Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства icon

Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства
Скачати 335.19 Kb.
НазваСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства
Дата01.06.2012
Розмір335.19 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.050100 – “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”,

6.050100 – “ОБЛІК І АУДИТ”,

6.050100 – “МАРКЕТИНГ”, 6.050100 – “ФІНАНСИ”,

6.050100 – “Комерційна діяльність”

( У Т.Ч.СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

6.050200 – “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ”


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.050100 “Економіка підприємства”, 6.050100 “Облік і аудит”, 6.050100 “Маркетинг”, 6.050100 “Фінанси”, 6.050100 “Комерційна діяльність” ( у т. ч. скорочений термін навчання), 6.050200 – “Менеджмент організації”


Укладачі : старш. викл. Л.А. Квятковська,

асист. М.О. Дворник


Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак


Кафедра економіки


^
Затверджено методичною радою університету


Протокол №___ від ____________2008 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко
Кременчук 2008
З М І С ТВступ……………...………………....................……………………..........................4

 1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи……….....................5

 2. Тематика самостійних занять…...……………………………….........................8

3 Завдання до модульного контролю.....................................................................17

Список літератури…………………................…......…………...............................25


ВСТУП


Економіка підприємства вивчає питання зростання ефективності виробництва шляхом більш раціонального використання матеріальних ресурсів, робочої сили, основних фондів при зниженні собівартості та удосконалення системи ціноутворення.

^ Мета і задачі. Головна мета і задача дисципліни полягають в вивченні студентами конкретних шляхів і методик здійснення господарських задач, опанування головними принципами планування, методиками розрахунків основних економічних показників діяльності підприємства.

Навчальна дисципліна “Економіка підприємства” базується на знаннях дисциплін: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. Вивчення дисципліни складається з курсу лекцій та практичних занять по закріпленню та використанню отриманих знань.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • принципи здійснення діяльності підприємства;

 • теоретичні основи визначення ефективності діяльності;

 • основні показники економічно-господарської діяльності підприємства;

 • методику розрахунків основних економічних показників;

уміти:

 • визначати результати господарської діяльності підприємства через систему відповідних показників;

 • на базі проведених розрахунків здійснювати розробку та обґрунтування пропозицій щодо зростання ефективності діяльності підприємства.

У процесі самостійної роботи студент повинен більш поглиблено вивчити окремі теми та питання дисципліни “Економіка підприємства”, навчитися на практиці самостійно приймати рішення за даними інформаційної бази, що використовується. Знання, закріплені під час самостійної роботи, використовуються для визначення ступеня економічної стійкості підприємства та його конкурентної позиції на ринку.

 1. ^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

№ пор.ТЕМА

Денна форма

Заочна форма

Кількість годин

лекцій

(ЕП/ОА/Ф/

ЕПс/ОАс

МК/КД/

МО)

Кількість годин

сам. роб.

(ЕП/ОА/Ф/

ЕПс/ОАс

МК/КД/

МО)

Кількість годин

лекцій

(ЕП/ОА/Ф/

ЕПс/ОАс/Фс

МК/КД/МКс/

МО)

Кількість годин

сам.роб.

(ЕП/ОА/Ф/

ЕПс/ОАс/Фс

МК/КД/МКс/

МО)

1

2

3

4

5

6

1

Підприємство як суб’єкт господарювання

1/

-/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

-/1/

-/

-/-/

-

7/7/

3/

3/3/

13

2

Основи підприємницької діяльності

1/

-/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

-/1/

-/

-/-/

-

7/7/

3/

3/3/

13

3

Управління підприємством

1/

-/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

-/1/

0,25/

-/-/

0,5

7/7/

3/

3/3/

13

4

Персонал

1/

-/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

-/1/

0,25/

-/-/

0,5

7/7/

3/

3/3/

13

5

Капітал і виробничі фонди

1/

0,25/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

1/1/

0,25/

1/0,25/

0,5

7/7/

3/

5/3/

13

6

Нематеріальні ресурси й активи

1/

0,25/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

1/1/

0,25/

1/0,25/

0,5

7/7/

3/

3/3/

13

1

2

3

4

5

6

7

Оборотні кошти

1/

0,25/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

1/1/

-/

1/0,25/

0,5

7/7/

3/

3/3/

13

8

Інвестиційні ресурси

1/

0,25/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

1/1/

-/

1/0,25/

0,5

7/7/

3/

3/3/

13

9

Інноваційні процеси

1/

-/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

1/1/

-/

1/-/

0,5

7/7/

3/

3/3/

13

10

Техніко–технологічна база виробництва

1/

-/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

1/1/

-/

1/-/

0,5

7/7/

3/

3/3/

13

11

Організація виробництва

1/

0,25/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

1/1/

0,25/

1/-/

0,5

7/7/

3/

10/3/

13

12

Виробнича і соціальна інфраструктура

1/

0,25/

1/

1

4/5/

3/

5/

4

1/1/

0,25/

1/-/

0,5

7/7/

3/

4/3/

13

13

Регулювання, прогнозування та планування діяльності

2/

-/

2/

2

4/5/

3/

5/

4

1/1/

-/

1/-/

0,5

7/7/

3/

4/3/

13

14

Оборотні кошти

2/

0,25/

2/

2

4/5/

3/

5/

4

1/1/

-/

1/0,25/

0,5

7/7/

3/

4/3/

13
1

2

3

4

5

6

15

Інвестиційні ресурси

2/

0,25/

2/

2

4/5/

3/

5/

4

1/1/

0,25/

1/0,25/

0,5

7/7/

3/

4/3/

13

16

Інноваційні процеси

2/

-/

2/

2

4/5/

3/

5/

4

1/1/

-/

1/-/

0,5

7/7/

3/

4/3/

13

17

Техніко –технологічна база виробництва

2/

-/

2/

2

4/5/

3/

5/

4

1/1/

-/

1/-/

0,5

7/7/

3/

4/3/

13

18

Організація виробництва

2/

-/

2/

2

4/5/

1/

5/

4

1/1/

0,25/

1/0,25/

0,5

7/7/

1/

4/1/

13

19

Виробнича і соціальна інфраструктура

2/

-/

2/

2

4/5/

-/

5/

4

1/-/

-/

1/0,25/

-

7/7/

-/

4/-/

13

20

Регулювання, прогнозування та планування діяльності

2/

-/

2/

2

2/11/

-/

11/

3

1/-/

-/

1/-/

-

9/7/

-/

5/-/

7УСЬОГО:

28/

2/

28/

28

78/106/

52/

106/

79

16/18/

2/

16/2/

8

142/140/

52/

71/52/

254

^ 2 ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1 Підприємство як суб’єкт господарювання

1. Організаційна і виробнича структура підприємства.

2. Види і організаційно – правові форми об’єднань підприємств:асоціація, корпорація, концерн, консорціум, холдинг, промислово - фінансова група.

 1. Майно підприємства: необоротні та оборотні активи.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні функції підприємства і розкрийте їх сутність?

 2. З вирішенням яких питань пов’язана організація служб на підприємстві?

 3. Які форми об’єднання підприємств: мета і особливості функціонування в Україні?

 4. Назвіть фактори, що впливають на виробничу структуру підприємства.

Література: [ 17, С. 9-24, С. 380 -392; 19, С. 44-68; 9, С. 15-27].


Тема 2 Основи підприємницької діяльності

1. Форми реалізації і основні напрями економічної політики держави щодо регулювання підприємницької діяльності.

 1. Договірні взаємовідносини у підприємництві.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягають сутність та особливості підприємницької діяльності як ринкової форми господарювання?

 2. Які соціально-економічні умови здійснення підприємницької діяльності?

 3. Охарактеризуйте принцип и підприємницької діяльності.

 4. Види аналізу, що застосовується при аналізі бухгалтерського балансу.

Література: [1,9, 19, С. 15-28].


Тема 3 Управління підприємством

1. Функції управління підприємством.

2. Методи управління підприємством.

 1. Корпоративне управління.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягають функції управління?

 2. Охарактеризуйте організаційні структури управління підприємством.

 3. Які шляхи удосконалення управління підприємством є найбільш актуальними в ринкових умовах?

Література: [17, C. 17-29; 27, С. 25-32].


Тема 4 Персонал

1. Поняття, класифікація та структура персоналу.

2. Кадрова політика підприємства.

3. Планування і формування персоналу підприємства.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте різні показники чисельності персоналу.

 2. За якими напрямками можна розглядати ефективність витрат на персонал?

 3. З’ясуйте різницю між професією, спеціальністю і кваліфікацією.

 4. Назвіть і охарактеризуйте показники руху персоналу.

Література: [ 17, C. 67-93; 26, С. 378-459].


Тема 5 Капітал і виробничі фонди.

1. Виробничі фонди підприємства.

2. Показники використання основних фондів підприємства.

3. Склад, структура, нормування оборотних фондів підприємства.

4. Основні напрямки поліпшення використання оборотних фондів.

Питання для самоперевірки

 1. У чому сутність основних фондів і яка їх роль у розширеному відтворенні?

 2. Які існують види оцінок основних фондів?

 3. В чому полягають сутність та призначення ремонту фондів? Які види ремонту здійснюються на підприємстві?

 4. В чому полягає сутність оборотних фондів оборотних фондів та які елементи формують їх склад?

 5. Назвіть основні напрямки економії матеріальних ресурсів.

Література: [ 8, 11, 18,С. 39-45].


Тема 6 Нематеріальні ресурси й активи

1. Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства.

2. Визначення й оцінка нематеріальних активів.

3. Правовий захист та ефективність використання нематеріальних активів підприємства.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте структуру нематеріальних активів.

 2. За якими параметрами аналізується стан нематеріальних активів?

 3. Які фактори впливають на динаміку необоротних активів?

Література: [ 15,18 С. 223-225].


Тема 7 Оборотні кошти

1. Нормування оборотних засобів підприємства.

2. Визначення потреби в оборотних коштах.

3. Оцінка ефективності використання оборотних коштів виробничих підприємств.

4. Управління запасами матеріальних ресурсів на підприємстві.

Питання для самоперевірки

1. Визначте вплив оборотності оборотних коштів на кінцеві результати роботи підприємства.

2. Які фази обороту оборотних ресурсів Ви знаєте?

3. За рахунок яких джерел формуються оборотні кошти підприємств

4. Яке призначення має нормування матеріальних ресурсів?

5. В чому полягає значення економії оборотних фондів для підприємства?

Література: [16, 26 С. 243-250, 221 - 230; 30, С. 202-259].


Тема 8 Інвестиційні ресурси

1. Показники фінансової стійкості.

2. Аналіз забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування.

3. Оцінка ринкової стійкості підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Сутність поняття «фінансові та реальні інвестиції»?

2. Що є об’єктом та суб’єктом інвестицій?

3. За рахунок яких джерел здійснюються інвестиції?

4. Визначте напрямки управління інвестиціями на підприємстві?

Література: [7, 13, 29С. 125-139; 26, С. 202-210].


Тема 9 Інноваційні процеси

1. Фінансова підтримка інноваційної діяльності.

2. Економічна ефективність нововведень.

3. Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні.

Питання для самоперевірки

1. Які показники ефективності інноваційної діяльності існують?

2. За рахунок яких фінансових джерел здійснюються інновації?

Література: [14, 23,С. 212-220; 24, С. 120-145].


Тема 10 Техніко–технологічна база виробництва

1. Технічний розвиток виробництва.

2.Поняття, види та чинники формування виробничої потужності підприємства.

3.Механізм розрахунку виробничої потужності підприємства та визначення рівня її використання.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні аспекти методики визначення виробничої потужності підприємства.

2. Які чинники впливають на виробничу потужність підприємства?

3. Які існують види зносу основних фондів?

4. Якими показниками характеризується ефективність використання основних фондів та виробничої потужності?

Література: [14,15, 17, С. 161-181; 20, С. 245-284].


Тема 11 Організація виробництва

1. Формування та структура виробничого процесу.

2. Основні принципи організації виробничого процесу .

3. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

4. Методи організації виробництва.

Питання для самоперевірки

1. Які основні принципи організації виробничого процесу?

2. Що являє собою структура виробничого процесу?

3. Що означає поняття «виробничий цикл»?

4. Які фактори впливають на тривалість виробничого циклу?

Література: [21, С. 65-70; 22, С. 81-90; 24, С 14 - 36].


Тема 12 Виробнича і соціальна інфраструктура

1. Поняття, значення й особливості функціонування підрозділів виробничої інфраструктури.

2. Функції,склад і структура ремонтного господарства.

3. Енергозабезпечення підприємства.

4. Транспортне обслуговування виробництва.

5.Організація і функції складського господарства.

6. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Які фактори впливають на формування інфраструктури підприємства?

2. Які функції виконує ремонтне господарство?

3. Назвіть складові балансу енергозабезпечення підприємства?

4. За рахунок яких джерел фінансується соціальна інфраструктура?

Література: [25, С. 100-120; 18, С. 42-45].


Тема 13 Регулювання , прогнозування та планування діяльності

1. Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві.

2. Система планів підприємства.

3. Система оперативно–календарного планування на підприємстві

4. Бізнес – планування на підприємстві.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні етапи процесу планування на підприємстві?

2. Які основні принципи планування?

3. Які особливості має система оперативно – календарного планування в різних типах виробництва?

4. Якими показниками характеризується ефективність бізнес – планування?

Література: [11, 18, С. 52-68; 19, С. 12-31].


Тема 14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

1. Виробнича програма підприємства.

2. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

3. Якість та конкурентоспроможність продукції.

4. Стандартизація та сертифікація продукції.

5. Державна політика у сфері управління якістю продукції.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні показники виробничої програми підприємства.

2. Які фактори впливають на формування виробничої програми підприємства?

3. Чим визначається оптимальність матеріально-технічного забезпечення?

4. Дайте визначення якості продукції.

5. Які показники оцінки якості продукції Ви знаєте?

6. Чим визначається конкурентоспроможність продукції та конкурентоспроможність підприємства?

7. Які органи здійснюють стандартизацію та сертифікацію продукції?

Література: [1, 20, С. 52-68; 26, С. 12-31].


Тема 15. Продуктивність, мотивація та оплата праці

1. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи вимірювання та фак­тори зростання.

2. Мотивація трудової діяльності.

3. Форми і системи оплати праці.

4. Організація преміювання персоналу.

5. Планування проду­ктивності та оплати праці.

Питання для самоперевірки

1. В чому полягає сутність і соціально – економічне значення зростання продуктивності праці?

2. Які види трудомісткості Ви знаєте? Чим визначаються показники трудомісткості і для чого використовуються?

3. Які резерви зростання продуктивності праці на підприємстві?

4. Які основні функції та принципи оплати праці ?

назвіть основні форми і системи оплати праці?

 1. У чому полягає роль державного регулювання оплати праці?

Література: [6,12, 17,С. 52-68; 26, С. 12-31].


Тема 16. Витрати і ціни на продукцію

1. Характеристика витрат та їх класифікація.

2. Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

3. Планування витрат підприємства.

4. Механізм ціноутворення на під­приємстві.

5. Витрати підприємства на соціальні заходи.

6. Пенсійна реформа в Україні.

Питання для самоперевірки

1. За якими основними ознаками класифікують витрати ?

2. Що таке собівартість продукції, як вона характеризує ефективність процесу виробництва?

3. Які основні шляхи зниження собівартості продукції?

4. Які ринкові методи ціноутворення на продукції ви знаєте?

5. В чому сутність витратного методу ціноутворення?

6. Які види витрат входять до витрат підприємства на соціальні заходи?

Література: [8, 10, 16, 17,С. 72-88; 27, С. 14-30; 26, С. 460 – 514; 31 С. 346-428].


Тема 17. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності

1. Характеристика фінансової діяльності підприємства.

2. Сутність і формування прибутку.

3. Ефективність діяльності підприємства.

4. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Які основні напрямки фінансової діяльності підприємства?

2. Яким чином формується основний та оборотний капітал підприємства?

3. Як визначити оптимальність кредитної політики підприємства?

4. Які види прибутку існують у звітності підприємства?

5. Як розраховується прибуток від реалізації продукції?

6. Які показники є узагальнюючими показниками ефективності діяльності підприємства, а які частковими?

Література: [8,11, 12,17,С. 180-192; 26, С. 172 - 207].


Тема 18. Економічна безпека підприємства

1. Характеристика економічної безпеки підприємства.

2. Фактори впливу на економічну безпеку підприємства.

3. Стратегія гарантування економічної безпеки підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Які складові економічної безпеки?

2. Які фактори впливають на економічну безпеку підприємства?

3. Які основні стратегічні напрямки формування економічної безпеки підприємства?

Література: [17,С. 18-22; 21, С. 272 - 307].


Тема 19. Реструктуризація і санація підприємства

1. Поняття, завдання та форми реструктуризації підприємства.

2. Види і показники ефективності реструктуризації підприємства.

3. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Яка мета реструктуризації?

2. Як оцінюються результати реструктуризації?

3. За рахунок яких джерел фінансується санація?

Література: [26,С. 306-310; 30, С. 560 - 580].


Тема 20. Банкрутство і ліквідація підприємства

1. Поняття банкрутства та причини його виникнення.

2. Процедура визнання боржника банкрутом.

3. Ліквідація збанкрутілих підприємств.

4. Спрощена процедура банкрутства.

Питання для самоперевірки

1. Які ознаки є головними при визначення боржника банкрутом?

2. Охарактеризуйте основні етапи ліквідаційної процедури.

3. В яких випадках діє мирова угода, сутність мирової угоди.

^ 3 ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1 МОДУЛЬ

1. За економічним змістом ремонти основних фондів поділяються на:

а) поточний;

б) профілактичний;

в) періодичний;

г) середній.

^ 2. Якщо основні фонди зруйновані в результаті сти­хійного лиха або інших непередбачених обставин, їх від­творення здійснюється шляхом ремонту:

а) капітального;

б) термінового;

в) аварійного;

г) відновного.

^ 3. Витрати на поточний ремонт основних фондів відшкодовуються за рахунок:

а) собівартості продукції;

б) прибутку підприємства;

в) резервного фонду підприємства;

г) державного резервного фонду.

^ 4. Фондовіддача основних фондів обчислюється за формулою:

а) Фв = Sсер /Ч;

б) Фв = S сер /Q;

в) Фв = Q /S сер;

г) Фв = Q /S вв.

де Q - обсяг виробництва за рік;

S сер – Середньорічна вартість основних фондів;

Ч –чисельність персоналу;

S вв –вартість ,що введена в дію протягом року.

^ 5. Фондоозброєність праці характеризує:

а) співвідношення між витратами на утримання основних фондів підприємства та фондом заробітної плати;

б) забезпеченість працівників підприємства основними фондами:

в) співвідношення між вартісним виразом активної частини основних фондів та продуктивністю праці;

г) співвідношення між обсягом продукції і фондом заробітної плати.

^ 6. Коефіцієнт змінності роботи обладнання можна обчислити відношенням:

а) кількості відпрацьованих верстато-змін до кількості відпра­цьованих верстато-днів;

б) обсягу виготовленої продукції за добу до обсягу виготовле­ної продукції за одну зміну;

в) ефективного фонду часу роботи всього обладнання до ефек­тивного фонду часу роботи обладнання при однозмінній роботі:

г) кількості всього обладнання до кількості обладнання, що працює в одну зміну.

^ 7. Оборотні фонди підприємства - це частина вироб­ничих фондів підприємства, яка:

а) споживається повністю в одному технологічному циклі;

б) підлягає амортизації протягом періоду корисного викорис­тання;

в) відшкодовується з прибутку підприємства;

г) переносить свою вартість на вартість готової продукції за один виробничий цикл;

^ 8. З перелічених елементів виберіть ті, котрі не належать до оборотних фондів підприємства:

а) готова продукція на складах підприємства;

б) сировина, матеріали, куповані напівфабрикати;

в) грошові кошти в розрахунках;

г) обладнання допоміжного виробництва.

^ 9. На виробничо-технологічну структуру оборотних фондів підприємства впливають такі чинники:

а) чисельність промислово-виробничого персоналу підприєм­ства;

б) тривалість технологічного циклу виготовлення продукції;

в) номенклатура продукції;

г) характер виробництва.

10. Норма витрат матеріальних ресурсів визначається як:

а) середня норма витрат на одиницю продукції в попередньо­му періоді;

б) мінімальна величина витрат матеріальних ресурсів на один виріб;

в) граничнодопустима кількість спожитих сировини і матеріа­лів при виробництві одиниці продукції;

г) величина споживання сировини і матеріалів, яка коливаєть­ся в межах встановленого кількісного інтервалу.

^ 11. Методами нормування витрат матеріальних ресурсів не являються:

а) аналітично-розрахунковий;

б) прямолінійний;

в) дослідно-виробничий;

г) звітно-статистичний.

^ 12. Економії матеріальних ресурсів можна досягти, ви­користовуючи такі джерела:

а) ріст продуктивності праці основних робітників;

б) зниження ваги виробів;

в) зменшення використання відходів;

г) зменшення ваги виробничих робітників.

^ 13. До фондів обігу підприємства не належать:

а) продукція, виробництво якої ще не завершене;

б) готова продукція на складах підприємства і та, що знаходи­ться в дорозі;

в) готівкові і безготівкові грошові кошти підприємства;

г) дебіторська заборгованість.

^ 14. Оборотні кошти підприємства складаються із:

а) різниці між оборотними фондами і фондами обігу;

б) суми оборотних фондів і готової продукції на складах під­приємства;

в) суми оборотних фондів і фондів обігу підприємства;

г) суми оборотних фондів і готівкових грошових коштів під­приємства.

^ 15. Власні оборотні кошти підприємства - це ті, які формуються за рахунок:

а) дебіторської заборгованості;

б) прибутку підприємства;

в) державних дотацій;

г) банківських кредитів.

^ 16. Норматив оборотних коштів - це грошовий вираз вартості:

а) мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей;

б) максимально допустимих запасів сировини і матеріалів;

в) оборотних фондів підприємства;

г) готової продукції підприємства.

^ 17. Нормуванню підлягають такі елементи оборотних коштів підприємства:

а) виробничі запаси;

б) готівкові кошти;

в) безготівкові кошти;

г) грошові кошти в розрахунках;

^ 18. Поточний виробничий запас утворюється з метою забезпечення:

а) підготовки сировини до виробничого споживання;

б) доставки сировини від постачальника до споживача;

в) приймання і складування сировини;

г) безперебійного процесу виробництва між двома черговими поставками матеріальних ресурсів.

^ 19. При використанні безтарифної системи оплати праці заробіток працівника залежить від:

а) кваліфікаційного рівня і коефіцієнта трудової участі;

б) середньої заробітної плати, яка склалась на підприємстві в минулому періоді;

г) чисельності працюючих;

д) чисельності працівників найвищої кваліфікації.

^ 20. Система участі в прибутках передбачає:

а) залучення вільних грошових коштів працівників підприєм­ства для розширення виробництва;

б) преміювання працівників за досягнення найвищих резуль­татів роботи з прибутку підприємства;

в) диференціацію заробітної плати працівників залежно від вкладу їх підрозділу у формування прибутку підприємства;

г) розподіл певної частини прибутку підприємства між його працівниками, який здійснюється у різних формах.

ЗАДАЧИ

1. Визначити залишкову вартість устаткування на кінець 2-го року експлуатації, якщо первинна вартість 10000 грн, термін служби – 8 років, ліквідаційна вартість устаткування 260 грн.

2. Визначити об'єм реалізованої продукції за рік, якщо виробництво товарної продукції за рік 10000 м3, залишки нереалізованої продукції на початок року – 500 м3, залишки нереалізованої продукції на кінець року – 300 м3. Оптова ціна підприємства за 1 м3 – 25 грн.

2 МОДУЛЬ

1. Одноелементними є витрати:

а) загальновиробничі;

б) сировина і матеріали;

в) адміністративні;

г) витрати на збут.

^ 2. Постійними називаються витрати, які:

а) постійно повторюються при калькулюванні собівартості оди­ниці продукції;

б) пов'язані з постійним асортиментом продукції;

в) постійно зростають із ростом обсягу виробництва продук­ції;

г) не змінюються залежно від кількості виготовленої про­дукції.

^ 3. На основі елементів витрат складається:

а) кошторис витрат на виробництво;

б) планова калькуляція;

в) розрахунок обсягу необхідних інвестицій;

г) запит на фінансування будівельно-монтажних робіт.

^ 4. Класифікація витрат в елементному розрізі включає:

а) витрати на підготовку і освоєння виробництва;

б) матеріальні витрати;

в) загальновиробничі витрати;

г) витрати на збут.

5. Залежно від місця формування затрат собівартість може бути:

а) загальна;

б) індивідуальна;

в) цехова;

г) повна.

^ 6. Індивідуальна собівартість характеризує:

а) затрати на виробництво одиниці продукції;

б) середні витрати на виробництво продукції в галузі;

в) сукупність витрат на виробництво продукції в межах окре­мого структурного підрозділу підприємства;

г) особистий внесок окремого працівника у виробництво оди­ниці виробу, виражений у грошах.

^ 7. Витрати на 1 грн. товарної продукції обчислюються:де Q тп – обсяг товарної продукції;

Стп – собівартість товарної продукції;

N тп – обсяг товарної продукції в натуральному виразі.

^ 8. Зниження собівартості продукції може бути досяг­нуте за рахунок таких джерел:

а) зниження відрахувань в резерв відпусток;

б) зменшення затрат часу на підготовку і освоєння виробництва;

в) поліпшення використання фінансових ресурсів;

г) зниження адміністративно-управлінських витрат.

^ 9. Одним з основних чинників зниження собівартості про­дукції є:

а) структурні зрушення у виробництві;

б) обмеження кошторису витрат на виробництво;

в) введення в дію нових підрозділів підприємства;

г) галузеві фактори.

^ 10. Реальну заробітну плату можна визначити як:

а) номінальну заробітну плату, скориговану на процент ін­фляції в певному періоді;

б) грошовий вираз кількості товарів і послуг, які може при­дбати працівник за номінальну заробітну плату;

в) суму основної і додаткової заробітної плати працівника;

г) суму основної заробітної плати і виплат по преміальних та

інших мотиваційних системах.

^ 11. Основна заробітна плата працівника - це:

а) виплати працівникові з фонду матеріального заохочення за досягнення підприємством високих кінцевих результатів роботи;

б) розмір оплати праці, який визначається тарифними ставками , відрядними розцінками, посадовими окладами;

в)сума заробітної плати , яка залежить від результатів роботи самого працівника;

г) заробітна плата за відрядними розцінками,

^ 12. Заробітна плата виконує такі функції:

а) розподільча;

б) відновна;

в) відтворювальна;

г) планово-облікова.

13. До вартісних показників виробничої програми під­приємства не належать:

а) товарна продукція;

б) обсяг валової продукції;

в) асортимент продукції;

г) реалізована продукція;

^ 14. Товарна продукція підприємства включає:

а) готові вироби для реалізації на сторону;

б) вартість матеріалів замовника;

в) запчастини, одержані підприємством у порядку кооперу­вання;

г) напівфабрикати, запчастини, продукція допоміжних цехів.

15. При використанні безтарифної системи оплати праці заробіток працівника залежить від:

а) кваліфікаційного рівня і коефіцієнта трудової участі;

б) середньої заробітної плати, яка склалась на підприємстві;

г) чисельності працюючих;

д) чисельності працівників найвищої кваліфікації.

ЗАДАЧИ

1. Визначити показники використання основних фондів, якщо на 01.01. балансова вартість основних фондів 50000 грн. з 01.08. поточного року введено в експлуатацію устаткування на 8000 грн., з 26.10 поточного року вибуло з експлуатації устаткування 10200 грн. Об'єм випуску продукції 8 млн. грн за рік; на підприємстві працює 1200 чол.

2. Визначити показники оборотності оборотних коштів, якщо об'єм реалізованої продукції за рік 5670 тис. грн, середній залишок нормованих оборотних коштів 394 тис.грн.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року №436-ІУ.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №43 5-ІV із змінами і допов­неннями, внесеними законами України від 19 червня 2003 року №980-ІV, від 18 листопада 2003 року №1255-ІУ.

 3. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року №697-ХІІ із змінами і доповненнями.

 4. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року №1560-XII.

 5. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року №1576-ХІІ.

 6. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 року №108-95-ВР.

 7. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року №93/96-ВР.

 8. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 ро­ку №283/97-ВР із змінами і доповненнями, в т.ч. внесеними Законом України від 24.12.2002 року №349-ІX.

 9. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців" від 15 травня 2003 року №755-ІX.

10. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року №1058-ІX.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене нака­зом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результа­ти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових кош­тів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердже­не наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", за­тверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене на­казом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318.

17. П.Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства. - Л.: Новий світ, 2001. - 212 с.

18. Бондар Н.М. Економіка підприємства. - К.: A.C.K., 2005. - 400 с.

19. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001.-528 с.

20. Шваб Л.І. Економіка підприємства. - К.: Каравела, 2005. - 568 с.

21. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. H.A. Сафронова. - М.: Юристь, 1998.-521 с.

22. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 1998.-459 с.

Додаткова

23. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника-центр, Эльга, 2002. - 528 с. 24. Васильков В.Г. Організація виробництва. - К.: КНЕУ, 2003. - 524 с. 25. Горфинкель В.Я., Купряков Э.Н. Экономика предприятия. - М.: Юнити, 1996. -514 с.

26. Економічний аналіз / За ред. Чумаченка М.Г. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.

27. 3авіновська Г.Т. Економіка праці. - К.: КНЕУ, 2003. - 300 с.

28. Коваленко М.А., Лобанова Н.В. Оцінка ефективності санації підприємств //

Фінанси підприємств. - 2005. - №3. - С. 147-152.

29. Майорова T.B. Інвестиційна діяльність. - К.: ЦУЛ, 2003. - 376 с.

30. Фінанси підприємств: Підручник / Під ред. Поддєрьогіна А.М. - К.: КНЕУ,

1999.-384 с.

31. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 647 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 6.050100 “Економіка підприємства”, 6.050100 “Облік і аудит”, 6.050100 “Маркетинг”, 6.050100 “Фінанси”, 6.050100 “Комерційна діяльність” (у т. ч. скорочений термін навчання), 6.050200 – “Менеджмент організації”


Укладачі : старш. викл. Л.А. Квятковська,

асист. М.О. Дворник


Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств для студентів
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconМетодичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства”
Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 480 с
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconКременчуцький національний університет
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «економіка підприємства»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу денної І 3...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconТ.І. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація діяльності будівельного підприємства»...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства iconЗ навчальної дисципліни “міжнародна економіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи