Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства icon

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 "облік та аудит", 050107 "економіка підприємства
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 "облік та аудит", 050107 "економіка підприємства
Сторінка1/7
Дата01.06.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИК НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 7.050106 - “ОБЛІК ТА АУДИТ”, 7.050107 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

(в тому числі скороченИЙ ТЕРМІН навчання)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей 7.050106 “Облік та аудит”, 7.050107 – “Економіка підприємства” (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач ст. викл. О.В. Волошина


Кафедра “Фінансів і кредиту”


Затверджено методичною радою університету


Протокол № _____ від “___”___________ 2011 р.


Голова метод ради проф. В.В.Костін


Кременчук 2011


ПЕРЕДМОВА


Мета виконання контрольної роботи. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з обраною темою; навчитися використовувати прийоми фінансового менеджменту на матеріалах конкретних підприємств.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної теми, при цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення, а також повинен вміти розв’язувати задачі, запропоновані даними методичними рекомендаціями.

^ Основні вимоги до контрольної роботи. Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на форматі А4. Приблизний обсяг – 15-20 сторінок. У правому верхньому кутку обкладинки необхідно вказати шифр (номер залікової книжки).

У центрі обкладинки:

^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни “Фінансовий менеджмент”

студента групи _____________ економічного факультету КДПУ

П.І.П. (повністю).


У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а список використаної літератури – в кінці контрольної роботи. Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з обраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей тощо).

Підготовлена робота відсилається або здається на кафедру обліку і аудиту (315314 м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДПУ, 5 корпус, к.407) не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси вузу обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи слухач не допускається до здачі іспиту (заліку).

Контрольну роботу бажано написати українською мовою. Але слухачі, які вільно не володіють українською мовою, можуть виконати роботу російською .

Якщо в ході виконання контрольної роботи у студента виникають запитання або труднощі , він може звернутися за консультацією до викладача даної дисципліни на кафедру у встановлений графіком консультацій час.

^ Підготовка до написання контрольної роботи. Контрольна робота з дисципліни “Фінансовий менеджмент” складається з двох частин: теоретичної та практичної. Тему теоретичної частини роботи слід обирати з поданого у третьому розділі переліку за останньою цифрою номера залікової книжки та початковою літерою прізвища, користуючись наступною таблицею:


Таблиця 1

Остання цифра залікової книж

ки

Початкова літера прізвища

№ варіанта теми контрольної роботи

Остання цифра залікової книж

ки

Початкова літера прізвища

№ варіанта теми контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

0

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

1

5

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

16

1

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

2

6

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

17

2

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

3

7

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

18

1

2

3

4

5

6

3

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

4

8

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

19

4

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

5

9

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

20

5

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

6

0

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

21

6

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

7

1

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

22

7

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

8

2

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

23

8

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

9

3

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

24

9

А,Г,Є,І,М,П,Т.Х,Ш,Я

10

4

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

25

0

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

11

5

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

26

1

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

12

6

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

27

2

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

13

7

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

28

3

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

14

8

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

29

4

Б,Д,Ж,К,Н,Р,У,Ц,Щ

15

9

В,Е,З,Л,О,С,Ф,Ч,Ю

30


Після визначення теми контрольної роботи необхідно скласти план на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім вказаної у списку рекомендованої літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

Практична частина контрольної роботи містить два завдання: перше завдання - це задача за однією з тем, передбачених робочою навчальною програмою, а друге – це ситуаційне завдання, яке потребує комплексного підходу. для розв’язання задач та кейсів можна скористатись методичними рекомендаціями , наведеними в другому розділі. Варіанти практичної частини наведені в четвертому розділі. Вибір варіанта здійснюється за наступним принципом:

Початкова літера прізвища

К

Ф А

Х

Л

Б

Ц

М

В

Ч

Н

Г

О

Ш

Д

П

Е

Щ

Р

Є

Ю

С

Ж

Я

Т

З

У

І

Номер варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1^ . Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо написання контрольних робіт з дисципліни “ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Згідно з затвердженою робочою програмою вивчення дисципліни, “Фінансовий менеджмент” передбачає ознайомлення з наступними темами:

ТЕМА 1 Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

ТЕМА 2 Система забезпечення фінансового менеджменту

ТЕМА 3 Управління грошовими потоками на підприємстві

ТЕМА 4 Визначення вартості грошей у часі та їх використання у фінансових розрахунках

ТЕМА 5 Управління прибутком

ТЕМА 6 Управління активами

ТЕМА 7: Вартість та оптимізація структури капіталу

ТЕМА 8 Управління інвестиціями

ТЕМА 9 Управління фінансовими ризиками

ТЕМА 10 Аналіз фінансових звітів
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства iconМетодичні рекомендації
Економіка підприємства” та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050107 – “Економіка...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „ економічна історія " для студентів заочної форми навчання спеціальностей 050106 „Облік І аудит"
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „Економічна історія” ( для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства iconФінансовий аналіз”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства icon“Економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка підприємства” (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства iconО. О. Методичні вказівки для проведення практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент» напряму 030601 «Менеджмент І адміністрування» заочної форми навчання І слухачів другої...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "фінансовий облік (І,ІІ)" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання)
Щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “фінансовий облік (І,ІІ)” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \"фінансовий менеджмент\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 050106 \"облік та аудит\", 050107 \"економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи