Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання icon

Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни "менеджмент персоналу" для студентів денної форми навчання
Скачати 480.61 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни "менеджмент персоналу" для студентів денної форми навчання
Сторінка1/4
Дата01.06.2012
Розмір480.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


8.050107 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


КРЕМЕНЧУК 2005

Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.050107 – “Економіка підприємства”


Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська


Рецензент О.І. Маслак
^

Кафедра економіки
Затверджено методичною радою університету


Протокол № _______ від ______________ __________ р.


Голова методичної ради проф. В.В. Костін

ЗМІСТ

Передмова ..............................................................................................


1. Методичні вказівки щодо практичних занять ................................

2. Список літератури .............................................................................

В умовах ринкової економіки розглядається комплексний підхід до управління персоналом на підприємствах, який враховує організаційно економічні, правові, технічні та інші аспекти в їх сукупності та взаємозв'язку.

Робота з персоналом – найважливіша функція управлінської діяльності менеджера. Серед багатьох проблем кадрової роботи найбільш є:

  • науковий підхід до організації управління персоналом;

  • розробка методик проведення якісного відбору претендентів на відповідальні посади;

  • кваліфіковане узгодження кадрової полытики зі стратегічними цільями організації;

  • аналіз і оцінка роботи персоналу і т.д.

Перетворення форм і методів управління в підприємницьких структурах,

спрямоване на розвиток підприємливості і творчості, стане ефективним у тому випадку, якщо буде здійснюватися кадрами, здатними на високому професійному рівні вирішувати завдання управління персоналом фірм, скеровувати трудовий потенціал працівників на досягнення мети організації. Керівники всіх рівнів повинні вміти розбиратися в основах кадрового менеджменту, уміти професійно оцінювати відносини, що складаються у командах, скеровувати роботу лідера таким чином, щоб це служило інтересам як організації в цілому, так і кожного її члена.

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій, що функціонують у сфері економіки України.


Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Методологія менеджменту персоналу. Кадрова служба та кадрове діловодство

  1. Методи управління персоналом.

  2. Система управління персоналом.

  3. Історія розвитку кадрових служб.

  4. Завдання і напрямки роботи служб управління персоналом.

  5. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб.

Поточний контроль в аудиторії

Завдання 1 (домашнє). 1. Прочитайте та законспектуйте інформацію при

порядок складання резюме та супроводжувального листа.

2. Складіть резюме та супроводжувальний лист за своїми даними відповідно до такого оголошення: “Фірма на постійну роботу запрошує спеціаліста з інвестиційного аналізу. Вимоги до кандидата: чоловік/жінка; 20~- -35 років, вища економічна освіта, бажано мати досвід роботи в банках аби інвестиційних компаніях, володіти комп'ютером на рівні Word та Ехсel, вільно володіти англійською/німецькою та українською мовами. Заробітна плата - від 500 дол.”

Примітка. Резюме та супроводжувальний лист можуть бути складені відповідно до іншого оголошення за власним розсудом студента. У такому випадку необхідно навести повний текст використаного оголошення.

3. Проаналізуйте надане оголошення про вакансію відповідно до положень Конституції та Кодексу законів про працю України.

^ ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РЕЗЮМЕ

1. Типи резюме: хронологічне, функціональне та змішане. Хронологічне

резюме— найбільш традиційний тип, і в цьому його переваги — з ним знайомі всі роботодавці. Недолік таких резюме полягає - в тому, що вони дуже детально відображають вашу трудову діяльність, навіть якщо вона незначна або не стосується посади, на яку ви претендуєте. Якщо ваш професійний досвід не досить великий, спробуйте скласти резюме іншого типу.

Функціональне резюме — в ньому вам слід підкреслити корисні для вашої майбутньої посади дані про вашу освіту, навики тощо. У зв'язку з тим, що ви не дотримуєтесь певного порядку, відомості про найважливіші навики та досвід

можна розмістити на сторінці зверху. Резюме цього типу якнайкраще виконує основну функцію — обґрунтовує відповідність кандидата певній посаді.

Змішане резюме — в ньому використовуються переваги двох попередніх типів резюме. Основне, що треба запам'ятати, — це те, що резюме не є застиглою та непорушною формою. Ваша кінцева мета— скласти повідомлення, яке ефективно слугувало б вам на користь.

2. Зміст резюме. Резюме звичайно складається з таких частин: прізвище, адреса, телефон, вік; мета; освіта; навики; досвід роботи; додаткова інформація (включаючи хобі); рекомендації.

Мета є найважливішою частиною резюме. Якщо у роботодавця немає відповідної вакансії, ваше резюме ніхто не розглядатиме. У ідеалі мета вашого резюме повинна повністю відповідати тому, що шукає фірма. Серед компонентів, з яких будується ваша мета, можуть бути такі:

— наведіть повну назву посади, якщо ви її знаєте, але не фантазуйте, якщо не впевнені;

— надайте вашій меті смисл, зробіть її центром. Усе інше у вашому резюме повинно підтримувати і відображати те, що ви вказуєте як мету;

— будьте чіткими і не відходьте від мети. Широко сформульовану мету часто розуміють як неготовність кандидата. Уникайте повторів і кліше;

— якщо це можливо, вкажіть галузь, у якій ви спеціалізувались;

—укажіть також додаткові відомості про вас, це допоможе визначити, де

ваші здібності, знання, навички можна використати максимально ефективно;

— укажіть сферу діяльності фірми, в якій ви хочете працювати (наприклад виробництво, інформаційні системи, маркетинг та продаж, адміністрування або фінанси);

— укажіть навики та вміння, які можуть бути використані .у. тій роботі, на яку ви претендуєте. Це допоможе вам завоювати репутацію сильного кандидата;

—все наведене вище мусить бути сформульоване максимально лаконічно.

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconКременчуцький національний університет
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни "управління проектами" для студентів денної форми навчання
Методичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни “Управління проектами” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний менеджмент" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050107,,економіка підприємства
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни ”міжнародний менеджмент” для студентів денної форми навчання зі...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання з галузі...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"менеджмент персоналу\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи