Зміст Наукові здобутки icon

Зміст Наукові здобутки
Скачати 51.98 Kb.
НазваЗміст Наукові здобутки
Дата22.06.2012
Розмір51.98 Kb.
ТипДокументи

Зміст

Наукові здобутки

Пішак В.П., Іващук О.І. ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ БУКОВИНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ЮВІЛЕЙНОМУ 200
9 РОЦІ
(65-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ)
3


ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ

Пішак В.П., Булик Р.Є. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ ЦИРКАДІАННИХ
РИТМІВ ЗА ФІЗІОЛОГІЧНИХ УМОВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ) 12КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Беловол А.Н. Состояние некоторых оценочных показателей
гормонального статуса у больных псориатической
патологией
20

Бєліков О.Б., Хухліна О.І. МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ГІНГІВІТУ ЯК КОМПОНЕНТ
ЕРАДИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
H.PYLORI-АСОЦІЙОВАНОГО ГАСТРИТУ 24

Васильєва Є.Г., Шейман Б.С. ТОКСИН-ІНДУКОВАНІ АВТОІМУННІ РЕАКЦІЇ
ТА ПІДХОДИ ЩОДО ЇХНЬОЇ КОРЕКЦІЇ 28


Владзимирський А.В., Голубєва Т.М., Попова Т.В. Діагностична цінність
телемедичного скринінгу порушень постави в дітей і підлітків 33


Гнилоскуренко Г.В., Шейман Б.С. ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОІМУННИХ РЕАКЦІЙ
У ХВОРИХ НА НАРКОМАНІЮ
37

Динник О.Б., Мостовий С.Є., Домбровський Д.Б., Салютін Р.В. Стан
мікроциркуляції у хворих на облітеруючі захворювання судин
нижніх кінцівок за умов трансплантації мультипотентних
стромальних клітин жирової тканини 41


, Ткачук М.Й., Ященко Р.В. КОАГУЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КРОВІ
В ОСІБ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ ГІПЕРБАРИЧНУ ОКСИГЕНАЦІЮ, ЛАЗЕРНЕ
ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ ТА БАЛЬНЕОРАДОНОТЕРАПІЮ 45


Жураківська О.Ю. Значення рівня NT-proBNP у хворих на
артеріальну гіпертензію І-ІІ ст. із пароксизмальною та
персистувальною формами фібриляції передсердь 48


Калинчук А.І., Дмитренко Р.Р. Стоматологічний статус хворих на
артеріальну гіпертензію 53


Корандо Н.В., Польова С.П., Семеняк А.В. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ
НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
55

Кравець Р.А. НОВИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ОСІБ З АРИТМІЯМИ СЕРЦЯ
ПРИ ДОРСОПАТІЯХ І ОСТЕОПОРОЗІ ХРЕБТА 57


Левицька С.А., Співак Г.С., Незборецький І.В., Яковець К.І. ПОКАЗНИКИ
АЛЕРГОЛОГІЧНОГО АНАМНЕЗУ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ СИНУЇТ 60


Меленко С.Р. ВІРУСНІ КО-ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ 63

Мигович В.В. Оцінка впливу компонентів поєднаного
метаболічного синдрому на клінічно-лабораторні показники
у хворих на бронхіальну астму
67


Паєнок О.С. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У
ВАГІТНИХ З ПІДВИЩЕНИМ ТИТРОМ АНТИТІЛ ДО ТИРЕОЇДНОЇ
ПЕРОКСИДАЗИ ЗА УМОВ ЙОДНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 73


Печеник С.О. ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ ГЛУТАТІОНТРАНСФЕРАЗИ В
ДІТЕЙ ІЗ ЗАБРУДНЕНИХ РЕГІОНІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ГЕНОТИПУ 77


Польова С.П., Каленчук Н.І. Особливості порушень мікрофлори піхви
у жінок репродуктивного віку, хворих на туберкульоз
81

Саєнко Т.Є. АВТОІМУННІ РЕАКЦІЇ В ОСІБ З ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ
УРАЖЕННЯМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ НА ФОНІ
ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 84


Сорокман Т.В., Ластівка І.В., Підвисоцька Н.І. Клінічно-епідеміологічне
дослідження уроджених вад серця та судин у дітей 90


Стасюк О.В. Клінічно-інструментальні особливості формування
постінфарктного серця за наявності артеріальної
гіпертензії та корекція стану
ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 93


Тодоріко Л.Д., Трефаненко І.В., Гайдичук В.С., Рурак Л.А. Особливості
цитокінової регуляції в динаміці протизапальної терапії
при хронічних обструктивних захворюваннях легень
в осіб старшого віку 98


Феджага І.В. Спосіб діагностики вторинної зовнішньосекреторної
недостатності підшлункової залози 102


Хухліна О.С., Антонів А.А., Горбатюк І.Б. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
ЖОВЧНОГО МІХУРА У ХВОРИХ ІЗ ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ
ХРОНІЧНОГО НЕКАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ ТА
ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСТОНІЇ 106ЕкспериментальнА МЕДИЦИНА та морфологія

Петринич В.В., Власик Л.І. ДИНАМІКА ЗМІН ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ У
СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ ПРИ МАРГАНЦЕВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ
ЗАЛЕЖНО ВІД ШВИДКОСТІ АЦЕТИЛЮВАННЯ 110


Швець В.І., Остапчук В.Г., Швець Н.В., Кісілюк В.Л. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
СТАН НИРОК У ЩУРІВ ІЗ СВИНЦЕВО-КАДМІЄВОЮ ІНТОКСИКАЦІЄЮ 113Теоретична медицина

Гойдик В.С., Гойдик Н.С., Гоженко А.І. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ ТА ХВОРИХ НА СНІД
НА ПРИКЛАДІ СТАЦІОНАРНОГО ВІДДІЛЕННЯ ОЦПБ СНІД
ЗА 2006-2008 РОКИ 117


Гулага О.І., Тащук В.К., Полянська О.С. ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У
ХВОРИХ НА СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ
122

Кузняк Н.Б., Годованець О.І., Герасим Л.М. ПРОФІЛАКТИЧНА СКЛАДОВА
В РОБОТІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
125

Макар Б.Г., Антонюк О.П., Швигар Л.В. АТРЕЗІЯ І КИШКОВА НЕПРОХІДНІСТЬ 127


Павлюкович О.В. Методологічний аналіз розвитку
науково-практичної проблеми судово-медичної діагностики
давності настання смерті при механічній асфіксії
та крововтраті
134

Піонтковський В.К. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ НА ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
138

Ушаков В.І., Польова С.П., Войтенко С.Г., Гнатишен В.С. Організація і
надання спеціалізованої медичної допомоги жінкам
репродуктивного віку Чернівецької області 142


Федів О.І., Полянська І.І. ТИРЕОТОКСИКОЗ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО
ПЕРЕБІГУ(огляд літератури) 145


Шкробанець І.Д. МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО
НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
148


ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Волошин О.І., Сенюк Б.П., Захарчук Т.В., Кісілюк В.Л., Іващук Г.О. Випадок
антифосфоліпідного синдрому 150СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Дищук І.П., Русіна С.М., Рудницький Р.І., Курик В.І. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
ВЧЕНИХ-ПСИХІАТРІВ БУКОВИНСЬКОГО КРАЮ 153


Кузняк Н.Б., Бедик В.В. Кроки становлення хірургічної стоматології
на Буковині
156

Ляшук П.М., Пашковська Н.В., Ілюшина А.А., Леонова М.О. ІСТОРІЯ КУРСУ
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 159РІШЕННЯ Конгресу до 122-річчя від народження академіка Л.В.Громашевського “ПОЄДНАНІ ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ
ХВОРОБИ” (8-9 жовтня 2009 року, м. Чернівці) 161


ювілеї

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА 162

55 РОКІВ СЛУЖІННЯ ЛЮДЯМ (до 80-річчя від дня народження
доцента І.М.Хилька) 164

Віктор Корнійович Тащук (до 50-річчя з дня народження) 165

Схожі:

Зміст Наукові здобутки iconУмови прийому до докторантури
України, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані у фахових виданнях праці (як правило 10-12 на...
Зміст Наукові здобутки icon14 березня Час
Міжнародна студентська науково-практична конференція «Наукові здобутки студентів І магістрантів – освіті ХХІ століття»
Зміст Наукові здобутки iconКартка учасника VIII міжнародної студентської науково-практичної конференції «Наукові здобутки студентів І магістрантів освіті XXI століття»

Зміст Наукові здобутки iconПро Премію Верховної Ради України
Премія запроваджується для молодих вчених, які отримали вагомі наукові здобутки при
Зміст Наукові здобутки iconПоложення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних І прикладних досліджень та науково-технічних розробок
Премія запроваджується для молодих вчених, які отримали вагомі наукові здобутки при
Зміст Наукові здобутки iconШановні колеги, 
З жалем дізналися  про смерть вельмишановного професора,  філософа за способом мислення І способом життя Уйомова Авеніра Івановича....
Зміст Наукові здобутки iconБондар Олександр Григорович. Також висловили свої вітання члени конкурс
Наш університет на науково-практичній конференції представляли студентка 6 курсу Верескун Ганна та студентка 4 курсу Редька Ірина....
Зміст Наукові здобутки iconКонкурс на здобуття премії верховної ради україни для найталановитіших молодих вчених
Я верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних І прикладних досліджень та науково-технічних розробок...
Зміст Наукові здобутки iconКонкурс на здобуття премії верховної ради україни для найталановитіших молодих вчених
Я верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних І прикладних досліджень та науково-технічних розробок...
Зміст Наукові здобутки iconНаукові досягнення
Національний університет “Острозька академія”. Студентські наукові записки. Серія “Економіка”, випуск 2, 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи