Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 194.51 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.06.2012
Розмір194.51 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО практичних занять


з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
6.050100 – “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ”КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – “Комерційна діяльність”


Укладач асист. О.М. Збиранник

Рецензент к.т.н., доц. О.Д. Коноваленко


Кафедра “Маркетинг”


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від “____” _________ ____200___року

Заступник голови методичної ради ________________ доц. С.А. Сергієнко


Зміст

Вступ ...............................................................................................................

4

1 Перелік практичних занять ……………………………………………...

5

Практичне заняття № 1 Роль державних закупівель в економіці країни

5

Практичне заняття № 2 Організація діяльності тендерного комітету….

6

Практичне заняття № 3 Конкурентоспроможність тендерних пропозицій ………………………………………………………………….

7

Практичне заняття № 4 Структура та зміст тендерної документації………………………………………………………………….

8

Практичне заняття № 5 Акцепт тендерної пропозиції та укладання договору про державну закупівлю………………………………………....

9

Практичне заняття № 6 Способи здійснення та особливості організації державних закупівель окремих видів товарів, робіт і послуг…………….

10

Практичне заняття № 7 Звітність про здійснення державних закупівель. Контроль та координація в системі державних закупівель...…………….


11

Практичне заняття № 8 Порядок подання та розгляду скарг із приводу порушення замовником процедури державної закупівлі.………………...


12

Практичне заняття № 9 Логістичний менеджмент державних закупівель

13

Практичне заняття № 10 Напрями розвитку державних закупівель в Україні та світі…………………………………………………………….....


14

Практичне заняття № 11 Електронні державні закупівлі ………………..

15

Практичне заняття № 12 Директиви ЄС з державних закупівель, досвід здійснення державних закупівель у країнах ЄС. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком………..16

2 Питання до іспиту………………………………………………………..

17

Список літератури...........................................................................................

18

ВСТУП


Вивчення дисципліни "Державні закупівлі" передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Особливу увагу приділено аналізу еволюції розвитку та стану державних закупівель, дослідженню проблем управління державними закупівлями, прояву корупційних факторів у цій сфері.

Предметом вивчення дисципліни є організаційно – економічний механізм управління державними закупівлями України в ринкових умовах.

Метою вивчення дисципліни "Державні закупівлі" є формування теоретичних знань і практичних навичок щодо особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Завданням вивчення дисципліни "Державні закупівлі" є теоретична підготовка студентів з питань:

 • процедури здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг;

 • основні принципи державних закупівель;

 • основні завдання державних закупівель в Україні;

 • методи конкурентоспроможності тендерних пропозицій;

 • порядок надання тендерної документації;

 • забезпечення виконання договору про закупівлю;

 • поняття акцепту тендерної пропозиції;

 • порогові показники для здійснення державних закупівель;

а також практична підготовка та формування вмінь:

 • використовувати на практиці одержані теоретичні та практичні знання;

 • планувати витрати на організацію процесу закупівлі;

 • здійснювати закупівлю, у т.ч. за нестабільного фінансування;

 • уміло користуватися нормативними положеннями (актами), які регламентують процес здійснення державних закупівель.

 1. ^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема. Роль державних закупівель в економіці країни

Мета: вивчити поняття, мету й основні завдання державних закупівель в Україні, виявити роль державних закупівель у країні, основні принципи державних закупівель.

^ Короткі теоретичні відомості

Визначення торгів. Оголошення про державні закупівлі. Замовник. Розпорядники державних коштів. Закупка товарів і послуг за державні кошти. Державний класифікатор.

Тестові завдання

 1. Торги (тендер) – це…

 2. Де можна ознайомитися з оголошеннями про державні закупівлі?

 3. Хто такий замовник?

 4. Хто є учасником процедури закупівлі?

 5. Вартість послуги – це…

 6. Дайте визначення поняття «розпорядник державних коштів».

 7. Що таке частина предмета закупівлі (лот)?

 8. Як опубліковувати річний план закупівель, який підлягає оприлюдненню?

 9. Як проводити закупку товарів і послуг за державні кошти за державним класифікатором?


Контрольні питання

1. Назвіть основні завдання державних закупівель в Україні.

2. Які особливості оголошень про державні закупівлі?

3. Які заходи необхідно передбачити для закупівлі товарів і послуг за державні кошти?

Література: [1, с. 34-55; 2, с. 9-25; 5, 7].


Практичне заняття № 2

^ Тема. Організація діяльності тендерного комітету

Мета: визначити типи тендерних комітетів і порядок їх створення, склад тендерного комітету. Вивчити головні функції тендерного комітету.

^ Короткі теоретичні відомості

Особливості складу тендерного комітету. Відповідальність членів тендерного комітету. Особливості складання річного плану діяльності тендерного комітету.

Тестові завдання

1. Чи можуть залучатися до роботи тендерних комітетів фахівці «зі сторони»?

 1. Чи змінилося положення про тендерний комітет, і де можна його знайти?

 2. Тендерний комітет – це…

 3. Чи повинні проходити навчання члени тендерного комітету?

 4. Яку відповідальність несе кожний член тендерного комітету?

6. При поданні документів розпорядником бюджетних коштів до органів Державного казначейства подається річний план закупівель, який підлягає оприлюдненню чи річний план діяльності тендерного комітету?


Контрольні питання

1. Які особливості складу тендерного комітету?

2. Як впливає матеріальне стимулювання на якість виконання своїх обов’язків посадових осіб?

3. Як визначається перелік питань до порядку денного тендерного комітету?

4. Яким чином здійснюється контроль за діяльністю тендерного комітету?

Література: [1, с. 65-74; 2, с. 26-31; 6, 7].


Практичне заняття № 3

^ Тема. Конкурентоспроможність тендерних пропозицій

Мета: розглянути етапи оцінки конкурентоспроможності тендерних пропозицій, визначити критерії оцінки тендерних пропозицій, вивчити методи конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

^ Короткі теоретичні відомості

Визначення тендерної пропозиції. Строки дії тендерної пропозиції. Особливості договору на тендерну процедуру. Складання цінової пропозиції.

Тестові завдання

1. Який строк дії тендерної пропозиції?

 1. Забезпечення тендерної пропозиції – це…

3. Тендерна пропозиція – це…

4. Чи можна пролонгувати договір на додаткову суму без проведення тендерної процедури при повному виконанні договору?

5. Якими можуть бути причини скорочення строку подання тендерних пропозицій з 30 календарних днів до 15 у разі проведення відкритих торгів зі зменшенням ціни?

6. Як правильно скласти цінову пропозицію?

Контрольні питання

1. Як забезпечити тендерну пропозицію?

2. Як здійснюється пролонгацію договору на проведення тендерної процедури?

3. Які строки подання тендерних пропозицій?

4. Як скласти цінову пропозицію?

Література: [1, с. 75-83; 2 с. 32-44; 3; 4; 5; 7].


Практичне заняття № 4

^ Тема. Структура та зміст тендерної документації

Мета: розглянути зміст, структуру та принципи тендерної документації, вивчити порядок надання тендерної документації, надання роз’яснень та внесення змін до тендерної документації.

^ Короткі теоретичні відомості

Тендерна документація. Особливості участі в тендерах. Порядок повернення коштів, сплачених за тендерну документацію. Документи, які потрібні для участі в торгах.

^ Тестові завдання

 1. Які типові помилки роблять замовники та учасники торгів у процесі організації та участі в тендерах?

 2. Які документи можуть бути підтвердженням статусу виробника або його офіційних представників?

 3. Кваліфікаційна документація – це…

 4. Кваліфікаційна пропозиція – це…

 5. Тендерна документація – це…

 6. Який існує порядок повернення коштів, сплачених за тендерну документацію та Інформацію про наявність учасника в Тематичному каталозі учасників процедур закупівель, якщо Замовник тендерну документацію так і не надіслав, а повідомив про те, що торги не відбудуться, у зв’язку з відсутністю (не виділенням) коштів щодо проведення тендера на предмет закупівлі?

 7. Які документи необхідно надати учаснику для включення його до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель (закупівля в одного учасника), щоб потім отримати витяг, якщо його вже включено до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель?

 8. Який порядок повернення витрат, пов’язаних з участю в тендері на виконання робіт учаснику, а саме: оплата за виготовлення тендерної документації, передплата на тематичний каталог учасників процедури закупівлі та інші витрати, у випадках коли торги не відбулися?

 9. Які документи потрібні для участі в тендері?

 10. Чи є обов'язковим вимагати довідку про банкрутство у тендерній документації?

Контрольні питання

1. Як забезпечити кваліфікаційну пропозицію?

2. Які документи потрібні для участі в тендері?

3. Які документи необхідно надати учаснику для включення його до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель?

4. Який існує порядок повернення коштів, сплачених за тендерну документацію?

Література: [1, с. 84-97; 2, с. 45-55; 3; 4; 5; 6].


Практичне заняття № 5

^ Тема. Акцепт тендерної пропозиції та укладання договору про державну закупівлю

Мета: розглянути умови та процедури здійснення закупівель, поняття акцепту тендерної пропозиції, забезпечення виконання договору про закупівлю.

^ Короткі теоретичні відомості

Запит цінових котирувань. Переможець процедури закупівлі. Акцепт тендерної пропозиції. Оголошення про проведення запиту цінових пропозицій.

^ Тестові завдання

 1. Чи правильним буде використання методу рангування для визначення переможця у процедурі запиту цінових котирувань? Адже єдиним критерієм у даному випадку є ціна.

 2. Хто може стати переможцем процедури закупівлі?

 3. Що таке акцепт тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки?

 4. Чи може учасник (переможець торгів) звернутися до міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо коригування ціни договору. Як це здійснити? Як оформити звернення та які необхідні документи до звернення?

 5. Чи потрібно розміщувати оголошення про проведення запиту цінових пропозицій і куди?

Контрольні питання

1. Як стати переможцем процедури закупівлі?

2. Що таке акцепт тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки?

3. Які умови звернення до міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо коригування ціни договору?

4. Як використати метод рангування для визначення переможця у процедурі запиту цінових котирувань?

Література: [1, с. 98-111; 2, с. 56-70; 3; 4; 5].


Практичне заняття № 6

^ Тема. Способи здійснення та особливості організації державних закупівель окремих видів товарів, робіт і послуг

Мета: розглянути проведення процедур здійснення закупівель за державні кошти в Україні, порогові показники для здійснення державних закупівель, особливості подання оголошення про здійснення закупівель.

^ Короткі теоретичні відомості

Умови закупівлі та оплати. Різновиди контрактів (договорів) у закупівельній діяльності. Порядок укладання контрактів (договорів).

Тестові завдання

1. Назвіть умови закупівлі та оплати.

2. Що таке контракти (договори) закупівлі?

3. Різновиди контрактів (договорів) у закупівельній діяльності.

4. Порядок укладання контрактів (договорів).

5. Порядок вирішення спірних питань за контрактами (договорами) закупівлі.

6. Які цілі та завдання комунікацій у сфері закупівлі? 7. Методи комунікацій при періодичних закупівлях.

8. Методи комунікацій при довгостроковій (постійній) закупівлі.

9. Як проводиться закупівля в одного виконавця?

10. Що розуміється під розміром бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувальна вартість закупівель у звіті про проведені торги?

Контрольні питання

1. Який порядок укладання контрактів?

2. Який порядок вирішення спірних питань за контрактами закупівлі?

3. Які цілі та завдання комунікацій у сфері закупівлі?

4. Як проводиться закупівля в одного виконавця? Література: [1, с. 112-131; 2, с. 71-121; 3; 4; 5].


Практичне заняття № 7

^ Тема. Звітність про здійснення державних закупівель. Контроль та координація в системі державних закупівель

Мета: Звітність щодо державних закупівель. Контроль при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

^ Короткі теоретичні відомості

Переваги та недоліки варіанта альтернативи «закуповувати зі сторони». Особливості звіту з державного замовлення. Особливості складання державного контракту. Аукціонні торги. Торги з обмеженою участю. Довгострокові торги. Запит цінових пропозицій.

^ Тестові завдання

1. Назвіть переваги й недоліки варіанта альтернативи «закуповувати зі сторони».

2. Періодичні й довгострокові повторювальні закупівлі за альтернативою «закуповувати зі сторони» та їх вплив на розвиток постачальника. 3. Як звітуватися з державного замовлення? 4. Як складається державний контракт? 5. Процедурний порядок проведення торгів (тендерів). 6. Що таке аукціонні торги? 7. Торги з обмеженою участю – це… 8. Довгострокові торги – це… 9. Запит цінових пропозицій (котирування). 10. Як здійснюється закупівля в одного постачальника (виконавця)?

Контрольні питання

1. Як звітуватися з державного замовлення?

2. Як складається державний контракт?

3. Що таке аукціонні торги? 4. Як здійснюється закупівля в одного постачальника?

Література: [1, с. 133-146; 2, с. 236-265; 3; 4; 5].


Практичне заняття № 8

Тема. Порядок подання та розгляду скарг із приводу порушення замовником процедури державної закупівлі

Мета: розглянути порядок подання та розгляду скарг відповідно до законодавства України, виявити типові помилки при проведенні тендерів за державні кошти, типові помилки учасників при поданні тендерних пропозицій.

^ Короткі теоретичні відомості

Процедури торгів в Україні. Публікація оголошень про результати процедури закупівлі.

Тестові завдання

 1. Які процедури торгів на даний час існують в Україні та які їх особливості?

 2. У який термін після опублікування оголошення про результати процедури закупівлі особа, яка не була учасником торгів може звернутися до суду з позивом про відміну торгів?

Контрольні питання

1. Як здійснюється процедура торгів?

2. Який термін опублікування оголошення про результати процедури закупівлі?

3. Як звернутися до суду з позивом про відміну торгів?

Література: [1, с. 147-157; 2, с. 266-295; 3; 4; 5; 7].


^ Практичне заняття № 9

Тема. Логістичний менеджмент державних закупівель

Мета: визначити поняття логістичного менеджменту в державних закупівлях, виявити застосування логістичного менеджменту в державних закупівлях.

^ Короткі теоретичні відомості

Функції закупівлі та зв’язок закупівлі з матеріально-технічним постачанням. Види закупівельної діяльності за різновидами ресурсів. Закупівля матеріальних ресурсів окремими партіями.

Тестові завдання

 1. Функції закупівлі та зв’язок закупівлі з матеріально-технічним постачанням і логістикою.

 2. Види закупівельної діяльності за різновидами матеріальних ресурсів.

3. Види закупівельної діяльності за формою матеріального забезпечення.

4. Які особливості закупівлі сировинних ресурсів? 5. Які особливості закупівлі технічних засобів? 6. Класифікаційні ознаки закупівель, які впливають на управління запасами, термінами та обсягом закупівлі. 7. Як здійснюється закупівля за принципом підтримання необхідних запасів матеріальних ресурсів? 8. Закупівля матеріальних ресурсів окремими партіями. 9. Синхронність закупівлі (постачання) матеріальних ресурсів умовам використання (споживання).

Контрольні питання

1. Які особливості закупівлі технічних засобів? 2. Як здійснюється закупівля за принципом підтримання необхідних запасів матеріальних ресурсів?

3. Які особливості закупівлі сировинних ресурсів?

4. Як впливають класифікаційні ознаки закупівель на управління запасами, термінами та обсягом закупівлі?

5. Як здійснюється синхронність закупівлі (постачання) матеріальних ресурсів?

Література: [1, с. 158-172; 2, с. 122-139; 3; 4; 5; 6].


^ Практичне заняття № 10

Тема. Напрями розвитку державних закупівель в Україні та світі

Мета: вивчити стратегію розвитку державних закупівель в Україні, розглянути державні закупівлі як напрям формування Єдиного Економічного Простору.

^ Короткі теоретичні відомості

Стратегія розвитку державних закупівель в Україні. Державні закупівлі як напрям формування Єдиного Економічного Простору.

^ Тестові завдання

1. У яких випадках складається прийомний акт матеріальних цінностей (закуплених, отриманих по нарядах)?

2. Чи можна, якщо проводимо процедуру запиту цінових пропозицій предмет закупівлі ділити на лоти. Чи передбачено це і в яких документах?

Контрольні питання

1. Як складається прийомний акт матеріальних цінностей?

2. Як здійснюється процедура запиту цінових пропозицій?

3. Які ділити на лоти предмет закупівлі?

Література: [1, с. 236-265; 2, с. 122-139; 3; 4; 5; 6].

Практичне заняття № 11

^ Тема. Електронні державні закупівлі

Мета: розглянути поняття та основні завдання електронних державних закупівель, умови здійснення державних закупівель через мережу Internet.

^ Короткі теоретичні відомості

Електронні державні закупівлі. Умови здійснення державних закупівель через мережу Internet.

Тестові завдання

1. Чи потрібно розміщувати в Інтернеті зміни до річного плану закупівель і якими нормативними документами дана процедура регламентується?

2. Чи можна розміщувати Замовником торгів оголошення на сайті tender.com, та направити оголошення поштою в редакцію ТПУ? Якщо ні, то як розмістити оголошення не укладаючи договір з Європейським консалтинговим агентством?

3. У яких інформаційних системах Інтернет необхідно розмістити річний план закупівель?

Контрольні питання

1. Які умови розміщення річного плану закупівель в Інтернеті? 2. Як розмістити оголошення не укладаючи договір з Європейським консалтинговим агентством?

3. У яких інформаційних системах Інтернет необхідно розмістити річний план закупівель?

Література: [1, с. 84-120; 2, с. 71-123; 3; 4; 5; 6].


^ Практичне заняття № 12

Тема. Директиви ЄС з державних закупівель, досвід здійснення державних закупівель у країнах ЄС. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком

Мета: порівняти законодавства з директивами ЄС з основних питань організації та здійснення державних закупівель, розглянути принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком, способи фінансування Світовим банком проектів в Україні.

^ Короткі теоретичні відомості

Способи фінансування Світовим банком проектів в Україні. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком. Порівняння законодавства з директивами ЄС з основних питань організації та здійснення державних закупівель.

^ Тестові завдання

 1. Чи можна розміщувати інформацію про проведення торгів на іншому сайті в мережі Інтернет, ніж на сайті Європейського консалтингового агентства? Чи будуть ці торги дійсними?

 2. Чи можна розміщувати інформацію на сайті Вісника державних закупівель (tender.com.ua) відповідно до ст. 4-1, 4-2, 8 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", з метою уникнення тиску з боку Європейського консалтингового агентства?

Контрольні питання

1. Які умови розміщення річного плану закупівель в Інтернеті?

2. Як розмістити інформацію про проведення торгів на іншому сайті в мережі Інтернет?

3. Як уникнути тиску з боку Європейського консалтингового агентства?

Література: [1, с. 122-140; 2, с. 84-97; 3; 4; 5; 6].


^ 2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Роль державних закупівель у країні.

2. Типи тендерних комітетів і порядок їх створення.

3. Склад тендерного комітету.

4. Методи конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

5. Етапи оцінки конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

6. Умови та процедури здійснення закупівель.

7. Поняття акцепту тендерної пропозиції.

 1. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

9. Зміст, структура та принципи тендерної документації.

10. Порядок надання тендерної документації.

 1. Надання роз’яснень та внесення змін до тендерної документації.

12. Проведення процедур здійснення закупівель за державні кошти в Україні.

13. Порогові показники для здійснення державних закупівель.

14. Подання оголошення про здійснення закупівель.

15. Звітність щодо державних закупівель.

 1. Контроль при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

17. Порядок подання та розгляду скарг відповідно до законодавства України.

18. Типові помилки при проведенні тендерів за державні кошти.

19. Типові помилки учасників при поданні тендерних пропозицій.

20. Поняття логістичного менеджменту в державних закупівлях.

21. Застосування логістичного менеджменту в державних закупівлях.

22. Стратегія розвитку державних закупівель в Україні.

23. Державні закупівлі як напрям формування Єдиного Економічного Простору.

24. Поняття та основні завдання електронних державних закупівель.

25. Здійснення державних закупівель через мережу Internet.

26. Порівняння законодавства з директивами ЄС з основних питань організації та здійснення державних закупівель.

27. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком.

28. Фінансування Світовим банком проектів в Україні.

29. Міжвідомча координація закупівель.

30. Організація закупівель в одного учасника та шляхом запиту цінових котирувань.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Державні закупівлі: Тендери: Національні й міжнародні аспекти: Методичний посібник / Покрещук О.О., Юлдашев О.Х., Максименко З.В., Мостовий О.І. – К, 2003. – 383 с.

2. Ткаченко Н.Б. Управління державними закупівлями: Монографія. — К.: Вид-во «Книга», 2007. — 296 с.

3. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі/ В.Т. Александров, О.І. Ворона,

П.К. Германчук, О.І. Назарчук, П.Г. Петрашко, С.М. Рубльова, І.Б. Стефаник, Н.І. Сушко, О.О. Чечуліна. – Київ, 2004. – 593 с.

4. Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель: Постанова КМУ від 27.09.2000 №1469.

5. Балабанова Л.В., Костенко Л.О. Маркетинг закупівельної діяльності. – Донецьк: Дон Дует, 2002. – 90 с.

6. Волков В.В., Корнійчук В.П., Хом’як К.Д. Стратегічний державно-закупівельний менеджмент. – К, 2006. – 22 с.

7. Максименко З.В., Ткаченко Н.Б. Державні закупівлі в Україні: економічні аспекти та збірка нормативних актів: Навч. посіб. — К.: Книга, 2004. — 304 с.

8. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти): Навч. посіб. — К.: Таксон, 2003. — 744 с.

9. Правові та практичні аспекти державних закупівель: Методичний посібник / Пика В.І., Колотій В.М., Обушко Н.М., Яременко С.О., Шатковський О.П., Бондар І.Ю., Мюллер Є.Б.— К., 2003.

10. Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні: Метод. посіб. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки України; М-во економіки з питань європейської інтеграції; Державне казначейство України; Кол. авт. — К., 2004. — 254 с.

11. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель: Теоретично-правовий та методологічний аспект. — Тернопіль: Карт-бланш, 2004. — 390 с.

12. Державні закупівлі України. Електронні торги: Зб. матер. ІІ Міжнар. наук. - практ. конф. — К.: ДП РІАБ «Вісник державних закупівель», 2004. — 21-22 жовт.

13. Мінін Л.В. Система державних закупівель в Україні-шляхом реформування // Вісн. держ. закупівель. — 2000. — № 1.

14. Етапи історичного розвитку державних закупівель // Вісн. держ. закупівель. — 2003. — жовт.


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – “Комерційна діяльність”


Укладач асист. О.М. Збиранник

Відповідальний за випуск зав. кафедри маркетинґу М.І. Сокур


Підп. до др._______________. Формат 60Ч84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______. Наклад__________прим. Зам. №_________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи