Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 280.96 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата21.06.2012
Розмір280.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА”

для студентів зі спеціальностей:

6.050100 — "Комерційна діяльність",


Кременчук 2007

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей: 6.050100 "Комерційна діяльність".


Укладачі: к.е.н., доц. Т. О. Зайчук

асист. О. М. Збиранник

Кафедра маркетинґу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2007 р.

Заступник голови методичної ради____________ доцент С.А. Сергієнко
Кременчук 2007^ ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Головним змістом маркетингової діяльності є цільова орієнтація та комплексність. У сучасній літературі в понятті "маркетинговий комплекс" часто поєднують такі складові: товар, ціна, місце, стимулювання продажу.

^ Предметом курсу "Товарна політика підприємства" є перша вищеназвана категорія – "товар".

У сучасній ринковій економіці успішна товарна політика, динамізм і гнучкість виробництва, спрямованого на задоволення конкретних потреб покупців, є однією із головних умов ефективної виробничо-комерційної діяльності підприємства. Стрижнем цієї політики є концепція створення товарів ринкової новизни.

Дисципліна "Товарна політика підприємства" базується на основних методологічних та функціонально-економічних положеннях теорії маркетингу, менеджменту, макро- і мікроекономіки, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців із маркетингу.

^ Мета дисципліни - дати студентам глибокі знання науково-теоретичних засад проблеми планування продукту в маркетинговій діяльності, допомогги засвоїти головні методологічні та організаційні положення щодо Здійснення оптимальної товарної політики підприємствами ринкової орієнтації. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

• класифікацію товарів та їх місце в маркетинговій діяльності;

• товарний асортимент та номенклатуру та показники їх оцінювання;

• показник оцінки якості продукції;

• методику визначення конкурентоспроможності товару;

• мікроекономічні та психологічні теорії поведінки споживачів;

• методику вибору цільового ринку товару;

• етапи планування нового продукту.

^ ТЕМИ І ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п

ТЕМА

^ ДЕННА ФОРМА

НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА ФОРМА

НАВЧАННЯ

Кільк. год. (практ.)

Кільк. год. (СРС)

^ Кільк. год. (практ.)

Кільк. год. (СРС)

1.

Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці.

2

2

0,25

5

2

Товари та послуги в маркетинговій діяльності.

2

2

0,25

5

3

Ціна в системі ринкових характеристик товару.

2

2

0,25

5

4

Якість продукції та методи її оцінювання.

2

2

0,25

5

5

Конкурентоспроможність та її показники.

2

2

0,5

5

6

Ринок товарів і послуг.

2

2

0,5

5

7

Формування попиту на ринку окремого товару.

2

2

0,25

5

8

Цільовий ринок товару і методика його вибору.

4

2

0,25

5

9

Товарна політика підприємства.

2

2

0,5

5

10

Життєвий цикл товару.

2

2

0,5

5

11

Планування нової продукції і розробка товару.

2

2

0,25

5

12

Товарні марки та упаковка.

2

2

0,25

5

^ ВСЬОГО ГОДИН ЗА СЕМЕСТР:

26

24

4

60


В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

• оцінювати та управляти і товарним асортиментом;

• розрахувати інтегра пиши показник конкурентоспроможності;

• оцінити приступність та потенціал ринку;


^ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ТЕМА 1. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці.

1. Економічна сутність та визначення маркетингу

2. Основні концепції маркетингу

3. Види маркетингу.

4. Маркетингова діяльність в системі управління підприємством.

Завдання І. Із запропонованого переліку виберіть товари: постійного пошту; імпульсивної покупки; нагальних потреб; попереднього вибору; особливого попиту; пасивного попиту.

Пиво. Мило. Хліб. Телефон. Молоко. Зубна паста. Музичний автомат. Домашні охоронні системи. Парасолька. Костюм чоловічий. Батончики шоколадні. Комп'ютер. Фототехніка. Діамантові прикраси. Легковий автомобіль. Кишеньковий ліхтарик. Побутова система опалення. Журнал мод. Кава розчинна. Жувальна гумка. Надгробок. Сигарети. Меблевий гарнітур. Ванна акрилова. Телевізор. Кавомолка. Квартира. Присадибна ділянка. Сукня Чоботи гумові. Магнітофон. Відеокамера. Черевики чоловічі модельні. Книжки. Газети. Дача.


Завдання 2. Із запропонованого переліку товарів виробничого призначення виберіть ті, рішення про закупівлю яких приймаються на високому, середньому, нижчому, найнижчому управлінському рівні:

Торф'яні брикети. Папір для друку. Потужний трансформатор. Олівці. Сира нафта. Дріт. Невеликі електродвигуни. Стаціонарні будівлі. Ручний інструмент. Генератори низької потужності. Автонавантажувачі. Фарби. Офіси. Великі комп'ютери. Фасонні вироби ливарного виробництва. Підйомники. Цвяхи. Мастильні матеріали. Віники. Завод. Страхова компанія. Шини. Залізна руда. Факс. Верстат з числовим програмним управлінням. Літак для вантажопасажирських перевезень. Ливарний цех. Вугільні брикети. Верстати столярні. Універсальне верстатне обладнання. Свердла. Конвеєрні лінії. Щітки для прибирання приміщень.

Література: 15 (розділі 1); 16 (розділ 1); 19 (глава 19); 26 (глава 12); 27 (с. 5-46); 30 (теми 1-3)


ТЕМА 2. Товари та послуги в маркетинговій діяльності.

1. Місце товару (послуги) в маркетинговій діяльності.

2. Основні ринкові характеристики товару.

3. Класифікація споживчих товарів.

4. Головні класифікаційні ознаки товарів та послуг виробничого призначення.

5. Товарні номенклатура та асортимент, їхні показники і методи оцінки.

Завдання 1. Користуючись даними табл., визначить широту, насиченість, глибину номенклатури продукції підприємства. Зробіть письмовий висновок щодо класифікаційних ознак і гармонічності товарного пропонування.


ТЕМА 3. Ціна в системі ринкових характеристик товару.


1. Значення ціни товару за умов ринкових відносин.

2. Попит, пропонування та правила їхньої взаємодії.

3. Цінова еластичність попиту.

4. Політика ціноутворення.

5. Методи ціноутворення залежно від властивостей товару.


Завдання 1. Використавши дані табл., визначте еластичність попиту в ціною. Які, на Ваш погляд, товари можуть мати такі коефіцієнти еластичності?

Література: 9 (глава 4); 14 (глава 2); 15 розділ 2) 16 (розділ 3); 17 ( глава 10);22 (глава 12); 26 (глава 4)


ТЕМА 4. Якість продукції та методи її оцінювання.

1. Якість товару та її значення за сучасних умов.

2. Технічний рівень якості й методи його оцінки.

3. Рівень якості виготовлення товару.

4. Рівень якості в споживанні товару.


5. Джерела інформації про вимоги ринку до якості товарів та послуг.


Завдання І. У табл. наведено одиничні показники якості легкового автомобіля. Ідентифікуйте їх відповідною літерою за належністю до показників: призначення (П); надійності (Н); технологічності (Т); ергономічних (Е); безпеки (Б); екологічних (Д); естетичних (К); споживання (С).

Показник

літера ідентифікації

Довжина, мм
Ресурс пробігу, тис. км
Цитрати пального під час руху з пост йною швидкістю 90 км/год
Питома оперативність технічного обслуговування, людино-годин /тис. км
Пробіг до першого відмовлення, тис. км
рівень внутрішнього шуму за швидкості 100 км/год
Періодичність технічного обслуговування, тис. км
Витрати пального під час руху з постійною швидкістю 120 км/год
Зовнішній мінімальний габаритний радіус повороту автомобіля, м
Час розгону на 4 і 5 передачах від 60 до 100 км/год, сек
Робочий об'єм, л '
Тип двигуна, кількість і розміщення циліндрів
Коефіцієнт аеродинамічного опору
Вміст шкідливих речовин у вихлопних газах бензинового двигуна
Показник досконалості художньо-конструктивного рішення, балів
Витрати пального в міському циклі, л /100 км
Висота без навантаження
Ширина
Корисна ширина салону, мм
Рівень внутрішнього шуму, дБА
Питома оперативна трудомісткість поточного ремонту, людино-годин/тис. км
Гарантійний термін експлуатації, років (тис. км)
Максимальне зусилля на педаль гальма
Розмір шин
Місткість баку для пального
Обсяг багажного відділення
Максимальна швидкість
Задимленість вихлопних газів дизельного двигуна
Повна конструктивна маса автомобіля, кг
Відповідність міжнародним вимогам щодо безпеки конструкції
Рівень зовнішнього шуму, дБА
Габаритні розміри автомобіля
Місткість (кількість місць для сидіння з місцем водія включно)
Тип перевезень
Завдання 2. Використавши дані табл., позначте особливо важливі (++), важливі (+) і непотрібні (-), на Ваш погляд, естетичні показники якості для товарів широкого споживання.


Завдання 3. З використанням даних табл. розрахуйте індекс дефектності колісних дисків для вантажних автомобілів у вибірці із 40 виробів. Кількість різновидів дефектів — 11, максимально допустима середня вартість усунення дефектності — 0,75 грн.


ТЕМА 5. Конкурентоспроможність та її показники.

1. Рейтинг товару і його розрахунок.

2. Показники конкурентоспроможності товару.

3. Значення та розрахунок нормативних параметрів

конкурентоспроможності.

4.Коефіцієнти вагомості окремих показників конкурентоспроможності та методи їх визначення.

5. Розрахунок комплексного показника конкурентоспроможності за технічними параметрами.

6. Визначення комплексного показника конкурентоспроможності економічними параметрами.

7. Інтегральний показник конкурентоспроможності. -Ч— 8. Імідж товару та чинники, що його визначають.


Завдання 2. У табл. наведено показники якості для визначення конкурентоспроможності велосипеда за технічними параметрами. Дня встановлення значущості кожного з них створено експертну комісію з восьми фахівців. Оцінка здійснюється за десятибаловою шкалою. Запрошуємо Вас узяти участь у роботі комісії з метою визначення нормованих коефіцієнтів значущості кожного показника. Просимо письмово вмотивувати Ваш вибір щодо найбільшого та найменшого показника.

^ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВЕЛОСИПЕДА

Назва дефекту

Вартість усунення, грн

Кількість дефектів

Тріщина

0.61

3

Затиски

0.49

2

Раковини

0.73

6

Недостатнє заповнення зварного шва

0.94

1

Розшарування

0.64

5

Непровар

0.82

8

Розриви

0.67

6

Проплав

0.73

2

Підріз

0.34

0

Свищ

0.83

9

Нахлист

0,63

7


Завдання 3. У табл. наведено технічні характеристики та вагомість окремих показників якості трикамерних холодильників. Розрахуйте конкурентоспроможність за технічними параметрами холодильника КШД 350/80 щодо базового зразка. Дайте письмовий висновок стосовно вмотивованості встановлених показників вагомості технічних параметрів.


Завдання 4. Показник конкурентоспроможності холодильника КШД 350/80 за економічними параметрами становить 0,93. З використанням даних табл. розрахуйте інтегральний показник конкурентоспроможності. Дайте письмовий висновок про резерви посилення конкурентних позицій виробу.

Література:5 ( глава 8 ); 15 (розділ 3); 23; 26 (глава 15)


ТЕМА 6. Ринок товарів і послуг.

1. Сучасна ринкова економіка та її інфраструктура.

2. Класифікаційні ознаки й різновиди ринку товарів та послуг.

3. Особливості розвитку сучасного ринку товарів промислово-розвинутих країн.

4. Класифікація потреб і чинників, що формують ці потреби.

5. Спонукальні імпульси попиту та пропонування товару.


Завдання 1. На регіональному ринку в 1999р. реалізацію цукру здійснювало 10 підприємств (А-1) з такою часткою кожного в сукупному річному обсягу продажу: А-11%, Б-9%, В-7%, Г-14%, Д-6%, Е-13%, Є-15%, Ж-17%, 3-2,3%, I-5,7%.

У 1999р. регіональний ринок цукру за кількістю підприємств та часткою продажу кожним підприємством характеризуваася такими даними:А-25%, В-14%, Д-16%, Ђ-5%, Ж-9,9%, 3-27,7%, 1-2,4%.

Користуючись коефіцієнтом Герфіндаля-Гіршмана, обчисліть коефіцієнт концентрації регіонального ринку цукру в 1995-1999рр.Дайте письмову вмотивовану відповідь, яке, на Ваш погляд, підприємство може вважатися ринковим лідером у звітному періоді.


Завдання 2. Який рівень концентрації та вид конкуренції був на ринку цукерок України 1996 року? Вихідні дані для розрахунку індексу Герфіндаля та аналітичних письмових висновків наведено в табл.

^ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

Показники якостіЗначення показників

Показники вагомості

КШД 350/80

Базовий
Загальний об'єм холодильника, дм2

350

300

8

Об'єм морозильної камери, дм2

80

60

7 1

Об'єм камери для зберігання овочів і фруктів,

дм2

60

60

6

Висота, мм

1750

1600

3

Температура зберігання заморожених продуктів, °С

-18

-18

8

Потужність заморожування продуктів, кг/доб.

4,0

3,0

5

Температура в камері для зберігання овочів і фруктів, не вище °С

10

10

4

Питомі добові витрати електроенергії за температури навколишнього середовища 25 °С

0,36

0,37

8

Питома маса, кг/дм2

0,22

0,25

3

Література: 8 (глава 2); 15 (розділ 4); 17 (глава 5); 18 (с. 27-37); 22 (глава 3); 26(глава 7)


ТЕМА 7. Формування попиту на ринку окремого товару.

1. Теорія граничної корисності.

2. Економічні умови задоволення потреб споживача.

3. Концепція кривих байдужості та бюджетних ліній.

4. Методика побудови кривої попиту.

5. Сучасні теорії споживацької поведінки.

6. Психологічні теорії мотивації споживацького мислення.

7. Соціологічні та культурологічні теорії споживацького вибору.


Завдання 1: Виходячи з власного досвіду, наведіть приклади товарів та послуг престижного споживання в Україні. Дайте письмове обґрунтування зроблених висновків.


Література: 15 (розділ 5); 19 (глава 6); 36 (с. 3-5)


ТЕМА 8. Цільовий ринок товару і методика його вибору.

1. Загальний потенціал ринку та методика його вибору.

2. Місткість ринку та методика його розрахунку.

3. Головні об'єкти маркетингових ринкових досліджень.

4. Головні чинники вибору цільового ринку.

5. Сегментування ринку.

6. Оцінка можливостей освоєння цільового ринку.


Завдання 1. Визначте загальний потенціал ринку художньої літератури країни на підставі таких умов та застережень. Загальна кількість населення -50 мли. осіб, у тому числі: неписьменних-0,5%; дітей віком до 12 років -17%; осіб з низьким рівнем доходів -35%; літніх людей (віком понад 80 років )-0,09%. У великих містах проживає 25% населення, у малих містах та селищах міського типу -37%. Середня ціна книжки -1,7 у.о. Кожен із потенційних покупців за рік купує: у великих містах -1,8%, у малих містах та селищах міського типу -0,65%, у селах -0,11 книжок.

Завдання 2. Розрахуйте місткість національного ринку комплектуючих агрегатів для холодильних установок у 1999 р., виходячи з таких даних: власне виробництво товару в країні - 11000 шт.; залишок товарних запасів виробів на складах виробників - 2270 шт.; експорт у країни СНД -3250 шт.; імпорт з країн Західної Європи - 4325 шт.; зменшення запасів виробів у посередницьких організаціях -2245 шт.; збільшення запасів виробів у підприємств споживачів -3585 шт.; побічний експорт -975 шт.; побічний імпорт -1155 шт.

Завдання 3. На локальному ринку випуск і реалізацію столових сервізів на 12 персон під назвами "Святковий", "Урочистий", "Ювілейний", "Сувенірний" здійснюють відповідно порцеляновий завод "Прогрес" та фабрики "Місцевпром", "Маяк", комбінат "Буддеталь". З використанням вихідних матеріалів табл. розгляньте можливість контролювання частки ринкового потенціалу заводом "Прогрес". Дайте письмовий висновок щодо резервів збільшення конкурентних переваг підприємства.

Завдання 4. У табл. наведено вихідну інформацію щодо можливих сегментів ринку персональних комп'ютерів. Які на Ваш погляд, техніко- економічні показники ПК мають значення для прийняття рішень щодо придбання техніки в різних сегментах? Ступінь пріоритетності чинників позначайте в такий спосіб: дуже важливо- (+++); важливо - (++); мало важливо - (+); несуттєво -(0).

Назвіть два сегменти, найбільш перспективні для дальшої економічної оцінки.

^ Література: 2(г лава 11); 8 (глава 4); 12 (с.73-97); 15 (розділ 6); 17 (глава 7); 18 (глава 9); 19 (глава 9); 22 (глава 6)


ТЕМА 9. Товарна політика підприємства.

1. Зміст товарної політики підприємств маркетингової орієнтації.

2. Визначення становища товару на ринку.

3. Диверсифікація товарної політики та її класифікаційні ознаки.

4. Зв'язок між видами і рівнем диверсифікації та ефективністю виробничої діяльності.

5. Організація управління продуктом і чинники, що її визначають.

Завдання 1. У табл. наведено дані про щомісячні обсяги збуту та прибутковість окремих видів товарів підприємства. З використанням елементів АВС-аналізу розподіліть продукцію на три класи за одним із двох критеріїв. Яка на ваш погляд, група товарів підлягає жорсткому, звичному та періодичному контролю?

Завдання 2. У табл. наведено характеристики продукції, що зазнала змін. Які, на Ваш погляд, вироби можна віднести до модифікованих, а які - до модернізованих? Висновок обгрунтуйте письмово.


ТЕМА 10. Життєвий цикл товару.

1. Життєвий цикл товару на ринку і його основні стадії.

2. Види життєвих циклів товару, їх графічна інтерпретація.

3. Стадія впровадження й зростання товару.

4. Стадія зрілості та спаду товару.

5. Припинення виробництва й реалізації товару.

6. Етапи формування товарного асортименту.

Завдання 1. У табл. наведено дані стосовно щоквартальної реалізації товарів. З використанням програми ЕХСЕL побудуйте криву та назвіть вид життєвого циклу кожного із товарів.

Завдання 2. У табл. наведено дані стосовно руху обсягів продажу та прибутків від реалізації товарів. Зробіть висновок, якій стадії життєвого циклу товару відповідає найбільше значення прибутку. Для підтвердження висновку побудуйте з використанням програми ЕХСЕЬ суміщену стовпчикову діаграму «Продаж товару — Прибуток».


^ Література: 2 (глава 11); 8 (глава 33); 12 (с.115-144); 15 (розділ 8); 30 (тема 3 ); 26 (глава 12).


ТЕМА 11. Планування нової продукції і розробка товару.

1. Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств.

2. Оцінка можливостей створення нового товару.

3. Інформаційне забезпечення створення нового товару.

4. Етапи планування нової продукції.

5. Нова продукція на етапі впровадження.

6. Нова продукція на стадії зростання.

7. Оновлення продукції на стадії зрілості та спаду.

8. Причини створення невдалого товару.


Завдання 1. У табл. наведено дані про зміни за 15 років спостереження головних параметрів двох виробів, що становлять систему й експлуатуються спільно. З використанням програми ЕХСЕl. побудуйте регресійну модель зв'язку головних параметрів продукції в часі. Визначте можливі значення головного параметра виробу ДЗ-4Л залежно від кількості спостережень та значень параметрів виробу ВК-1. Варіанти аргументу та змінної визначаються викладачем.

Завдання 2. Частка нової конкурентоспроможної продукції в загальному обсязі виробництва залежить від таких чинників:

  • рівень автоматизації та механізації виробництва;

  • питома вага прогресивних видів машин і обладнання;

  • питома вага застосування прогресивних технологічних процесів;

  • коефіцієнт поновлення основних фондів;

  • коефіцієнт стандартизації продукції;

  • рівень якості вхідних матеріалів;

  • рівень спрацювання обладнання;

  • питома вага активної частини основних фондів;

  • вартість активної частини основних фондів, що припадає на одного робітника.

Література: 5 (с.71-80); 8 (глава 6); 9 розділ 14); 15 (розділ 9); 16 (розділи 5,6); 19 (глава 14); 22 (глава 10 ); 26 (глава 14); 30 (тема 3)


ТЕМА 12. Товарні марки та упаковка.

1. Призначення товарних марок.

2. Типи позначення товарних марок та торгових знаків.

3. Упаковка в системі планування продукту.

4. Головні функції упаковки.

5. Маркування та штрихове кодування товару.

Завдання 1. Розробіть концепцію упаковки для морозива вищого ґатунку. Ключові слова: дитина; дитинство; іграшка; дорослі покупці; спогади,

Завдання 2. Розробіть концепцію сучасної упаковки для товару молоко згущене.

Завдання 3. Придумайте назву для товариства з обмеженою відповідальністю. Напрям діяльності: виробництво та реалізація хлібобулочних виробів і печива в мережі власних торговельних точок.

Завдання 4. Розробіть концепцію фірмового стилю кафедри маркетингу Київського національного економічного університету.

Література: 15 (розділ 10); 17 (глава 8); 18 (глава 15)


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


1. Визначення маркетингу та зміст його головних концепцій.

2.Сучасні визначення товару.

3.Сучасні визначення послуг.

4.Методи визначення характеристик товару.

5.Головні критерії класифікації споживчих товарів.

6.Головні критерії класифікації споживчих послуг.

7.Товари виробничого призначення та їх класифікація.

8.Різновиди виробничих послуг.

9.Товарна номенклатура та її показники.

10.Призначення показників асортименту продукції.

11.Визначення структури, основного, додаткового, обмеженого, упорядкованого асортименту.

12. 3начення ціни товару за умов ринкових відносин.

13.Попит, пропонування та правила їхньої взаємодії.

14.Цінова еластичність попиту.

15 Політика ціноутворення.

16.Методи ціноутворення залежно від властивостей товару.

17.Якість товару та її значення за сучасних умов.

18.Технічний рівень якості й методи його оцінки.

19.Рівень якості виготовлення товару.

20.Рівень якості в споживанні товару.

21. Джерела інформації про вимоги ринку до якості товарів та послуг.

22. Рейтинг товару і його розрахунок.

23.Показники конкурентоспроможності товару.

24.3начення та розрахунок нормативних параметрів конкурентоспроможності.

25.Коефіцієнти вагомості окремих показників конкурентоспроможне та методи їх визначення.

26.Розрахунок комплексного показника конкурентоспроможності технічними параметрами.

27.Визначення комплексного показника конкурентоспроможності економічними параметрами.

28.Інтегральний показник конкурентоспроможності.

29.Імідж товару та чинники, що його визначають.

30.Визначення та склад інфраструктури ринку товарів і послуг.

31 .Класифікаційні ознаки ринків товарів та послуг.

32.0сновні складові механізму функціонування ринку.

33.Переваги та вади сучасної ринкової економіки.

З4.Характерні особливості сучасного ринку товарів і послуг.

З5.Головні тенденції змін форм підприємницької діяльності на

сучасному ринку.

36.Потреби та цінності людини, їх класифікація.

37.Чинники товарного попиту і пропонування.

З8.Теорія граничної корисності.

39.Економічні умови задоволення потреб споживача.

40.Концепція кривих байдужості та бюджетних ліній.

41 .Методика побудови кривої попиту.

42.Сучасні теорії споживацької поведінки.

43.Психологічні теорії мотивації споживацького мислення.

44.Соціологічні та культурологічні теорії споживацького вибору.

45 .Зміст товарної політики підприємств маркетингової орієнтації.

46.Визначення становища товару на ринку.

47.Диверсифікація товарної політики та її класифікаційні ознаки.

48.Зв'язок між видами й рівнем диверсифікації та ефективністю виробничої діяльності.

49.0рганізація управління продуктом і чинники, що її визначають.

50.Визначення та види життєвого циклу товару на ринку.

51 .Зміст етапу впровадження товару на ринок.

52.Стратегія інтенсивного маркетингу на 4 етапі впровадження товару на ринок.

53.Стратегія вибіркового проникнення на етапі впровадження товару

на ринок.

54.Стратегія широкого проникнення на етапі впровадження товару на ринок.

55.Стратегія пасивного маркетингу на етапі впровадження товару на ринок.

56.Суть етапів зрілості та спаду товарів.

57.Модифікація ринку на стадії зрілості товару.

58.Модифікація товару на етапі його зрілості.

59.Модифікація маркетингових засобів на етапі зрілості товару.

60.Припйнення виробництва й реалізації товару.

61 .Процедури формування асортименту.

62.3начення розробки нової продукції для товарної політики підприємства.

63 .Оцінка можливостей створення нового товару.

64.Інформаційне забезпечення створення нового товару.

65.Етапи планування нової продукції.

бб.Нова продукція на етапі впровадження.

67.Нова продукція на стадії зростання.

68.Оновлена продукція на стадії зрілості та спаду.

69.Причини створення невдалого товару. Призначення товарних марок.

70.Типи позначення товарних марок та торгових знаків.

71.Упаковка в системі планування продукту.

72.Головні функції упаковки.

73 .Маркування та штрихове кодування товару.

74.3агальний потенціал ринку та методика його визначення.

75.Місткість ринку та методика його розрахунку.

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей: 6.050100 –– "Комерційна діяльність".


Укладачі: к.е.н., доц. Т. О. Зайчук

асист. О. М. Збиранник

Кафедра маркетинґу


Підписано до друку_____2007 р. Формат 60Х90/16. Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк.арк.______ Наклад ______ прим. Замовлення № _______ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи