План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права icon

План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
НазваПлан семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
Сторінка2/7
Дата22.06.2012
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

НЕ 1.6.

^ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ 1. Поняття об’єкта злочину і його структурні елементи.

 2. Види об’єктів злочину.

 3. Безпосередній об’єкт злочину та його види.

 4. Предмет злочину.

 5. Розв’язування задач.


Основна література:


 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 85-109.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 5-е вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – С. 74-100.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – С. 10-16.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-ге вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 7-11.Додаткова література:


 1. Дутка Г. Предмет злочин //Право України. - №4.- 2001.- С. 98-101.

 2. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты.- Москва: Норма.- 2001.- С. 198.

 3. Новоселов Г.П. Актуальные вопросы методологии разработки понятия объекта преступления //Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью в условиях перестройки. Межвуз. сб. науч. тр.- Свердловск.-1990. С. 36-44.

 4. Коржанский Н.И. Предмет преступления.-Волгоград: МВД СССР Высшая следственная школа.-1976.- С.56.

 5. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны.- М.: Академия МВД СССР.- 1980.-С.248.

 6. Гельфер М.А. Объект преступления.- М.: Всесоюзный юрид. заоч. ин-тут.-1960.-С. 20.


ЗАДАЧІ:


1. Лабазов зі своїм братом (обоє в стані сп'яніння) вирішили поїхати в ліс по дрова. З місця стоянки трактора Лабазов почав їхати через колоди, але трактор на них забуксував, зачепившись рамою за одну з колод. Лабазов попросив брата покласти під гусе­ниці колоду. Той підклав і почав підштовхувати її ногою. При цьому ногу брата затягнуло під гусеницю, і від ушкоджень, які діс­тав, наступного дня він помер.

Як вирішити справу?

2. Мнацакян і Тарасов, працівники Бориспільського аеропорту, привласнили різних промислових і продовольчих товарів, зібраних громадянами ФРН для розподілу і передачі особам, що постражда­ли від стихійного лиха, на суму 5000 німецьких марок.

Варіант. Ці товари Мнацакян і Тарасов викрали у Дахна і Кирпи, яким товари були передані після розподілу безоплатної допомоги, що надійшла від громадян ФРН потерпілим від стихійного лиха.

Як кваліфікувати дії Мнацакяна і Тарасова?

3. Анкудінов, Пайчадзе і Макаров вчинили 10 нападів на квартири громадян. Для подолання опору потерпілих, які відчиняли їм двері після того, як злочинці видавали себе за співробітників міліції, вони застосовували балончики з газом «Сі-Ес» нервово-паралітичної дії, а далі зв’язували потерпілих і заволодівали їхнім майном.

Чи є в діях цих осіб склад злочину «бандитизм»?

4. Родіонов, довідавшись, що дружина зраджує йому із Нагорнюком, вирішив позбавити їх життя. З цією метою він пригостив їх пловом, м’ясо якого було заражене бактеріями сибірки. Від вживання зараженого м’яса Нагорнюк помер, а життя дружини Родіонова було врятоване завдяки наданню їй кваліфікованої медичної допомоги.

Ознайомтеся зі статтями 115 та 130 КК. До якої ознаки складу злочину належать бактерії особливо небезпечних інфекційних хвороб?

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Родіонова?

5. Кущ за шість місяців роботи на цегельному заводі відповідно до укладеного при прийнятті на роботу договору мав право купити за відпускними цінами за кожен відпрацьований місяць 3 тис. штук цегли, тобто всього 18 тис. штук. У договорі було обумовлено, що цегла продається для власного будівництва і не може перепродаватись. Із 18 тис. штук цегли, що їх Кущ купив на заводі, 15 тис. штук він продав у чотири прийоми чотирьом громадянам за підвищеними цінами, отримавши доход у сумі 2 тис. 50 грн. Місцевим судом Куща було засуджено за ч. 1 ст. 202 КК.

Чи правильно суд дав оцінку діям Куща?


^ ПРИМІТКА. Задачі № 1-5 взято зі сторінок 197-200 Практикуму (Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.)


^ Додаткові задачі

Склад злочину і кваліфікація злочину


ЗАДАЧІ:


1. Крамаренко, від'їжджаючи до Криму відпочивати, попросила свою сусідку Єрохіну, щоб та взяла на зберігання найбільш цінні речі на період її відсутності (відеомагнітофон, золоті прикраси, об­лігації тощо). Єрохіна погодилась, але пізніше всі речі, які їй зали­шила на зберігання Крамаренко, продала. Коли Крамаренко повер­нулася з відпочинку і прийшла до Єрохіної забрати свої речі, та їй сказала, що ніяких речей від неї на зберігання не брала.

Чи є в діях Єрохіної ознаки злочину проти власності?

2. У січні 2001 р. Колесов створив приватне підприємство, що було зареєстровано у встановленому законом порядку. З листопа­да 2001 р. створене ним підприємство почало займатись виготов­ленням горілчаних виробів та торгівлею ними, а також торгівлею тютюновими виробами без отримання ліцензії на ці види діяльності.

Ознайомтеся зі статтями 202, 203 і 204 КК.

Чи є в діях Колесова ознаки передбачених цими статтями злочинів?

3. При звільненні 2 липня 2002 р. з місць позбавлення волі Разживіна, щодо якого постановою судді місцевого суду за місце­знаходженням кримінально-виконавчої установи був установлений адміністративний нагляд, йому було оголошено, що він має прибу­ти до місця проживання і стати на облік в РУ ГУ МВС не пізніше 5 липня. Разживін з'явився до РУ ГУ МВС для постановки на об­лік лише 9 липня, пояснивши, що рейси автобусів було скасовано внаслідок відсутності пального, а він про це не знав. Місцевим су­дом Разживіна було засуджено за ст. 395 КК України.

Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?


^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)


НЕ 1.7.

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 1. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину.

 2. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).

 3. Значення нездоланної сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

 4. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття та види.

 5. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками та його значення в кримінальному праві.

 6. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину і їх значення для кримінальної відповідальності.

 7. Розв’язування задач.


Основна література:


 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 110-138.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 5-е вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – С. 101-125.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – С. 10-16.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-ге вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 7-11.


Додаткова література:


 1. Акоев К.Л., Кауфман М.А. й др. Объективная сторона преступления (факультативные признаки).- М.,1995.

 2. Грищук В.К. Способи вчинення злочину: насильство, напад, обман //Науковий вісник Чернівецького університету.-Правознавство.-Вип. 4-5.-Чернівці.-1996.-С. 328-332

 3. Жаровська Г.П. Причинний зв’язок і співучасть: проблеми кримінально-правової теорії та практики // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 273: Правознавство. – Чернівці: Рута, – 2005. – С. 97-101.

 4. Жаровська Г.П. Причинний зв’язок і вина // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.236: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 112-117.

 5. Ковалев М.И. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления.- Красноярск, 1991.

 6. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве.- СПб.: Юридический центр. Пресс, 2000.

 7. Сичов П. Обстановка вчинення злочину: проблемні питання //Право України. - №6.- 1998.- С. 106-107.

 8. Успенский А.В. Проблема обоснования причинной связи при соучастии в совершении преступления //Вестник Московского университета. Серия 11, право. - 1998.-№5.- С. 93-107

 9. Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. - Спб.: Юридический центр: Пресс, 2001.


ЗАДАЧІ:


1. Агінетдінов та Ізмайлов, перебуваючи в стані сп'яніння, із хуліганських спонукань побили Зубкова кулаками й ногами, запо­діявши йому перелом кісток носа з розривом хряща (середньої тяжкості тілесні ушкодження) і численні синці обличчя й тулуба. Від гострого малокрів'я, спричиненого тривалою і значною носо­вою кровотечею внаслідок захворювання крові — порушення її згортання (гемофілія), Зубков помер.

Чи є причиновий зв'язок між діями Агінетдінова та Ізмайлова і смертю Зубкова?

2. Сторож магазину Богуцький ввечері повертався додому із зарядженою рушницею. Проходячи повз двір Покотило, він почув крик жінки, а підійшовши ближче, побачив, що п'яний Мельник..

намагається побити Покотило. Щоб не допустити цього, Богуць­кий вирішив вистрілити вгору. Мельник, побачивши Богуцького, кинувся до нього і несподівано ударив його ногою в живіт. Від уда­ру Богуцький впав на землю, мимоволі натиснувши на спусковий гачок рушниці. Стався постріл, яким Мельника було вбито.

Чи є причиновий зв'язок між діями Богуцького і смертю Мель­ника?

3. Тракторист Лещев, перебуваючи у стані сп'яніння, посадив до кабіни трактора Новикова, який теж був напідпитку. Під час ру­ху Новикову стало погано, і він попросив Лещева зупинитися. Той почав зупиняти трактор, але Новиков, не дочекавшись повної зу­пинки, на ходу відкрив двері кабіни і випав з неї, вдарившись при цьому об землю, внаслідок чого стався розрив селезінки, інші ті­лесні ушкодження, а далі й смерть.

Чи є в діях Лещева ознаки складу злочину, передбаченого ст. 286 КК?

4. Князева завдала Тархову, який спав, чотири удари сокирою по голові і з метою приховати вчинене підпалила будинок, в якому знаходився Тархов. Судово-медична експертиза вста новила, що смерть Тархова настала не від отриманих ушкоджень, а від отруєння чадним газом під час пожежі.

Як кваліфікувати дії Князевої?

5. Під час гри в теніс у дворі будинку Циліс штовхнув сина Трахтенберга, і той упав. Між Трахтенбергом і Цилісом виникла сварка, при цьому Циліс у присутності громадян та дітей, які були у дворі, нецензурно образив Трахтенберга. Останній у відповідь двічі вдарив кулаком Циліса, заподіявши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Ознайомтеся зі статтями 122 та 296 КК.

Чи є в діях Трахтенберга ознаки злочину «хуліганство»?


^ ПРИМІТКА. Задачі № 1-5 взято зі сторінок 201-209 Практикуму (Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.)


^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)


НЕ 1.8.

СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ


 1. Поняття і види суб’єктів злочину.

 2. Поняття неосудності та її критерії.

 3. Обмежена осудність.

 4. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння.

 5. Розв’язування задач.


Основна література:


 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 139-151.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 5-е вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – С. 126-147.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – С. 79-88.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-ге вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 46-58.


Додаткова література:


 1. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

 2. Марчак В.Я. Обмежена осудність: психолого-правовий зміст: монографія / В.Я. Марчак. – Чернівці, 2010. – 400 с.

 3. Мірошниченко Н., Орловська Н. Обмежена осудність та її законодавче вирішення //Право України. - 1997. - №7. - С. 23-24, 29.

 4. Музика А.А. Примусові заходи виховного і медичного характеру. - К., 1997.

 5. Музика А. Ще раз про обмежену осудність //Право України. - 1998. - №4. - С. 38-41, 49.

 6. Нежурбіда С.І. До питання про зміну визначення неосудності в Кримінальному кодексі України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 402: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – 124. – С. 106-110.

 7. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002.

 8. Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

 9. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. - Х.: Вища школа, 1989.

 10. Чорней С.В. Розвиток вчення про осудність. // Матеріали IV Міжнародної науково-теоретичної конференції «Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права» - Чернівці, 2011. – С. 490-498.


ЗАДАЧІ:


1. 15-річні учні Храпов та Лапов вирішили прогуляти заняття у школі й зателефонували до міліції, що школу заміновано. Занят­тя в школі було відмінено. Мінери кілька годин обстежували всі приміщення школи, але вибухівки не виявили.

Варіант. 12 травня Лапов святкував своє 16-річчя і зробив та­ке повідомлення о пів на першу годину ночі.

Ознайомтеся зі статтями 259 і 296 КК.

Чи можуть Храпов та Лапов нести відповідальність за вчинені дії за цими статтями КК?

2. 15-річний Рудяк, проводжаючи додому своїх однокласниць Людмилу і Марину, знайшов на вулиці дрібнокаліберний пістолет. Під мостом він випробував його, зробивши кілька пострілів, і хотів покласти в сумку Марини, однак дівчата попросили подивитися пістолет. Розглядаючи його, Марина пожартувала, що, можливо, Рудяк їх застрелить. Рудяк спочатку наставив пістолета на Мари­ну і сказав, що вже вбив її, а потім на Людмилу. Остання запита­ла, чи можна з цього пістолета вбити. Рудяк відповів, що не знає, і наставив пістолета на її голову. Однак Людмила, жартуючи, ска­зала, що краще стріляти в серце. Рудик випадково натиснув на гачок, пролунав постріл, яким було тяжко поранено Людмилу. Рудяк не­гайно зупинив проїжджаючу машину, щоб відвезти Людмилу до лікарні.

Рудяка було засуджено за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Адвокат оскаржив вирок, вимагаючи закриття кримінальної справи.

Чи підлягає скарга задоволенню?

3. 20 травня Парамон Мотига на святкування свого 14-річчя запросив на 7-му годину вечора найближчих друзів. Вони веселилися й танцювали. Коли ж батьків Мотиги (обоє хірурги) терміно­во викликали до лікарні для допомоги травмованим на пожежі лю­дям, друзі засумували. Тоді Шило дістав принесену ним пляшку горілки і запропонував всім випити. Випили і вирішили провести конкурс на найбільш захоплюючу розвагу. Такою визнали пропозицію Парамона випробувати свою сміливість у ситуації інсцену­вання розстрілу з використанням батьківської малокаліберної гвинтівки. Першим випробував себе Парамон, в якого опівночі з останнім ударом курантів вистрілив Шило. Куля пройшла біля са­мого вуха Мотиги Парамона. Через 2 хвилини в Шила вже стріляв Мотига. Він також спрямовував кулю біля скроні, однак вона влу­чила в голову і смертельно поранила Шила.

Парамона Мотигу засуджено за вбивство через необережність Шила.

Адвокат оскаржив вирок суду, поставивши питання про закриття справи.

Чи підлягає скарга задоволенню?

4. Гершензон у стані сильного душевного хвилювання, спричиненого тяжкою образою з боку Романа, вбив його. Від цього сам захворів на психічну хворобу, яка позбавила його можливості усвідомлювати свої дії. Після одужання Гершензона притягли до кримінальної відповідальності — через чотири роки з дня вчинення злочину суд виніс вирок, яким засудив його до одного року позбавлення волі. Захисник оскаржив вирок у зв’язку з порушенням вимог кримінального закону, вимагаючи звільнення Гершензона від кримінальної відповідальності.

Як слід вирішити справу?

5. За розбійний напад з метою заволодіння майном громадянина Шпака було засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Відбувши один рік покарання, він захворів на психічне захворювання, яке позбавило його можливості усвідомлювати свої дії. Пробувши 3 роки у психіатричній лікарні, Шпак вилікувався і був направлений для відбування покарання.

Чи правильне рішення суду?


^ ПРИМІТКА. Задачі № 1-5 взято зі сторінок 210-217 Практикуму (Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 592 с.)


^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)


НЕ 1.9.

СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 1. Поняття суб’єктивної сторони злочину та її значення.

 2. Поняття, зміст і ступінь вини.

 3. Форми і види вини.

 4. Поняття і види умислу. Теоретична класифікація видів умислу.

 5. Поняття і види необережності. Особливості відповідальності за необережні злочини.

 6. Змішана (подвійна) форма вини.

 7. Мотив і мета злочину.

 8. Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність.

 9. Випадок (казус).

 10. Розв’язування задач.


Основна література:


 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

 2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 152-181.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – 5-е вид., переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – С. 148-165.

 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – С. 89-95.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-ге вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 58-65.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconПлан семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-iii // Відомості Верховної Ради (ввр). – 2001. – №25-26. – Ст. 131. [Електронний...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconТематичний план
Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconПерелік питань на усну частину іспиту з «Кримінального права України (Особлива частина)»
Поняття Особливої частини кримінального права (як частини галузі права, частини кримінального закону, навчальної дисципліни та галузі...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconЕкзаменаційні питання до держіспиту з дисципліни «кримінальне право»
Поняття Особливої частини кримінального права України та її значення, єдність норм Загальної та норм Особливої частин кримінального...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconПоняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
Тема Поняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconОснови цивільного права України 10. 1 Цивільне право як самостійна галузь права
Поняття “цивільне право” може вживатися в кількох значеннях: галузь права, система законодавства, частина науки про право, навчальна...
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconДокументи
1. /Крим_нальне право Украхни.Загальна частина. 2 курс/Зв_льнення в_д крим_нального покарання.doc
План семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права iconРобоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи