План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права icon

План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
НазваПлан семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
Сторінка1/7
Дата22.06.2012
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)


МОДУЛЬ І


НЕ 1.1.

ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 1. Поняття кримінального права, його предмет.

 2. Завдання, функції та принципи кримінального права.

 3. Система кримінального права.

 4. Зв’язок кримінального права з іншими галузями права.

 5. Наука кримінального права. Методи науки кримінального права.


Основна література:


 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 9-26.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 5-е вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – С. 4-19.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – С. 10-16.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-ге вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 7-11.


Додаткова література:


 1. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології. - Львів: "Світ".-1993.

 2. Игнатов А.Н. Введение в изучение уголовного права. Уголовный закон //Уголовное право. Курс лекций. Общая часть. Лекция 1. - М.: Норма.-1996.

 3. Кленова Т.В. Принципы уголовного права и принципы кодификации в уголовном праве // Государство и право.-1997.-31.-С.54-59.

 4. Коржанський М. Про принципи кримінального права України //Право України.-1995.-№11.

 5. Огородник А. Проблемні питання конституційних принципів кримінального і кримінально-процесуального законодавства //Право України.-1996.-№12.-С. 71.

 6. Мальцев В.В. Понятие и место уголовного права в системе отраслей права // Государство и право.- №5.-2000.

 7. Навроцький В. Кримінальне право і кримінальне законодавство:співвідношення понять // Право України. - №9. – 2011. – С. 20-25.

 8. Чугуніков І. До питання про предмет кримінально-правового регулювання //Вісник Верховного суду України. - №6.-2000.^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)


НЕ 1.2.

ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність.

 2. Структура Кримінального кодексу України.

 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

 5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

 6. Розв’язування задач.


Основна література:


 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 35-71.

 3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 5-е вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – С. 20-42.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – С. 17-52.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-ге вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 11-24.


Додаткова література:


 1. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права. - К.:Ін-т держави і права НАН України, 2001.

 2. Володарський В. Чинність кримінального законодавства України в просторі: деякі теоретичні та практичні аспекти //Право України.-№4.- 2001. С.91-93.

 3. Кирись Б. О. Деякі пропозиції щодо побудови Загальної частини нового Кримінального Кодексу України //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали II регіональної наукової конференції (лютий 1996 року).- Львів.-1996.-С.130-133.

 4. Ляпунов Ю.И. Об обратной силе уголовного закона //Законность.-1996.-№4.

 5. Майоров І. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права в кримінальне законодавство України //Право України.-№9.-1998.-С.31-34.

 6. Пономаренко ЮА. Чинність і дія кримінального закону у часі. Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 288 с.

 7. Україна в міжнародно-правових відносинах. Книга 1.- К.: Юрінком Інтер.-1996.- С.1176.

 8. Якубов А.Е. Общая часть уголовного кодекса и обратная сила уголовного закон //Вестник Московского университета. Серия 11, право. - 1998.- №3.-С. 36-46.


ЗАДАЧІ:


1. Мусієнко з дружиною та їхнім приятелем Сірком їхали в одному купе потягом з Києва до Мінська. В дорозі дружина Мусієнка поводилася так, що попередня підозра Мусієнка щодо її інтимних стосунків із Сірком підтвердилася, і він вирішив їх отруїти. На останній українській станції Мусієнко купив два кухлі хлібного квасу і перелив його у термос, додавши туди смертельну дозу отрути, яку незаконно перевозив у пляшці з-під вина. Квас він запропонував дружині й Сірку на станції. Обоє випили квасу і на території Республіки Білорусь померли.

Ознайомтеся зі статтями 115, 201, 321 КК та п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» від 7 лю­того 2003 р. № 2.

Визначте місце і час вчинення злочинів.

2. Іскрина, яка проживала в Полтаві, систематично незаконно виготовляла з макової соломки наркотичну речовину і пересилала її своєму братові до Воркути для збуту. Виручені гроші вони ділили між собою. Під час збуту чергової партії наркотиків брата було затримано.

Ознайомтеся зі ст. 228 КК РФ і ст. 307 КК України.

Визначте місце і час вчинення злочину цими особами. Як має вирішуватися питання про їх відповідальність?

3. Громадянин України Щербинський, що постійно проживав у Мукачевому, гостював у родичів у Кракові, де в ресторані заподіяв громадянинові Польщі умисне тяжке тілесне ушкодження. В Польщі він затриманий не був і повернувся додому.

^ Варіант. Щербинський був громадянином Росії і вчинив у Кракові умисне вбивство, після чого повернувся до Мукачевого.

Ознайомтеся зі статтями 121, 115 КК.

Як має вирішуватись питання про відповідальність Щербинського?

4. Турецький громадянин у Стамбулі заподіяв українському громадянинові умисне тяжке тілесне ушкодження. Згодом цього громадянина було затримано в Одесі за незаконний збут зброї. За злочин, вчинений в Туреччині, він відповідальності не поніс.

^ Варіант. У Стамбулі турецький громадянин вчинив замах на умисне вбивство громадянина України.

Ознайомтеся зі статтями 121, 115 КК України.

За що повинен відповідати цей громадянин згідно з КК Ук­раїни?

5. У березні 2000 р. Парашин таємно викрав вузли, деталі та інше обладнання зернозбирального комбайна, який належав сільськогосподарському кооперативу. Вартість викраденого становила 8720 грн. Органами досудового слідства його дії були кваліфіковані за ч. 4 ст. 81 КК 1960 р. як таємне викрадення колективного майна – крадіжка, вчинена у великих розмірах.

На момент розгляду справи в суді першої інстанції — в липні 2000 р. — збільшився показник розміру мінімальної заробітної плати — з 74 до 118 грн. Вважаючи, що розмір викраденого має бути обчислений за новим показником і, відповідно, вартість викраденого вже не буде відповідати змісту кваліфікуючої оз­наки «великі розміри», Парашин заявив суду клопотання про перекваліфікацію його дій на ч. 1 ст. 81 КК1960 р. Суд відмовив Парашину і засудив його за ч. 4 ст. 81 КК 1960 р.

Парашин подав апеляцію з аналогічним клопотанням, яка була розглянута апеляційним судом у жовтні 2001 р.

Ознайомтеся зі ст. 81 КК 1960 р. та приміткою до неї, а також зі ст. 185 КК 2001 р. та приміткою до неї.

Чи правильне рішення прийняв суд першої інстанції? Яке рішення мав прийняти апеляційний суд?


^ ПРИМІТКА. Задачі № 1-5 взято зі сторінок 172-179 Практикуму (Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.)


^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)


НЕ 1.3.

ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ 1. Поняття та ознаки злочину.

 2. Поняття та ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки злочину.

 3. Відмінність злочинів від інших правопорушень.

 4. Класифікація злочинів.

 5. Розв’язування задач.


Основна література:


 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 72-84.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 5-е вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – С. 43-62.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – С. 53-64.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-ге вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 24-31.Додаткова література:


 1. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2001 р. за даними судової статистики //Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №4. - С.15-21, 25.

 2. Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. - М.: Госюриздат, 1955.

 3. Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве: Вопросы теории и правотворчества. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997

 4. Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість злочинну і справедливість покарання //Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №3. - С.32-44.

 5. Панов М. Кримінальна протиправність як ознака злочину // Право України. - №9. – 2011. – С. 62-76.

 6. Прохоров В.С. Преступление и ответственность. - Л.: ЛГУ, 1984.

 7. Розгляд судами загальної юрисдикції справ різних категорій протягом 1990-2000 р.р.// Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №1. - С.12-27.

 8. Фесенко Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності // Право України. - №9. – 2011. – С. 76-82.

 9. Фріс П. Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного закріплення // Право України. - №9. – 2011. – С. 42-50.ЗАДАЧІ:


    1. Малахов, перебуваючи у стані сп’яніння, вирішив покінчити життя самогубством. Для досягнення цієї мети він угнав пустий автобус і на значній швидкості спрямував його на товсте дерево. Внаслідок цього Малахов дістав тяжке тілесне ушкодження, пошкодив автобус, заподіявши автопідприємству значні матеріальні збитки.

Чи є дії Малахова злочинними?

    1. Маслов дізнався, що Салов збирає гроші для придбання автомашини і зберігає їх удома. Своєму приятелеві Маслов сказав, що збирається їх вкрасти. Через два дні Маслов і його приятель посварилися й останній сповістив про намір Маслова органи МВС.

Чи може за це Маслов відповідати згідно з КК України?

    1. Цвєтков подав заяву до прокуратури з проханням встановити, ким підроблено його підпис у відомості на зарплату, оскільки грошей у сумі 240 грн. він не одержував. Розслідуван­ням справи було встановлено, що Цвєтков навмисно спотворив свій підпис, щоб іще раз одержати зарплату.

Чи є дії Цвєткова злочинними?

    1. Перебуваючи в квартирі Храпова за викликом, дільничний лікар Резник упізнав викрадений у нього місяць тому разом з іншими речами відеомагнітофон (на дорогі речі він наносив малопомітні особливі позначки). Резник помістив Храпова,в якого було хворе серце, до лікарні, а потім таємно проник до його квартири і взяв свій магнітофон.

Ознайомтеся зі статтями 185 і 356 КК. Чи є дії Резника злочинними?

 1. Мисливець Заєць недбало зберігав удома рушницю. Вона висіла на стіні на видному місці, невисоко від підлоги. Залишаючи квартиру, Заєць не завжди замикав двері своєї кімнати. Одного разу, коли Зайця не було вдома, син його сусіди, 15-річний Мишко, увійшов до незамкненої кімнати, зняв рушницю зі стіни і вийшов з нею у двір, де було багато дітей. Бажаючи попустувати і не знаючи, що рушниця заряджена, Мишко крикнув: «Стій, руки вгору!» і натиснув на гачок. Пролунав постріл, яким було вбито 6-річну дівчинку.

Ознайомтеся зі ст. 264 КК та коментарем до неї. Чи є дії Зайця і Мишка злочинними?

Варіант. Заєць належним чином зберігав зброю у металевому ящику, але Мишко заволодів нею, підібравши ключі до ящика.


^ ПРИМІТКА. Задачі № 1-5 взято зі сторінок 180-190 Практикуму (Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.)


^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)


НЕ 1.4.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВИ


 1. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності.

 2. Підстави кримінальної відповідальності.

 3. Форми реалізації кримінальної відповідальності.


Основна література:


 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 27-34.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 5-е вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – С. 63-73.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – С. 10-16.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-ге вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 7-11.


Додаткова література:


 1. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и формы ее реализации. Т. 1.- Одесса: Одесский госуд. морской университет, 2001.

 2. Грищук В., Пасєка О. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб’єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми // Право України. - №9. – 2011. – С. 50-62.

 3. Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовная ответственность и состав преступления// Уголовное право. Курс лекций. Общая часть. Лекция 4.-М.- Норма., 1996.

 4. Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: формы и мера выражения.-Свердловск, 1987.

 5. Соловій Я. Щодо визначення меж кримінальної відповідальності //Право України.-1995.-№12.-С. 52.

 6. Ткачевский Ю.М. Понятие уголовной ответственности, ее суть и цели //Вестник Московского университета. Серия 11, право.- 2000.- №6.- С. 3-20.

 7. Хомич В.М. Теоретические проблемы уголовной ответственности (формы реализации).- Минск, 1997.


ЗАДАЧІ:


    1. Кандидат медичних наук, висококваліфікований лікар-хірург Компанієць після проведення операцій приймав від родичів оперованих «подарунки» (спиртні напої, гроші тощо).

Варіант. Компанієць часто погоджувався на проведення складних операцій лише після того, як одержував від хворих або їхніх родичів гроші.

Чи є в діях Компанійця ознаки злочину «одержання хабара»?

    1. Маркін, Максимов і Цись на квартирі в останнього посварилися під час спільного вживання спиртних напоїв. При цьому Цись вдарив Маркіна порожньою пляшкою по руці, а Максимова — по голові. У відповідь Маркін і Максимов почали бити Цися руками, ногами, пляшками, стільцем, заподіявши тому численні ушкод­ження внутрішніх органів, переломи трьох ребер, закритий пе­релом хрящів гортані та інші ушкодження, які судово-медич­ною експертизою були визнані тяжкими тілесними ушкоджен­нями. Після цього Маркін і Максимов допили спиртне і пішли додому. Від одержаних ушкоджень Цись наступного дня помер, не прийшовши до тями.

Визначте вид складу злочину в діях Маркіна і Максимова.

    1. Кирилов зі своєю матір’ю викрав у колишньої дружини сина Сергія, який рішенням суду при розірванні шлюбу був залишений з матір’ю. Свої дії Кирилов мотивував тим, що його колишня дружина не дозволяла йому зустрічатися з сином, вела аморальний спосіб життя, приводячи додому різних чоловіків, пиячила.

Ознайомтеся зі ст. 146 КК.

Чи є в діях Кирилова та його матері ознаки передбаченого цією статтею злочину?

    1. Крамаренко, від’їжджаючи до Криму відпочивати, попросила свою сусідку Єрохіну, щоб та взяла на зберігання найбільш цінні речі на період її відсутності (відеомагнітофон, золоті прикраси, облігації тощо). Єрохіна погодилась, але згодом усі речі, які їй залишила на зберігання Крамаренко, продала. Коли Крамаренко повернулася з відпочинку і прийшла до Єрохіної забрати свої речі, та їй сказала, що ніяких речей від неї на зберігання не брала.

Чи є в діях Єрохіної ознаки злочину проти власності?

    1. У січні 2001 р. Колесов створив приватне підприємство, що було зареєстроване у встановленому законом порядку. З листопада 2001 р. створене ним підприємство почало займатися виготовленням горілчаних виробів та торгівлею ними, а також торгівлею тютюновими виробами без отримання ліцензії на ці види діяльності.

Ознайомтеся зі статтями 202, 203 і 204 КК. Чи є в діях Колесова ознаки передбачених цими статтями злочинів?


^ ПРИМІТКА. Задачі № 1-5 взято зі сторінок 191-196 Практикуму (Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.)


^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconПлан семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-iii // Відомості Верховної Ради (ввр). – 2001. – №25-26. – Ст. 131. [Електронний...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconТематичний план
Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconПерелік питань на усну частину іспиту з «Кримінального права України (Особлива частина)»
Поняття Особливої частини кримінального права (як частини галузі права, частини кримінального закону, навчальної дисципліни та галузі...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconЕкзаменаційні питання до держіспиту з дисципліни «кримінальне право»
Поняття Особливої частини кримінального права України та її значення, єдність норм Загальної та норм Особливої частин кримінального...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconПоняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
Тема Поняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconОснови цивільного права України 10. 1 Цивільне право як самостійна галузь права
Поняття “цивільне право” може вживатися в кількох значеннях: галузь права, система законодавства, частина науки про право, навчальна...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconДокументи
1. /Крим_нальне право Украхни.Загальна частина. 2 курс/Зв_льнення в_д крим_нального покарання.doc
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconРобоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи