«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» icon

«Основи ергономіки та дизайну автомобіля»
Назва«Основи ергономіки та дизайну автомобіля»
Дата01.06.2012
Розмір248 Kb.
ТипПрактикум


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З КУРСУ

« ОСНОВИ ЕРГОНОМІКИ ТА ДИЗАЙНУ АВТОМОБІЛЯ »


для студентів ЗІ спеціальності 7.090211 “КОЛІСНІ ТА ГУСЕНИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ” денної та заочної форм навчання


КРЕМЕНЧУК 2000


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Основи ергономіки та дизайну автомобіля» для студентів зі спеціальності 7.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форми навчання


Укладач ас. А.А.Черниш

Кафедра «Автомобілі і трактори»


Затверджено методичною радою КДПІ


Протокол №___ від «___»_______2000р.


Голова методичної ради


__________________ проф. Л.І. Пирогов


В С Т У П


Практикум з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобіля» - один із видів практичних занять, які проводяться після вивчення відповідного теоретичного матеріалу, повязаного з проведенням занять.

Остаточна мета занять - розширення та закріплення знань щодо вивчення вимог до робочого місця водія, розробки робочих місць водіїв легкового та вантажного автомобілів, кузова легкового автомобіля, у набутку вміння та навиків розробки кузова автомобіля.

Завдання практичних занять складаються із засвоєння загальних принципів розробки робочих місць водіїв легкового та вантажного автомобілів, набутку практичних навиків розробки салону легкового автомобіля.

Результати практичних занять кожний студент оформлює звітом.

Звіти про роботи №1, №2, №3 оформлюються на аркушах розміром А1 олівцем, де зображуються результати проектування робочих місць водіїв легкового та вантажного автомобілів або кузова легкового автомобіля.

Зліва на титульному аркуші необхідно вказати:

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер групи.

 2. Тему роботи.

 3. Перелічити використані початкові дані.

Звіт про роботу №4 оформлюється на стандартних аркушах розміром А4 або у шкільному зошиті.

Звіт про кожну практичну роботу повинен бути перевірений викладачем, після чого проводиться співбесіда. На співбесіді викладач з’ясовує наскільки самостійно виконано практичну роботу, чи вміє студент вирішувати поставлені завдання. За позитивних результатів співбесіди практична робота зараховується, про що викладач робить позначку «Зараховано» на титульному аркушів роботи і рецензії, зазначаючи дату, своє прізвище та підпис. При незадовільних результатах співбесіди студент з’являється на повторну співбесіду. Якщо у ході повторної співбесіди остаточно встановлено, що практична робота виконана студентом несамостійно, йому видається інше завдання.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1


ТЕМА : Розробка салона легкового автомобіля з використання двомірних

манекенів.

МЕТА ЗАНЯТТЯ : 1. Ознайомитись із загальними вимогами до компону-

вання салону легкового автомобіля

 1. Набути навики компоновки салона легкового авто-мобіля із використанням двомірних манекенів.


ЗАВДАННЯ


 1. Вивчити вимоги до компонування салону легкового автомобіля.

 2. Скомпонувати салон легкового автомобіля, використовуючи двомірні

манекени.

3. Визначити розміри салону і порівняти із зображеними на плакатах розмірами салонів легкових автомобілів.


ОБЛАДНАННЯ


Мінімальні значення даних компоновки, які не рекомендується зменшувати для автомобілів середнього класу.

Двомірні манекени чоловіків 50-го та 95-го рівнів репрезентативності й жінки 5-го рівня репрезентативності.

Оптимальні геометричні параметри для положення водія на робочому місці.

Аркуш розміром А1, транспортир, циркуль, лінійка, олівець.

Плакати загальних видів легкових автомобілів.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Проектування кузова легкового автомобіля починається з проектування салону. Під час компонування принципові рішення визначаються наступними обставинами:

1. Вимогами до салону та багажного відділення (розташування та розміри сидінь, розміщення багажу).

2. Конструктивними вимогами (пасажиромісткість, швидкість, розміщен-

ня агрегатів шассі).

 1. Вимогами до форми кузова (видимість, аеродинаміка, загальний вигляд, технологічність).

Для визначення розмірів сидінь, довжини та розмірів салону, а також розміщення органів керування, автомобілю служать двомірні моделі тіл (манекени) чоловіків і жінок з розмірами, одержаними внаслідок численних замірів. Розділяють три групи зросту: малий, середній, великий.

Результати замірів відображені поняттям «рівень репрезентативності». Люди 5-го рівня вважаються малими на зріст, це означає, що 5% людей мають зріст, нижчий за це значення. Люди 95-го рівня репрезентативності вважаються великими на зріст, це означає, що 5% людей мають зріст більше цього значення. Люди 50-го рівня репрезентативності вважаються середніми на зріст. Основні розміри двомірних манекенів приведені на мал.1.


Основні параметри манекенів

а) б) в)

Мал.1 а) жінка 5-го рівня репрезентативності; б) чоловік 50-го рівня репрезентативності; в) чоловік 95-го рівня репрезентативності


Для розміщення переднього сидіння манекен 50-го рівня репрезентативності повинен відповідати середньому положенню; манекен чоловіка 95-го рівня репрезентативності повинен братися за основу для виявлення положення водія, коли сидіння максимально зсунуте назад і опущене вниз, а манекен жінки 5-го рівня репрезентативності відповідно, коли сидіння переміщене вперед і повністю підняте вверх. Цим визначається зона регулювання сидіння за довжиною та висотою. З метою забезпечення найменшої втоми водія на робочому місці необхідно забезпечити позу водія 50-го рівня репрезентативності згідно із мал.2.

Для визначення положення заднього сидіння приймають за основу манекен чоловіка 95-го рівня репрезентативності.

Великий вплив на загальну довжину автомобіля має висота подушки сидіння. При низькому розташуванні плескатого сидіння потрібне збільшення простору салону, таким чином у низьких автомобілів обов’язково збільшується довжина салону. Оскільки в малих автомобілях високі люди повинні зручно почуватися на робочому місці, то приймають мінімально можливі довжину і висоту сидіння, які вже не можна більше зменшувати. На мал.3 наведені розміри салону, які для забезпечення комфортабельності не слід зменшувати.

Манекен вважається важливим засобом допомоги для правильного встановлення внутрішніх розмірів кузова автомобіля.

Розглядаючі основні розміри

Оптимальні параметри для сидіння манекену, виділяють точку Н,

водія у середньому положенні яка є центром тазостегневого

суглоба. Цю точку інколи позначають буквою R і називають контрольною точкою посадки. Ця точка є базою для визначення пози сидячої людини та основних розмірів, відрахованих від даної точки (висота розміщення очей, простору над головою).

На мал.3 наведені бажані геометричні співвідношення для сидіння водія у середньому положенні.

Регулювання положення сидіння повинно бути у двох

Мал.2. напрямках (уздовж горизонталі та вздовж вертикалі): уздовж горизонталі 80мм; уздовж вертикалі  50 мм. Під час проектування найбільше значення надається засобам регулювання положення спинки, яке повинне забезпечити змінювання кута нахилу спинки не менше, ніж на  5 від середнього положення. Кут нахилу спинки сидіння відносно вертикалі, який забезпечує найбільшу зручність, складає 20-25.


Мінімальні розміри салону автомобіля середнього класуМал. 3

Висота спинки сидіння повинна бути не менше 495 мм, а з підголовниками - 800 мм. Глибина подушки сидіння приймається 450  500 мм, а кут її нахилу до горизонталі 5.

Заднє сидіння може складатися або бути нерухомо закріпленим.

На автомобілі що проектується, треба забезпечити необхідну видимість з робочого місця водія, для цього треба встановити значення кутів огляду уверх, униз та вбік не менше 7, 5, 17 відповідно. Кути огляду будують із точок, які лежать на різній висоті (залежно від росту людей) відносно контрольної точк Н.


^ ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ


1. Використовуючи дані мал.3 та за допомогою транспортира із точністю

 1, встановити манекен чоловіка 50-го рівня репрезентативності та відмітити його положення. Це положення буде відповідати середньому положенню сидіння водія.

2. Накреслити рульове колесо, взявши його діаметр у межах 300  380 мм, а кут нахилу відносно вертикалі у межах 15  40 , накреслити педаль акселератора.

3. Ураховуючи межі регулювання подушки сидіння у горизонтальній та вертикальній площинах, прив’язавши манекени чоловіка великого росту і жінки малого росту до педалі акселератора та рульового колеса, визначити крайні положення манекенів. Різниця між ними буде межами регулювання сидіння водія.

4. Визначити кути огляду. Якщо ці кути менше допустимих, то провести повторне макетування, добиваючись їх виконання. Потім намалювати подушку та спинку сидіння водія.

5. Використовуючи дані мал.2 і манекену чоловіка 95-го рівня репрезентативності, намалювати положення цього манекена та заднє сидіння.

6. Визначити габаритні параметри розробленого салону і порівняти із рекомендованими та даними плакатів.

7. Проаналізувати параметри розробленого салону з точки зору комфорту і пасивної безпеки.


^ ЗВІТ ПРО ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Результати заняття оформлюються на аркушах формату А1, на якому повинен бути намальований салон із показом одержаних розмірів, положень, які займають манекени, кути огляду.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


 1. З чого починається компонування кузова легкового автомобіля?

 2. Що таке манекени великого, середнього та малого росту?

 3. Як компонується заднє сидіння?

 4. Які мінімальні кути огляду повинні бути під час компонування автомобіля?

 5. Які регулювання сидіння водія передбачаються під час проектування робочого місця?


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2


ТЕМА: Розробка зовнішньої форми кузова легкового автомобіля.

МЕТА ЗАНЯТТЯ: 1. Ознайомитись із загальними вимогами до компону-

вання зовнішньої форми кузова легкового автомобіля.

 1. Набути навиків щодо проектування зовнішньої форми

кузова.


ЗАВДАННЯ


 1. Вивчити вимоги до компонування зовнішньої форми кузова.

 2. Використовуючи раніше розроблений салон, розмістити запасне колесо, паливний бак, двигун, колеса.

 3. Намалювати кузов автомобіля, забезпечуючи мінімальний аеродинамічний опір.


ОБЛАДНАННЯ


 1. Габаритні розміри паливного бака, двигуна, запасного колеса.

 2. Плакати загальних видів легкових автомобілів.

 3. Креслярський інструмент.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Існують три основні конструктивні схеми розміщення двигуна і приводу на ведучі колеса:

 1. Двигун спереду, задні колеса ведучі.

 2. Двигун спереду, передні колеса ведучі.

 3. Двигун ззаду, привід на задні колеса.

Перша компонувальна схема (класична) забезпечує оптимальний розподіл між колесами, високі ходові якості, зручне розміщення багажу, високу пасивну безпеку. Недоліками такої схеми вважаються труднощі із розміщенням глушителя, необхідність тунелю для розміщення карданної передачі, погіршення маневрування автомобіля за рахунок збільшення бази.

Друга компонувальна схема за кількістю автомобілів займає перше місце в світі, дозволяє вільно компонувати кузов, великий вільний об’єм для багажу, вітсутність тунелю для розміщення карданної передачі, немає труднощів із розміщенням паливного бака і глушника, висока пасивна безпека. Основними недоліками такої компонувальної схеми є наявність ведучих керованих коліс, що призводить до застосування шарнірів рівних кутових швидкостей, велика маса припадає на передній міст, що призводить до погіршення керованості.

Третя компонувальна схема забезпечує високу проходимість автомобіля, проста конструкція приводу на ведучі колеса, відсутній тунель для карданної передачі. Недоліки схеми: велика маса припадає на задні колеса, зменшений об’єм для розміщення багажу, погана пасивна безпека.

Агрегати автомобіля, залежно від компонування двигуна і ведучого моста, найчастіше розміщують так:

запасне колесо у багажнику автомобіля ззаду в лежачому, боковому вертикальному положенні, спереду в багажнику у лежачому положенні;

паливний бак розміщують під сидінням пасажира, за сидінням, у багажнику збоку, під багажником ззаду, у передньому багажнику;

глушник під багажником, за заднім мостом, під сидінням пасажира.

Зовнішня форма автомобіля проектується за умовами забезпечення мінімального аеродинамічного опору.

Найбільший вплив на коефіцієнт обтічності мають передня та задня частина автомобіля. Для цього передня частина повинна бути низькою з плавними контурними лініями, які плавно переходять до скла. Гострих країв не повинно бути. Що стосується лобового скла, то з точки зору аеродинаміки воно повинно мати великий кут нахилу. Проте, під час компонування зовнішньої форми кузова автомобіля необхідно пам’ятати, що максимальний кут нахилу лобового скла від вертикалі не повинен перевищувати 60, для зменшення нагрівання та осліплення водія.

Крім того, що передня частина повинна мати малий аеродинамічний опір, задню необхідно виконувати таким чином, щоб воздушний потік не відривався і не створював закрути. Практично цю вимогу виконати неможливо, тому що в цьому випадку задня частина буде дуже довгою. Тому задню частину автомобіля проектують так, щоб виконувались умови мінімального опору.

Існують три варіанти виконання задньої частини : ступенева, плавно-спускаюча і тупа.

Ступеневій формі задньої частини автомобіля з максимально піднятим багажником зараз надається перевага, оскільки така форма забезпечує огляд, пасивну безпеку, об’єм багажника.

Великий вплив на аеродинамічний опір має висота покрівлі й кути нахилу кришки багажника. Тому кут нахилу кришки багажника необхідно зробити меншим до горизонталі. Цей кут має не перевищувати 20. Якщо це не вдається, то дизайнери збільшують цей кут, однак його значення не повинно перевищувати 2535. Але при таких кутах відбувається значне зрістання коефіцієнту обтічності.


^ ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ


1. Використовуючи раніше розроблений салон легкового автомобіля, прийнявши радіус качіння колеса 300-360 мм, накреслити колеса, забезпечуючи під час переміщення підвіски 80100 мм необхідний просвіт між кузовом та дорогою. При цьому колеса не повинні зменшувати салон, забезпечувати зручне розміщення ножних органів керування.

2. Накреслити двигун, прийнявши його форму у вигляді прямокутника розміром 500  600 мм, радіатор завтовшки 60 мм, при цьому забезпечивши простір під вентилятор 100 мм.

3. Розташувати в багажнику запасне колесо, спроектувати і розмістити паливний бак, забезпечуючий пробіг автомобіля у важких умовах міста не менше 400 км, а також надійний захист від удару.

4. Накреслити зовнішню форму автомобіля, забезпечивши мінімальний аеродинамічний опір; окремий від салону багажник; бампери, розташовані від дороги на висоті 350450 мм.

5. Визначити габаритні розміри автомобіля, його базу. Навести тонкою лінією контури найближчого прототипу, використовуючи плакати, довідкові дані. Проаналізувати розроблений кузов.


^ ЗВІТ ПРО ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Результати практичного заняття оформлюються на аркуші А1, використовуючи раніше розроблений салон, з виконанням габаритних розмірів, бази. На аркуші повинні бути відображені манекени, рульове колесо, педаль акселератора сидіння, двигун, колеса, панель приладів, контури прототипу.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


1. Яка основна вимога пред’являється до зовнішньої форми легкового автомобіля?

 1. Яким чином досягається мінімальний аеродинамічний опір автомобіля?

 2. Як змінюється аеродинамічний опір (сила опору повітря) в залежності від форми кузова та швидкості руху?

 1. Яким чином визначається аеродинамічний опір автомобіля?

 2. Які вимоги пред’являються до розміщення та зовнішніх форм паливного бака?^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3


ТЕМА: Розробка робочого місця водія вантажного автомобіля

МЕТА ЗАНЯТТЯ: 1. Ознайомитись з вимогами ОСТ 37.001.413-86

 1. Набути практичних навиків компонування робочого місця водія з використанням двомірних манекенів.


ЗАВДАННЯ


 1. Вивчити вимоги до робочого місця водія вантажного автомобіля.

 2. Скомпонувати робоче місце водія вантажного автомобіля, використовуючи двомірні манекени.

 3. Визначити розміри робочого місця і зрівняти з існуючими прототипами.


ОБЛАДНАННЯ

1. Двомірні манекени чоловіків 5-го, 50-го, 95-го рівня репрезентативності, виконані в масштабі 1:5.

 1. Креслярський інструмент (лінійка, транспортир, циркуль, олівець).

 2. Аркуш формату А1.

 3. Плакати, макети кабін.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Робоче місце водія повинно забезпечувати під час роботи зручну позу та

виконання простих, економічних рухів. Зручне положення водія під час роботи забезпечується раціональною конструкцією сидіння, його спинки та межами регулювання.

Розміри робочого місця водія та розміщення основних органів керування повинні забезпечувати зручне управління автомобілем для водіїв від 5-го до 95-го рівня репрезентативності. Параметри робочої пози водія повинні відповідати вимогам табл.1, мал.4.

Таблиця 1

Параметри робочої пози водія

Найменування параметра

Позначення

Розмір,град


Кут відхилення тулуба від вертикалі

А1

10...25

Кут між тулубом та стегном

А2

90...120

Кут між бедром та голінкою

А3

95...135

Кут між голінкою та стопою для правої ноги не менше

А4

90

Кут між тулубом та плечем

А5

5...50

Кут між плечем та передпліччям

А6

80...160

Кут між передпліччям та кистю

А7

170...190

Кут нахилу стегна до горизонталі не менше

А8

4

Параметри робочої пози водіяМал.4


Параметри робочого місця водія повинні відповідати вимогам табл.2, мал.5.

Таблиця 2

Параметри робочого місця водія


Найменування параметра

Позначення

Розмір, мм

Відстань від нижнього краю нерегульованого рульового колеса до ненавантаженої поверхні подушки сидіння у верхньому положенні сидіння на всьому діапазоні повздовженого регулювання, не меншее1801(140)

Відстань від точки L внутрішньої обшивки криші

h

11002(1000)

Ширина робочого місця водія, не менше

в

750

Відстань від лівої внутрішньої стінки кабіни до вісі симетрії сидіння, не менше


в1


3503Примітки: 1. Значення е може бути зменшено до 140 мм, якщ конструкція

руля і сидіння забезпечують добру посадку.

 1. Значення h для повнопривідних автомобілів може бути зменшене до 1000 мм.

 1. Значення в1 для автобусів з переднім розміщенням двигуна може бути зменшене до 300 мм.Параметри робочого місця водияМал.5

Сидіння водія повинне бути роздільним і мати систему амортизації. Розміри сидіння водія повинні відповідати вимогам табл.3, мал.6.

Таблиця 3


Розміри сидіння водія


Найменування параметра

Позначення

Величина

Глибина сидіння, мм, не менше

В

400

Ширина сидіння (подушки), мм, не менше

А

450

Висота спинки сидіння, мм, не менше
495

Діапазон регулювання кута нахилу подушки сидіння, град, не менше

6о

Мінімальний діапазон регулювання кута нахилу спинки сидіння, град.

14о

Діапазон горизонтального регулювання сидіння, мм, не менше


x


100

Діапазон вертикального регулювання сидіння, мм, не менше


y


60

Примітка. Величина y для повнопривідних автомобілів може бути зменшена до 30 мм.

Розміри сидіння водіяМал. 6

Розміщення основних органів керування автомобілів повинно відповідати табл.4, мал.7.

Таблиця 4

Розміщення основних органів керування автомобілів


Найменування параметра

Позначення

Величина

Осьове змішення центру рульового колеса від повздовжньої площини симетрії сидіння водія, мм, не більше


t


30

Кут нахилу площини рульового колеса від горизонталі, град., не менше

15

Відстань між краями педалей гальма і акселератора, мм, не менше


Е


50

Відстань між краями педалей гальма і зчеплення, мм, не менше


F


100

Відстань від лівого краю педалі зчеплення до лівої бокової стінки кабіни, мм, не менше


G


120

Відстань від правого краю педалі гальма до правої бокової стінки кабіни, мм, не менше


К


150

Відстань від правого краю педалі акселератора до правої бокової стінки кабіни, мм, не менше


S


25

Осьове зміщення лівого краю педалі гальма від повздовжньої площини симетрії сидіння водія, мм, не більшеі


75

У зоні розміщення педалей не допускається розміщення інших вузлів та деталей, які заважають управлінню.

Розміщення основних органів керування автомобілівМал. 7


Рукоятка управління механічною коробкою передач повинна бути розміщена справа від водія в зоні, відміченій на мал.7. У будь-якому робочому положенні рукоятка не повинна розміщуватися ближче, як на 70 мм від інших жорстких деталей кабіни та сидіння. При повній масі більш як 13 т допускається збільшення радіусу r від 600 до 750 мм.

Будь-яка частина рульового колеса повинна знаходитись на відстані не менше 80 мм від інших деталей, панелі приладів, стінок кабіни, за винятком перемикачів, які включаються без зняття рук з рульового колеса.

Деяка частина вантажних автомобілів використовується для міжміських, міжнародних дальніх перевезень, тому вони повинні бути обладнані спальним місцем. Довжина спального місця повинна бути не менше 1900 мм, ширина не менше 500 мм. Відстань від поверхні основи спального місця до внутрішньої оббивки не менше 600 мм.


^ ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

1. Використовуючи двомірний манекен чоловіка 50-го рівня репрезентативності встановити його робочу позу, відповідно до середнього значення табл.1 і мал.4, а потім накреслити його положення.

2. Намалювати з урахуванням табл.4 і мал.7 рульове колесо, прийнявши його діаметр 510 мм, що відповідає автомобілям КрАЗ, МАЗ, КамАЗ. При цьому рульове колесо не повинне заважати куту обзору вниз не менше 5 від горизонталі, уверх - 7.Накреслити педаль акселератора.

3. Встановити і накреслити послідовно положення манекенів 95-го і 5-го рівнів репрезентативності, прив’язуючи їх до рульового колеса і нижнього краю педалі акселератора. При цьому сидіння змінює своє положення в межах значень табл.3.

Манекен чоловіка 95-го рівня репрезентативності відповідає відповідно зміщеному назад і опущеному вниз регульованому сидінню, а манекен жінки 5-го рівня репрезентативності - зміщеному вперед і піднятому уверх положенню сидіння.

Перевірити положення робочих поз манекенів на відповідність значенням табл.1, а також куту обзору. Якщо положення поз манекенів будуть виходити за межі значень табл.1, перепланувати середнє положення манекена, а потім повторити компоновку інших.

4. Накреслити сидіння водія у двох крайніх положеннях, використовуючи дані табл.3.

5. Намалювати керовані колеса автомобіля, враховуючи, що радіус колес для неповнопривідних автомобілів знаходиться у межах 476...524 мм, а повнопривідних - 610650 мм.

6. Намалювати двигун розмірами 10001200 мм, зчеплення, коробку передач та панель приладів. Намалювати спальне місце водія.

7. Намалювати зовню форму кабіни водія, забезпечуючи виконання умов табл.2, та з умов забезпечення мінімального аеродинамічного опору.

8. Визначити оглядність, при цьому відстань видимої точки на дорозі до передньої частини автомобіля не повинна переважувати 11 м.

9. Визначити габаритні розміри кабіни автомобіля. Намалювати зону розміщення рукоятки управління механічною коробкою передач.


^ ЗВІТ ПРО ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Результати практичного заняття оформлюються на форматі А1, на якому повинно бути представлено робоче місце водія, кабіна з показом одержаних розмірів, поз, які займали всі манекени під час проектування салону кабіни.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. Якими параметрами характеризується робоча поза водія?

 2. Яка мінімальна відстань повинна бути від рульового колеса та рукоятки механічної коробки до інших деталей?

 3. Якими параметрами визначаються розміри робочого місця водія?

 4. Яка відстань між педалями гальма та акселератора повинна витримуватися?

 5. Які регулювання передбачаються для сидіння водія?

 6. Які кути обзору необхідно забезпечити з робочого місця водія?


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4


ТЕМА: Огляд ергодизайнерських вирішень різних типів автомобілів

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитись з прикладами існуючих вирішень

оформлювання кабін вантажних автомобілів з метою

закріплення матеріалу з основ ергономіки та дизайну.


ЗАВДАННЯ


Проаналізувати робоче місце водія з точки зору виконання вимог ергономіки та дизайну автомобіля.


ОБЛАДНАННЯ


 1. Плакати вантажних автомобілів

 2. Макети компонування

 3. Вимірювальний інструмент (лінійка, трикутник, транспортир)

 4. Вантажний автомобіль


^ ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ

 1. Визначити параметри робочого місця водія вантажного автомобіля.

Використовуючи вимірювальний інструмент визначити основні параметри робочого місця водія вантажного автомобіля з точністю замірів 1 мм, 1, та занести дані в табл.5.

Таблиця 5

Параметри робочого місця водія вантажного автомобіля

Найменування параметрів

Вимоги ОСТ

Експеримен-тальні дані
 1. Розміри сидіння

 1. Глибина сидіння, мм

 2. Ширина сидіння, мм

 3. Висота спинки сидіння, мм

 4. Межа регулювання кута нахилу подушки

сидіння, град

 1. Межа регулювання кута нахилу спинки сидінні, град

 2. Межа горизонтального регулювання сидіння, мм

 3. Межа вертикального регулювання сидін-

ня, ммне менше 400

не менше 450

не менше 495


не менше 6


не менше 14


не менше 100


не менше 60
 1. Розміри розміщення основних органів керування

 1. Осьове зміщення центра рульового колеса від продольної площини симетрії сидіння водія, мм

 2. Кут нахилу площини рульового колеса від горизонталі, град

 3. Відстань між краями педалей гальма і зчеплення, мм

 4. Відстань між краями педалей гальма і акселератора, мм

 5. Відстань від лівого краю педалі зчеплення до лівої боковини стінки кабіни, мм

 6. Відстань від правого краю педалі гальма до правої боковини стінки кабіни, мм

 7. Відстань від правого краю педалі акселератора до правої боковини стінки кабіни, мм

 8. Осьове зміщення лівого краю педалі гальма від площини симетрії сидіння водія, мм

 9. Відстань від рукоятки переключення передач до краю сидіння в крайніх положеннях у горизонтальній площині, мм

 1. Мінімальна відстань від рукоятки переключення передач до жорстких деталей кабіни і сидіння, мм

 2. Кут нахилу спинки до вертикалі в середньому положенні, град

 3. Мінімальна відстань від рульового колеса до деталей кабіни, мм

 1. Параметри проходу дверей

 1. Ширина проходу дверей на рівні плечей водія, мм

 2. Ширина проходу дверей на рівні підлоги, ммне більше 30


не менше 15


не менше 100


не менше 50


не менше 120


не менше 150


не менше 25


не більше 75


не менше 70


не менше 70


1025


не більше 80


не менше 650

не менше 2502. Проаналізувати робоче місце водія відповідної марки автомобіля, порівнюючи результати замірів з вимогами ОСТ 37.001.413-86.

3. Розробити рекомендації щодо доповнень робочого місця водія згідно з вимогами ОСТ.


^ ЗВІТ ПРО ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Результати заняття оформлюються в шкільному зошиті або на стандартних аркушах. У звіті представити табл.5, в якій занести вимоги ОСТ 37.001.413-86, результати замірів, їх аналіз та рекомендації з доробки робочого місця водія.


^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. ОСТ 37.001.413-86. Кабина, рабочее место водителя. Расположение органов управления грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов.

 2. Шпара П.Е. и др. Техническая эстетика. К. Выща школа. 1989.

 3. Штробель В. Современный автомобильный кузов. Пер. с нем. Н.А.Юниковой.- М.: Машиностроение. 1984,264с.Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Основи ергономіки та дизайну автомобіля» для студентів зі спеціальності 7.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форми навчання


Укладач: ас. А.А.Черниш


Відповідальний за випуск д.т.н. А.П.Солтус


Видавничий відділ КДПІ Тираж 80 екз.


Кременчук 2000Схожі:

«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»
Предмет, задачі та методика вивчення дисципліни. Історія розвитку ергономіки та дизайну. Основні поняття про ергономіку, дизайн,...
«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи ергономіки та дизайну автомобіля»
Зі спеціальності 090211-“колесні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання
«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальноїдисципліни "основи ергономіки та дизайну автомобілів" для студентів денної та
У зв’язку з цим, ще більшого значення набуває вдосконалення конструкції автомобілів, робочого місця водія, зовнішніх форм автомобіля,...
«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» iconМіністерство освіти україни
В основу програми покладені такі дисципліни: "Теорія автомобіля", "Теорія трактора", "Основи конструювання автомобіля", "Розрахунок...
«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» icon2. Код модуля: ерат 6047 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
...
«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» iconПрограма фахового іспиту з дизайну для вступників окр «спеціаліст»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну
Рекомендовано до затвердження Вченою Радою Київського національного університету технологій та дизайну
«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» iconОголошення січень 2009 Lund УнІверситет Програми Промислового Дизайну Старший адміністратор Лінн Ліндегрен Стипендія Інгвара Кампрада в Промисловому дизайні
Стипендія Інгвара Кампрада була заснована у 2001. Метою стипендії є – надати можливість двом студентам вивчати Промисловий Дизайн...
«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Викладено основи теорії процесів масообміну в процесах і середовищах дизайну матеріалів. Наведено приклади практичного використання...
«Основи ергономіки та дизайну автомобіля» iconКиївський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів» та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи