Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. icon

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29.
Скачати 170.16 Kb.
НазваПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29.
Дата01.06.2012
Розмір170.16 Kb.
ТипКонкурс

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКАНаказ

31 березня 2010 р. м.Львів № Н-267


Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2010р. №  262


Н А К А З У Ю :


 1. Деканам факультетів, керівникам науково-дослідних підрозділів:

1.1. На засіданнях Вчених (науково-технічних) рад провести перший етап конкурсного відбору проектів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами 2201020 “Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах”(форма запиту-додаток 1) та 2201040 “Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ” (форма запиту-додаток 2), що пропонуються до виконання у 2011р. на кошти, вивільнені з держбюджетних тем, які закінчуються у 2010р. (додаток 3) провести оцінку діяльності цих тем згідно додатку 4.

1.2. При проведенні Конкурсу підвищити вимоги до відбору тематики наукових досліджень і розробок та їх внутрішньої експертизи, враховуючи при цьому найважливіші критерії оцінювання наукового проекту, зокрема, актуальність, науково обгрунтовану перспективність, наукову новизну та цінність очікуваних результатів.

1.3. У зв’язку з продовженням до 2015 року виконання Міжвідомчого координаційного плану наукових досліджень з екологічних та соціально-економічних проблем розвитку продуктивних сил на 2007-2010 роки пропонуємо у ході конкурсного відбору наукових проектів враховувати тематику наукових досліджень і розробок із зазначених напрям ( http://www.rvps.kiev.ua/OTDEL/Num27.htm).

1.4. До 23 квітня 2010р. подати у відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи (к.348) проекти, які визнані роботами високого рівня, у друкованому варіанті (2 прим.) і на електронному носії, витяги із протоколів Вчених (науково-технічних) рад, перелік проектів відповідно до форми (додаток 5) та оцінку діяльності тем, що завершуються у 2010р., згідно додатку 4.

Наказ та додатки розміщені на www.lnu.edu.ua. ? Iнформація. ? Внутрішні нормативні документи.

2. Голові Науково-технічної ради університету проректору з наукової роботи Котуру Б.Я.:

2.1. до 6 травня 2010р. забезпечити проведення другого етапу внутрішнього Конкурсу, розглянути та затвердити результати проведеної експертизи представлених запитів, зробити висновки та подати рекомендації щодо бюджетного фінансування запропонованих проектів наукових досліджень.

2.2. до 19 травня 2010р. подати Департаменту науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки України матеріали, що засвідчують результати внутрішнього конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи Котура Б.Я.


В.о. ректора В.С.ВисочанськийПогоджено:

1.Проректор ________________________

2.Начальник відділу кадрів ____________

3.Начальник ПФВ____________________

4.Гол.Бухгалтер _____________________

5.Інспектор відділу кадрів______________

6.Начальник юридичного відділу________
Додаток №1

до наказу ректора університету

від " 31 " березня 2010р. N Н- 267

Секція___________________________________________________________________


Назва наукового напряму у паспорті_______________________________________


Організація-виконавець___________________________________________________

(повна назва)

Адреса:__________________________________________________________________


Назва наукового проекту:_________________________________________________

_________________________________________________________________________


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)________________________________________________


Науковий ступінь ___________________________учене звання__________________

__________________________________________________________________________


^ Місце основної роботи ____________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________

Робоч.тел.,факс:____________________________ дом.тел.:____________________

^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи). __________________________________________________________________________


Запит розглянуто й погоджено рішенням Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка від «__»__________2010 р., протокол №____.^ Керiвник проекту


________________________________

Проректор з наукової роботи Львівського національного університету

імені Івана Франка


________________проф.Котур Б.Я.

(підпис)


" "____________2010р.

(підпис)


" "____________2010р.

М.П.Секція ___________________________________________________________________


З А П И Т

на виконання фундаментального дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:____________________________________________________________

(не більше 15 слів) __________________________________________________________________________

Код КПКВ 2201020 - «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»


^ Строки виконання (3 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фiнансування: ____ тис. грн., зокрема на 2011 рiк: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

- конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)


4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

- аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

- напрацювання авторів проекту в даному напрямі

^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (до 40 рядків):

- отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

- порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня


^ 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

- вірогідність використання отриманих результатів при підготовці фахівців, створенні нових методик, новітніх технологій, засобів виробництва, товарів, послуг, матеріалів, сортів рослин, порід тварин, тощо;

- можливі патенти, інші охоронні документи

^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ:

- перелік монографій за тематикою проекту;

- підручники;

- основні публікації у реферованих вітчизняних та зарубіжних виданнях за останні 3 роки


^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

- назва та зміст етапу;

- очікувані результати та звітна документація


10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

- доктори наук ________; кандидати наук ________;

- молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________

- наукові працівники без ступеня _______________;

- інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________, студенти ______.

Р а з о м :


- ^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

- назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки.


Додаток №2

до наказу ректора університету

від " 31 " березня 2010р. N Н- 267


Секція___________________________________________________________________


Назва наукового напряму у паспорті_______________________________________


Організація-виконавець___________________________________________________

(повна назва)

Адреса:__________________________________________________________________


Назва наукового проекту:_________________________________________________

_________________________________________________________________________


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)________________________________________________


Науковий ступінь ___________________________учене звання__________________

__________________________________________________________________________


^ Місце основної роботи ____________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________

Робоч. тел., факс:____________________________ дом. тел.:____________________

^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи). _________________________________________________________________________

Запит розглянуто й погоджено рішенням Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка від «___»__________2010 р., протокол №___.^ Керiвник проекту


________________________________

Проректор з наукової роботи Львівського національного університету

імені Івана Франка


______________________проф.Котур Б.Я.

(підпис)


" "____________2010р.

(підпис)


" "____________2010р.

М.П.


Секція _______________________________________________________________________


З А П И Т

на виконання прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:____________________________________________________________

(не більше 15 слів) __________________________________________________________________________

Код КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»


^ Строки виконання (2 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2011 рік: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)(до 30 рядків):

- об’єкт дослідження (розробки);

- предмет дослідження (розробки);

- проблема, що вирішується

^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

- мета;

- практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

- значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем

^ 4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

- напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

- результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту

^ 5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ (до 40 рядків):

- отримання нових або покращених існуючих технологій;

- створення макетних або експериментальних зразків;

- програмних продуктів;

- методик і методичних рекомендацій;

- проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

- підручників, навчальних посібників тощо;

- матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

- відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню

^ 7. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ( до 30 рядків):

- при підготовці фахівців, створенні новітніх технологій, матеріалів, засобів виробництва, товарів, послуг;

- матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

- можливі патенти, охоронні документи;

- вітчизняні та зарубіжні організації, що підтверджують зацікавленість у результатах роботи;

- аналіз перспектив впровадження наукової та науково-технічної продукції, можливий економічний ефект

^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ:

- наявність монографій за тематикою проекту;

- основні публікації у реферованих вітчизняних та зарубіжних виданнях за останні 3 роки;

- наявні патенти та інші документи за тематикою розробок

^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

- назва та зміст етапу;

- очікувані результати та звітна документація

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

- доктори наук ________; кандидати наук ________;

- молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________

- наукові працівники без ступеня _______________;

- інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________, студенти ______.


Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

- назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки.


Додаток №3

до наказу ректора університету

від “ 31 ” березня 2010р. № Н-267

^ Перелік тем, які завершуються у 2010 році


№ п/п

Шифр

Назва проекту

Науковий керівник

Біологічний ф-тБР-02П

Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів.

Терек О.І. проф., д-р біол.наукОБ-34П

Созологічна оцінка і зонування територій біосферних резерватів Західного Полісся та Розточчя за даними екологічного моніторингу.

Царик Й.В. проф., д-р біол.наук

Геологічний-тГІ-05П

Комплексне літолого-палеонтологічне обгрунтування стратиграфії та кореляції нижньої крейди Українських Карпат та прилеглих прогинів.

Лещух Р.Й. проф., д-р геол.-мін.наук

Ф-т міжнародних відносинДЕ-214Ф

Теоретичні засади виявлення та аналізу інноваційного чинника економічного зростання України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі

Грабинський І.М. проф., д-р екон.наук

Філологічний ф-тРФ-231Ф

Фольклор та фольклористика західноукраїнських земель другої половини ХХст.: школи, постаті, проблеми

Івашків В.М. доц., канд. філол.наук

Механіко-математичний ф-тМД-209Ф

Дослідження коректності класичних та некласичних задач для рівнянь у частинних похідних.

Іванчов М.І. пpоф., д-р фіз.-мат.наукМС-210Ф

Імовірнісні та теоретико-модельні методи у випадкових еволюціях, лінійній та диференціальній алгебрі.

Єлейко Я.І. проф., д-р фіз.-мат.наук, Комарницький М.Я. проф., д-р фіз.-мат.наук

Ф-т прикладної математики та інформатикиПР-32П

Розробка інформаційної системи для онлайнових курсів у вищих навчальних закладах

Височанський В.С. пpоф., канд. фіз.-мат.наук
Ф-т електронікиСН-26П

Розробка технологій отримання та модифікації властивостей варізонних епітаксійних шарів CdHgTe для детекторів ІЧ випромінювання

Писаревський В.К. ст.наук.сп., канд. фіз.-мат.наук

Фізичний ф-тФА-222Ф

Визначення хімічного складу галактичних та позагалактичних планетарних туманностей на основі нових атомних даних

Ваврух М.В. проф., д-р фіз.-мат.наукФЛ-12П

Вплив нанорозмірних ефектів на фізичні властивості твердих та рід-ких металевих і напівпровідникових систем

Мудрий С.І. проф., д-р фіз.-мат. наук, Плевачук Ю.О. ст.наук.сп., канд. фіз.-мат. наук

Хімічний ф-тХН-17П

Багатокомпонентні інтерметаліди як основа пошуку нових термоелектричних і магнітних матеріалів

Стадник Ю.В. пр.наук.сп., канд. хім. наукХН-24П

Високоенергоємні електродні матеріали для металогідридних та літієвих хімічних джерел струму

Павлюк В.В. проф., д-р хім.наук

Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних дослідженьНТ-41П

Особливості структури і розмірні ефекти в монокристалічних, тонкоплівкових і наноструктурованих фероїках і оксидних фосфорах

Капустяник В.Б. проф., д-р фіз.-мат. Наук

Астрономічна обсерваторіяАО-38П

Дослідження та вдосконалення технічних засобів на базі оптичних систем ТПЛ-1М і ЛД-2 для комплексних спостережень низькоорбітальних штучних супутників Землі.

Вакарчук І.О. проф., д-р фіз.-мат.наук., Вовчик Е.Б. ст.наук.сп., канд.техн.наукАО-40П

Дослідження сонячно-земних зв'язків: активні процеси на Сонці та їх геофізичні прояви.

Стоділка М.І. ст.наук.сп., д-р фіз.-мат.наук

Додаток 4

до наказу ректора університету

від “ 31 ” березня 2010р. № Н-267

^ Оцінка діяльності держбюджетної теми станом на 1.04.2010р.


п/п

Критерії оцінювання

Варіанти відовідей

оцінка

1.

Наявність і рівень наукового доробку та публікацій колективу виконавців роботи

а) наявні публікації колективу виконавців засвідчують, що автори не одержали достатнього наукового доробку за темою роботи (до 5 статей і тез доповідей у вітчизняних фахових виданнях);

0

доробок задовільний (понад 5 публікацій, тез доповідей у вітчизняних фахових виданнях

1

б) опубліковано підручників, посібників, 1-2

словників*:

3

більше 2

6

в) опубліковано монографій*: 1-2

3

більше 2

6

г) наявні публікації в журналі з переліку ВАК*: 1-3

2

більше 3

4

д) наявні публікації в журналі з імпакт фактором <1**: 1-2

3

більше 2

6

ж) наявні публікації в журналі з імпакт фактором >1**: 1-2

5

більше 2

10

2.

Наявність підготовлених і захищених докторських та кандидатських дисертацій

Відомості щодо підготовлених і захищених кваліфікаційних робіт відсутні

0

Кваліфікаційні роботи підготовлено, але не захищено*

1

За матеріалами роботи захищено кандидатські дисертації:*1-2

3

За матеріалами роботи захищено докторські і/або кандидатські дисертації* (3 і більше)

4

3.

За результатами наукових досліджень отримано патенти або охоронні документи*

1-3

2

більше 3

3

4.

За результатами наукових досліджень продано ліцензій

1-2

3

більше 2

4

5.

Участь студентів, аспірантів, молодих учених

(з оплатою в межах запиту)

відсутні

0

Серед виконавців роботи є студенти, аспіранти,

молоді вчені*** (1-3)

1

Серед виконавців роботи є студенти, аспіранти,

молоді вчені*** (4 та більше)

2

*Дати розшифрування згідно вимог ДСТУ 73.1-02070987.02:2009

** Оформити згідно вимог ДСТУ 73.1-02070987.02:2009 і в дужках вказати імпакт фактор журналу

*** Прізвища, номери наказів про зарахування


Додаток № 5

до наказу ректора університету

від “ 31 ” березня 2010р. № Н-267


^ Перелік проектів,

що пропонуються до виконання за рахунок видатків

загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року

з/п
^

Назва роботи, науковий керівник (скорочено науковий ступінь, прізвище та ініціали наукового керівника)Назва секції

за фаховим напрямом Наукової ради МОН

^ 2201020. Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах^ 2201040. Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ

Керівник підрозділу (Підпис)

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН:


 1. Математика

 2. Інформатика та кібернетика

 3. Загальна фізика

 4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

 5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

 7. Енергетика та енергозбереження

 8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

 9. Охорона навколишнього середовища

 10. Механіка

 11. Машинобудування

 12. Приладобудування

 13. Аерокосмічна техніка і транспорт

 14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

 15. Біологія, біотехнології, харчування

 16. Хімія

 17. Економіка

 18. Право

 19. Педагогіка, психологія, соціологія, проблеми освіти та науки

 20. Філософія та історія

 21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

22. Дослідження з проблем природничих наук


Схожі:

Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Оголошую наказ Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 10 р. №262 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26. 04. 2013р. №472
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2014 року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26. 04. 2013р. №472
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. № 423, та з метою підвищення...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
move to 0-16214642
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconПро проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2011 р
Виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року ”, а також з метою підвищення наукового...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconНаказ №07- ндч м. Миколаїв
У зв’язку з оголошенням Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України конкурсного відбору проектів наукових досліджень І...
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2011 року На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 29. iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2013 року
Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 2006 р. №423, з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи