\"затверджено\" icon

"затверджено"
Скачати 41.96 Kb.
Назва"затверджено"
Дата01.06.2012
Розмір41.96 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"


Ректор Дніпропетровського

національного університету

залізничного транспорту імені

академіка В. Лазаряна

_________________О.М. Пшінько


05травня 2003 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про патентно - ліцензійний відділ науково-дослідної частини університету

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2 Патентний відділ є структурним підрозділом науково - дослідної частини і підпорядковується начальнику НДЧ та проректору з наукової роботи.

3 Патентний відділ очолюється завідуючим відділом, який призначається та звільнюється з посади наказом ректора в установленому порядку.

4 Штатний розклад патентного відділу встановлюється ректором університету з врахуванням забезпечення покладених на відділ задач в області винахідницької, патентно - ліцензійної та раціоналізаторської роботи в залежності від загального обсягу фінансування науково-дослідних робіт.

5 Патентний відділ укомплектовується висококваліфікованими фахівцями з вищою освітою та спеціальною освітою в галузі патентно - ліцензійної роботи та винахідництва.

6 У своїй діяльності патентний відділ керується Законам України: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23.12.93 року, "Про охорону прав на промислові зразки" від 01.07.94 року, "Про охорону прав на знаки для товарів І послуг" від 01.07.94 року, "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.93 року та відповідними постановами, наказами та розпорядженнями Верховної Ради України, Міністерства транспорту України, Міносвіти України, Державного патентного відомства, наказами ректора університету, цим положенням та іншими нормативними документами у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності.

7 Патентно - ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота проводиться з широкою участю профспілкової організації, а також у співробітництві з іншими підрозділами університету.
^

8 ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ ПАТЕНТНОГО ВІДДІЛУ


9 Аналіз стану патентно - ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в університеті, представлення керівництву пропозиції й по її вдосконаленню, розробка методичних та нормативних документів, забезпечення їх ефективного застосування.

10 Науково - методичне керівництво проведенням патентних досліджень на всіх етапах виконання НДДКР. Здійснення контролю за технічним рівнем плануємих та виконуємих НДДКР.

11 Участь у формуванні тематичного плану НДР університету, виявлення охороноспроможності тем, формування переліку НДДКР, по яких повинні бути проведені патентні дослідження.

12 Здійснення робіт з правової охорони в Україні та патентуванню за її межами об'єктів промислової власності, створених в університеті, оформлення з участю авторів матеріалів заявок, листування по ним з органами Укрдержпатенту. Реєстрація та розгляд раціоналізаторських пропозицій, допомога авторам в оформленні та захисті їх прав.

13 Участь в організації роботи по використанню винаходів та раціоналізаторських пропозицій в навчальному процесі, а також при проведенні НДДКР. Участь в установленні факту використання створених та запозичених винаходів у навчальному та науковому процесах.

14 Методична робота по виявленню, сумісно з керівниками і виконавцями НДДКР, перспективної, з точки зору комерційної реалізації, тематики, підготовка пропозицій та необхідних матеріалів для продажу ліцензій на винаходи та інші науково - технічні досягнення.

15 Методична допомога виконавцям по забезпеченню, на основі патентно-інформаційних досліджень., патентної чистоти розробляємих об'єктів техніки та технологій, а також об'єктів ліцензій.

16 Здійснення робіт по правовій-охороні в Україні винаходів, що становлять державну таємницю.

17 Сприяння підвищенню кваліфікації співробітників університету в галузі патентне - ліцензійної роботи і навчанню студентів основам винахідництва і патентознавства.
^

18 ПРАВА ПАТЕНТНОГО ВІДДІЛУ


Для забезпечення виконання задач і функцій, які на нього покладено, патентний відділ має право:

19 Вимагати від підрозділів і кафедр університету надання матеріалів і відомостей, необхідних для підготовки звітів про дослідження та розробки, необхідні для захисту державного пріоритету в галузі об'єктів промислової і інтелектуальної власності.

20 Вимагати в установленому порядку від керівників відповідних підрозділів проведення якісних патентне - інформаційних досліджень по плануємим і виконуємим розробкам.

21 Приймати участі, в Раді університету, в комісії по прийманню закінчених НДДКР, брати участь в роботі по оцінці технічного рівня закінчених НДККР.

22 Вносити керівництву університету пропозиції про заохочування співробітників та підрозділів, які приймають активну участь у патентно -ліцензійній, винахідницькій та раціоналізаторській роботі.

23 Вносити пропозиції по завданням відряджуваних фахівців, виїжджаючих за кордон для виконання робіт, пов'язаних з зовнішньоекономічною діяльністю та патентуванням і реалізацією розробок університету за кордоном.

24 Вести листування з підрозділами та організаціями міністерств та відомств, Держпатентом України та його організаціями з питань їх компетенції.

25 Представляти, за дорученням керівництва, університет в державних установах і організаціях з питань патентно-ліцензійної роботи.

26 Співробітники патентного відділу можуть преміюватися за сприяння винахідництву і раціоналізації в установленому порядку.

27 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


28Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених цим Положенням на відділ завдань і функцій несе завідувач відділом.

29Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими обов'язками.


Проректор з наукової роботи С.В.Мямлін


Начальник НДЧ А.В. Краснюк


Завідувач патентно - ліцензійний відділом Т.І. Бородай


Юрист І. А. Рубан

Схожі:

\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\"затверджено\" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\"затверджено\" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\"затверджено\" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\"затверджено\" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\"затверджено\" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\"затверджено\" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\"затверджено\" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи