Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\

Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з'ясовується наявність передбачених закон
Скачати 431.14 Kb.
НазваВерховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з'ясовується наявність передбачених закон
Сторінка3/3
Дата20.06.2012
Розмір431.14 Kb.
ТипЗакон
1   2   3

Зокрема, у разі смерті потерпілого, який був застрахований, право

на одержання страхових виплат на підставі Закону N 1105-XIV

( 1105-14 ) мають: діти, котрі не досягли 16 років; діти з 16 до

18 років, які не працюють, або старші, які через вади фізичного

або розумового розвитку самі не спроможні заробляти на життя;

діти, що є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами)

денної форми навчання - до закінчення навчання, але не більше ніж

до досягнення ними 23 років; жінки, які досягли 55 років, і

чоловіки - 60 років, якщо вони не працюють; інваліди-члени сім'ї

померлого - на час інвалідності; дружина (чоловік) або один із

батьків померлого чи інший член сім'ї, якщо він не працює і

доглядає дітей, братів, сестер, онуків померлого, які не досягли

восьмирічного віку. В інших випадках (статті 456, 457, 461 ЦК

( 1540-06 ) до непрацездатних утриманців потерпілого, які мають

право на відшкодування шкоди, належать: діти віком до 16 років,

ті, що навчаються, - до 18 років, і непрацездатні діти старшого

віку; жінки, які досягли 55 років, чоловіки - 60 років або особи,

які є інвалідами; один із батьків або дружина (чоловік) померлого

чи інший член його сім'ї, якщо він не працює й доглядає дітей,

братів, сестер, онуків померлого, які не досягли восьмирічного

віку; ( Підпункт "а" пункту 20 в редакції Постанов Пленуму

Верховного Суду України N 7 ( v0007700-94 ) від 08.07.94, N 9

( v0009700-03 ) від 24.10.2003 )

б) діти мають право на відшкодування до досягнення віку,

зазначеного в підпункті "а" цього пункту, працездатні особи, які

здійснюють догляд за малолітніми - до досягнення останніми

8 років. Інваліди мають право на відшкодування і у тому разі, коли

їх фактична інвалідність була юридично оформлена після смерті

потерпілого. Зберігається це право також за дружиною померлого у

випадку реєстрації нового шлюбу. За дітьми право на одержання

відшкодування зберігається і при усиновленні їх у майбутньому або

коли в майбутньому до досягнення зазначеного віку вони стали

інвалідами; ( Підпункт "б" пункту 20 в редакції Постанови Пленуму

Верховного Суду України N 7 ( v0007700-94 ) від 08.07.94 )

в) право на одержання відшкодування у зв'язку з втратою

годувальника виникає і у тому разі, коли останній помер внаслідок

одержаної травми (що підтверджено висновком лікарської експертизи)

через деякий період після призначення суми відшкодування або

встановлення групи інвалідності у зв'язку з даним каліцтвом;

( Підпункт "в" із змінами, внесеними згідно з Постановою

Верховного Суду N 9 ( v0009700-03 ) від 24.10.2003 )

г) непрацездатні члени сім'ї загиблого, які мали самостійний

заробіток або одержували пенсію на час його смерті, можуть бути

визнані утриманцями потерпілого, якщо частка заробітку останнього,

що припадала на кожного з них, була основним і постійним джерелом

їх існування. Розмір відшкодування у зв'язку з втратою

годувальника у цих випадках визначається з його заробітку без

врахування заробітку або пенсії, що одержували зазначені особи.


21. Роз'яснити судам, що непрацездатним особам, які

знаходились на утриманні померлого і мають право на відшкодування

у зв'язку з його смертю, відшкодування визначається у розмірі

середньомісячного заробітку померлого (при одночасній смерті

годувальників, які разом їх утримували, - в розмірі загальної суми

заробітку померлих) за відрахуванням частки, що припадала на нього

самого і працездатних осіб, які знаходились на його утриманні, але

не мають права на відшкодування шкоди. У такому ж порядку

визначається розмір страхових виплат із цієї підстави, а в разі

смерті потерпілого, який сам одержував зазначені виплати й не

працював, розмір страхових виплат утриманцям визначається із суми

таких виплат померлому та його пенсії. ( Абзац перший пункту 21 із

змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду N 9

( v0009700-03 ) від 24.10.2003 )

Сума заробітку, що припадає на утриманців, ділиться на їх

кількість і з одержаної частки у випадках, передбачених статтями

457, 461 ЦК ( 1540-06 ), відраховується пенсія у зв'язку з втратою

годувальника (або відповідна частина пенсії, призначеної на всіх

утриманців); у разі ушкодження здоров'я з виконанням потерпілим

трудових обов'язків - пенсія заліку не підлягає, якщо

відшкодування не полягає в страховій виплаті у вигляді пенсії у

зв'язку із втратою годувальника. Неповнолітні діти, на утримання

яких потерпілий виплачував або був зобов'язаний виплачувати

аліменти, вважаються такими, що перебували на його утриманні.

( Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови Пленуму Верховного

Суду України N 7 ( v0007700-94 ) від 08.07.94; із змінами,

внесеними згідно з Постановою Верховного Суду N 9 ( v0009700-03 )

від 24.10.2003 )

Непрацездатним особам, які не знаходились на його утриманні,

але мали право на відшкодування, його розмір визначається сумами,

що стягувались за рішенням суду (за заявою потерпілого), а при їх

відсутності - встановлюється судом з врахуванням матеріального

стану непрацездатності осіб і можливості потерпілого до смерті

надавати їм допомогу (статті 33, 89, 90, 97 КпШС ( 2006-07 ) з

відрахуванням пенсії у зв'язку з втратою годувальника. ( Абзац

третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою

Пленуму Верховного Суду України N 7 ( v0007700-94 ) від 08.07.94 )

Якщо право на відшкодування одночасно мають непрацездатні

особи, які перебували, і ті, що не перебували на утриманні

померлого, то спочатку визначається розмір відшкодування для осіб,

які не перебували на утриманні померлого, після чого визначається

розмір відшкодування для решти непрацездатних відповідно до абзаца

першого цього пункту.

При визначенні у випадках, передбачених статтями 457, 461 ЦК,

розміру відшкодування шкоди непрацездатним утриманцям загиблого

заліку підлягає лише пенсія у зв'язку з смертю годувальника. Якщо

ці особи одержували раніше пенсію з інших підстав в меншому

розмірі і обрали пенсію, призначену у зв'язку зі смертю

годувальника, заліку підлягає лише частина пенсії, що перевищує

ту, що непрацездатний одержував раніше. Заробіток і інші доходи

(аліменти, будь-яка матеріальна допомога і т.п.), які має особа,

що одержує відшкодування із зазначених підстав, заліку не

підлягають.

21-1. При вирішенні позовів про стягнення одноразової

допомоги у зв'язку з ушкодженням здоров'я судам слід мати на

увазі, що умови, порядок та розміри її виплати регулюються Законом

N 1105-XIV ( 1105-14 ). Потерпілий має право на таку допомогу при

стійкій втраті працездатності незалежно від встановлення йому

певної групи інвалідності. Ця допомога визначається із

середньомісячного заробітку потерпілого, обчисленого за тими ж

правилами, що і при визначенні втраченого заробітку.

Якщо з вини Фонду одноразова допомога потерпілому або особам,

які мають право на її одержання, не була своєчасно визначена або

виплачена, її розмір підлягає коригуванню у зв'язку зі зростанням

цін на споживчі товари та послуги в установленому законодавством

порядку.

У тих випадках, коли комісією з розслідування нещасного

випадку встановлено, що ушкодження здоров'я мало місце не лише з

вини роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим нормативних

актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги як страхової

виплати за рішенням цієї комісії зменшується, але не більше ніж на

50 %. В інших випадках одноразову допомогу може бути зменшено в

цих же межах у порядку, визначеному трудовим колективом. Залежно

від встановлених обставин розмір одноразової допомоги може бути

зменшено із зазначених підстав судом. У разі виникнення спору суд

вирішує це питання з урахуванням встановлених обставин, але при

зменшенні з цих підстав розміру одноразової допомоги не може вийти

за зазначені межі.

( Постанову доповнено пунктом 21-1 згідно з Постановою Пленуму

Верховного Суду України N 7 ( v0007700-94 ) від 08.07.94; в

редакції Постанови Верховного Суду України N 9 ( v0009700-03 ) від

24.10.2003 )


22. В рішенні суд повинен навести точний розрахунок

присуджених сум для відшкодування шкоди, зазначені строки їх

виплати.

Відшкодування шкоди у зв'язку з ушкодженням здоров'я

складається зі щомісячних платежів (страхових виплат), що

виплачуються протягом строку, на який встановлено втрату

працездатності, та додаткових витрат, що виплачуються протягом

строку, на який визначено потребу в них. ( Абзац другий пункту 22

в редакції Постанови Верховного Суду N 9 ( v0009700-03 ) від

24.10.2003 )

Суми на відшкодування шкоди (страхові виплати) мають

присуджуватись потерпілому з дня втрати працездатності внаслідок

нещасного випадку або з дня встановлення професійного

захворювання, а особам, які мають право на виплати у зв'язку зі

смертю годувальника, - з дня смерті потерпілого, але не раніше дня

виникнення права на виплати у строки, зазначені в підпунктах "а",

"б" п. 20 цієї постанови. ( Абзац третій пункту 22 із змінами,

внесеними згідно з Постановами Верховного Суду України N 11

( v0011700-94 ) від 30.09.94, N 7 ( v0007700-94 ) від 08.07.94; в

редакції Постанови Верховного Суду N 9 ( v0009700-03 ) від

24.10.2003 )

При поданні заяви про відшкодування шкоди після закінчення

трьох років із дня втрати потерпілим працездатності внаслідок

нещасного випадку або з дня смерті годувальника присудження виплат

провадиться з дня звернення з такими вимогами. ( Абзац четвертий

пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного

Суду України N 11 ( v0011700-94 ) від 30.09.94; в редакції

Постанови Верховного Суду N 9 ( v0009700-03 ) від 24.10.2003 )

За вимогами про продовження платежів виплати провадяться за

весь попередній час, протягом якого належало відшкодовувати шкоду,

без обмеження будь-яким строком (з дня закінчення попередніх

виплат вимоги про їх продовження задовольняються за умови, що МСЕК

(а у відповідних випадках - судово-медична експертиза) підтвердила

втрату працездатності та її відсоток за цей період). В інших

випадках виплати, призначені, але своєчасно не одержані потерпілим

або особою, яка має право на їх одержання, а також вимоги про

перерахунок (наприклад, за відсотком втрати працездатності) сум

щомісячних платежів, раніше визначених судом або роботодавцем,

підлягають задоволенню за час, що не перевищує трьох років.

( Абзац п'ятий пункту 22 в редакції Постанови Верховного Суду N 9

( v0009700-03 ) від 24.10.2003 )

( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму

Верховного Суду України N 15 ( v0015700-98 ) від 25.05.98 )


23. При вирішенні спорів щодо перерахування розміру страхових

виплат судам необхідно мати на увазі, що воно провадиться лише з

підстав і в порядку, передбачених ст. 29 Закону N 1105-XIV

( 1105-14 ). Суди не можуть провадити або зобов'язувати провадити

перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну

й соціальну допомогу з інших підстав, зазначених позивачем.

( Абзац перший пункту 23 в редакції Постанови Верховного Суду N 9

( v0009700-03 ) від 24.10.2003 )

Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання

страхових виплат, з вини Фонду своєчасно не визначено чи не

виплачено суму страхової виплати, вона виплачується без обмеження

будь-яким строком і підлягає коригуванню у зв'язку зі зростанням

цін на споживчі товари й послуги у порядку, встановленому ст. 34

Закону від 24 березня 1995 р. N 108/95-ВР ( 108/95-ВР ) "Про

оплату праці". ( Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови

Верховного Суду N 9 ( v0009700-03 ) від 24.10.2003 )

Зміна розміру відшкодування особам, яким воно провадиться з

підстав, передбачених статтями 457, 461, 467 ЦК ( 1540-06 ),

здійснюється відповідно до вимог статей 463, 464 ЦК. ( Абзац

третій пункту 23 в редакції Постанови Верховного Суду N 9

( v0009700-03 ) від 24.10.2003 )

Обчислена судом частина заробітку, що припадає на кожного з

непрацездатних утриманців потерпілого, підлягає перерахунку також

у випадках народження дитини після смерті годувальника або іншої

зміни у складі його сім'ї. У цьому разі частка заробітку, що

припадає на кожного з них, визначається, виходячи з фактичного

числа утриманців потерпілого, а також непрацездатних осіб, які не

були на його утриманні, але мали на це право.

( Пункт 23 в редакції Постанови Пленуму Верховного Суду України

N 7 ( v0007700-94 ) від 08.07.94, із змінами, внесеними згідно з

Постановою Пленуму Верховного Суду України N 15 ( v0015700-98 )

від 25.05.98 )

24. Відповідно до ст.459 ЦК ( 1540-06 ) у випадку смерті

потерпілого організація або громадянин, відповідальні за

заподіяння шкоди, зобов'язані відшкодувати витрати на поховання (в

тому числі на ритуальні послуги і обряди) тій особі, яка понесла

ці витрати. Тому вимоги про стягнення витрат на поховання можуть

пред'являтись як особами, що мають право на відшкодування шкоди у

зв'язку зі смертю годувальника, так і сторонніми до потерпілого

громадянами і організаціями, що фактично понесли ці витрати.

Витрати на виготовлення пам'ятників і огорож визначаються,

виходячи з їх фактичної вартості, але не вище граничної вартості

стандартних пам'ятників і огорож в даній місцевості.

У разі смерті потерпілого, який був застрахований згідно із

Законом N 1105-XIV ( 1105-14 ) від нещасного випадку або

професійного захворювання, витрати на його поховання несе Фонд у

порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11

липня 2001 р. N 826 ( 826-2001-п ). ( Пункт 24 доповнено абзацом

третім згідно з Постановою Верховного Суду N 9 ( v0009700-03 ) від

24.10.2003 )

( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму

Верховного Суду України N 7 ( v0007700-94 ) від 08.07.94 )


25. Виходячи з вимог ст. 143 ЦПК ( 1502-06 ) суддя після

прийняття позовної заяви зобов'язаний провести всі дії, необхідні

для забезпечення своєчасного та правильного вирішення справи,

зокрема залежно від характеру останньої роз'яснити сторонам

необхідність надати (сприяти в цьому): акти чи інші докази, що

підтверджують заподіяння шкоди майну, реальний розмір останньої та

не одержаних у зв'язку з її заподіянням доходів; оспорювану

постанову Фонду; акт про нещасний випадок на виробництві або

спеціальне розслідування професійного захворювання (отруєння) чи

нещасного випадку невиробничого характеру; копії протоколу та

постанови про адміністративне правопорушення або вироку суду, що

стосуються нещасного випадку; висновок МСЕК (у відповідних

випадках - судово-медичної експертизи) про втрату працездатності,

її ступінь і строк, про необхідність у сторонньому догляді, інших

видах допомоги, що зумовлюють додаткові витрати, про причинний

зв'язок смерті потерпілого з каліцтвом (професійним

захворюванням), за яке провадилося відшкодування; висновок

обласного (Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя)

спеціаліста з профпатології й відповідного

лікувально-профілактичного закладу (перелік яких визначено

Міністерством охорони здоров'я) щодо діагнозу захворювання

потерпілого та зв'язку цього захворювання з умовами праці; довідку

про середню заробітну плату (доход) потерпілого перед ушкодженням

здоров'я, а у визначених законодавством випадках - про його

тарифну ставку (посадовий оклад), середній заробіток або тарифну

ставку (посадовий оклад) відповідного працівника на підприємстві

(у цеху, на дільниці), де працював потерпілий; про підвищення

розміру мінімальної заробітної плати, зростання в попередньому

календарному році середньої заробітної плати в галузі національної

економіки; про розмір призначеної й фактично одержуваної пенсії

або тієї, що могла бути призначена по інвалідності у зв'язку з цим

нещасним випадком (невиробничого характеру) і про рівень зростання

цін на споживчі товари й послуги за час затримки виплати

відшкодування; про склад сім'ї та утриманців потерпілого; інші

необхідні докази. ( Пункт 25 в редакції Постанов Пленуму

Верховного Суду України N 15 ( v0015700-98 ) від 25.05.98, N 9

( v0009700-03 ) від 24.10.2003 )


26. Вирішуючи справи про відшкодування шкоди, суди повинні

виявляти, ретельно з'ясовувати причини правопорушень, особливо

виробничого і іншого травматизму, порушень правил техніки безпеки

і виробничої санітарії, у необхідних випадках реагувати на них

окремими ухвалами або поданнями, при наявності для того підстав

ставити питання про притягнення винних осіб до встановленої

відповідальності.


27. Визнати такою, що втратила силу, постанову Пленуму

Верховного Суду УРСР від 16 травня 1975 року N 5 "Про практику

розгляду судами України цивільних справ за позовами про

відшкодування шкоди" зі змінами, внесеними постановою Пленуму від

30 червня 1989 року N 6.
1   2   3

Схожі:

Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з'ясовується наявність передбачених закон
Обговоривши матеріали узагальнення судової практики в цивільних справах за позовами про відшкодування шкоди, Пленум
Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\Верховного Суду України, постановля є: Звернути увагу на необхідність неухильного додержання при розгляді трудових спорів Конституції України ( 254к/96-вр ), кзпП ( 322-08 ) І інших актів закон
Вивчення судової практики в справах про трудові спори показує, що в основному ці справи судами України розглядаються І вирішуються...
Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\Верховного Суду України, постановля є: Звернути увагу на необхідність неухильного додержання при розгляді трудових спорів Конституції України ( 254к/96-вр ), кзпП ( 322-08 ) І інших актів закон
Вивчення судової практики в справах про трудові спори показує, що в основному ці справи судами України розглядаються І вирішуються...
Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\Секретарю Пленуму Верховного суду України
На ваш лист №621 від 05. 05. 2008 р надсилаємо зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України «Про...
Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\Голові Верховного Суду України Онопенку В. В
На ваш лист №226-483/0/8-08 від 06. 02. 2008 р надсилаємо зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України...
Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\Нормативні акти
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р. №11 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 4 червня 1993 р....
Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\Верховного Суду України Висловлюючи загальну підтримку щодо намагання Судової палати у господарських справах ініціювати модернізацію положень Господарського процесуального кодекс
На ваш лист №201-572/0/8-08 від 07. 02. 2008 р надсилаємо зауваження та пропозиції до проекту нової редакції Господарського процесуального...
Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\Етапи соціологічного забезпечення законодавчої діяльності
Чим повніше І адекватніше ці соціальні аспекти враховані в законотворенні, тим суспільно кориснішим є закон, тим органічніше він...
Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\Голові Одеського апеляційного господарського суду Балуху В. С
Відповідно до листа Верховного суду України від 10. 2009 року надаємо свої пропозиції щодо вирішення першочергових питань розмежування...
Верховного Суду України відмічає, що суди республіки в цілому правильно вирішують ці справи. Разом з тим, окремими судами неповно з\№8 порушення кримінальної справи (2 год.)
Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, та практику передачі таких справ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи