Тематичний план icon

Тематичний план
Скачати 341.79 Kb.
НазваТематичний план
Дата07.06.2012
Розмір341.79 Kb.
ТипДокументи
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

семінарських і практичних занять з лікарями-інтернами терапевтами на кафедрах терапії на 2007-2009 навчальні роки


п/пНазва теми

Кількість годин

I
Контроль початкового рівня знань, вмінь.Загальні питання організації терапевтичної допомоги населенню.

(11 робочих днів)
1.

Контроль початкового рівня знань, вмінь. Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні директивні документи, що виз- начають діяльність органів та установ охорони здоров’я.
^

Практичне
Практичне


Семінарське


7 год


14 год

2 год
2.

Загальні питання організації медичної допомоги населенню України. Принципи роботи лікуваль- но- поліклінічних закладів.Стаціонарна та амбу- латорна терапевтична допомога

Практичне


7 год
3.

Функціональні обов’язки дільничного лікаря-терапевта. Оформлення медичної документації.
(Наказ МОЗ України № 258 від 03.07.2001 „Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних заходів”). Статистична звітність. Санітарно-освітня робота

Практичне


7 год
4.

Профілактичні та реабілітаційні державні про- грами. Реабілітація терапевтичних хворих.

Практичне


7 год
5.

Денні стаціонари та стаціонари вдома як сучасні форми надання терапевтичної допомоги населен ню.Наступність у роботі підрозділів терапевтич- ної служби.

Практичне


7 год
6.

Диспансеризація. Планування,аналіз ефективнос ті.

Практичне


14 год
7.

Принципи лікарсько-трудової експертизи.Експе- ртиза тимчасової та постійної втрати працездат- ності

Практичне


7 год
8.

Стандарти діагностики і лікування. Застосуван- ня принципу доказовості у внутрішній медицині (Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 „Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей”. Наказ МОЗ України № 507 від 28.12.2002 „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”. Наказ МОЗ України № 24 від 17.01.05. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів").

Практичне


7 год

ІІ

^
Хвороби органів дихання та клінічна алергологія

(33 робочих дні)


1.

Методи обстеження хворих з патологією орга -нів дихання.Функціональна діагностика.Лабора- торні та рентгенологічні методи дослідження.

Практичне


7год
2.

Гострі респіраторні захворювання. Клінічна картина та діагностика основних форм і усклад- нень. Лікування. Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Практичне

7год
3.

Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії бронхіальної обструкції. Програми лікування. Покази до госпіталізації. Реабілітаційна терапія (Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.03.).

Практичне

7год
4.

Пневмонії.Класифікація.Нові підходи до лікуван ня. (Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.03.).

Практичне


7год
5.

Рак легень

Практичне

7 год
6.

Хвороби плеври. Плеврити. Пневмоторакс. Діагностика, методи невідкладної допомоги. Покази до плевральної пункції та дренування порожнини плеври.

Практичне


7год
7.

Нагнійні захворювання легень. Абсцес легень. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври.

Практичне


7год
8.

Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти.

Практичне


Семінарське

7год

2 год
9.

Саркоїдоз органів дихання

Практичне


7 год
10.

Паразитарні та грибкові захворювання легень.

ПрактичнеСемінарське

7 год


4 год
11.

.Синдром нічного апное.

Практичне


7 год
12.

Дихальна недостатність. Класифікація. Діагно -стичні критерії.

Практичне

7 год
13.

Легеневе серце. Класифікація легеневої гіпертен зії. Тромбоемболія легеневої артерії. Критерії діагнозу. Комплексне лікування. Інтенсивна терапія. Профілактика.

Практичне


14 год
14.

Приступ бронхіальної астми. Астматичний статус.

Практичне

14 год
15.

Легенева кровотеча. Діагностика. Тактика лікаря. Невідкладна допомога.

Практичне

7 год
16.

Гостра дихальна недостатність (в т.ч. гострий стеноз, ларинготрахеїт тощо)

Практичне

7 год
17.

Спонтанний пневмоторакс.

Практичне

7 год
18.

Муковісцидоз. (Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.03.).

Практичне

Семінарське

7 год

2 год
19.

Імунотропний вплив вірусів і бактерій.Опортуні стичні інфекції.Вплив антибактеріальних препа ратів на імунну систему.Методи імунопрофілак тики.Методи раціональної антибіотикотерапії.

Практичне


Семінарське

7 год


3 год
20.

Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у вагітних, хворих похилого та старечого віку.

Практичне

7 год
21.

Нетрадиційні методи лікування в лікуванні захворювань бронхолегеневої системи.

Практичне

7 год
22.

Принципи діагностики алергічних захворювань (алергологічний анамнез, елімінаційні проби, провокаційні тести, лабораторні, інструменталь- ні методи дослідження).

Практичне

7 год
23.

Бронхіальна астмаАнафілактичний шок Сучасні підходи до класифікації,діагностики, лікування. (Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.03.).

Практичне

7 год
24.

Алергічний риніт.Атопічний дерматит.Полінози Кропив’янка. Набряк Квінке. Харчова алергія.

Практичне

7 год
25.

Інтенсивна терапія і реанімація при алергічних захворюваннях. Передвісники гострих алергіч- них реакцій.

Практичне

7 год
26.

Гострі алергічні реакції Медикаментозна хвороба .

Практичне

7 год
27.

Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії сифілісу.

Практичне

7 год
28

Основні принципи лікування алергічних хвороб. Специфічна гіпосенсибілізація. Антигістамінові засоби, глюкокортикоїдна терапія, нестероїдні стабілізатори клітинних мембран, антагоністи лейкотрієнових рецепторів, інгібітори протео -лізу. Профілактика алергічних хвороб.

Практичне

14 год

ІІІ^
Хвороби серцево-судинної системи

(39 робочих днів):


1.

Методи обстеження при серцево-судинній патології. Значення лабораторних та інструмент- альних методів обстеження в діагностиці захво- рювань (Наказ МОЗ України № 206 від 30.12.1992 з додатками «Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України». Наказ МОЗ України № 54 від 14.02.02. «Про затвердження класифікації захворювань системи кровообігу»).

Практичне

14год
2.

Основи електрокардіодаігностики,методика про- ведення, основні електрокардіографічні синдро -ми при захворюваннях серцево-судинної систе- ми, їх значення.

Практичне

14 год
3.

Артеріальні гіпертензії. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Загальні принципи терапії.

Практичне

14 год

4.

Вторинні артеріальні гіпертензії. Гіпертензивні кризи. Загальні принципи терапії. Невідкладна допомога.


Практичне14 год

5.

Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика.

Практичне

14 год

6.

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Реабілітація.

Практичне


14год
7.

Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія. Інфаркт міокарда. Діагностика, диференційна діагностика. Ускладнення. Невідкладна допомога. Лікування. Реабілітація.

Практичне

14год
8.

Інтенсивна терапія і реанімація при захворюван нях серця. Зупинка кровообігу та дихання. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря.Методи оживлення. Реабілітація.

Практичне

14год
9.

Особливості ведення і реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань.

Практичне


7 год
10.

Патологічні порушення діяльності серцево-суди нної системи в перименопаузальному періоді.

Практичне


7 год
11.

Захворювання серцево-судинної системи у вагіт них. Тактика лікаря. Методи профілактики.

Практичне


14 год
12.

Соматоформна вегетативна дисфункція. Критерії діагнозу. Лікування. Профілактика.

Практичне

7 год
13.

Хвороби міокарда.Міокардити. Міокардіофіброз

Практичне

14 год
14.

Кардіоміопатії.

Практичне

14 год
15.

Інфекційний ендокардит. Сучасні особливості перебігу. Диференційна діагностика. Тактика лікування.
^

Семінарське

Практичне

2 год

7 год
16.

Захворювання перикарду.

Практичне

7 год
17.

Вроджені вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація

Семінарське


7 год

18.

Порушення збудливості. Фібриляція та тріпотін- ня передсердь. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. Діагностика. Диференційна діагнос- тика. Лікування.

Практичне

14 год
19.

Порушення збудливості. Шлуночкова екстрасис толія. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Фібриляція шлуночків. Асистолія. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.

Практичне

14 год
20.

Блокади серця. Діагностика. Диференційна діаг- ностика. Лікування

Практичне

14 год
21.

Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за крите- ріями NYНА). Особливості лікування.

Практичне

14 год
22.

Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень. Тактика лікаря-терапевта. Діагностика. Алгоритми лікування.

Практичне

7 год
23.

Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс). Кардіогенний шок. Фатальні порушен- ня ритму серця та провідності.

Семінарське


7 год
24.

Особливості перебігу серцево-судинних захво- рювань у хворих похилого та старечого віку.

Практичне

7 год

IV
Ревматичні хвороби.

(14 робочих днів)


1.

Методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями.Лабораторна біохімічна,імуно- логічна діагностика. Рентгенологічні та ультра- звукові методи дослідження серця і суглобів. ЕКГ, Ехо-кардіографія.

Практичне

7 год


2.

Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагно- стичні критерії. Методи лікування. Первинна та вторинна профілактика.

Практичне

Семінарське


7 год


2 год
3.

Хронічна ревматична хвороба серця. Діагности- ка. Лікування. Набуті вади серця. Тактика ліка- ря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація.

Практичне

14 год
4.

Захворювання суглобів. Ревматоїдний артрит. Класифікація . Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Експертиза непрацездатності.

Практичне

7 год
5.

Спондилоартрити. Анкілозуючий спондилоар- трит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартри ти. Хвороба Рейтера.

Практичне

7 год
6.

Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз.

Практичне

7 год
7.

Остеоартроз. Клінічні варіанти . Критерії діаг- нозу. Базисна терапія . Хондростимулятори. Профілактика.

Практичне

7 год
8.

Системні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак. Системні васкулі- ти. Вузликовий периартеріїт.Диференційно-діа- гностичні критерії.Сучасні програми лікування.

Практичне

14 год
9.

Системна склеродермія. Дерматоміозит (поліоміозит). Паранеопластичні артропатії.

Практичне

Семінарське

7 год

2 год
10.

Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах).

Практичне

7 год
11.

Особливості перебігу ревматичних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

Практичне

7 год

V^

Хвороби органів травлення


(25 робочих днів)


1.

Методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні можливості візуальних методів дослідження (рентгенологічних, соногра фічних). Інтрагастральна рН-метрія. Методи до- слідження мікробіоценозу дигестивного тракту та хелікобактеріозу (Наказ МОЗ України № 271 від 13.06.05. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Гастроентерологія").

Практичне

7 год
2.

Хвороби стравоходу. Гастроезофагальна рефлю ксна хвороба. Ахалазія кардії.

Практичне

14 год
3.

Функціональна шлункова диспепсія. Гастрити. Дуоденіти

Практичне

7 год
4.

Виразкова хвороба. Основні методи лікування. Хвороби оперованого шлунка.

Практичне

14 год
5.

Рак стравоходу. Рак шлунку. Діагностика передракових станів в гастроентерології.

Практичне

7 год
6.

Захворювання біліарної зони. Хронічний некаменевий холецистит. Жовчнокам’яна хвороба.

Практичне

7 год
7.

Синдром холестазу. Диференційний діагноз жовтяниць.

Практичне

14 год
8.

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Алкогольна кома. Діагностика. Тактика лікаря. Прогноз.

Практичне

14 год
9.

Цирози печінки.Гепатоцелюлярна недостатність Синдром портальної гіпертензії.

Практичне

Семінарське


7 год

5 год
10.

Печінкова кома. Печінкова енцефалопатія. Діагностика. Тактика.

Практичне

7 год
11.

Хвороби підшлункової залози. Хронічний пан- креатит. Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність.

Практичне

7 год
12.

Хвороби кишок.Глютенова ентеропатія.Целіакія Синдром надлишкового бактеріального росту.

Практичне

14 год
13.

Функціональна кишкова диспепсія. Синдром подразненої кишки.

Практичне

7 год
14.

Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона.

Практичне

9 год
15.

Злоякісні пухлини гепатобіліарної системи. Рак підшлункової залози. Рак кишківника.

Практичне

7 год
16.

Інтенсивна терапія при захворюванях органів травлення. Внутрішні кровотечі в гастроентеро- логії.

Практичне


Семінарське

7 год


4 год
17.

Синдром «гострого живота». Кров у випорож- ненні.

Практичне

14 год
18.

Особливості клініки та лікування захворювань органів травлення у хворих похилого та старечого віку.

Практичне

7 год

VI^
Хвороби нирок

(9 робочих днів)


1.

Методи обстеження при патології нирок (Наказ МОЗ України № 593 від 02.12.04. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Нефрологія").

Практичне

7год
2.

Хронічна хвороба нирок.Поняття.Класифікація. Тактика.

Практичне

7год
3.

Гломерулонефрит: гострий,швидкопрогресую- чий,хронічний.Діагностичні критерії. Лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих.

Практичне

7год
4.

Нефротичний синдром.Диференційна діагности- ка. Патогенетична і симптоматична терапія.

Практичне


7год
5.

Хронічний пієлонефрит.Диференційний діагноз, лікування. Основні принципи антибактеріальної терапії.Амбулаторний нагляд та протирецидив- на терапія. Нефролітіаз.

Практичне

7год
6.

Нефропатія вагітних.

Практичне

5год
7.

Гостра ниркова недостатність.Хронічна ниркова недостатність. Інтенсивна терапія при захворю- ваннях нирок.

Практичне

7год
8.

Гостра затримка сечі. Ниркова еклампсія.

Практичне

7год
9.

Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечого віку

Практичне

6год

VІI^
Хвороби органів кровотворення

(11 робочих днів)


1.

Клініко-лабораторні методи обстеження гемато- логічних хворих. Нормативи показників перифе- ричної крові. Тлумачення патологічних змін в аналізі крові, мієлограмі.

Практичне


7год
2.

Анемії. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Первинна та вторин- на профілактика анемій.

Практичне

14год
3.

Гемобластози.Класифікація.Діагностичні крите- рії. Тактика терапевта.

Практичне

14год
4.

Геморагічні захворювання і синдроми. Лабора- торна та клінічна діагностика порушень гемоста зу (Наказ МОЗ України № 417 від 15.11.2002 „Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологічних показників”).

Методи діагностики.Тактика лікування.

Практичне

14год
5.

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. Методи експрес-діагностики. Основні клініко-патогенетичні варіанти. Тактика терапевта.

Практичне


Семінарське


7 год


4 год
6.

Лімфаденопатії. Класифікація. Діагностичні критерії. Лікарська тактика, вимоги до біопсії лімфатичних вузлів. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенії. Агранулоцитоз. Тактика терапевта.

Практичне

7год
7.

Кровотечі та крововтрата. Показання, правила та техніка переливання компонентів крові та кровозамінників.

Практичне


7год

VIІI
Клінічна фармакологія та диференційована фармакотерапія

(кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)

(10 робочих днів)


1.

Клінічна фармакологія гіпотензивних засобів. Корекція побічної дії та ускладнення.

Практичне


7год
2.

Лікування окремих форм порушень серцевого ритму та провідності. Клінічна фармакологія антиаритмічних, антитромботичних, антитром -боцитарних препаратів.

СемінарськеПрактичне

4год


6 год
3.

Клінічна фармакологія основних груп препара -тів, що застосовуються при лікуванні хворих з атеросклерозом.

Практичне

7год
4.

Основні групи та клінічна фармакологія засобів, що використовуються при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.

Практичне

7год
5.

Клінічна фармакологія імуномодулюючих та протизапальних препаратів.

Практичне

7год
6.

Клінічна фармакологія основних груп препара- тів, що застосовуються в лікуванні захворювань органів дихання.

Практичне

7год
7.

Клінічна фармакологія протибактеріальних засобів, принципи раціонального застосування.

Практичне

7год
8.

Антигістамінові засоби, глюкокортикоїдна терапія, нестероїдні стабілізатори клітинних мембран, антагоністи лейкотрієнових рецепторів, інгібітори протеолізу.

Практичне


7год
9.

Клінічна фармакологія засобів, які застосовуються для лікування захворювань органів травлення.

Практичне


7год

IX

Професійні хвороби

(кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)

(3 робочих дні)


1.

Вступ в клініку професійних захворювань.Класи фікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів та професійних хвороб. Пневмоконіози класифікація ,етіологія,патогенез,основні клініч- ні прояви,діагностика,диферен. лікування. МСЕ
СемінарськеПрактичне

2 год


5 год
2.

Силікоз:класифікація,особливості клініки,діаг- ностика,диференційнадіагностика, диференці йоване лікування, профілактика. МСЕ. Хронічні

пиловібронхіти.ЕкзогенніальвеолітиДіагностика.Експертиза непрацездатності. Ураження органів дихання токсико-хімічної етіології.

Практичне


7год
3.

Вібраційна хвороба: етіологія, патогенез,основні клінічні синдроми,діагностика,диференційоване лікуванняХвороби,викликаніпереохолодженням.

Хронічна інтоксикація свинцем та його сполуками: основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика диференційоване лікування.

Практичне

7год

X

^ Радіаційна медицина.

(кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)

(1 робочий день)1.

Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки та ядерних аварій. Променева хвороба. Хронічні і віддалені наслідки опромінення. Диспансеризація осіб, які постраждали від радіаційного опромінення.

Практичне

5год

XI
^ Прикладна медична інформатика.

(кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб)

(3 робочих дні)

1.

Використання комп’ютерних технологій у практичній медицині.

Практичне

Семінарське

5год

2 год2.

Методи прикладного комп’ютерного забезпечення діяльності лікаря-терапевта.

Практичне

Семінарське

6год

2 год3.

Телемедицина.

Практичне

Семінарське

5год

2 год^

Схвалено на засіданні кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб


_____________________2007 року

(протокол № )


Завідувач кафедри внутрішньої медицини,


клінічної фармакології та професійних хвороб

доктор медичних наук, професор М.Ю. Коломоєць


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти “__________________ 2007 року

(протокол № ____ )


Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти,

доктор медичних наук, професор О.С. Полянська

Схожі:

Тематичний план iconТематичний план з політології
Тематичний план з політології для 1 курсу медичного та стоматологічного факультетів
Тематичний план iconТематичний план з політології
Тематичний план з політології для І курсу медичного та стоматологічного факультетів
Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2.
Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи