Імені михайла отстроградського icon

Імені михайла отстроградського
Скачати 172.65 Kb.
НазваІмені михайла отстроградського
Дата01.06.2012
Розмір172.65 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОТСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ РИНОК”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 - “ФІНАНСИ”

(в тому числі скороченОГО ТЕРМІНУ навчання)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні рекомендації для використання на практичних заняттях з дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів зі спеціальності 6.050100 “Фінанси” (в тому числі скороченого терміну навчання)


Укладач ст..викл. О.В. Волошина


Кафедра “Фінансів і кредиту”


Затверджено методичною радою університету


Протокол № _____ від “___”___________ 2011 р.


Голова метод ради проф. В.В.Костін


Кременчук 2011


І ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ТЕМА 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

ТЕМА 2. Регулювання фінансового ринку

ТЕМА 3. Інфраструктура фінансового ринку

ТЕМА 4. Ризик та ціна капіталу

ТЕМА 5. Грошовий ринок і ринок банківських позичок

ТЕМА 6. Фондовий ринок

ТЕМА 7. Ринок похідних цінних паперів

ТЕМА 8. Фондова біржа та біржові операції

ІІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ТЕМА 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці


Питання для обговорення

 1. Предмет дисципліни «Фінансовий ринок».

 2. Суб’єкти фінансового ринку.

 3. Економічна та правова природа цінних паперів.

 4. Рух фінансових потоків в економіці.

 5. Функції фінансового ринку.

 6. Державне регулювання фінансового ринку.

Теми рефератів:

Розвиток фондових ринків країн Східної Європи.

Розвиток фондових ринків у країнах Латинської Америки.

Заощадження та інвестиції: особливості їх формування в Україні.


Література:


ТЕМА 2. Регулювання фінансового ринку


Питання для обговорення

 1. Особливості розвитку та формування законодавства з фінансового ринку в США

 2. Стратегія розвитку фінансового ринку в Україні.

 3. Правові основи розвитку інфраструктури фондового ринку.

 4. Правові основи розвитку в Україні грошового ринку та ринку банківських позичок.

Теми рефератів

Правове регулювання фінансового ринку в Україні.

Розвиток саморегулівних організацій в Україні.

Формування законодавчої бази функціонування фінансового ринку в Україні.

Інфраструктура фінансового ринку.


Література:


ТЕМА 4. Ризик та ціна капіталу


Питання для обговорення

 1. Ціна капіталу, особливості формування та фактори що на неї впливають.

 2. Теорії часової структури процентних ставок.

 3. Поняття та класифікація фінансових ризиків.

 4. Методи оцінки та управління фінансовими ризиками.

 5. Вартість інструментів фінансового ринку.

 6. Види та функції цін.

 7. Методи ціноутворення та специфіка ціноутворення на фінансовому ринку.

Задачі для розв’язання

Завдання 1

Керуючий відділу цінних паперів отримав таку інформацію:

а) дисперсія : по ринковому портфелю = 0,000594;

по цінному паперу = 0,000274;

б) середня по доходах за 6 років: по ринковому портфелю = 0,02185;

по цінному паперу= 0,02811;

в) коваріація= 0,000596

На основі даної інформації відділу торгівлі акціями потрібно визначити^

1) та ;

2) та цінного папера;

3) розв’язати рівняння регресії;

4) скласти графік лінії характеристики;

5) визначити ;

6) встановити частки систематичного та несистематичного ризиків у загальному ризику.

Завдання 2

Аналітику відділу ризиків цінних паперів видане завдання визначити:

1) коефіцієнт детермінації на підставі даних показників:

портфеля = 0,002731;

акції компанії Н = 0,05237

коваріація доходу портфеля і акції компанії = 0,00118;

2) частки систематичного і несистематичного ризиків у загальному ризику, використовуючи:

= 0,000769

= 0,00482

Завдання 3

Керівник інвестиційної компанії отримав таку інформацію:

Місяць

Дохід ринкового портфеля (%)

Дохід акції компанії М (%)

Січень

10

15

Лютий

12

13

Березень

6

4

Квітень

-4

-12

травень

1

-2

Компанія хоче купити акції компанії М, тому потрібно визначити:

1) дисперсію доходів; та акції компанії М;

2) розв’язати рівняння регресії;

3) скласти графік лінії характеристики;

4) кореляцію доходів між ринковим портфелем і доходом акції;

5)

6) систематичний і несистематичний ризик акції.

Завдання 4

Використовуючи дані, зазначені в таблиці, визначте портфельний дохід і ризик для портфелів, що складаються з двох цінних паперів з частками 100–0, 70–30, 50-50, 30–70, 0–100. Складіть дохід і ризик за кожним портфелем звичайним способом.

а) цінні папери 1 і 3; б) цінні папери 1 і 4;

Цінний папір

Дохідність

Ризик

Кореляційна матриця

1

2

3

4

1

25

7

-

0,6

0,8

0,3

2

15

5
-

0,2

0,7

3

25

7-

0

4

15

6


-


Завдання 5

Дод Бранкер має портфель, що складається з двох цінних паперів, які взяті у таких частках і мають такі очікувані дохідності і стандартні відхилення:

Цінний папір

Очікувана дохідність (%)

Стандартне відхилення (%)

Частка

А

10

20

0,35

Б

15

25

0,65

Для різноманітних рівнів кореляції цих цінних паперів (-1;1) визначте максимальне і мінімальне значення стандартного відхилення портфеля.


Література:


ТЕМА 5. Грошовий ринок і ринок банківських позичок


Питання для обговорення

 1. Структура і суть грошового ринку.

 2. Характеристика облікового ринку та його особливості.

 3. Характеристика міжбанківського ринку.

 4. Операції на міжбанківському ринку.

 5. Валютний ринок.

Теми рефератів

Вексель, учасники вексельного обігу, види векселів.

Фінансові інструменти грошового ринку.

Задачі для розв’язання

Завдання 1

Позика у розмірі 50000 грн. видана на півроку за простою ставкою відсотку 18% річних. Визначити нарощену суму.

Завдання 2

Кредит в розмірі 10 млн.грн. видано 2 березня до 11 грудня під 15% річних, рік високосний. Визначити розмір нарощеної суми для різних варіантів розрахунку відсотку.

Завдання 3

Кредит у розмірі 20 млн. грн. видається на 3,5 роки. Ставка відсотків за перший рік – 25%, а за кожне наступне півріччя вона зменшується на 1%. Визначити множник нарощення і нарощену суму.

Завдання 4

Визначити період нарахування, за який початковий капітал розміром 25млн. грн. зросте до 40 млн. грн., якщо використовується проста ставка відсотків 25% річних.

Завдання 5

Визначити просту ставку відсотків, при якій початковий капітал розміром 24 млн.грн. досягне 30 млн.грн. через рік.

Завдання 6

Кредит видається під просту ставку 20% річних на 250 днів. Розрахуйте суму, що отримує позичальник і суму відсоткових грошей, якщо потрібно повернути 40 млн.грн.


Завдання 7

Кредит видається на півроку за простою обліковою ставкою15%. Розрахуйте суму, яку отримає позичальник, і величину дисконту, якщо потрібно повернути 30 млн. грн.

Завдання 8

Кредит у сумі 40 млн. грн. видається за простою обліковою ставкою 25% річних. Визначте строк, на який видається кредит, якщо позичальник бажає отримати 35 млн. грн.

Завдання 9

Розрахуйте облікову ставку, яка забезпечить отримання 9 млн. грн., якщо сума 10 млн. грн. видається в позику на півроку.

Завдання 10

Початково вкладена сума 200 тис. грн. Визначте нарощену суму через 5 років при використанні простої і складної ставок відсотків на рівні 24% річних.

Завдання 11

Початкова сума боргу дорівнює 50 тис. грн. Визначте нарощену суму через 2,5 роки, використовуючи два способи нарахування складних відсотків за ставкою 18% річних.

Завдання 12

Визначити поточну вартість суми 100 млн. грн., яка виплачується через три роки, при використанні ставки складних відсотків 18% річних.

Завдання 13

За який строк початковий капітал в 50 млн.грн. збільшиться до 200 млн.грн., якщо а) на нього буде нараховуватися складний відсоток за ставкою 18% річних; б) відсотки будуть нараховуватися щоквартально.

Завдання 14

Якою повинна бути складна ставка позичкового відсотку, щоб початковий капітал потроївся за 5 років? Вирішити завдання також у випадку піврічного нарахування відсотків.

Завдання 15

Початкова сума боргу – 25 тис.грн. Визначте величину нарощеної суми через 3 роки при застосуванні рекурсивного і антисипативного способів нарахування відсотків. Річна ставка – 20%

Завдання 16

Визначте сучасне значення суми в 120млн.грн., яка буде виплачена через 2 роки, при використанні складної облікової ставки 15% річних.

Завдання 17

Строк сплати по борговому зобов’язанню – півроку, облікова ставка 18%. Яка дохідність даної операції, виміряна за простою ставкою позичкового відсотку?

Завдання 18

Розрахувати ефективну ставку складних відсотків, якщо номінальна ставка – 20% і нарахування відсотків здійснюється щорічно.

Завдання 19

Визначте, під яку ставку відсотків вигідніше розмістити капітал в сумі 10 млн.грн. на 5 років:

а) під просту ставку відсотків 25%;

б) під складну ставку в 20% при щоквартальному нарахуванні

Завдання 20

Визначте номінальну ставку відсотків, яка забезпечила б річну доходність у 22%, якщо нарахування відсотків відбувається щомісячно.

Завдання 21

Капітал, який взято в кредит, вкладено під складну ставку позичкового відсотку 22% річних. Для розрахунку з кредиторами необхідно виплатити 30 млн. грн. через 2 роки або 36 млн.грн. через 3 роки. який варіант переважніший.

Завдання 22

Кредит у розмірі 50 тис. грн. видано на 2 роки. Реальна дохідність операції повинна складати 10% річних за складної ставки позичкового відсотку. Очікуваний рівень інфляції складає 15% на рік. Визначте множник нарощення, складну ставку відсотку, що враховує інфляцію і нарощену суму.

Завдання 23

Початковий капітал у сумі 20тис.грн. видається на 3 роки, відсотки нараховуються у кінці кожного кварталу за номінальною ставкою 8% річних. Визначте номінальну ставку відсотків і нарощену суму з урахуванням інфляції, якщо очікуваний річний рівень інфляції складає 12%

Завдання 24

При видачі кредиту повинна бути забезпечена реальна дохідність операції, за обліковою ставкою 5% річних. Кредит видається на півроку, за які очікуваний індекс інфляції складе 1,06. Розрахувати значення облікової ставки, що компенсуватиме втрати від інфляції.

Завдання 25

Визначте реальну дохідність фінансової операції, якщо при рівні інфляції 0,9% на місяць видається кредит на два роки за номінальною ставкою складних відсотків 15% річних. Відсотки нараховуються щоквартально.

Завдання 26

Визначте, яку реальну збитковість містить фінансова операція , якщо при рівні інфляції 14% на рік капітал вкладається на один рік під номінальну ставку 8% при щомісячному нарахуванні.


Література:


ТЕМА 6. Фондовий ринок


Питання для обговорення

 1. Цілі та завдання первинного ринку цінних паперів.

 2. Емісія і форми розміщення цінних паперів на первинному ринку.

 3. Особливості вторинного ринку.

 4. Характеристика учасників фондового ринку.

 5. Інструменти фондового ринку.

 6. Ринок облігацій.

 7. Ринок акцій.

 8. Фундаментальний та технічний аналіз ринку цінних паперів.

Задачі для розв’язання

Завдання 1

Ціна на акції на біржі становить 1,5 дол., останній виплачений дивіденд – 30 центів. За останні 10 років валовий прибуток корпорації та її дивіденди зросли на 5%. Визначте дохідність акції у наступні роки.

Завдання 2

Ціна на акції на біржі дорівнює 80 пенсам, останній виплачений дивіденд – 4 пенси. За останні 5 років валовий прибуток корпорації та дивіденди скоротилися на 2 %. Визначте дохідність акції у наступні роки.

Завдання 3

Корпорація сплачує дивіденди в розмірі 30% від прибутку, який призначений для акціонерів, що є власниками звичайних акцій. Щорічний ріст дивідендів становить 5%. Поточний дивіденд – 1,5 дол. на акцію. Якою буде ціна акції за умови, що ціна сплаченого капіталу дорівнювала 12%?

Завдання 4

Коефіцієнт дивідендних виплат корпорації становить 0,4%, дохід на звичайну акцію – 3 грош.од. Дивіденд, що виплачується за звичайними акціями, щорічно зростає на 3%, ціна сплаченого капіталу – 14%. Визначте ціну звичайної акції.

Завдання 5

Компанія протягом 4 років виплачувала дивіденди зі щорічним приростом 24%, у подальшому ріст зупинився на рівні 10%. Визначте сьогоднішню вартість акції за умови, що очікувана ставка доходу становить 10%. В останній рік перед зростанням дивіденд становив1,7 грош.од.. Поясніть, чому при розрахунку ціни акції вам не потрібен показник її номінальної вартості.

Завдання 6

Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 10% випущена на 5 років. Очікуваний дохід а) 10%; б) 16%; в) 7%.. Визначте ціну облігації у цих випадках. Побудуйте графік.

Завдання 7

Пенсійний фонд купив облігації на суму 48 млн. грн. при номіналі 50 млн. грн., до строку погашення залишилось 4 роки, купонна ставка – 11%. Припустимо, що через рік очікуваний дохід становитиме 12%, через 2 роки – 10%. Коли фонду вигідніше реалізувати свій портфель облігацій?

Завдання 8

Страхова компанія купила на 38 тис.грн. облігації номіналом 40 тис.грн. До строку погашення залишилося 5 років, купонна ставка 12%. Через два роки ринкова ставка скоротиться до 10%. За якою ціною компанія могла б продати облігації через два роки? А при тій самій ринковій ставці? Якою буде різниця між результатами продажу?

Завдання 9

Компанія має надлишок грошових коштів у 50 млн.грн., які можна вкласти у цінні папери. Компанії запропоновано такі облігації: 1) казначейські ноти з 9+% річних строком на 3 роки; 2) купонні облігації компанії Р зі ставкою 10% строком на 4 роки; 3) купонні облігації компанії РР зі ставкою 12% строком на 3 роки. Очікуваний дохід ринку – 10%. Підберіть найкращий варіант.

Завдання 10

Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 8% випущена на 4 роки. Очікуваний дохід: а) 7%, б) 18%, в) 15%. Визначте ціну облігацій у цих випадках, складіть графік.


Література:

ТЕМА 7. Ринок похідних цінних паперів


Питання для обговорення

 1. Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів.

 2. Хеджування.

 3. Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості.

 4. Форвардні та ф’ючерсні контракти та їх особливості.

 5. Поняття відкритої позиції, довгої та короткої позиції.

 6. Опціони та їх особливості.

 7. Американський та західноєвропейський види опціонів.

 8. Контракти своп.

 9. Варанти, права власників.

 10. Створення ринку «синтетичних» цінних паперів. Фінансовий інжиніринг. Теми рефератів

Глобальні інвестиційні сертифікати та американські депозитарні розписки.

Цінні папери українських емітентів на світових фондових ринках.

Тестові завдання

 1. Акції, пайові свідоцтва, інвестиційні сертифікати належать до групи:

а) похідних цінних паперів;

б) цінних паперів, що засвідчують участь в емітенті;

в) цінних паперів, що засвідчують наявність боргових взаємовідносин між власником і емітентом цінних паперів.

 1. Відповідно до законодавства України емітенти можуть бути:

а) юридичні і фізичні особи;

б) держава;

в) тільки юридичні особи і держава;

г) правильне зазначення у пунктах А і Б.

 1. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України форму випуску цінних паерів визначає:

а) Національний банк;

б) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

в) емітент;

г) інвестор.

 1. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів є:

а) Міністерство фінансів;

б) Національний банк;

в) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.

 1. Операція емітента з цінними паперами, яка передбачає зрівняння у правах акцій чергового випуску з акціями попередніх випусків, позначається як:

а) консолідація акцій; б) дроблення акцій;

в) конвертація акцій; г) деномінація акцій.

 1. Рішення загальних зборів акціонерів про випуск акцій оформлюється:

а) протоколом;

б) проспектом емісії;

г) оголошенням в засобах масової інформації.

 1. Дивіденди сплачуються:

а) за акціями, що знаходяться на балансі акціонерних товариств;

б) за акціями, що належать акціонерам;

в) за акціями, що знаходяться на балансі акціонерних товариств та за акціями, що належать акціонерам

 1. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного капіталу акціонерного товариства:

а) 5%; б) 10%; в) 15%; г) 25%.

 1. Акція, що гарантує власникам фіксований дивіденд не залежно від результатів діяльності акціонерного товариства:

а) проста іменна акція;

б) імена привілейована акція;

в) конвертована проста акція;

г) на пред’явника проста акція.

 1. Випуск акцій для покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства:

а) заборонено;

б) дозволено;

в) дозволено, якщо товариство знаходиться в процесі фінансового оздоровлення;

г) дозволено, якщо товариству загрожує банкротство.

 1. Правом позачергового складання загальних зборів акціонерів володіють акціонери, які в сукупності володіють часткою в:

а) 15%; б) 20%; в) 30% г) 50%+1 акція.

 1. Облігація належить до групи:

а) боргових цінних паперів;

б) пайових цінних паперів;

в) похідних цінних паперів.

 1. Частка облігацій акціонерного товариства по відношенню до статутного фонду може перевищувати:

а) 20% б) 25% в) 33% г) 50%

 1. Корпоративні облігації можуть випускатися:

а) виключно акціонерними товариствами;

б) підприємствами будь-якої організаційної форми;

в) місцевими органами влади.

 1. Власники облігацій підприємств отримують відсотки за ними:

а) в першу чергу, перед виплатою дивідендів за акціями;

б) після виплати дивідендів за простими акціями;

в) після виплати дивідендів за привілейованими акціями;

г) після виплати дивідендів за всіма типами акцій.

 1. Згідно з законодавством України випуск облігацій для покриття збитків від господарської діяльності здійснюватися:

а) не може;

б) може;

в) може, лише з метою уникнення банкрутства;

г) може, якщо підприємство знаходиться на стадії фінансового оздоровлення.

 1. Випуск облігацій для формування статутного фонду здійснюватися:

а) не може;

б) може;

в) може, у випадку повної оплати всіх раніше випущених акцій

г) може, з метою його поповнення.

 1. Рішення про випуск муніципальних облігацій в Україні приймається:

а) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

б) Кабінетом Міністрів;

в) місцевими Радами народних депутатів.

 1. До незабезпечених облігацій місцевих позик відносять:

а) облігації під спеціальний податок;

б) облігації під дохід від проекту;

в) облігації під загальне покриття.


Література:


ТЕМА 8. Фондова біржа та біржові операції


Питання для обговорення

 1. Розвиток фондових бірж.

 2. Організація роботи фондової біржі.

 3. Біржові операції.

 4. Учасники біржових торгів.

 5. Біржові накази та їх основні характеристики.

 6. Фондові індекси: їх види та методи визначення.

 7. Особливості біржового ринку України та роль українських фондових індексів.

Задачі для розв’язання

Завдання 1

Визначте базовий індекс, що включає акції 4 компаній та його зміну при зміні цін акцій:

Компанія

Число акцій у випуску

Ціна акції 1

Ціна акцій 2

А

1000

100

105

Б

10000

25

26

В

5000

50

45

Г

8000

50

55

Завдання 2

Інвестор купує через рахунок з використанням маржі 100 акцій корпорації Т по 50 дол. за штуку. Вихідний необхідний рівень маржі 60% Визначте суму позички інвесторові від брокерської фірми.

Завдання 3

Пан Іваненко відкрив у місцевій брокерській фірмі рахунок за угодами з маржею. Першою інвестицією пана Іваненка стала купівля з використанням маржі 200 акцій корпорації «Світайд» за ціною 40 дол. за штуку. Для здійснення цієї купівлі він позичив у брокера 3000 дол.

а) Яка була фактична маржа у момент здійснення купівлі?

б) Якщо курс акцій підвищиться до 60 дол. за штуку, то якою тоді буде фактична маржа;

в) Якою буде маржа, якщо курс акції впаде до 35 дол. за штуку.

Завдання 4

Пан Самолов продає «без покриття» 200 акцій компанії Медісон за 50 дол. Вихідний рівень маржі, якого вимагають – 45%

а) якою буде фактична маржа, якщо курс виросте до 58 дол.

б) якою буде фактична маржа, якщо курс впаде до 42 дол.


Література:

Схожі:

Імені михайла отстроградського iconПоложення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Нтр) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кну), яка організовується згідно з Положенням «Про...
Імені михайла отстроградського iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Імені михайла отстроградського iconПоложення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (ннтд) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського...
Імені михайла отстроградського iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Імені михайла отстроградського iconСтату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції
Даний Статут вищого навчального закладу розроблено відповідно до чинного законодавства України І є документом, який реґламентує діяльність...
Імені михайла отстроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Імені михайла отстроградського iconЄдині вимоги до періодичних наукових видань Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Наукові, науково-практичні, науково-методичні журнали, наукові збірники надалі – Видання – рекомендуються до друку Вченою радою Кременчуцького...
Імені михайла отстроградського iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Імені михайла отстроградського iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Імені михайла отстроградського iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи