Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р icon

Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р
Скачати 183.28 Kb.
НазваРейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р
Дата20.06.2012
Розмір183.28 Kb.
ТипДокументиРЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА за 2010-2011 н. р.
Критерій

Питома вага критерію

(в балах)

Форма підтвердження

Сума

  1. Кваліфікаційний потенціал

1.1

Науково-педагогічний стаж викладача на початок навчального року

за кожний повний рік 2 бали

Штатний формуляр
1.2

Науковий ступінь

Кандидат наук: 20 балів

Доктор наук: 40 балів ,

захист у поточному році:

кандидат + 10 балів,

доктор + 20 балів

Копія

диплома
1.3

Вчене звання (зайняття посади)

Доцент (старший науковий співробітник): 20

Професор : 40

Копія

атестата
1.4

Членство в академіях

^ Державні галузеві академії:

академік: 75;

член-кореспондент: 50;

Недержавні академії:

академік: 15;

член-кореспондент: 10;

радник міністра : 20.

Копія посвідчення
1.5

Індивідуальне членство у професійних

асоціаціях

10 за членство у вітчизняних асоціаціях;

20 за членство у закордонних асоціаціях;

30 за членство у міжнародних асоціаціях.

Копія

посвідчення
1.6

Лауреат Державної премії в галузі науки

100

Копія

посвідчення
1.7

Звання «Заслужений…»

50

Копія

посвідчення
1.8

Державні відзнаки та відомчі нагороди у поточному році


Орден – 100

Медаль – 50

Грамота ВР, КМУ – 30

НЗ «Відмінник освіти» - 30

Грант Президента для молодих вчених (стипендія КМУ) - 30

грамота МОНМСУ – 20

Грамота ОДА -10,

міської ради - 5

Копія

посвідчення

або грамоти
1.9

Лауреат загальноукраїнського конкурсу

20

Копія диплома
1.10

Членство у експертних комісіях ДАК (ВАК), Науково-методичній раді

Міністерства освіти і науки, молоді та

спорту

20

Копія посвідчення
1.11

Володіння іноземною мовою на рівні професійного спілкування

20

Копія посвідчення (TOEFL, IELTS тощо)
^ Загальний показник п.12. Навчально-методична робота

2.1

Авторство (співавторство) у написанні підручника

50 за кожен написаний у звітному календарному році,

50 за кожен виданий у звітному календарному році,

50 за отримання грифа МОНМСУ

Виданий підручник або лист МОНМСУ про надання грифа + рукопис у НМВ
2.2

Авторство (співавторство) у написанні навчального посібника з грифом МОНМСУ

25 за кожен написаний у звітному календарному році,

25 за кожен виданий у звітному календарному році,

25 за отримання грифа МОМСУ

Виданий НП або лист МОНМСУ про надання грифа + рукопис у НМВ
2.3

Авторство (співавторство) у написанні навчальної літератури з грифом ВНТУ

15 за кожне найменування, видане у звітному календарному році

Виданий НП (курс лекцій, лабораторний практикум тощо) або рішення Вченої ради ВНТУ про надання грифа + та рекомендацію до друку+ рукопис у НМВ
2.4

Авторство (співавторство) у створенні електронного навчального посібника з грифом ВНТУ

10 за кожне найменування, видане у звітному календарному році

Копія рішення Вченої ради ВНТУ про надання грифа+електронний навчальний посібник, розміщений на сайті ВНТУ, інституту або кафедри
2.5

Отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір на навчальну літературу

5 за кожне свідоцтво, видане у звітному календарному році

Копія свідоцтва
2.6

Авторство (співавторство) у створенні інструктивно-методичної літератури

7 за кожне найменування, видане у звітному календарному році

Видані МВ або рішення Методичної ради ВНТУ про рекомендацію до друку + рукопис у НМВ
2.7

Авторство (співавторство) у створенні навчальної літератури, виданої за межами України

40 за кожне найменування, видане у звітному календарному році

Примірник навчальної літератури у НМВ
2.8

Розробка НМКД

15 за кожен комплекс (стан готовності 80-100%), створений у звітному календарному році

Поданий до НМВ витяг з протоколу засідання кафедри з оцінкою стану готовності НМКД з відповідних дисциплін
2.9

Створені дистанційні курси

10 за кожен дистанційний курс, розроблений у звітному календарному році

Акт прийняття-здавання робіт з розробки дистанційного курсу, підписаний начальником ЦДО
2.10

Розробка і впровадження нового навчального обладнання, установок, віртуальних лабораторних робіт, тренажерів, інших програмно-технічних засобів

20 за кожну розробку, впроваджену у навчальний процес у звітному календарному році

Витяг з протоколу засідання кафедри, поданий у НМВ
2.11

Розробка і впровадження мультимедійних навчальних курсів (80-100% лекцій або практичних чи лабораторних курсів)

5 за кожну розробку, впроваджену у навчальний процес у звітному календарному році

Витяг з протоколу засідання кафедри +курс на диску, які подаються до НМВ
2.12

Розробка інноваційних методів, форм і засобів навчання

5 за кожну розробку, впроваджену у навчальний процес у звітному календарному році

Витяг з протоколу засідання кафедри, поданий у НМВ (приклад: опис проведення ділової гри, КВН-колоквіуму тощо)
2.13

Наявність чинного міжнародного сертифікату за напрямом професійної діяльності (^ Сisco, Microsoft та ін.)

10 балів за кожен сертифікат

Копія сертифіката
2.14

Якість проведення навчальних занять

10 балів - «відмінно»

7 балів - «добре»

мінус 5 балів - «задовільно»

Витяг з протоколу засідання кафедри (за результатами відвідування занять завідувача кафедри, відвідування відкритих занять та взаємовідвідувань)2.15

Впровадження у навчальний процес нових лабораторних робіт

2 бали за кожну впроваджену роботу у звітному календарному році

Витяг з протоколу засідання кафедри
2.16

Впровадження авторських комп’ютерних програм у навчальний процес

2 бали за кожну впроваджену програму у звітному календарному році

Витяг з протоколу засідання кафедри
Загальний показник п.2^ 3. Наукова робота

3.1

Членство у Спеціалізованих вчених радах

15 - докторська;

10 - кандидатська

Копії підтверджуючих документів
3.2

Монографії

30

Копії тит. аркуша
3.3

Статті у вітчизняних фахових журналах

10

Перелік наукових праць
3.4

Статті у закордонних виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus та ін.)

20

Перелік наукових праць
3.5

Статті у нефахових виданнях

5

Перелік наукових праць
3.6

Тези виступів на науково-технічних конференціях, на яких зроблено доповідь

1

Перелік наукових праць
3.7

Підготовка наукових кадрів для ВНТУ

50 - доктор наук (із захистом),

30 - кандидат наук (із захистом)

ІнМАД
3.8

Керівництво докторантами, аспірантами

15 за кожного

10 за кожного

ІнМАД
3.9

Авторські свідоцтва, патенти

5

Номери документів, копії охоронних документів , які видані за межами ВНТУ
3.10

Деклараційні патенти, авт. права на твір

3


Номери документів, копії охоронних документів , які видані за межами ВНТУ
3.11

Членство у редакційних колегіях

наукових видань

3 - у вітчизняних виданнях

8 - у зарубіжних виданнях


Копії відповідних аркушів видання
3.12

Опонування дисертаційних робіт

10 - докторської

5 - кандидатської

Копії відгуків
3.13

Участь в роботі програмного оргкомітету / у підготовці і проведенні з’їздів, конференцій, симпозіумів

5 – робота у програмному комітеті

3 – участь у підготовці / проведенні

Копії підтверджуючих документів
3.14

Керівництво бюджетною НДР

15

НДЧ
3.15

Відповідальний виконавець бюджетної НДР

7

НДЧ
3.16

Виконавець НДР

3

НДЧ
3.17

Отримання грантів

Міжнародних – 20,

Державних -15

Обласного рівня -10

Копії підтверджуючих документів
3.18

Обсяг коштів за госпрозрахунковими

темами в ВНЗ

Для керівників та відповідальних виконавців НДР – 2 за кожні 5000 грн.

Бухгалтерія НДЧ
3.19

Участь у виставкових заходах

5 – міжнародного рівня,

2 – вітчизняного рівня

Копії підтверджуючих документів
3.20

Перемоги (призи), отримані на виставкових заходах

10 – міжнародного рівня,

5 – вітчизняного рівня

Копії підтверджуючих документів
3.21

Підготовка призерів ІІ туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

10

Копія диплома
3.22

Підготовка призерів І туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

2

Копія диплома
3.23

Організація конкурсів наукових робіт та олімпіад

3 за кожен захід

Копії підтверджуючих документів
^ Загальний показник п.3
  1. Виховна робота. Громадська активність і творчість
4.1

Виконання функцій куратора групи

10 за кожну групу4.2

Участь у профорієнтаційних заходах (за межами ВНТУ)

до 5 за кожен захід

Копії підтверджуючих документів
4.3

Участь у організації виховних, культурно-розважальних, просвітницьких і соціальних заходів

5 – університетського рівня

10 – міського, обласного, державного рівня


-
4.4

Призер виховних, культурно-розважальних, просвітницьких і соціальних заходів

3 – університетського рівня

7 – міського, обласного, державного рівня


-
4.5

Призер виховних, культурно-розважальних, просвітницьких і соціальних заходів

3 – обласного рівня

5 – державного рівня

7 – міжнародного рівня


-
4.6

Участь у організації спортивно-оздоровчих заходів

5 – університетського рівня

10 – міського, обласного, державного рівня


-
4.7

Призер спортивно-оздоровчих заходів

3 – університетського рівня

7– міського, обласного, державного рівня


-
4.18

Підготовка призера спортивно-оздоровчих заходів

3 – обласного рівня

5 – державного рівня

7 – міжнародного рівня

-
4.9

Участь у роботі конкурсних (відбіркових) комісій, журі, у заходах культурно-масового, просвітницького, спортивно-оздоровчого характеру

2 за кожен захід

-
4.10

Участь в облаштуванні приміщень та території ВНТУ

10 за кожен захід

Витяг з протоколу засідання кафедри
4.11

Методичні розробки, художньо-просвітницькі праці виховного характеру

15 за кожну опубліковану у звітному календарному році

Копії праць
4.12

Публікації з виховної тематики у періодичних виданнях університету


3 за кожну опубліковану у звітному календарному році

Копії праць
5. Стягнення

5.1

Запізнення без поважної причини

–10

Навчальний відділ
5.2

Зрив заняття без поважної причини

–30

Навчальний відділ
5.3

Винесення попередження наказом ректора

–50

Навчальний відділ
5.4

Винесення догани наказом ректора

–75

Навчальний відділ
5.5

Відсутність вчасно оформленої навчально-методичної документації (плани, програми)

–20 – програма,

–10 – робочий план

Навчально-методичний відділ (програми),

Навчальний відділ (плани)
Загальний показник п.5


^ МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДР

Рейтинг науково-педагогічного працівника визначається як сума балів, отриманих за виконання основних напрямів роботиде – коефіцієнти, які визначають важливість кожного напрямку, причому

. Значення визначається на основі експертних оцінок.

По кожному напрямку діяльності визначається суми балів (,, ), які отримано за показники даного напрямку. Наприклад, визначається як сума балів, отриманих науково-педагогічним працівником за показниками наукового напряму (значення кожного показника визначається величиною балів за одиницю показника).

Знаменники у формулі (1) знаходяться як середнє значення відповідного чисельника, розраховане для всіх науково-педагогічних працівників кафедри.

Наприклад,

Призвіще науково-педагогічного працівника1.Іванов

2.Петров

3. Сидоров

4. Шевчук

100

70

90

120

.

Схожі:

Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р iconРейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р
Рейтинг науково-педагогічного працівника визначається як сума балів, отриманих за виконання основних напрямів роботи
Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р iconРейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника

Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р icon"Комплексна оцінка професійної діяльності педагогічного працівника е процесі атестації "
Уміння аналізувати й узагальнювати педагогічні явища за наявності в педагога сучасних теоретичних знань та дослідницького хисту роблять...
Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р iconТехнологія визначення рейтингу діяльності науково-педагогічного працівника у вищому військовому навчальному закладі

Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р iconДодаток 2
Рейтингове оцінювання діяльності конкретного науково-педагогічного працівника полягає у визначенні його абсолютного рейтингу
Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р iconДодаток 2
Рейтингове оцінювання діяльності конкретного науково-педагогічного працівника полягає у визначенні його абсолютного рейтингу
Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Програма навчальної дисципліни агроекологічна оцінка земель

Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р iconТематика науково-методологічних семінарів викладачів кафедри економіки України на 2010-2011 н р
Оцінка системи організаційно-інституційного середовища управління сталого розвитку економіки України. Асист. Сторожук А. М. (листопад...
Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р iconТематика науково-методологічних семінарів викладачів кафедри економіки України на 2010-2011 н р
Оцінка системи організаційно-інституційного середовища управління сталого розвитку економіки України. Асист. Сторожук А. М. (листопад...
Рейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р iconПерелік документів для оформлення на посаду науково педагогічного працівника
Подання від завідувача кафедри з підписом завідувача кафедри та директора навчально – наукового інституту на ім’я ректора ну «Львівська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи