні дослідження icon1. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з гострими запальними захворюваннями черевної порожнини Зміст
Призначено для лікарів хірургів, які надають медичну допомогу хворим з невідкладними хірургічними захворюваннями
Зміст Клінічні дослідження icon1. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з гострими запальними захворюваннями черевної порожнини Зміст
Призначено для лікарів хірургів, які надають медичну допомогу хворим з невідкладними хірургічними захворюваннями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи