Луб’яний Павло Вікторович icon

Луб’яний Павло Вікторович
Скачати 436.6 Kb.
НазваЛуб’яний Павло Вікторович
Сторінка1/3
Дата22.06.2012
Розмір436.6 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Луб’яний Павло Вікторович
УДК 656.2:338.47


Ефективність пасажирської маршрутної мережі міст


05.22.01 - “Транспортні системи”


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Харків - 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

Доктор технічних наук, професор ^ Доля Віктор Костянтинович, Харківська національна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедрою транспортних систем і логістики, декан факультету менеджменту, м. Харків.

Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, професор ^ Бутько Тетяна

Василівна, Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України, завідувач кафедрою управління експлуатаційною роботою, м. Харків.
Кандидат технічних наук, доцент ^ Коцюк Олександр Якович, Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри транспортних систем та маркетингу, м. Київ.

Провідна установа

Східноукраїнський національний університет ім.

В. Даля Міністерства освіти і науки України, навчально-науковий інститут транспортних технологій, м. Луганськ.


Захист відбудеться « 27 » жовтня 2005 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.089.03 при Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.


Автореферат розісланий „26” вересня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Линник І. Е.
^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Системи міського пасажирського транспорту (МПТ) займають особливе місце в загальній структурі пасажирського транспорту, що пояснюється безупинним підвищенням ролі міст у житті суспільства, обумовленого розподілом праці та концентрацією виробництва. Зміни в житті України призвели до значної модифікації структури потреб населення в перевезеннях і перебудові маршрутних систем більшості українських міст, яка найчастіше носила стихійний характер. У той же час прийняття рішень про зміну маршрутних систем являє собою складну науково-практичну задачу, що торкається інтересів великої кількості городян та має величезне соціальне й економічне значення. Розробки в галузі підвищення ефективності функціонування МПТ ведуться як в Україні, так і за кордоном. У цьому напрямку мають розробки такі вчені як Доля В.К, Ігнатенко О.С., Бутько Т.В., Гаврилов Е.В., Говорущенко М.Я., Заблоцькій Г.А., Штанов В.Ф., Нечаєв Г.І., Воркут А.І., Коцюк О. Я., Брайловський М.О., Грановський Б.І., Кобозев В.М., Лопатин О.П., Самойлов Д.С., Сафронов Є.А., Фішельсон М.С., Hasselstroem D., Mandl C., Nebelung H., Sonntag H. та ін.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати роботи отримані в процесі виконання завдань „Цільової комплексної програми розвитку транспортного комплексу України „Транспорт” (1992 р. – 2010 р.).

^ Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності маршрутної мережі (ММ) міського пасажирського транспорту, що охоплює етапи рішення задачі, від моделювання маршрутної мережі до вибору її раціонального варіанту. Для досягнення даної мети вирішені наступні задачі:

- проведений аналіз сучасного стану розвитку маршрутних мереж та методів їх формування, визначені проблемні питання раціональної організації роботи мережі маршрутного пасажирського транспорту у містах;

- розроблена методика моделювання маршрутної мережі пасажирського транспорту у містах;

- сформульована математична модель функціонування та пошуку раціонального варіанту маршрутної мережі МПТ;

- експериментальним шляхом отримана модель маршрутної мережі та виявлені існуючи закономірності її функціонування;

- розроблені рекомендації щодо раціональної організації роботи мережі маршрутного пасажирського транспорту у містах.

^ Об’єктом дослідження є ефективність маршрутної мережі міського пасажирського транспорту, від її параметрів.

Предметом дослідження є маршрутна мережа міського пасажирського транспорту.

^ Методи дослідження: використовуються економіко - математичне моделювання, натурні обстеження, статистичний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

На відміну від існуючих набули подальшого розвитку методи евристичних алгоритмів формування раціональної ММ МТП.

Доказано, що підвищення значення припустимої непрямолінійноті трас маршрутів приведе до поліпшення значення критерію ефективності раціональної маршрутної мережі;

Набули подальшого розвитку механізми інтерактивного способу формування раціонального варіанта ММ і показаний випадковий характер раціонального варіанта серед множини припустимих варіантів ММ.

^ Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані рішення знайшли відображення при організації роботи систем пасажирського транспорту міст Харкова та Херсона. А також при створенні „Програми розвитку автомобільних перевезень в Херсонській області на 2003-2007 роки” і „Програми сприяння розвитку державного комунального підприємства „Херсонський електричний транспорт на 2002/05 роки”.

Результати дослідження і розробки були використані ХНАДУ при організації навчального процесу студентів, що навчаються за спеціальністю 7.100402 "Транспортні системи".

^ Особистий внесок здобувача. У публікаціях зі співавторами особистий внесок полягає: проведення аналізу літературних даних, виконання аналітичних розрахунків [2], систематизація та аналіз сучасних методів [3], обробка експериментальних результатів, розробка алгоритму та комп’ютерної програми [7].

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались й обговорювалися:

  • Міжнародній науково-технічній конференції "Проблеми створення нових машин і технологій" (Кременчуцький державний політехнічний інститут, 22-25 травня 2000 р.);

  • Міжнародна науково - технічній конференції "Проблеми створення нових машин і технологій" (Кременчуцький державний політехнічний університет, 15-17 травня 2001 р.);

  • IV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, 1-3 липня 2002 р.);

  • Першій міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми розвитку ринку міжрегіональних та міжнародних транспортно-експедиційних послуг" (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 11-12 листопада 2003 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 робіт, з них 6 статей у наукових виданнях, затверджених ВАК України, 1 теза доповіді на міжнародній науково-практичній конференції.

^ Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків; списку використаних джерел з 73 найменувань, 6 додатків. Повний обсяг дисертації складає 175 сторінок, з них 124 сторінки основного тексту, 9 сторінок використаних джерел та 42 сторінки додатку, містить в собі 27 рисунків, 30 таблиць.

  1   2   3

Схожі:

Луб’яний Павло Вікторович iconКостенко Л. Поезії Дощ полив, і день такий полив'яний

Луб’яний Павло Вікторович iconПаспорт спеціальності 05. 18. 02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів І комбікормів, олійних І луб’яних культур
move to 1192-20702
Луб’яний Павло Вікторович iconПавло Тичина золотий гомін

Луб’яний Павло Вікторович iconСмалюк Павло Петрович задовільно за конкурс

Луб’яний Павло Вікторович iconСмалюк Павло Петрович задовільно за конкурс

Луб’яний Павло Вікторович iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю) Кримець Павло Валерійович

Луб’яний Павло Вікторович iconРуденко Микола Вікторович

Луб’яний Павло Вікторович iconПавло Тичина скорбна мати пам'яті моєї матері

Луб’яний Павло Вікторович iconДмитрук Сергій Вікторович 31,0 диплом

Луб’яний Павло Вікторович iconРябченко Максим Вікторович відмінно за конкурс

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи