Тема виробнича програма icon

Тема виробнича програма
Скачати 321.9 Kb.
НазваТема виробнича програма
Дата07.06.2012
Розмір321.9 Kb.
ТипДокументи

тема 5. виробнича програма


Питання для теоретичної підготовки1. Планування виробничої програми

2. Нормування водоспоживання і водовідведення

3. Виробничі потужності та ефективність їхнього

використання

4. Якість продукції або послуг


Ключові терміни і поняття


 • показники :

натуральні, умовно-натуральні, вартісні (грошові),

нормативно-трудові

 • балансовий метод

 • рівень водоспоживання

 • питома норма водоспоживання

 • експлуатаційна питома норма водоспоживання населенням

 • режим водовідведення

 • норма водовідведення

 • максимальна добова витрата води
 • виробнича, встановлена, резервна потужність

 • провідні ланки водопроводу

та каналізації

 • коефіцієнт використання виробничої потужності водопроводу

 • коефіцієнт використання пропускної здатності каналізації

 • коефіцієнт резерву

 • показники якості питної води

 • якість очищення стоківТеоретичні положення теми


  1. Планування виробничої програми

Виробнича програма підприємства — це завдання, що визначає кількість, асортимент і якість продукції (послуг), яку підприємство повинно виробити і реалізувати в плановому періоді, виходячи з потреб споживачів та можливостей їхнього задоволення.

Виробничу програму розробляють балансовим методом. Для цього вивчають попит (потреби) на продукцію/послуги і виробничі потужності, необхідні для задоволення цих потреб. Зростаючі потреби у воді забезпечує підвищення рівня використання наявних чи будівництво нових виробничих потужностей.

Важливу роль у підвищенні рівня обслуговування споживачів відіграє боротьба за скорочення зайвих витрат води на власні технологічні потреби, ліквідація теч у мережі, вдосконалення обліку реалізованої води.

На власні потреби водопроводи витрачають воду в основному для промивання фільтрів і відстійників. Витрати на власні потреби залежать від типу очисних споруд, технології очищення, якості води, яка надходить до фільтрів, і становлять 3-5 % від під’єму води. Чим менше витрачається води на власні потреби, тим більше подача води в мережу. Отже, треба прагнути до максимального скорочення цих витрат без шкоди для технології виробництва.

Піднята насосними станціями першого підйому вода, за винятком витрат на власні потреби, подається у мережу. Але, не вся вона доходить до споживача. Частина її втрачається у процесі транспортування по водогінних мережах. Витік води викликається нещільністю стиків водопровідних труб, зносом, пошкодженнями, корозією та ін. Втрати води в мережі досягають 18 % і більше.

Дійсна величина витоків залежить також від неоплачуваного споживання води. Кількість витрат води споживачами, які не забезпечені водомірами, визначають за нормами водоспоживання. У багатьох випадках ці норми не збігаються з фактичним водоспоживанням. Крім того через свої параметричні властивості водоміри слабко реагують на малі витрати води, тому їхні показання не відображають фактичне водоспоживання.

Витоки води усунути повністю неможливо, однак боротьбу з ними необхідно проводити систематично і постійно шляхом спостереження за тиском у мережі (який змінюється з появою витоків), профілактичних оглядів, санації і планово-попереджувального ремонту мережі, оперативного виявлення і ліквідайії аварій; поліпшення обліку води, перегляду норм водоспоживання та витрат води.

^ Нерівномірність споживання води обумовлює наявність потужностей, які використовуються повністю лише в годину максимального попиту — в “години пік”. В інший час ці потужності використовуються частково, що значно знижує рівень їхнього використання, збільшує собівартість води. Заходи з нівелювання впливу нерівномірності водоспоживання на роботу споруд передбачають будівництво регулюючих ємкостей, зміну режиму водопостачання.

^ Безперебійність роботи системи водопостачання забезпечується створенням резервних потужностей — спеціально встановленого устаткування, що діє лише у випадку виходу з ладу робочого устаткування або частковою інтенсифікацією роботи споруд у разі зупинки однієї з них.

Для підвищення рівня використання виробничих потужностей впроваджують інтенсифікацію роботи споруд, реконструкцію, зміну режиму роботи насосних станцій, підвищення швидкості фільтрації води, продовження міжремонтних циклів, зменшення часу перебування устаткування і споруд у ремонті, скорочення втрат води тощо.
^

1.Підйом води

2.Витрати на власні потреби
%


3. Подача у мережу
^

4. Витоки і невраховані витрати


%

5. Реалізація споживачам
Рис. 5.1 - Блок-схема розрахунку виробничої програми


Алгоритм розрахунку

1. Підйом води розраховують множенням годинної продуктивності насосів на час їхньої роботи. Пропуск води через очисні споруди знаходять множенням годинної пропускної здатності очисних споруд на час їхньої роботи.

^ 2. Витрати на власні потреби визначають у тис.м3, % до підйому води.

3. Подачу води у мережу множенням середньодобової виробничої потужності водопроводу (Пс) на коефіцієнт використання потужності (Кв) і на тривалість року (365 днів):

Вм = Пс Кв 365,

де Вм — це різниця між підйомом води і витратою на власні потреби.

4. ^ Витоки і невраховані витрати розраховують залежно від фактичного рівня витоків звітного року і завдання на плановий рік, тис.м3, % від подачі у мережу.

^ 5. Реалізація води споживачам — це різниця між подачею води у мережу і величиною витоків і неврахованих витрат. Реалізацію води розподіляють за групами споживачів: населення, комунально-побутові споживачі, промисловість, транспорт, будівництво та ін.

6. Доходи від реалізації розраховують за групами споживачів множенням обсягу корисного відпуску води на відповідний диференційований тариф.

7. Середній тариф за 1м3 реалізованої споживачам води розраховують як частку від ділення загальної суми доходів на обсяг водопостачання.
Таблиця 5.1 - Виробнича програма водопроводу

№ з/п
Показники

Од. виміру

Звіт

План

1.

Підйом води

тис. м32.

Витрати на власні потреби

а) всього

тис. м3


б) у процентах до піднятої води

%3.

Подано в мережу

тис. м34.

Витрати в мережах

а) всього

тис. м3


б) у процентах до подачі в мережу

%5.

Реалізовано води, всього

тис. м3


у т.ч.:

а) населення

тис. м3


б) комунально-побутові потреби

тис. м3


в) промисловість

тис. м36

Доходи, всього

тис.грн


у т.ч.:

тис.грн


а) населення

тис.грн


б) комунально-побутові потреби

тис.грн


в) промисловість

тис.грн7

Середній тариф

грн/м3
Виробнича програма міської каналізації визначає плановані обсяги відведення і очищення стічних вод за такими показниками:

1) загальний пропуск стічної рідини;

2) перекачування стічної рідини;

3). пропуск стічної рідини через очисні споруди;

4). механічне очищення;

5). природне біологічне очищення;

6). штучне біологічне очищення;

7). пропуск через очисні споруди у % до відведення стоків;

8). середньодобовий пропуск стічної рідини;

9). пропуск стічних вод через каналізацію у % до водоспоживання;

10). обсяг реалізованих послуг (відведення стічної рідини), тис. грн..

Таблиця 5.2 – Виробнича програма каналізації, тис.м3

№ з/п
Показники

Звіт

План

1

Загальний пропуск стічної рідини, усього


у т.ч. а) населення


б) комунально-побутові підприємства


в) промисловість2

Перекачка стоків, усього


у т.ч. станцією №1, №2 та ін.3

Пропуск скрізь очисні споруди, усьогоМеханічна очистка
відстійники


метантенки


мулові майданчикиБіологічна очистка
Природна


поля зрошення


поля фільтрації


Штучна


біофільтри


аеротенки


вторинні відстійники4

Пропуск на очисні споруди, %5

Середньодобовий пропуск стічної рідини6

Водовідведення до корисного відпуску води, %^ 5.2 Нормування водоспоживання та водовідведення

Розрахунковою базою виробничої програми служить питома витрата води на одного жителя — питома норма водоспоживання. На відміну від норм СНіП експлуатаційні норми водоспоживання населенням (ЕНВН) враховують раціональні витрати води за умов реально досягнутого рівня зниження витрат, що склалися і призначені для аналізу та оцінки діяльності експлуатаційного персоналу, усунення витоків та нераціонального витрачення води, проведення розрахунків з населенням.

На практиці підприємства водоопостачання та водовідведення беруть за основу і подають на затвердження місцевим адміністраціям норми 2.04.01.-85 "Внутрішній водопровід і каналізація будинків", які найбільше розроблені та диференційовані за видами впорядкування житла санітарно-технічними пристроями, хоча ці норми не відображають фактичного рівня водоспоживання яке складає 370 - 500 л/добу, що значно перевищує середню норму водоспоживання навіть для великих європейських міст і свідчить про нераціональні витрати води.

Норми побутового водовідведення враховують середню добову (за рік) витрату стічних вод. В окремі періоди часу значення добової витрати може бути як більшою, так і меншою за середньодобову. Зміна витрат стічних вод за годинами доби (режим водовідведення) визначаються коефіцієнтами добової і годинної нерівномірності водовідведення. Максимальну добову витрату на одного жителя розраховують множенням середньодобової витрати на коефіцієнт добової нерівномірності водовідведення.

Коефіцієнт добової нерівномірності водовідведення, К добце відношення максимальної добової витрати до середньо-добової:

Кдоб=

Залежно від місцевих і кліматичних умов Кдоб = 1,1 - 1,3.

Коефіцієнт годинної нерівномірності водовідведення, Кгод це відношення максимальної годинної витрати до середньої годинної витрати у добу найбільшого водовідведення:

К год =

Загальний коефіцієнт нерівномірності водовідведення, Кзаг — відношення максимальної годинної витрати в добу найбільшого водовідведення до годинної витрати середньодобового водовідведення

Кзаг = Кдоб Кгод.

Розрахункові витрати побутових стічних вод від промислових підприємств (максимальний і середньодобовий) визначають за видами водовідведення і обчислюють як добуток добової максимальної (середньої) норми водовідведення на число водоспоживання (агрегатів).

Кількість господарсько-фекальних стоків розраховують за формулами:

а) середні витрати

добові Qд= м3/доб.;

секундні Qcc = л­ ­­­­­­/ ­c.

б) максимальні витрати:

добові Qдм = м3/добу;

розрахункові Qcм = л/c

де: n — середньодобова норма водовідведення за рік на 1 жителя в літрах;

N — число мешканців;

Кд — коефіцієнт добової нерівномірності, відношення норми максимального добового водовідведення до норми середньодобової за рік;

Кзаг — коефіцієнт загальної нерівномірності відведення стічних вод, прийнятий залежно від середньосекундних витрат.

  1. ^ Виробничі потужності та ефективність

їхнього використання

У виробничій програмі підприємства розраховують встановлену, резервну і виробничу потужності.

Встановлена потужність (Мвст) включає потужність виробничого і резервного устаткування (споруд), що могло б працювати протягом усього календарного фонду часу, у т.ч. того, що простоює внаслідок несправності, знаходиться в стадії незавершеного будівництва, налагодження, призначеного до введення в експлуатацію в розрахунковому періоді або на складі:
Мвст = Мвр + М рез.

Резервна потужність (Мрез) устаткування і споруд, що знаходиться у резерві, призначена для забезпечення безперебійності водопостачання та водовідведення. Її включають до роботи в аварійних ситуаціях або при знаходженні робочого устаткування в ремонті.

Виробнича потужність водопроводу (Мвр) визначають максимально можливою кількістю води, поданої в мережу за одиницю часу, стандартної якості й необхідного напору при ефективному використанні продуктивності устаткування і споруд. Максимально можлива кількість стічних вод, що може бути відведена в одиницю часу при найбільш ефективному використанні устаткування і споруд водовідведення, називається “пропускною здатністю каналізації”.

Вихідними даними для розрахунку річної виробничої потужності систем водопостачання і водовідведення є годинна (середня за рік) продуктивність (пропускна здатність) устаткування, споруд (Мгод) і показники використання річного фонду часу (Фріч).

Годинна продуктивність (пропускна здатність) визначають проектними даними технічних характеристик встановленого устаткування, споруд і пристроїв з урахуванням застосування передової технології і раціонального режиму роботи.

^ Річна встановлена потужність (пропускна здатність), Мвст це сума добутків годинної продуктивності встановленого устаткування, споруд на календарний фонд часу:

Мвст = вст.год * Ф­).

Річна резервна потужність (Мрез) це сума добутків годинної продуктивності устаткування, споруд, що знаходяться у резерві, на календарний фонд часу їхнього простою у резерві:

Мрез = рез.год * Фрез).

Річну виробничу потужність провідних ланок систем водопостачання і водовідведення розраховують як суму добутків годинної продуктивності робочого устаткування (Мргод) на календарний фонд часу:

Мвр.річ = р.год * Ф кал)

Коли резервне устаткування відсутнє, виробничу потужність систем розраховують як суму добутків годинної продуктивності на календарний фонд часу, за винятком часу простою споруд на обслуговуванні або у ремонті:

Мвр.річ. =Мвр.год кал – (Фобсл рем)]

Показник середньорічної потужністі (Мс.р.вр) враховує наявність потужностей на початок року (Мп), а також введення до експлуатації і вибуття потужностей за розрахунковий період:

Мс.р.вр = Мп + -

Потужність, що вводиться в експлуатацію, визначають множенням значення виробничої потужності, яка вводиться (Мвв), на число днів роботи (Дроб) з наступним розподілом на число днів року (Дк=365).

Потужність, що вибуває з експлуатації, визначають множенням величини виробничої потужності, яка вибуває (Мвиб), на число днів, що залишилися до кінця року після її вибуття ( Дзал) ) з наступним розподілом на число календарних днів року.

Потужність на кінець року

Мкпвввиб..

Середньорічна виробнича потужність по підприємству в цілому

Мс.р.врп+ .

При наявності диспропорцій у потужностях окремих провідних ланок виробнича потужність системи в цілому визначають за тією ведучою ланкою, що має найменшу продуктивність і лімітує подачу води.

Коефіцієнт використання виробничої потужності — відношення корисного відпуску води (відведення стічних вод) до виробничої потужності системи:

Кв =.

Коефіцієнт резерву визначають відношенням резервної потужності до встановленої потужності за рік:

Крез = 100% .

На основі складеного балансу виробничих потужностей розраховують потребу в капіталовкладеннях на введення нових потужностей, упровадження нової техніки і технології та ін.

Планом передбачають підвищення рівня використання виробничої потужності підприємства за рахунок збільшення тривалості роботи обладнання або споруд (екстенсивний шлях) та підвищення інтенсивності використання основних фондів за одиницю часу (інтенсивний шлях) шляхом удосконалення техніки і технології, упровадження досягнень науково-технічного прогресу.

^ 5.4 Якість продукції або послуг

Якість — сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Нормативні вимоги до якості питної води визначені Законом України «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення», «ДЗСТ 2874-82 Вода питна» і СанПіН “Вода питна”. На підприємствах централізованого водопостачання обов'язковому контролю підлягають близько 20 параметрів якості. Якість води для виробничих цілей регламентується відомчими нормами і технічними умовами.

Особливо важливим для санітарного очищення води є визначення в ній бактерій групи кишкової палички, присутність якої свідчить про забруднення води фекальними стоками і можливість попадання до неї хвороботворних бактерій. Шляхом бактеріологічного аналізу визначають число кишкових паличок у 1 л води (колі-індекс) чи той найменший обсяг води, в якому ще виявляється кишкова паличка (колі-титр). Вода в мережі господарсько-питного водопостачання може містити не більше 3 кишкових паличок у 1 л.

Новим державним стандартом України “Вода питна” посилено контроль за показниками: мутність, Рh, хлориди, сульфати, алюміній, миш'як, свинець та ін.

Вперше вводяться нормативи контролю:

 • радіаційності – за показниками загальної об'ємної активності  і -випромінювань (природних);

 • фізіологічної повноцінності, що визначають адекватність мінерального складу води біологічним потребам організму людини;

 • інтегральної токсичності питної води;

 • критерій епідеміологічної оцінки якості питної води за паразитологічними показниками вторинного забруднення води.

Контролю підлягають всі об'єкти водопостачання – насосні станції, резервуари чистої води, свердловини, шпари, водорозбірні колонки. Загальне число об'єктів контролю на підприємстві сягає за тисячу. Усе це викликає необхідність автоматизації контролю якості питної води на базі сучасних ЕОМ.

Таблиця 5.3 - Показники якості питної води

Показник

Од. виміру

Значення

1. Мутність

мг/л

1,5

2. Кольоровість

град.


20

3. Запахи і присмаки води

бал

2

4. Температура води


град

12

5. Твердість води

мг-л екв/л.


10

6. Вміст газів

Заборонено

7. Вміст з'єднань заліза

мг/л.

0,3

8.Вміст азотистих з'єднань


мг/л.


10

9.Вміст сульфатів і хлоридів

мг/л

500

350

10.Вміст кремнієвої кислоти
Заборонено

11.Вміст фтору

мг/л.

0,7 - 1,2

12.Вміст розчинених речовин (сухий залишок)

мг/л.

1000

13.Активна реакція води

РН

6,5-9,5

14.Бактеріальне забруднення

шт./ 1 мл

100


^ Якість джерел визначає технологію водопідготовки, а отже вартість будівництва і величину експлуатаційних витрат. Для водопостачання населених місць найбільш придатним джерелом є підземні (особливо артезіанські й джерельні) води, якщо вони не сильно мінералізовані.

Якісь очищення стічних вод визначають концентрацією забруднень, що залишилися в очищених стічних водах, за показниками: звішеним речовинам, БПК, ХПК, розчиненим киснем, мінеральним вмістом, ПАР, сульфатам, хлоридам, шкідливим речовинам. Загальні умови випуску очищених стічних вод до водойми регламентовані “Правилами охорони поверхових вод від забруднення стічними водами”. Вони враховують народногосподарське значення конкретних водойм, характер водокористування, здатність до самоочищення та ін.


Приклади

Приклад 1

Розрахувати середньорічну виробничу потужність водопроводу.

Виробнича потужність насосних станцій 1-го підйому на початок року Мп = 280 тис.м3/добу. Планом капітального будівництва передбачено введення в експлуатацію з 1липня потужності Мвв = 50 тис.м3 /добу. В серпні вибувають через знос насоси потужністю Мвиб = 25 тис.м3 /добу.

Розв’язання

1. Дні роботи виробничої потужності, що вводиться в експлуатацію з 1 липня, за повні 6 місяців до кінця року Дроб = 184 дні.

2.Число днів, що залишилися до кінця року за 4 повних місяці від дати вибуття потужностей у серпні Дзал = 122 дні.

3.Середньорічна виробнича потужність

Мс.р.вп =280 + [50х184 / 365] – [ 25х122 / 365] = 296,9 тис.м3 / доб.


Приклад 2

Пропускна здатність каналізаційного колектора 1,2 тис. м3/год. Перерви в роботі колектора в плановому періоді не передбачається, пропуск стічної рідини 8 000 тис.м3/рік.

Розв’язання

Коефіцієнт використання пропускної здатності колектора:

8 000,0 / 1,2 х 8760 = 0,76.


Приклад 3

Розрахувати показники виробничої програми водопроводу, коефіцієнт використання виробничої потужності і коефіцієнт резерву.

На насосній станції 1-го підйому встановлені п’ять насосів виробничою потужністю: два насоси по 150 м3/год, два по 100 м3/год і резервний 60 м3/год. Баланс робочого часу насосів: у ремонті 150 год, промиванні 70 год відключенні за режимом роботи 2300 год. Резервні насоси вмикалися на 250 годин.

Розв’язання

 1. Число годин роботи насосів: 8760 – (150 + 70 + 2300) = 6240

 2. Підйом води: [(2 х 150 + 2 х 100)х 6240] + 60 х 250 = 3 135 тис.м3 .

 3. Річна виробнича потужність: (2х150 + 2 х100) х 8760 = 4 380 тис.м3.

 4. Коефіцієнт використання виробничої потужності: 3135: 4380 = 0,71

 5. Встановлена потужність: (2х150+2х100+60)х8760= 4905,6 тис.м3/рік.

 6. Річна потужність у резерві: 60х(8760 – 250) = 510,6 тис.м3.

 7. Коефіцієнт резерву потужності: 510,6 : 4905,6 = 0,1.


Приклад 4

Виявити дефіцит потужностей і встановити суму потенційних збитків від наявності “вузьких місць”.

Таблиця 5. 4 - Показники виробничої потужності

Види потужності

Од. виміру

Сума

1. Виробнича потужністьстанції 1-го підйому, НС1

тис.м3 /доб

250

станції 2-го підйому, НС2

тис.м3 /доб

210

2. Пропускна здатністьвідстійників, В

- “ -

200

фільтрів, Ф

- “ -

190

водогонів, Вд

- “ -

230

3. Витрати на власні потреби станції

%

4

4. Тариф

коп/м3

75


Послідовність розрахунківРис.5.2 - Провідні ланки водопроводу

Розв’язання

Виробнича потужність водопроводу в цілому дорівнює максимальній з величин виробничої потужності насосних станцій 1-го і 2-го підйому, відстійників, фільтрів і водогонів. Витрати води на власні потреби нормовані від об’єму води, що пройшла очисні споруди.

Розрахунок умовних виробничих потужностей:

насосна станція 1-го підйому 250 (1 – 0,04) = 240 ;

відстійники 200 (1 – 0,04) = 192;

фільтри 190 (1 – 0,04) = 182,4;

насосна станція 2-го підйому 210;

водогони 230.

Виробнича потужність водопровідної станції в цілому відповідатиме максимальному значенню потужності НС1 = 240 тис.м3/доб.

Дефіцит потужностей розраховують у зворотній послідовності:

- відстійників 250 – 200 = 50;

- фільтрів 250 – 190 = 60;

- станції 2-го підйому 240 – 210 = 30;

- водогонів 240 – 230 = 10.

Максимальний дефіцит потужності вказує на “вузьке місце”, що лімітує роботу станції і приносить втрати. Сума потенційних збитків від нестачі потужності фільтрів становить за рік: 60 х 365 х 0,75 = 16 425 грн.


Приклад 5

Водопровідна станція подає у міську мережу 100 тис.м3/ доб. Очисні споруди складають 12 швидких фільтрів, кожний площею 69 м2. Фільтри промиваються 2 рази на добу впродовж 5 хв. інтенсивністю 12 л/с на 1 м2. Промивка відстійників потребує 300 м3/доб. Розчин коагулянту 600 м3/доб.

Визначити показники витрат води на власні потреби станції.

Розв’язання

1. Витрати води на промивку фільтрів

(12 х 69 х 2 х 12 х 5 х 60) / 1000 = 5960 м3.

2. Витрати на власні потреби 5960 + 300 + 600 = 6860 м3.

3. Піднято води 100 + 6,86 = 106,86 м3.

4. Відсоток витрат на власні потреби (6,86 / 106,86) 100% = 6,42%.

Приклад 6.

Скласти балансовим методом виробничу програму водопроводу.

Чисельність населення робітничого селища 400 тис.чол.

Питома норма водоспоживання 270 л/доб на 1 чол.

Промислове споживання 190% від водоспоживання населенням.

Комунально-побутове 80% від водоспоживання населенням.

Витрати на власні потреби 3,4%.

Втрати в мережі і недооблік води 8,4%.

Питома вага джерел водопостачання: артезіанський водопровід 45%, річковий водопровід 55%.

Розв’язання

1. Водоспоживання населенням, тис.м3

400 х 270 х 365 = 39 420.

2. Промислове водоспоживання, тис.м3

39 420 х 190 / 100 = 74 898.

3. Комунально-побутове водоспоживання, тис.м3

39 420 х 80 / 100 = 31 536.

4. Реалізація води, тис.м3

39 420 + 74898 + 31536 = 145 854.

5. Втрати в мережі, тис.м3

(145 858 х 8,4) / 100 – 8,4 = 13 375,3.

6. Подано в мережу, тис.м3

145 854 + 13 375,3 = 159 229,3.

7. Витрати на власні потреби, тис.м3

(159 229,3 х 3,4) / 100 – 3,4 = 5 604,3.

8. Підйом води, тис.м3

604,3 = 164 833,6.

9. Джерела водопостачання, тис.м3:

артезіанський водопровід 164 833,6 х 0,45 = 74 175,1;

річковий водопровід 164 833,6 х 0,55 = 90 658,5.

Задачі
^

Задача 20

Визначити потужність насосної станції 1-го підйому : роботі, ремонті, відключенні за режимом роботи, резерві.


Проаналізуйте коефіцієнт використання виробничої потужності і коефіцієнт резерву станції , обладнаної чотирма насосами продуктивністю: № I і № 2 - 600 м3/год. (кожний); №3 і № 4 - 1200 м3/год. (кожний).

Види та тривалість простоїв:

ремонт насосів №3 і № 4 - 250 год. (кожний);

відключення за режимом роботи насосу № 2 - 5210 год.;

перебування у резерві насосу № 3 - 7960 год..


Задача 21

Розрахувати коефіцієнт використання пропускної спроможності очисних споруд міського водопроводу, де встановлено шість фільтрів швидкістю фільтрації 20 м3/год. Тривалість ремонту фільтрів 379 год.

Задача 22

Розрахувати коефіцієнти використання потужності і резерву насосної станції, обладнаної чотирма робочими і двома резервними насосами. Робочі насоси: 2-100 м3/год , 2-60 м3/год. Резервні - 60 і 100 м3/год.


Використання річного фонду робочого часу (за винятком резерву): у ремонті 180 год, у відключенні за режимом роботи 4200 год.


Задача 23

Проаналізувати показники використання потужності насосної станції обладнаної п’ятьма робочими і трьома резервними насосами продуктивністю: 3 - 100, 2 - 80, резервні 1 - 100 і 2 - 60 м3/год.

Тривалість планового ремонту 20 днів, відключення за режимом роботи 1800 год., у резерві 7000 год.

Задача 24

Встановити абсолютну і відносну виличину теч та неврахованих витрат води, визначити їхнього у грошовому вираженні. Реалізація води у звітному періоді 3000,0 тис.м3 за тарифом 88,0 коп /м3, подача у мережу 3240,0 тис.м3. За планом подача води зросте на 4%, реалізація – на 5%.
Задача 25

Встановити абсолютні й відносні витрати води на власні потреби водопроводу, якщо за звітний період підйом води 6000,0 тис.м3, подача у мережу 5790,0 тис.м3. Підйом зросте на 10%, подача у мережу на 12%.
^

Задача 26

Виявіть “вузькі місця” виробничих потужностей водопроводу за схемою провідних ланок, наведеною у наступній таблиці.


Таблиця 5.5 – Схема провідних ланок водопроводу

Ланки водопроводу

НС1

В

Ф

НС2

Вд

станція 1-го підйому, НС1

А

Б

В

Г

Д

відстійник, В
Е

Ж

З

И

фільтр, ФК

Л

М

станція 2-го підйому, НС2


Н

О

водогін, Вд

П


Таблиця 5.6 – Виробничі потужності

Види потужності

Од.виміру

Значення

1. Виробича потужністьстанції 1-го підйому, НС1

тис.м3 /доб

320

станції 2-го підйому, НС2

тис.м3 /доб

300

2.Пропускна здатністьвідстійників, В

- “ -

250

фільтрів, Ф

- “ -

200

водогонів, Вд

- “ -

280

3. Витрати на власні потреби станції

%

6,4

4. Втрати в мережі

%

16,2

5. Тариф

коп/м3

75
^

Задача 27

Розрахувати виробничу програму водопроводу. Водоспоживання населення - 60%; комунальні - 25%; промисловість - 15%.


Таблиця 5.7 - Виробнича програма водопроводу

№ з/п
Показники

Од.вим.

Звіт

План

1

Підйом води

тис. м3

4500

4675

2

Витрати на власні потреби

а) усього

тис. м3


б) у процентах до піднятої води

%

4,6

4,5

3

Подано в мережу

тис. м34

Витрати в мережах

а) усього

тис. м3


б) у процентах до подачі в мережу

%

17,7

18,0

5

Реалізовано води, усього

тис. м3


у т.ч.:

а) населення

тис. м3


б) комунально-побутові потреби

тис. м3


в) промисловість

тис. м3Задача 28

Скласти перспективний баланс водопостачання.

Вихідні дані:

1. Чисельність населення міста 135 тис. чол.

2. Норма водоспоживання на 1 чоловіка 220 л/доб.

3. Питома вага водоспоживання (% від водоспоживання населенням):

промисловість - 150%, побутові підприємства і організації - 35%.

4. Водозабір поверхневих вод має потужності, тис.м3/год: 2 - 50 ; 3 - 80.

5. Коефіцієнт використання виробничої потужності 0,89.

6. Витрати на власні потреби 3,4%.

7. Течі у мережі і неврахування води 16,0%.

8. Резервні потужності 10% від встановленої потужності.


Задача 29

Розробити баланс виробничої програми нового підприємства.

1. Чисельність населення - 200 тис. чол.

2. Питома норма водоспоживання - 220 л/доб на 1 чол. .

3. Промислове водоспоживання - 140% від Q нас.

4. Комунальні водоспоживання - 70 % від Q нас.

5. Втрати у мережі – 16,5 % .

6. Витрати на власні потреби – 3,3 % .

7. Питома вага артезіанського водопроводу - 44 %.

8. Питома вага річкового водопроводу - 56 %.

9. Коефіцієнт використання потужностей водопроводу:

артезіанського 0,87 ; річкового 0,89.


Задача 30

Визначити потребу в покупній воді, витрати на розширення водопроводу за рахунок прибутку, необхідність залучення банківського кредиту.

Вихідні дані:

 1. Попит у воді 60 800 тис.м3.

 2. Витрати на власні потреби 4,4%.

 3. Втрати в мережі 16%.

 4. Продуктивність насосних станцій 8 000 тис.м3 / доб.

 5. Використання робочого часу (8760 годин): відключення за режимом роботи 10%; в ремонті 4%; в резерві 6%.

6. Тариф власної води 76,0 , покупної 80,0 коп / м3.

7. Питомі капітальні вкладення 40 (тис. грн. / м3) /доб.

8. Чистий дохід 12%.

При необхідності “покупна вода” подається в мережу без очищення.

Питання для контролю знань

1. Виробнича програма водопостачання

2. Виробнича програма водовідведення

3. Баланс водопостачання міста

4. Нормування водоспоживання і водовідведення

5. Показники ефективності використання виробничих потужностей

4. Оцінка і контроль якості водопостачання та водовідведення

тести

Тест 1

Виберіть правильний варіант відповіді

Виробнича програма підприємства – це:

а) розрахунок максимально можливого водоспоживання міста;

б) система завдань з доставки води відповідної якості, з необхідним тиском і в певні терміни режиму водоспоживання;

в) обчислення планового обсягу реалізації води (водовідведення) відповідно до попиту споживачів на ринку води;

г) встановлення режиму водопостачання і водовідведення відповідно до режиму життя міста.


Тест 2

Виберіть правильний варіант відповіді

Особливості розробки виробничої програми - це:

а) орієнтація виробничої програми на конкретного споживача;

б) урахування психографічного сегментування ринку споживачів;

в) самостійна розробка планів на договірних засадах;

г) пріоритетність грошових показників над натуральними;

д) обов’язкове узгодження обсягу водопостачання, питомих норм витрат води і тарифів з органами місцевого самоврядування.

Тест 3

Виберіть правильний варіант відповіді

Натуральними показниками виробничої програми водопостачання є:

а) номенклатура продукції, встановлена місцевими органами влади;

б) середня питома норма водоспоживання на одного жителя за добу;

в) рівень благоустрою житла міста;

г) загальний обсяг споживання води містом;

д) максимальна секундна витрата води за годину максимуму навантаження на систему водопроводу.


Тест 4

Виберіть правильну формулу

Величина реалізованої продукції визначають:

а) РП = ТП + (Гп + Гк) – (Вп - Вк);

б) РП = ТП – (Гп + Гк) + (Вп -Вк);

в) РП = ТП – (НЗАп - НЗВк);

г) РП = ТП + (Гп – Гк) + (Вп - Вк).


Тест 5

Виберіть правильну формулу

Обсяг валової продукції підприємства розраховують за формулою:

а) ВП = ТП – (НЗВк - НЗВп);

б) ВП = ТП +(НЗВк - НЗВп) + (In – Ik);

в) ВП = ТП – (НЗВк - НЗВп) – (In - Ik);

г) ВП = ТП –(Гп - Гк).
Схожі:

Тема виробнича програма iconДисципліни «виробнича практика»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Виробнича практика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму...
Тема виробнича програма iconХарківська національна академія міського господарства с. В. Шаповал програма І робоча програма навчальної дисципліни «виробнича база будівництва»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича база будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання...
Тема виробнича програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Тема виробнича програма iconВиробнича практика в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях. Спеціальність: правознавство Робоча програма
Виробнича практика зі спеціальності "Правознавство" в судах, юридичних службах, нотаріаті та адвокатських об‘єднаннях, робоча програма...
Тема виробнича програма iconРобоча програма виробничої практики спеціалістів Для студентів спеціальності «Біологія» спеціалізація «Іхтіологія»
Навчально-виробнича практика спеціалістів –іхтіологів проводиться на 6 курсі в квітні-травні. Виробнича практика дозволяє студентам...
Тема виробнича програма iconТема міжнародні інвестиції інвестиції в системі міжнародного руху капіталу
Виробнича кооперація та спеціалізація в міжнародному бізнесі (на самостійний розгляд)
Тема виробнича програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни «виробнича база систем тгпіВ»
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Тема виробнича програма iconВиробнича практика
Важливою складовою навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців є виробнича практика, яка є необхідним компонентом...
Тема виробнича програма iconПрограма педагогічної практики
Виробнича педагогічна практика є складовою частиною навчального плану для спеціальностей 010201, 0102020, 010203. Програма педагогічної...
Тема виробнича програма iconВиробнича практика студентів спеціальності 090209
Необхідним етапом в загальній системі підготовки випускника вищого навчального закладу наряду з другими дисциплінами учбового плану...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи