Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 icon

Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003
Скачати 36.86 Kb.
НазваСписок літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003
Дата22.06.2012
Розмір36.86 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. – 376 с.

 2. Андерсон, Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика. – Москва – С.- Петербург – Киев.: Издательский дом “Вильямс”, 2003.– 958 с.

 3. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп’ютерна дискретна математика. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.

 4. Донской В.И. Дискретная математика. - Симферополь: Сонат, 2000– 360с.

 5. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А. Основи дискретної математики. – К.:Наукова думка, 2002. – 578 с.

 6. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. - М.: Энергия, 1980. – 344 с.

 7. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. - М.: Наука, 1976. – 320 с.

 8. Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях. - М.: Логос, 2002. – 238 с.

 9. Тевяшев А.В., Гусарова И.Г. Основы дискретной математики в примерах и задачах. - Харьков: ХНУРЭ, 2003. – 272 с.

 10. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. - М.: Наука, 1979. -384 с.

 11. Уилсон Р. Введение в теорию графов. – М.: Мир, 1977, - 205 с.ЗМІСТ


ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3


^ 1. ТЕОРІЯ МНОЖИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.1. Поняття множини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2. Операції над множинами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.3. Діаграми Венна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10


2. ВІДНОШЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.1. Основні визначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.2. Властивості бінарних відношень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.3. Операції над бінарними відношеннями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.4. Правила побудови матриць відношень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

2.5. Функції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46


^ 3. ЛОГІКА ВИСЛОВЛЕНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

3.1. Основні визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

3.2. Істинностна функція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

3.3. Еквівалентні висловлення. Тавтології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

3.4. Основні схеми побудови логічно правильних міркувань.

Логічний наслідок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


69


^ 4. АЛГЕБРА ЛОГІКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

4.1. Логічні функції. Основні визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

4.2. Булева алгебра. Зроблені нормальні форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

4.3. Еквівалентні перетворення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

4.4. Двоїстість булевих функцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

4.5. Функціонально повні системи. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

4.6. Похідна від булевої функції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

4.7. Комутаційні схеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104
^ 5. ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

5.1. Основні визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

5.2. Квантори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

5.3. Операції над предикатами і кванторами

Еквівалентні співвідношення. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


118


5.4. Логічна інтерпретація формул логіки предикатів. . . . . . .. . . . . . . . . . .

123

5.5. Префіксна нормальна форма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129


6. ГРАФИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

6.1. Основні визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

6.2. Способи завдання графів. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

6.3. Зв’язність графа. Маршрути, шляхи, ланцюги, цикли. . .. . . . . . . . . . .

150

6.4. Метрика на графах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

6.5. Ейлеров цикл. Ейлеров граф. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

6.6. Шляхи і цикли Гамільтона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

6.7. Планарні графи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

6.8. Дерева і ліс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174


7. КОМБІНАТОРИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

7.1. Перестановки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

7.2. Розміщення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

7.3. Сполучення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

7.4. Розміщення з повтореннями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183


ЛІТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185


ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186


Схожі:

Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconМ. И. Меерович Лаборатория «триз-педагогика Украины», Одесса (Украина) Л. И. Шрагина ону имени И. И. Мечникова тоталитаризм как аспект глобализации (в контексте закон
Потребность повысить шансы на выживание привела живые организмы к необходимости объединяться в группы различной численности и степени...
Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconУчебно-методический комплекс по курсу «Логика» для студентов историко-филологического факультета Киев-2002
Однако логическая интуиция и здравый смысл никогда не смогут заменить логических знаний. Интуитивная логика не всегда способна решить...
Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconСписок обов’язково прочитаної літератури
Батутіна А. П. Експертиза товарів: [Навчальний посібник.] / А. П. Батутіна. І. В. Ємченко- к.: Цул, 2003. 278 с
Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconДокументи
1. /Логика/Лог_соц_10-11/~$гика_соц.Раб_до_09-10.doc
2. /Логика/Лог_соц_10-11/~$гика_соц_Учеб_09-10.doc
Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Міжнародний маркетинг» Список основної літератури
Академия рынка: маркетинг: Пер с фр. /А. Дастан, Ф. Букерель, рланкар. М.: Экономика, 1993
Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconДокументи
1. /навч_пос_для_лекц/erusalimskij.djvu
2. /навч_пос_для_лекц/Диалог-МИФИ...

Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconКорпоративне управління Список рекомендованої літератури
Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник: Навчальне видання. Х.: Еспада, 2003....
Список літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003 iconАктуальность темы
Введение в курс инфектологии. Общая характеристика группы инфекционных болезней с фекально-оральным механизмом передачи. Место дисциплины...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи