Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 105.21 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата21.06.2012
Розмір105.21 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 - «МАРКЕТИНГ»

(усіх форм навчання)

КРЕМЕНЧУК 2003


Методичні вказівки щодо п|Н)нсдення практичних занять з ішимши.

дисципліни «Марксішипім юнарна політика» для студентів зі СПСЦІМШО* ГІ 6.050100 - «Маркетипі #(уоЬ форм навчання)


Укладач: к.е.н., доцент ЗаЙЧ) І І І

асистентПузак 11 ( Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол № ,_9 від «_[>> /<& 2003 року

Голова методради </№^%ґ^/ проф. В.В. Костін

Кременчук 2003


зміст

 1. Вступ 4

 2. Загальний зміст навчальної дисципліни 4

 3. План практичних занять 6

 4. Питання для самостійної перевірки знань 26

 5. Список рекомендованої літератури ЗОМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять "Маркетингова товарна політика" для спеціальностей: 6.050100 - "Маркс ГОНГ* усіх форм навчання розроблені з метою використання в процесі проведенім практичних (семінарських) занять. Методичні вказівки складені у відповідності з вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 - "Економіка і підприємництво" 2002 року.

^ ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Головним змістом маркетингової діяльності є цільова орієнтація та комплексність. У сучасній літературі в понятті "маркетинговий комплекс" член) поєднують такі складові: товар, ціна, місце, стимулювання продажу.

^ Предметом курсу "Маркетингова товарна політика" є перша іищммомиа категорія "товар".

У сучасній ринковій економіці успішна товарнії політика, динамізм і гнучкість вироошщіиа, спрямованого на задоволення конкретних потреб покупців, є ОДНІЄЮ із головних умов ефективно) шіробничо-комерційної діяльності підприємства. Стрижнем цієї політики < концепція створення товарів ринкової новизни.

Дисципліна "Маркетингова товарна політика" базується на основних методологічних та функціонально-економічних положеннях теорії маркетингу, менеджменту, макро- і мікроекономіки, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців із маркетингу.

^ Мета дисципліни - дати студентам глибокі знання науково-теоретичних засад проблеми планування продукту в маркетинговій діяльності, допомогти засвоїти головні методологічні та організаційні положення щодо здійснення оптимальної товарної політики підприємствами ринкової орієнтації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:


4 • класифікацію товарів та їх місце в маркетинговій діяльності;

 • товарний асортимент та номенклатуру та показники їх оцінювання;

 • показник оцінки якості продукції;

 • методику визначення конкурентоспроможності товару;

 • мікроекономічні та психологічні теорії поведінки споживачів;

 • методику вибору цільового ринку товару;

 • етапи планування нового продукту.

^ ТЕМИ І ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ№~

ТЕМА

Денна форма

Заочна

форма

п
навчання

навчання

Кільк.

Кільк

Кільк.

Кільк.

п
Год.

Год.

Год.

Год.(практ.)

СРС

(практ.)

СРС

17"

Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці.

' ~2

2

0,25 ~

5

2.

Товари та послуги в маркетинговій діяльності.

2

2

0,25

5

3.

Ціна в системі ринкових характеристик товару.

2

2

0,25

5

4.

Якість продукції та методи її оцінювання.

2

2

0,25

5

5.

Конкурентоспроможність та її показники.

2

2

0,5

5

6.

Ринок товарів і послуг.

2

2

0,5

5

7.

Формування попиту на ринку окремого товару.

2

2

0,25

5

8.

Цільовий ринок товару і методика його вибору.

4

2

0,25

5

9.

Товарна політика підприємства.

2

2

0,5

5

10

Життєвий цикл товару.

2

2

0,5

5

11

Планування нової продукції і розробка товару.

2

2

0,25

5

12.

Товарні марки та упаковка.

2

2

0,25

5
Всього годин за семестр:

26

24

4

60

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

5 • оцінювати та управляти товарним асортиментом;

 • управляти якістю продукції;

 • розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможній і і,

 • оцінити приступність та потенціал ринку;

 • визначити місце готового товару на ринку;

 • управляти життєвим циклом товарів;

 • оцінити можливості створення нового товару.

^ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

. ТЕМА.1. .Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці.

 1. Економічна сутність та визначення маркетингу.

 2. Основні концепції маркетингу.

 3. Види маркетингу.

 4. Маркетингова діяльність в системі управління підприємством.

Завдання І. Із запропонованого переліку виберіть товари: постійного пошту; імпульсивної покупки; нагальних потреб; попереднього вибору; особливого попиту; пасивного попиту.

Пиво. Мило. Хліб. Телефон. Молоко. Зубна паста. Музичний автомат. Домашні охоронні системи. Парасолька. Костюм чоловічий. Батончики шоколадні. Комп'ютер. Фототехніка. Діамантові прикраси. Легковий автомобіль. Кишеньковий ліхтарик. Побутова система опалення. Журнал мод. Кава розчинна. Жувальна гумка. Надгробок. Сигарети. Меблевий гарнітур. Ванна акрилова. Телевізор. Кавомолка. Квартира. Присадибна ділянка. Сукня. Чоботи гумові. Магнітофон. Відеокамера. Черевики чоловічі модельні. Книжки. Газети. Дача.

Завдання 2. Із запропонованого переліку товарів виробничого призначення


6


виберіть ті, рішення про закупівлю яких приймаються на високому, середньому, нижчому, найнижчому управлінському рівні:

Торф'яні брикети. Папір для друку. Потужний трансформатор. Олівці. Сира нафта. Дріт. Невеликі електродвигуни. Стаціонарні будівлі. Ручний інструмент. Генератори низької потужності. Автонавантажувачі. Фарби. Офіси. Великі комп'ютери. Фасонні вироби ливарного виробництва. Підйомники. Цвяхи. Мастильні матеріали. Віники. Завод. Страхова компанія. Шини. Залізна руда. Факс. Верстат з числовим програмним управлінням. Літак для вантажопасажирських перевезень. Ливарний цех. Вугільні брикети. Верстати столярні. Універсальне верстатне обладнання. Свердла. Конвеєрні лінії. Щітки для прибирання приміщень.

Література: 15 (розділі); 16 (розділі); 19 (глава 19); 26 (глава 12); 27 (с. 5-46); ЗО (теми 1-3)

ТЕМА 2. Товари та послуги в маркетинговій діяльності.

 1. Місце товару (послуги) в маркетинговій діяльності.

 2. Основні ринкові характеристики товару.

 3. Класифікація споживчих товарів.

 4. Головні класифікаційні ознаки товарів та послуг виробничого призначення.

 5. Товарні номенклатура та асортимент, їхні показники і методи оцінки.

Завдання 1. Користуючись даними табл., визначить широту, насиченість, глибину номенклатури продукції підприємства. Зробіть письмовий висновок щодо класифікаційних ознак і гармонічності товарного пропонування.


7


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи