Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки icon

Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки
Скачати 132.05 Kb.
НазваПротокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки
Дата20.06.2012
Розмір132.05 Kb.
ТипПротокол


ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

галузевої конкурсної комісії

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки

«Екологія та екологічна безпека»


від 14-15 березня 2012 року


Конкурсна комісія розглянула 154 студентських наукових робіт, що надійшли з 83 вищих навчальних закладів (статистична довідка додається).

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 53 студента з 39 вищих навчальних закладів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:
^

Дипломом І ступеня


Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Захарова Дар'я Валентинівна

Аналіз сучасної ситуації в сфері впроваждення норм Євро для автотранспорту

Бєляєва Ірина Вікторівна, доцент

Донецький національний технічний університет

Корчевська Олександра Миколаївна

Реакція біосистем як показник екологічної безпеки навколишнього середовища мікрорайону "Ювілейний" м.Рівне

Клименко Микола Олександрович, завідувач кафедри

Національний університет водного господарства та природокористування

Красильнікова Валерія Володимирівна

Екологічно небезпечна емісія фосфору з міськими стічними водами

Юрченко Валентина Олександрівна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Медведєва Юлія Вікторівна

Вплив транспортного потоку на шумове забруднення територій, прилеглих до основних автомагістралей м.Харкова (на прикладі пр.Московського)

Максименко Надія Василівна, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Рабоконь Анастасія Миколаївна

Адаптація видів роду Pinus L. в умовах Донбасу

Осипова Людмила Михайлівна, доцент

Донецький національний університет

Руденко Наталія Валентинівна

Імплементація геоінформаційних технологій для вирішення задач моніторингу атмосферного повітря у м.Києві

Дудар Тамара Вікторівна, доцент

Національний авіаційний університет

Степаненков Геннадій Вікторович

Вплив антропогенного навантаження на стан ґрунту та водоносного горизонту сільської місцевості Полтавського району

Іваницька Ірина Олександрівна, проректор, Сененко Наталія Борисівна, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

1

2

3

4

Шулякова Марія Олександрівна, Хом'як Данило Іванович

Альтернативна переробка відходів виробництва біодизелю у мікробні поверхнево-активні речовини для очищення довкілля від нафтових забруднень

Пирог Тетяна Павлівна, завідувач кафедри

Національний університет харчових технологій^

Дипломом ІІ ступеня


Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Будагова Антоніна Анатоліївна

Дослідження процесу окиснення діоксиду сірки у триоксид сірки при його обробці стримерним розрядом

Смотраєв Роман Васильович, доцент

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

Грабарєва Дарина Олександрівна, Бондаренко Юлія Миколаївна

Оцінка фітотоксичності придорожніх ґрунтів для забезпечення екологічної безпеки придорожнього простору

Внукова Наталія Володимирівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Дітяшова Інна Геннадіївна

Оцінка стану урбоекосистеми міста Черкаси за методом флуктуаційної асиметрії листків берези бородавчастої

Чемерис Інгріда Альгімантівна, доцент

Черкаський державний технологічний університет

Долженчук Наталія Вікторівна

Родючість грунтового покриву Дубенського району - умова екологічної безпеки функціонування агроекосистем

Прищепа Алла Миколаївна, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Зброжек Вадим Миколайович

Обгрунтування зони обмеження забудови аеропорту «Київ» (Жуляни) з урахуванням умов авіаційного шуму та перспективи розвитку парку літаків

Запорожець Олександр Іванович, директор інституту екологічної безпеки

Національний авіаційний університет

Каркавіна Ірина Анатоліївна

Дослідження фітотоксичності шламів для проведення біологічного етапу рекультивації накопичувачів промислових відходів

Рубан Еліна Володимирівна, доцент, Попов Євгеній Вадимович, завідувач кафедри

Інститут хімічних

технологій Східноукраїнського національного університету імені В.Даля (м. Рубіжне)

Крупєй Кристина Сергіївна

Біоіндикація водотоків за допомогою біотичних індексів та їх модифікацій

Домбровський Костянтин Олегович, доцент

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

Лелекін Дмитро Вікторович

Визначення груп найбільш безпечних і найбільш небезпечних продуктів харчування за вмістом в їх складі харчових добавок

Романчук Марина Євгенівна, доцент, Грабко Наталія Вікторівна, старший викладач

Одеський державний екологічний університет

1

2

3

4

Мазурець Ірина Юріївна

Екологічна оцінка вмісту важких металів в ґрунтах (на прикладі м. Рівне)

Мельник Віра Йосипівна, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

Сльоз Алла Михайлівна

Екологічна оцінка сільськогосподарських угідь агрофірми «Аура - плюс»

Гаврилянчик Руслан Юрійович, доцент

Подільський державний аграрно - технічний університет

Філюк Ірина Володимирівна, Парфенюк Сергій Андрійович

Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 і Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 в очищенні довкілля від важких токсичних металів і комплексних нафтових забруднень

Пирог Тетяна Павлівна, завідувач кафедри

Національний університет харчових технологій

Шилова Марина Сергіївна

Моделювання впливу природних та техногенних факторів при виникненні та розвитку зсувів (на прикладі території тресту "Донвуглемашбуд" м.Дружківка)

Волкова Тетяна Петрівна, завідувач кафедри

Донецький національний технічний університет^

Дипломом ІІІ ступеня


Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Атаманюк Ірина Вікторівна

Очищення стічних вод від йонів важких металів за допомогою сапонітового матеріалу

Толстопалова Наталія Михайлівна, доцент, Співак Вікторія Вікторівна, асистент

Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут"

Борисюк Яна Олегівна,

Величко Юрій Валерійович

Вплив хаотичних та періодичних процесів космічного походження на еволюцію життя на Землі

Лобурець Анатолій Тимофійович, доцент , Заїка Світлана Олександрівна, асистент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Васильєва Євгенія Борисівна, Збіренко Вячеслав Валерійович

Дослідження акустичного режиму холодильного устаткування "CLIVET", що обслуговує будівлю "Приватбанку" і розробка заходів щодо захисту від шуму людей, що проживають на прилеглих територіях

Ткач Наталія Олексіївна, асистент, Саньков Петро Миколайович, доцент

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Гура Надія Олегівна

Вплив забруднення ґрунтів важкими металами на розвиток рослин – біоіндикаторів


Корж Олександр Павлович, доцент

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

1

2

3

4

Іващенко Ольга Сергіївна

Очистка соапстоків адсорбентом із суцвіття соняшника

Бєздєнєжних Лілія Андріївна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Козинський Роман Вікторович

Переробка відходів коксохімічної промисловості за технологією аерозольного нанокаталізу

Кудрявцев Сергій Олександрович, доцент

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Лісова Альона Василівна

Обгрунтування сортування для двостадійного процесу термічної деструкції

Маркіна Людмила Миколаївна, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Метрусенко Олена Геннадіївна

Вплив бензопірену на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів штаму Pleurotus ostreatus P-107

Федоров Олег Валерійович, доцент

Донецький національний університет

Насанова Юлія Володимирівна

Дослідження властивостей графітовміщуючого пилу (ГВП) металургійних заводів і визначення основних напрямів його збагачення з подальшою утилізацією

Кравець Василь Анатолійович, завідувач кафедри

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

Савенкова Світлана Володимирівна

Рекультивація породних відвалів шахти ім. Артема м. Дзержинська

Ткаченко Тетяна Миколаївна, доцент

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Самохіна Ксенія Юріївна

Електробраконьєрство і його наслідки для риб та водних екосистем України

Новіцький Роман Олександрович, доцент

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Сарган Анастасія Петрівна

Порушення очищувальної роботи живородки болотяної (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Viviparidae) під дією детергентів

Уваєва Олена Іванівна, доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Сволинський Олексій Дмитрович

Оцінка антропогенної дії на біоценози Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника

Іванов Сергій Петрович професор, Кобєчинська Валентина Григорівна, доцент

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

Семеріч Карина Володимирівна

Біоіндикаційна оцінка екологічного стану зелених зон м.Орджонікідзе

Павличенко Артем Володимирович, доцент

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Соколова Ірина Федорівна,

Коваленко Катерина Ігорівна


Розробка елементів системи безпеки продукції виноробного підприємства по ISO 22000:2005 та НАССР

Крусір Галина Всеволодівна, завідувач кафедри

Одеська національна академія харчових технологій

1

2

3

4

Чиж Віктор Володимирович

Удосконалення інжекційної продувки чавуну в ковшах, яка забезпечує зниження викидів сірчистих газів в навколишнє середовище

Куземко Руслан Дмитрович, доцент

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Швабська Марія Сергіївна

Дослідження структури видимого середовища в урбосистемі м.Миколаєва

Трохименко Ганна Григорівна, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Шипош Анастасія Вікторівна

Шахтні породи і лісорослинні властивості в часі

Зверковський Василь Миколайович, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараМ.П.


Голова галузевої конкурсної комісії Є.О. Башков


Заступник голови

галузевої конкурсної комісії В.В. Шаповалов


Відповідальний секретар А.І. Панасенко


Члени галузевої конкурсної комісії

В.І. Альохін

Т.І. Білик

А.А. Блакберн

Ю.М. Ганнова

В.І. Гончаренко

М.О. Клименко

В.А. Кравець

Н.В. Максименко

В.Й. Мельник

А.М. Мозговий

Т.М. Науменко

Е.В. Рубан

П.М. Саньков

А.І. Сафонов

Н.Б. Сененко

І.А. Чемерис

Схожі:

Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу
Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування студентських наукових робіт, що надійшли з вищих навчальних закладів
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу
Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування студентських наукових робіт, що надійшли з вищих навчальних закладів
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconПрограма підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з історичних наук
Склад галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з історичних наук
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconПро проведення підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» Інформаційне повідомлення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році»...
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconНаказ №343 "Про створення галузевої комісії для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт"
Для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Екологія І охорона навколишнього середовища»...
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconДиплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»
Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки “Кількісні методи в економіці (статистика,...
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconДиплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа»
Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки “Кількісні методи в економіці (статистика,...
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно
Згідно вищевказаному наказу та відповідно до п. 3 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт просимо Вас до...
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconФедяєва Валентина Леонідівна голова галузевої конкурс
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки iconПресс-релиз 27. 03. 2012 науково-практичної конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук (далі – Конкурсу). Поселення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи