Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада icon

Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада
Скачати 262.62 Kb.
НазваНауковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада
Дата28.07.2012
Розмір262.62 Kb.
ТипДокументи

Форма - 1


Секція


Назва наукового напряму в паспорті


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання


Місце основної роботи


Посада


Робоч.тел.,факс: дом.тел. E-mail:


Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи).


Запит розглянуто й погоджено рішенням Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка від «_____» 2010 р., протокол № .^ Керiвник проекту


________________________________

Проректор з наукової роботи

Львівського національного університету

Імені Івана Франка

_______________________________

(підпис)


" "____________200__ р.

(підпис)


" "____________200__ р.

М.П.^ Секція


ЗАПИТ

на виконання фундаментального дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету


Назва проекту: (не більше 15 слів)


Код КПКВ 2201020 – «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»

^ Строки виконання (3 роки): з по

Обсяг фiнансування: тис. грн, зокрема на 2011 рiк:


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

 • конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті.


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.


^ 4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

 • аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (до 40 рядків):

 • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

 • порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня.


^ 7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях з Переліку ВАК України;

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку ВАК);

 • публікації, представлені у наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права), ліцензії.
 • ^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності на кожному етапі.


^ 10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ________; кандидати наук ________;

 • молоді учені до 35 років ___________, з них кандидатів ______, докторів ________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти , студенти ______.

Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.Форма - 2


Секція


^ Назва наукового напряму у паспорті


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання


Місце основної роботи

Посада

Робоч. тел., факс: дом. тел.:

E-mail:

^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи)


Запит розглянуто й погоджено рішенням Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка від «_____» 2010 р., протокол № .^ Керiвник проекту


________________________________

Проректор з наукової роботи

Львівського національного університету

Імені Івана Франка

_______________________________

(підпис)


" "____________200__ р.

(підпис)


" "____________200__ р.

М.П.^ Секція


ЗАПИТ

на виконання прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:

(не більше 15 слів)


Код КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»


^ Строки виконання (2 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2011 рік: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)(до 30 рядків):

 • об’єкт дослідження (розробки);

 • предмет дослідження (розробки);

 • проблема, що вирішується


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем


^ 4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

 • напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

 • результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту


^ 5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ (до 40 рядків):

 • отримання нових або покращених існуючих технологій;

 • створення макетних або експериментальних зразків;

 • програмних продуктів;

 • методик і методичних рекомендацій;

 • проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

 • матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

 • відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню


^ 7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях з Переліку ВАК України;

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;

 • при продажу ліцензії;

 • при отриманні документів щодо використання результатів у виробничій чи суспільній сферах, проектах нормативних документів, інноваційних проектах, на виставках тощо.


^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку ВАК);

 • публікації, представлені в наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • технічні рішення (офіційно затверджені);

 • ліцензії, охоронні документи за тематикою досліджень і розробок на об’єкти права інтелектуальної власності.


^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності.


^ 10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.Секція______________________________________________________________________________________

Експертний висновок

до запиту на виконання фундаментального дослідження

за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

(Характер НДР: фундаментальні дослідження)

(назва НДР)


з/п

Критерії оцінювання

наукового проекту

Варіанти відповідей

Оцінка експерта

^ Загальні критерії оцінювання запиту (максимальна кількість балів - 40)

1

Актуальність, наукова обґрунтованість та перспективність проекту, зв’язок з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні

проект не направлений на розв’язання важливої фундаментальної задачі
проект належить до фундаментальних досліджень в окремій галузі та не може бути поширений на суміжні галузі науки
проект належить до фундаментальних досліджень і за своїми результатами може бути актуальним для декількох суміжних галузей науки
2

Наукова новизна проекту, фундаментальність, оригінальність та значимість ідей, концепцій, що пропонуються. Основна парадигма проекту

елементи наукової новизни, гіпотези, ідея та парадигма роботи відсутні або визначені незадовільно
наукова новизна базується на використанні нових методів розв’язання фундаментальної задачі через застосуванням відомих ідей та гіпотез
наукова новизна роботи базується на використанні нових методів розв’язання фундаментальної задачі через застосування нових оригінальних ідей та концепцій
3

Оцінка теорій, методів, методик , концепцій та підходів, які пропонуються до використання у проекті

автори застосовують традиційні теорії, методи, методики, концепції або підходи та не пропонують нових
передбачається удосконалення відомих теорій, методів, методик, гіпотез або підходів
автори сподіваються розробити принципово нові теорію, метод, методику, концепцію або підхід, що перевершують відомі
4

Відповідність очікуваних наукових результатів світовому рівню

нижче світового рівня
відповідає світовому рівню
вище світового рівня
^ Кількісні показники наукового доробку авторів проекту (максимальна кількість балів 31 )

5

Наявність і рівень попередніх публікацій колективу виконавців роботи (за попередні3 роки)

публікації виконавців у журналах з переліку ВАК України відсутні
понад 5 публікацій, тез доповідей у виданнях не з переліку ВАК
публікації в журналах з переліку ВАК України: до 3
понад 3
публікація в журналі, що входить до наукометричних БД (Scopus та інші)
публікація в журналі з імпакт-фактором
опубліковано монографію у видавництвах:

закордонних
вітчизняних академічних
інших
опубліковано підручник, навчальний посібник з грифом МОНУ
6


Наявність підготовлених і захищених кандидатських і докторських дисертацій (за попередні 3 роки)

відомості щодо підготовлених і захищених кваліфікаційних робіт відсутні
за тематикою роботи захищено кандидатську дисертацію
за тематикою роботи захищено докторську дисертацію
^ Очікувані кількісні показники результатів виконання проекту (максимальна кількість балів 44 )

7Очікувана кількість і рівень публікацій колективу виконавців роботипланується опублікувати до 5 статей у виданнях і тези доповідей не з переліку ВАК
планується опублікувати понад 5 статей у виданнях не з переліку ВАК
планується опублікувати доповіді на міжнародних конференціях
планується опублікувати статті в журналах з переліку ВАК України, от­ри­мати охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності:
до 3
понад 3
планується публікація в журналі, що входить до науко­метричних БД (Scopus та інші)
планується публікація в журналі з імпакт-фактором
планується опублікування монографії у видавництвах :

закордонних
вітчизняних академічних
інших
8

Очікуване використання результатів роботи в навчальному процесі (стосується лише ВНЗ)

результати роботи не планується використати в навчальному процесі
результати роботи планується частково використовувати в лекційних або лабораторних курсів
буде розроблено і впроваджено новий цикл лабораторних робіт
буде розроблено і впроваджено новий лекційний курс
буде опубліковано підручник, навчальний посібник, словник
буде опубліковано підручник, навчальний посібник з грифом МОН України
9

Підготовка наукових кадрів

захист кандидатських і докторських дисертацій не планується
за матеріалами роботи планується захист кандидатської дисертації
за матеріалами роботи планується захист докторської дисертації
10

Участь студентів, аспірантів, молодих учених (з оплатою в межах запиту) (стосується лише ВНЗ)

не планується участь студентів, аспірантів, молодих учених
до виконання роботи планується залучення студентів, аспірантів, молодих учених
планується підготувати дипломну роботу спеціаліста (магістра)
планується залучити до роботи понад 3 студентів, аспірантів, молодих учених
планується залучення до роботи 3-х студентів з захистом диплом­ної роботи спеціаліста (магістра) та наявність у них наукових публікацій та ОПІВ
^ Організаційно-технічні показники виконання проекту (максимальна кількість балів 5)

11

Наявність матеріально-тех­нічної бази організації-вико­навця для виконання проекту

не має дослідницької бази для виконання проекту
є в наявності необхідна для виконання проекту дослідницька база
12

Наявність у організації-вико­навця сучасного електрон­ного доступу до світових інформаційних ресурсів

не має доступу (в т.ч. через мережу "УРАН" до світових інформаційних ресурсів (Scopus та ін.)
має доступ
Разом -

Рівень роботи:

 1. Незадовільна, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить не більше 40 балів.

 2. Середня, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить 41-80 балів.

 3. Висока, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить 81-120 балів.

=======================================================================================


Коментар обов’язковий ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експерт _________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

"Ознайомлений"

Голова (заст. голови) секції

__________________________ ____________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)


Секція______________________________________________________________________________________

Експертний висновок

до запиту на виконання прикладного дослідження або розробки

за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

(Характер НДР: прикладні дослідження і розробки)

(назва НДР)

з/п

Критерії оцінювання

наукового проекту

Варіанти відповідей

Оцінка експерта

^ Загальні критерії оцінювання запиту (максимальна кількість балів 45 )Актуальність, наукова обґрунтованість та перспективність проекту, зв’язок з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні

проект не направлений на розв’язання важливої прикладної задачі
проект належить до прикладних досліджень в окремій галузі та не може бути поширений на суміжні галузі науки
проект належить до прикладних досліджень і за своїми результатами може бути актуальним для декількох суміжних галузей науки


Наукова новизна проекту, оригінальність та значимість ідей, концепцій, що пропонуються

наукова новизна відсутня або визначена незадовільно
наукова новизна базується на використанні нових методів розв’язання прикладної задачі через застосування відомих ідей та концепцій
наукова новизна роботи базується на використанні нових методів розв’язання прикладної задачі через застосування нових оригінальних ідей та концепцій


Відповідність очікуваних наукових результатів світовому рівню

нижче світового рівня
відповідає світовому рівню
вище світового рівня


Наявність документів, що підтверджує необхідність проведення дослідження

Документи, що підтверджують важливість роботи, відсутні
є листи-підтримки від підприємства, асоціації, міністерства
є листи-підтримки, що підтверджують можливість використання результатів роботи на підприємствах галузі


Очікувана прикладна значимість результатів, що будуть отримані

результати не плануються до практичного використання;
очікувані результати будуть мати певну соціально-економічну значимість
очікувані результати будуть мати суттєву соціально-економічну значимість
планується новий підхід до вирішення поставлених здач, результати дослідження знайдуть використання у подальших дослідженнях та у суміжних галузях
планується отримати принципово нові результати, принципово новий спосіб вирішення складної наукової, науково-технічної проблеми, що сприятиме розвитку відповідної наукової галузі та споріднених галузей, результати мають інвестиційну привабливість
^ Кількісні показники наукового доробку авторів проекту (максимальна кількість балів31 )

6

Наявність і рівень попередніх публікацій колективу виконавців роботи (за попередні3 роки)

публікації виконавців у журналах з переліку ВАК України відсутні
понад 5 публікацій, тез доповідей у виданнях не з переліку ВАК України
публікації в журналах з переліку ВАК України: до 3
понад 3
публікація в журналі, що входить до наукометричних БД (Scopus та інші)
публікація в журналі з імпакт-фактором
опубліковано монографію у видавництвах:

закордонних
вітчизняних академічних
інших
опубліковано підручник, навчальний посібник з грифом МОНУ

7


Наявність підготовлених і захищених кандидатських і докторських дисертацій (за попередні 3 роки)

відомості щодо підготовлених і захищених кваліфікаційних робіт відсутні
за тематикою роботи захищено кандидатську дисертацію
за тематикою роботи захищено докторську дисертацію
^ Очікувані кількісні показники результатів виконання проекту (максимальна кількість 44 бали)

8Очікувана кількість і рівень публікацій колективу виконавців роботипланується опублікувати до 5 статей і тези доповідей у виданнях не з переліку ВАК
планується опублікувати понад 5 статей у виданнях не з переліку ВАК
планується опублікувати доповіді на міжнародних конференціях
планується опублікувати статті в журналах з переліку ВАК України, от­ри­мати охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності:
до 3
понад 3
планується публікація в журналі, що входить до науко­метричних БД (Scopus та інші)
планується публікація в журналі з імпакт-фактором
планується опублікування монографії у видавництвах :

закордонних
вітчизняних академічних
інших
8

Очікуване використання результатів роботи в навчальному процесі (стосується лише ВНЗ)

результати роботи не планується використати в навчальному процесі
результати роботи планується частково використовувати в лекційних або лабораторних курсів
буде розроблено і впроваджено новий цикл лабораторних робіт
буде розроблено і впроваджено новий лекційний курс
буде опубліковано підручник, навчальний посібник, словник
буде опубліковано підручник, навчальний посібник з грифом МОН України
9

Підготовка наукових кадрів

захист кандидатських і докторських дисертацій не планується
за матеріалами роботи планується захист кандидатської дисертації
за матеріалами роботи планується захист докторської дисертації
10

Участь студентів, аспірантів, молодих учених (з оплатою в межах запиту) (стосується лише ВНЗ)

не планується участь студентів, аспірантів, молодих учених
до виконання роботи планується залучення студентів, аспірантів, молодих учених
планується підготувати дипломну роботу спеціаліста (магістра)
планується залучити до роботи понад 3 студентів, аспірантів, молодих учених
планується залучення до роботи 3-х студентів з захистом диплом­ної роботи спеціаліста (магістра) та наявність у них наукових публікацій та ОПІВ^ Охорона і використання інноваційних результатів (максимальна кількість 15 балів )

11

Охорона і використання результатів, перспективи просування на ринок

результати не використано
буде отримано патент на винахід, патент на корисну модель, свідоцтво на авторське право
буде отримано патент інших країн
буде використовуватися патент при виконанні інноваційного проекту або випуску інноваційної продукції
результати роботи будуть використані у виробничій чи суспільній сфері
результати роботи будуть представлені на виставках
буде розроблено проект нормативного документу в установленому порядку
за результатами наукових досліджень буде продана ліцензія^ Організаційно-технічні показники виконання проекту (максимальна кількість 5 балів)

12

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

організація-виконавець не має дослідницької бази для виконання проекту
в організації-виконавця є в наявності необхідна для виконання проекту дослідницька база
13

Наявність у організації-ви­ко­навця сучасного елек­трон­ного доступу до світо­вих інформаційних ресурсів

не має доступу (в т.ч. через мережу "УРАН" до світових інформаційних ресурсів (Scopus та ін.)
має доступ
Разом -

Рівень роботи:

 1. Незадовільна, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить не більше 40 балів.

 2. Середня, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить 41-90 балів.

 3. Висока, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить 91-140 балів.

=======================================================================================

^ Коментар обов’язковий ________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __ _____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експерт _________________ _______________________________

(пiдпис) (прізвище, iм'я, по батьковi)

"Ознайомлений"

Голова (заст. голови) секцiї

__________________________ ____________________________________

(пiдпис) (прізвище, iм'я, по батьковi)

Схожі:

Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconНауковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconНауковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconФорма Додаток №2
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconФорма Додаток №1
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconСекція Організація-виконавець
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconСекція Організація-виконавець
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconФорма Запиту на виконання фундаментального дослідження Секція Організація-виконавець
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи)
Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconАвторська довідка
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце основної роботи (без скорочень)
Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconВиступу
Прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання І місце роботи (цю інформацію подають студенти,...
Науковий ступінь учене звання Місце основної роботи Посада iconПідсумкова робота з напряму
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, (вчене звання), посада, місце роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи