Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/7
Дата20.06.2012
Розмір1.47 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”


для студентів ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ форм навчання З НАПРЯМІВ: 6.030601–“МЕНЕДЖМЕНТ”, 6.030504–’’ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”, 6.030508–’’ФІНАНСИ І КРЕДИТ’’, 6.030509–’’ОБЛІК І АУДИТ ’’, 6.030507–’’МАРКЕТИНГ’’
Кременчук 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Математичне програмування” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030601–„Менеджмент”, 6.030504–’’Економіка підприємства’’, 6.030509–’’Облік і аудит’’, 6.030508–’’Фінанси і кредит’’, 6.030507’’–Маркетинг’’


Укладач канд. техн. наук, доц.   В.Є. Черніченко

Рецензент канд. екон. наук, доц. О.І. Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № від « » 2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТВступ.............................................................................................................................4

1 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи…………...5

2 Перелік завдань для виконання за темами……………………………………….8

3 Типові розв΄язання завдань …………………………………………………….22

4 Питання до іспиту (заліку) з навчальної дисципліни „Математичне програмування ’’…………………………………………………………………....45

Список літератури ………………………………………………………………..47

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи….…...48

ВСТУП


У процесі вивчення дисципліни ’’ Математичне програмування ’’ студенти повинні набути практичних навичок математичного моделювання економічних процесів та явищ, знаходження оптимальних умов їх протікання.
^

Мета навчальної дисципліниМетою курсу ’’Математичне програмування’’ є вивчення методів моделювання економічних процесів та чисельних методів пошуку оптимальних рішень одержаних моделей із застосуванням засобів обчислювальної техніки.
^

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі


Дисципліна ’’Математичне програмування’’ є логічним завершенням циклу математичних дисциплін, що вивчаються у ВНЗ студентами економічних спеціальностей, тому що вона базується на знаннях курсів ’’Вища математика ’’, ’’Інформатика та комп`ютерна техніка ’’.

Знання, одержані протягом вивчення дисципліни ’’Математичне програмування’’, використовуються для моделювання та оптимізації виробничих економічних процесів при виконанні курсових та дипломних робіт.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 1. як будуються лінійні та нелінійні моделі типових економічних задач (про оптимальний виробничий план, про оптимальні пере­везення і таке інше), описувати цільову функцію, систему обме­жень, встановлювати критерій оптимізації;

 2. ідею стандартного симплекс-методу, розуміти економічний зміст додаткових та штучних змінних, двоїстих оцінок та їх зв'язок з критерієм оптимізації;

 3. про сферу застосування симплекс-методу та ситуації, коли його застосування є неможливим;

 4. теорію двоїстості та теореми двоїстості, зв'язок між змінними вихідної та двоїстої задач;

 5. теорію економічного аналізу лінійних моделей;

 6. що таке збалансована та незбалансована транспортна задача, знати загальну модель транспортної задачі;

 7. чому застосування симплекс-методу є неефективним у випадку транспортних задач і що таке спеціальні методи розв'язування;

 8. такі методи визначення опорного плану транспортної задачі: ме­тод північно-західного кута, мінімального елемента, метод Фогеля;

 9. що таке вироджена транспортна задача і як виправляється така ситуація;

 10. загальну постановку задачі про призначення і як вона розв'язується в рамках цілочислового програмування за допо­могою угорського методу;

 11. постановку цілочислової задачі лінійного програмування та ії рішення методом Гоморі;

у м і т и :

 1. застосовувати графічний метод розв'язування лінійних задач у випадку двох (і більше двох) змінних;

 2. тприводити будь-яку лінійну модель до канонічного вигляду;

 3. уміти застосовувати симплекс-метод для розв'язування типових економічних задач лінійного програмування у вигляді симплекс-таблиць, застосовувати метод прямокутника та звичайних жорданових виключень;

 4. вміти будувати двоїсті моделі та розв'язувати їх, а також на їх підставі знаходити розв'язок вихідної задачі;

 5. уміти проводити економічний аналіз лінійних моделей, визначати оптимальний виробничий план, встановлювати міри збитковості невигідної продукції, міри дефіцитності ресурсів, розв'язувати питання щодо доцільності розширення асортименту продукції, встановлювати діапазони стійкості для запасів ресурсів та відпус­кних цін, за яких структура оптимального плану не змінюється;

 6. уміти застосовувати для розв'язування транспортних задач вказа­ні вище методи;

 7. уміти застосовувати угорський метод до задач про призначення;

 8. застосовувати метод Гоморі для розвґязання цілочислової задачі лінійного програмування.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи