Облік зовнішньоекономічної діяльності” icon

Облік зовнішньоекономічної діяльності”
Скачати 494.82 Kb.
НазваОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Сторінка1/2
Дата04.06.2012
Розмір494.82 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ вказівки

ЩОДО практичних занять З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 – “ОБЛІК І АУДИТ”


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Р.М. Циган

Рецензент к.е.н, доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С. А. СергієнкозмістВступ ……………..……………………………………………………………….....4
1 Перелік практичних занять…………………………………………………….....5
Практичне заняття № 1 Облік експортних операцій ….……………..…....5
Практичне заняття № 2 Облік імпортних операцій..…….………………..10
Практичне заняття № 3 Облік валютно-фінансових операцій .....……......13
Практичне заняття № 4 Облік бартерних операцій…...……….…………..17
Практичне заняття № 5 Облік операцій з давальницькою сировиною.….19

Практичне заняття № 6 Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями...………………………………………………………………………23
2 Тести до модульного контролю……..…………………………………………..27
Список літератури………………………………………………………………….34ВСТУП


Основною метою практичної роботи є формування системи базових знань з обліку зовнішньоекономічних операцій, визначення курсових різниць та їх відображення в обліку, організа­ції зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Практична робота як важлива форма навчального процесу повинна навчити студентів узагальненню та письмовому викладанню основної думки опрацьованих літератур­них джерел, першоджерел.

Практичний матеріал, що використовується в роботі, повинен бути представлений у формі таблиць, схем, діаграм, графіків. Він повинен бути логічним продовженням викладених теоретичних положень, слугувати осно­вою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу.

Кожний варіант роботи містить теоретичне питання і ситуаційне завдання. Для успішного виконання практичної роботи з обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств першочергове значення мають вузлові питання, логічно послі­довне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити тему.

Якщо студент правильно усвідомив логіку теми, то основні питання будуть складати єдину цілісну систему.

Методичні вказівки побудовані так, щоб студентові було зручно ними користуватися, засвоївши теоретичний матеріал він зможе розв’язувати практичні завдання з пройденої теми.

До здачі модулів та екзамену з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» студент допускається лише за умови виконання програми практичної роботи.


^
1 Перелік практичних занятьПрактичне заняття №1
Тема 1 Облік експортних операцій.
Мета заняття: вивчити сутність експортних операцій та їх відображення в обліку
Короткі теоретичні відомості

Експорт – це продаж і вивезення товарів за межі митного кордону України. Облік операцій з експорту на підприємстві ведеться на рахунках 362, коли відбувається відвантаження на умовах з наступною оплатою і 371 на умовах попередньої оплати.
^
Завдання до теми

Задача 1 Підприємство «Конус» уклало угоду з нерезидентом на експорт товару двома етапами, контрактною вартістю 45000 доларів США.

1-й етап 01.06 п.р – на суму 30000 доларів США. Курс НБУ – 8,35 грн/1$. Собівартість відвантаженого товару склала 197000 грн.

2-й етап 15.06 п.р. - на суму 15000 доларів США. Курс НБУ – 8,34 грн/1$. Собівартість відвантаженого товару склала 98500 грн.

Під час відвантаження товару підприємство сплатило 0,2 % митних зборів.

25.06.п.р. надійшов валютний виторг від нерезидента. Курс НБУ–

8,33 грн/1$.

Цього ж дня був здійснений продаж іноземної валюти. Курс МВРУ –

8,32 грн/1$.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати первинні документи;

 • здійснити необхідні розрахунки.

Задача 2 Підприємство «Конус» уклало угоду з російською фірмою на експорт палива 2000 т. Вартість 1т палива склала 380 доларів США.

01.03 п.р. паливо було відвантажено. Курс НБУ – 8,32 грн/1$.

Собівартість 1 т палива – 1500 грн. Для здійснення експорту палива підприємство придбало індивідуальну ліцензію вартістю 12000 грн.

Під час експорту підприємство уклало угоду:

 • з національною транспортною організацією про доставку вантажу до кордону України на суму – 25000 грн (без ПДВ);

 • з іноземною транспортною організацією про доставку вантажу до місця зазначеного нерезидентом, на суму 1800 доларів США. Курс НБУ –

8,31 грн/1$;

 • зі страховою компанією на суму 12000 доларів США. Курс НБУ –

8,31 грн/1$.

Під час оформлення ВМД підприємство сплатило: акцизний збір – 25 %; мито – 8 % ; митний збір 0,2 %. 31.03.п.р. курс НБУ – 8,33 грн/1$.

03.04 п.р. надійшов валютний виторг від нерезидента. Курс НБУ –

8,36 грн/1$.

05.04. 80 % валютного виторгу було перераховано для продажу, а 20 % для зарахування на поточний валютний рахунок. Курс НБУ – 8,34 грн/1$. Курс МВРУ – 8,33 грн/1$.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати первинні документи;

 • здійснити необхідні розрахунки.

Задача 4 12.05. підприємство «Конус» відвантажило до Німеччини обладнання вартістю 120000 Євро. Курс НБУ - 10,85 грн/Євро. Собівартість відвантаженого обладнання склала 680000 грн.

Під час експорту обладнання підприємство уклало угоду з транспортною організацією про вантаж і транспортування обладнання до кордону України на суму 13000 грн (без ПДВ).

Під час митного оформлення підприємство «Конус» сплатило: мито – 6%; митні збори 230 грн.

24.09 п.р. надійшов валютний виторг від нерезидента. Курс НБУ –

10,80 грн/Євро.

31.05 п.р. курс НБУ - 10,84 грн/Євро.

30.06 п.р. курс НБУ - 10,83 грн/Євро.

31.07 п.р. курс НБУ - 10,85 грн/Євро.

31.08 п.р. курс НБУ - 10,82 грн/Євро.

За несвоєчасне надходження валютного виторгу підприємству була нарахована пеня у розмірі 0,03 % згідно із законодавством України. 27.09 п.р. пеня була сплачена до бюджету.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати первинні документи;

 • здійснити необхідні розрахунки.

Задача 5 Згідно із зовнішньоекономічним контрактом, підприємство «Конус» уклало угоду з польською фірмою на експорт комплектуючих виробів контрактною вартістю 55000 доларів США.

01.11 п.р. надійшов аванс від польської фірми у сумі 20000 доларів США. Курс НБУ – 8,33 грн/1$.

02.11 п.р. були відвантажені комплектуючі вироби на суму 55000 доларів США. Курс НБУ – 8,35 грн/1$.

Собівартість комплектуючих виробів склала 330000 грн. Під час митного оформлення було сплачено: мито – 10 % ; митний збір 300 грн.

30.11 курс НБУ – 8,32 грн/1$.

05.12 надійшла іноземна валюта у сумі 35000 доларів США від нерезидента. Курс НБУ – 8,32 грн/1$.

11.12 банк для підприємства здійснив продаж 35 % валютного виторгу та зарахував на поточний валютний рахунок решту 65 % виторгу.

Курс НБУ – 8,34 грн/1$, курс МВРУ – 8,30грн/1$.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати первинні документи;

 • здійснити необхідні розрахунки.

Задача 6 Згідно з контрактом між підприємством «Компас» та польською фірмою «ДДТ», передбачається відвантаження продукції на загальну вартість 15000 дол. США.

Відвантаження передбачалось двома етапами.

01.01. підприємством «Компас» був відвантажений верстат, контрактною вартістю 10000 дол.США. Курс НБУ на день оформлення ВМД - 8,35 грн./1$.

Собівартість реалізації – 40000 грн. Під час оформлення ВМД було сплачено: мито – 10 % ; митні збори – 0,2 %.

15.01. – підприємство «Компас» відвантажило запасні частини контрактною вартістю 5000 дол. США. Курс НБУ на день оформлення вантажної митної декларації – 8,33 грн/1$. Собівартість реалізації – 30000 грн.

Під час оформлення ВМД було сплачено: мито – 5 % ; митні збори – 0,2%. 31.01 – Курс НБУ – 8,31 грн/1$.

05.02 – надійшов виторг на валютний рахунок підприємства «Компас». Курс НБУ – 8,34 грн/1$.

Цього ж дня було здійснено продаж іноземної валюти 30 % виторгу на МВРУ за курсом 8,35 грн/1$, решту 70 % валюти було зараховано на поточний валютний рахунок.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства «Компас»;

 • зазначити первинні документи, якими оформляються наведені операції;

 • здійснити необхідні розрахунки.

Задача 7 Підприємство «Конус» уклало угоду з російською фірмою на експорт палива 2000 т. Вартість 1т палива склала 380 доларів США.

01.03 п.р. паливо було відвантажено. Курс НБУ – 8,32 грн./1$. Собівартість 1т палива – 1500 грн.

Для здійснення експорту палива підприємство придбало індивідуальну ліцензію вартістю 12000 грн.

Під час експорту підприємство уклало угоду:

 • з національною транспортною організацією про доставку вантажу до кордону України на суму 25000 грн (без ПДВ);

 • з іноземною транспортною організацією про доставку вантажу до місця, зазначеного нерезидентом, на суму 1800 доларів США. Курс НБУ –

8,31 грн/1$;

 • зі страховою компанією на суму 12000 доларів США. Курс НБУ –

8,31 грн/1$.

Під час оформлення ВМД підприємство сплатило:

 • акцизний збір – 25 %;

 • мито – 8 % ;

 • митний збір – 0,2 %.

31.03 п.р. курс НБУ – 8,33 грн/1$.

03.04 п.р. надійшов валютний виторг від нерезидента. Курс НБУ –

8,36 грн/1$.

05.04 100 % валютного виторгу було перераховано для продажу. Курс НБУ– 8,34 грн/1$. Курс МВРУ – 8,33 грн/1$.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати первинні документи;

 • здійснити необхідні розрахунки.

Контрольні питання

 1. Поясніть, у чому полягають особливості бухгалтерського обліку експортних товарів.

 2. Які аналогічні рахунки доцільно вести для обліку експортних товарів?

 3. Чи впливає вивізне мито і митний збір на вартість відвантажених на експорт товарів?

 4. Чим різняться виробнича собівартість, митна і контрактна вартість експортованої продукції?

 5. У чому полягає суть понять “облікова партія” і “товарна партія”?

Література: [1, 9, 10, 12, 20, 21].
^
Практичне заняття № 2
Тема 1 Облік імпортних операцій
Мета заняття: вивчити сутність імпортних операцій та відображення їх в обліку.
Короткі теоретичні відомості

Імпорт – це купівля українськими суб’єктами зовнішньоекономічних відносин в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів із ввезенням чи без увезення їх на територію України, коли вони використовуються установами й організаціями, розміщеними за її межами. Облік операцій з імпорту ведеться на рахунках 632, якщо контракт укладено на умовах післяплати і 681 – на умовах попередньої оплати.
^
Завдання до теми

Задача 1 Підприємство „Конус” уклало угоду з болгарською фірмою на імпорт цигарок кількістю 10000 блоків, вартістю 5,5 $ за один блок.

Угодою передбачено надання авансу в розмірі 55 % від контрактної вартості угоди.

10.01 п.р. підприємство «Конус» перерахувало аванс болгарській фірмі. Курс НБУ — 8,37 грн/1$.

15.01 п.р. на митну територію України надійшов товар від нерезидента. Курс НБУ — 8,38 грн/1$.

Під час митного оформлення підприємство сплатило: акцизний збір — 0,14 євро за один блок. Курс НБУ — 10,78 грн/Євро; мито — 11 % ; митний збір — 0,2%.

20.01 п.р. підприємство «Конус» сплатило 22000 грн. за придбання ліцензії на дозвіл реалізації тютюнових виробів.

25.01 п.р. підприємство «Конус» реалізувало тютюнові вироби оптом підприємству «Тютюн» на суму 950000 грн.

30.01 п.р. — надійшли кошти від підприємства «Тютюн».

31.01 п.р. курс НБУ — 8,32 грн/1$.

02.02 п.р. підприємство «Конус» перерахувало кошти для придбання валютних коштів, з метою розрахунку з нерезидентом. Курс МВРУ —

8,35 грн/1$.

03.02.п.р. надійшла валюта, курс НБУ — 8,33 грн/1$.

Під час придбання іноземної валюти було сплачено комісійну винагороду: банку — 0,5 %; МВРУ — 0,4 % .

05.02. підприємство «Конус» перерахувало заборгованість болгарській фірмі за тютюнові вироби. Курс НБУ — 8,34 грн/1$.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати первинні документи;

 • здійснити необхідні розрахунки.

Задача 2 12.03 п.р. підприємство «Конус» уклало угоду з угорською фірмою на імпорт обладнання контрактною вартістю 25000 доларів США. Курс НБУ – 8,42 грн/1$.

Під час оформлення вантажної митної декларації підприємство «Конус» сплатило: мито – 30 %; митний збір – 0,2 % .

31.03 п.р. курс НБУ – 8,44 грн/1$. Згідно із доповненням до зовнішньоекономічного контракту, обладнання було повернуто угорській фірмі за її рахунок.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати первинні документи;

 • здійснити необхідні розрахунки.

Задача 3 На 01.01 на балансі у підприємства «Конус» враховується:

 • дол. США – 2000 за курсом 8,32 грн/1$;

 • євро – 15000 за курсом 12,75 грн/Євро;

 • гривні – 45000.

10.01 надійшов імпортний товар від нерезидента контрактною вартістю 23000 євро. Під час оформлення ВМД курс НБУ — 12,78 грн/Євро. На митниці підприємством було сплачено: мито – 3 %; митні збори – 0,2 %; акцизний збір – 30%. 31.01 п.р. курс НБУ:

 • дол. США — 8,33 грн/1$;

 • євро — 12,74 грн/Євро.

05.02 п.р. підприємство «Конус» перерахувало гроші банку (кількість розрахувати) для купівлі недостатньої суми євро для здійснення розрахунків з нерезидентом.

Договірний курс купівлі – 12,81 грн/Євро. Курс НБУ на день зарахування 06.02 п.р. – 12,78 грн/Євро. Під час купівлі підприємством була сплачена комісійна винагорода: банку – 100 грн; МВРУ – 0,5 %.

13.02 підприємство «Конус» розрахувалось з нерезидентом. Курс НБУ – 12,79 грн/євро.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій
  підприємства « Конус »;

 • зазначити первинні документи, якими оформляють
  наведені операції;

 • здійснити необхідні розрахунки.

Задача 4 Підприємство «Конус» уклало угоду з нерезидентом про надання інформаційних послуг, вартість яких склала 5000 доларів США.

12.08 п.р. підприємство «Конус» перерахувало аванс нерезиденту. Курс НБУ – 8,47 грн/1$.

05.09 п.р. був підписаний акт про надання інформаційних послуг. Курс НБУ – 8,46 грн/1$.

Згідно з одержаною інформацією про товари, які необхідні підприємству «Конус» для виробництва, воно уклало угоду купівлі-продажу з румунською фірмою на суму 40000 доларів США.

10.09 п.р. надійшов імпортний товар від румунської фірми. Курс НБУ – 8,44грн/1$.

Для здійснення імпорту підприємство застрахувало товари й уклало угоду зі страховою компанією на суму 550 доларів США, яку сплатило під час надходження товарів.

Під час оформлення вантажної митної декларації підприємство «Конус» сплатило:

 • мито – 7 %; митні збори – 0,2 %;

 • надало податковий вексель на суму імпортного ПДВ.

10.10. п.р. податковий вексель було погашено. Розрахунки з румунською фірмою підприємство здійснило двома етапами:

28.09 п.р. на суму 25000 доларів США. Курс НБУ – 8,42грн/1$.

30.09 п.р. курс НБУ – 8,44 грн/1$.

18.10 п.р. на суму 15000 доларів США. Курс НБУ – 8,43грн/1$.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати первинні документи;

 • здійснити необхідні розрахунки;

 • вказати дату включення до податкового кредиту суми ПДВ.
^
Контрольні питання

 1. Що розуміють під імпортними операціями?

 2. Які митні процедури при здійсненні імпортних операцій?

 3. Які податки і збори сплачуються на митниці при імпортуванні товарів?

 4. Відмінності бухгалтерського і податкового обліку імпортних операцій

 5. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість імпортних товарів, одержаних за попередньою оплатою?

 6. Особливості оподаткування і відображення в обліку імпортних операцій за умовою видачі на митниці податкового векселя

Література: [1, 4, 7, 16, 18, 19, 21]

^
Практичне заняття № 3
Тема 3 Облік валютно-фінансових операцій
Мета заняття: вивчити особливості організації обліку валютно-фінансових операцій підприємства
Короткі теоретичні відомості

До валютно-фінансових операцій підприємства відносять операції купівлі – продажу валюти та кредитні операції в іноземній валюті. Для відображення валютно-фінансових операцій в обліку необхідно використовувати такі рахунки: 333, 334, 711, 312 тощо. Витрати підприємства відносять на рахунок 949, це сумова різниця, комісійна винагорода, збір до Пенсійного фонду.
^
Завдання до теми

Задача 1 03.02 п.р. підприємство «Конус» подало заяву в банк на придбання валюти у сумі 24000 євро за договірним курсом для перерахування авансу угорській фірмі. Курс МВРУ – 10,81 грн/1 євро.

12.02 п.р. валюта була зарахована на валютний рахунок. Курс НБУ – 10,79 грн/1 євро. Під час придбання валюти підприємство сплатило комісійну винагороду банку в сумі 180 грн.

13.02. п.р. підприємство «Конус» перерахувало аванс угорській фірмі, згідно з укладеною угодою в сумі 21000 євро. Курс НБУ – 10,81 грн/1 євро.

15.02. п.р. – надійшов товар від нерезидента. Курс НБУ – 10,82 грн/1 євро, на суму 24000 євро.

Під час митного оформлення підприємство «Конус» сплатило:

 • мито — 4 % ;

 • митний збір — 100 грн.

Під час імпорту товару підприємство «Конус» уклало угоду з:

 • транспортною організацією на суму 3000 грн (з ПДВ);

 • зі страховою компанією на суму 5000 грн.

18.02 п.р., оскільки підприємство «Конус» придбану іноземну валюту не використало у повному обсязі та своєчасно не повернуло її для продажу, то банк самостійно перерахував 3000 Євро для продажу на МВРУ. Курс МВРУ – 10,78 грн/1 євро.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати первинні документи.

Задача 2 На балансі на 01.01 обліковується: долар США – 48000, за курсом НБУ – 8,43 грн/1$; Євро – 11000, за курсом НБУ — 12,79 грн/1 євро; кредиторська заборгованість російській фірмі у російських рублях, на суму 240000 RUR зa курсом 0,291 грн/1 RUR.

02.01 п.р. підприємство «Конус» перераховує долари на продаж, щоб за них придбати російські рублі. Курс МВРУ — 8,45 грн/1$. Курс МВРУ —

0,289 грн/l RUR.

03.01 п.р. придбані російські рублі за крос-курсом були зараховані на валютний рахунок. Курс НБУ – 0,29 грн/l RUR.

05.01. п.р. – підприємство «Конус» перерахувало кошти російській фірмі. Курс НБУ – 0,294 грн/lRUR.

12.01 п.р. підприємство «Конус» продає придбане обладнання від російської фірми національному підприємству «Море» контрактною вартістю 75000 грн.

20.01. п.р. на рахунок підприємства «Конус» зараховується виторг від реалізації обладнання.

22.01. п.р. підприємство «Конус» перераховує аванс ВАТ «ДМЗ» для подальшого придбання комплектуючих виробів контрактною вартістю

72000 грн.

25.01 п.р. комплектуючі вироби надійшли від ВАТ «ДМЗ».

27.01. п.р. підприємство «Конус» відвантажило комплектуючі вироби чеській фірмі, згідно з раніше укладеною угодою. Контрактна вартість відвантажених комплектуючих виробів склала 18000 доларів США. Курс НБУ – 8,43 грн./1$. Під час митного оформлення підприємство сплатило митний збір у сумі 250 грн. 31.03 п.р. курс НБУ – 8,39 грн/1$. 31.03 п.р. курс НБУ –

12,85 грн/1євро. 03.03 п.р. надійшов виторг від чеської фірми. Курс НБУ — 8,40грн/1$.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • зазначити первинні документи, якими оформляються наведені операції.

Задача 3 На 01.01 на балансі у підприємства «Конус» обліковується:

 • дол. США – 2000 за курсом 8,32 грн/1$;

 • євро – 15000 за курсом 12,75 грн/євро;

 • гривні – 45000.

10.01 надійшов імпортний товар від нерезидента контрактною вартістю 23000 євро.

Під час оформлення ВМД курс НБУ – 12,78 грн./євро. На митниці підприємством було сплачено:

 • мито – 3 %; митні збори – 0,2 %; акцизний збір – 30 %.

31.01 п.р. курс НБУ: дол. США – 8,33 грн/$; євро – 12,74 грн/євро.

05.02 п.р. підприємство «Конус» перерахувало гроші банку (кількість розрахувати) для купівлі недостатньої суми євро для здійснення розрахунків з нерезидентом. Договірний курс купівлі – 12,81 грн/євро.

Курс НБУ на день зарахування 06.02 п.р. – 12,78 грн/євро. Під час купівлі підприємством була сплачена комісійна винагорода:

 • банку – 100 грн;

 • МВРУ – 0,5 %.

10.02 підприємство «Конус» розрахувалось з нерезидентом. Курс НБУ – 12,79 грн/євро.

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства «Конус»;

 • зазначити первинні документи, якими оформляються наведені операції.
^
Контрольні питання

1. Які витрати сплачує підприємство при купівлі іноземної валюти?

2. Відображення операції в іноземній валюті при первинному визнанні

3. Відображення в обліку продажу іноземної валюти

4. Що таке сумові різниці, у яких випадках вони відображаються?

5. Які особливості відображення курсових різниць у податковому обліку?

Література: [1, 4, 7, 10, 18, 19, 20, 21]

^
Практичне заняття № 4

Тема 4 Облік бартерних операцій
Мета заняття: вивчити сутність зовнішньоекономічних бартерних операцій та відображення їх в обліку
Короткі теоретичні відомості

Відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку підпри­ємств" бартером є господарська операція, що передбачає прове­дення розрахунків за товари (роботи, послуги) в будь-якій формі, окрім грошової, включаючи будь-які види взаємозаліків і погашення взаємної заборгованості, у результаті яких не передбачається зарахування грошо­вих коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). Загальна вартість товарів, що є предметом бартерного контракту, обов'язково вказується в іноземній валюті, що віднесена до першої групи Класифікатора іноземних валют.

Бухгалтерський облік бартерних операцій залежить від того, якими активами обмінюються сторони - подібними чи неподібними. Згідно з П(С)БО №15 "Дохід", доходу при обміні подібними активами в підпри­ємства не виникає. При обміні неподібними активами дохід визначають, виходячи зі справедливої вартості одержуваних активів, робіт, послуг. При зміні валютного курсу в ході виконання бартерного контракту курсові різниці не виникають.

При визначенні дат податкових подій за операціями зовнішньоеко­номічного бартеру використовують загальний порядок. Якщо бартерна угода здійснюється без доплати вартості продукції грошовими коштами, валові доходи відображуються на дату відвантаження продукції, а для робіт (послуг) – на дату підписання акта про їх надання. Відповідно, ва­лові витрати виникають на дату оприбуткування отриманих товарів (під­писання акта про отримання робіт, послуг від нерезидента).

Згідно із Законом про ПДВ, базою обкладання ПДВ при реаліза­ції товарів (робіт, послуг) у межах бартерних операцій є фактична ціна продажу, яка повинна бути не нижчою за звичайну; датою нарахування ПДВ вважається дата одержання товарів, що підтверджується ввізною мит­ною декларацією. Сума ПДВ, нарахована та сплачена у зв'язку з прид­банням товарів (робіт, послуг) у нерезидентів не збільшує податкового кредиту з ПДВ, а відноситься до складу валових витрат платника податку.

^ Завдання до теми

Задача 1 Українська фірма "ІНВІ" та іноземне підприємство "VEER" уклали бартерний контракт на загальну суму 40000 Євро. За умовами контрак­ту, операція здійснюються кількома етапами: 5 квітня нерезидент відванта­жує сировину на суму 25000 Євро, 15 квітня фірма "ІНВІ" відвантажує товари на 15000 Євро. Після одержання українських товарів 17 травня підприємство "VEER" здійснює постачання частини сировини, що зали­шилася, на суму 15000 Євро, а фірма "ЛАІН" 25 травня - решту товарів на суму 25000 Євро. Сировина підлягає обкладанню митом, що нарахо­вується за ставкою 5 %, експортне мито на товари не встановлено, збір за митне оформлення вантажу стягується на загальних підставах.

Таблиця 4.1 – Журнал господарських операцій

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

ВД

ВР

Експортна частина

Відвантажено продукцію за бартерним договором
Нараховано мито і збір
Сплачено мито і збір
Імпортна частина

Нараховано мито і збір
Сплачено митні збори, мито й імпортний ПДВ
Відображено суму податкового кредиту по ПДВ
Отримано товари від нерезидента
Заключна частина контракту

Зроблено взаємозалік заборгованості
Відображено різницю між дебіторською і кредиторською заборгованістю
Сформовано фінансовий результат

Беручи до уваги те, що митне оформлення у всіх випадках прово­дилося в день відвантаження (постачання) товару (сировини), і викорис­товуючи курси валют, наведені в табл.4.2, потрібно відобразити операції в бухгалтерському і податковому обліку (табл. 4.1).

Таблиця 4.2 – Динаміка валютного курсу

Дата

Курс НБУ, грн./Євро

5 квітня

12,558

15 квітня

12,560

17 травня

12,593

25 травня

12,625


Контрольні питання

 1. Спеціальні режими для здійснення бартерних операцій

 2. Дати визначення “зустрічна торгівля”, “зустрічні закупки”, “відкуп”

 3. Особливості кредитування контрактів

 4. Ціноутворення при бартерних операціях

5. Визначення фінансового результату від бартерних операцій

Література: [1, 4–7, 9, 11, 12, 16, 21]

^
Практичне заняття № 5

Тема 5 Облік операцій з давальницькою сировиною
Мета заняття: вивчити сутність імпортних операцій та відображення їх в обліку
Короткі теоретичні відомості

Давальницькою сировиною вважається основна сировина, матеріа­ли, напівфабрикати, комплектуючі вироби, що складають не менш ніж 20 % вартості готової продукції та ввозяться на митну територію України іноземним замовником чи вивозяться за межі України вітчизняним під­приємством з метою переробки нерезидентом. Давальницька сировина може бути придбана іноземним підприємством на території України, як­що розрахунок з українським постачальником проведено в іноземній ва­люті. Ввезення давальницької сировини на митну територію України здійс­нюється у митному режимі "переробка".

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, підлягає обкладанню митом, податками та збо­рами, що встановлені законодавством. Сплата мита, податків та зборів (за виключенням митних зборів) проводиться українським виконавцем шляхом видачі органам ДПАУ простого авальованого векселя зі строком платежу, що не перевищує 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації. У разі, якщо готова продукція вивозиться за межі України в повному обсязі у встановлений період, вексель вважаєть­ся погашеним і нараховані ввізне мито, податки та збори (окрім митних зборів) не стягуються.

При ввозі на територію України продукції, виготовленої з даваль­ницької сировини, обкладання ПДВ здійснюється в такому самому порядку, що й оподатковування імпортованих товарів. Особливістю визначення митної вартості з метою визначення суми "ввізного" ПДВ при операціях з давальницькою сировиною є те, що митна вартість повинна включати не тільки вартість завезеної (вивезеної) сировини, зазначену в простому векселі чи письмовому зобов'язанні, але й усі витрати, понесені замов­ником при виробництві та доставці продукції до митного кордону України.

У бухгалтерському обліку, залежно від схем здійснення даваль­ницьких операцій, можливі кілька варіантів відображення господарських операцій. Ці варіанти докладно описані в навчальному посібнику «Учет и техника проведения внешнеэкономических операций» під авторством Єрмаченко В.Е., Лабунської С.В., Маляревської О.Г., Маляревського Ю.Д.

^ Завдання до теми

Задача 1 Українське підприємство ТОВ "ІНВІ" є виконавцем операції з пере­робки давальницької сировини і за контрактом № 45/Д ввозить таку сировину на суму 75000 дол. США. Давальницька сировина не підлягає об­кладенню акцизним збором, ввізне мито встановлене на рівні 15 %, збір за митне оформлення стягується в загальному порядку.

Вартість послуг з переробки становить 18750 дол. США, собівар­тість послуг – 70312,50 грн. На дату митного оформлення ввозу сировини курс НБУ склав 8,050 грн/дол., на дату відвантаження готової продукції – 8,051 грн/дол на дату надходження валютного виторгу – 8,052 грн/дол. При митному оформленні виданий простий вексель на суму ввізного ми­та і ПДВ.

Потрібно визначити, яку суму слід вказати в такому векселі та відобразити операції в обліку, використовуючи табл. 5.1.

^ Таблиця 5.1 – Обліку операцій з переробки давальницької сировини в Україні

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

Видано простий вексель


Нараховані та сплачені митні збори за оформлення ввозу давальницької сировини в режимі "переробка"


Оприбутковано давальницьку сировину


Відображено контрактну вартість послуг з переробки


Вивезено готову продукцію


Нараховані та сплачені митні збори за оформлення вивозу продукції, що виготовлена з давальницької сировини


Списано витрати, пов'язані з переробкою сировини


При вивозі готової продукції погашений простий вексель


Надійшла іноземна валюта в оплату послуг


Відображено курсову різницю, нараховану на суму дебіторської заборгованості


На фінансовий результат віднесені:

а) доходи від надання послуг переробки;

б) витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини;

в) витрати, пов'язані з митним оформленням вантажівЗадача 2 Відобразіть в обліку операції фірми "ІНВІ", наведені в попередньо­му завданні, за умови, якщо оплата послуг з переробки проводиться си­ровиною, що обкладається ввізним митом 15 % і ПДВ.

Таблиця 5.2 – Відображення в обліку операцій із ввозу давальницької сировини в Україну у випадку оплати послуг сировиною

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

2

3

4

Видано простий вексель


Оприбутковано давальницьку сировину


Нараховані:

а) митні збори

б) мито


Сплачено митний збір і мито


Нараховано суму ПДВ, що підлягає сплаті


Продовження таблиці 5.2


1

2

3

4

Відображено заборгованість з ПДВ


Відображено сплату ПДВ на рахунки митниці


Відображено суму податкового кредиту з ПДВ


Списано вартість сировини, отриманої в оплату послуг


Оприбутковано сировину, отриману в оплату послуг


Відображено контрактну вартість послуг з переробки


Вивезено продукцію і списано витрати з переробки


Нараховано і сплачено збір за митне оформлення вивозу готової продукції


Проведено залік заборгованості


Відображено зміну курсу, що відбулася в період виникнення і погашення взаємних заборгованостей


Списано з позабалансового рахунка вартість сировини


Погашено простий вексель після вивозу продукції


Сформовано фінансовий результатЗадача 3 Українське підприємство "ЄГеР" уклало контракт із російським під­приємством "Ростехмаш", за яким нерезидент здійснює переробку да­вальницької сировини на суму 870000 рос. руб. Вартість послуг з пере­робки складає 230000 рос. руб. Вивезена сировина не належить до товарів критичного експорту і не підлягає обкладанню акцизним збором, вона також є власністю підприємства "ЄГЕР" і знаходиться в нього на об­ліку. При вивозі українським підприємством видане письмове зобов'язан­ня зворотного ввозу сировини.

Цикл переробки в російського партнера складає 28 днів. Перероб­лена сировина ввозиться на територію України не пізніше ніж на 40-й день з моменту передачі її російському партнеру в переробку. Оплата послуг здійснюється грошовими коштами за фактом їхнього надання.

Курс НБУ на дату вивозу сировини склав 0,2930 грн/рос. руб., на дату ввозу переробленої сировини – 0,2935 грн/рос. руб., а на дату опла­ти послуг виконавця – 0,2940 грн/рос. руб.

Потрібно скласти бухгалтерські записи, розрахувати необхідні суми і вказати первинні документи, на підставах яких здійснені операції.

Задача 4 Між французькою фірмою "Моntаlе" та українським підприємством ТОВ "ЛАІН" укладено контракт, за яким ТОВ "ЛАІН" здійснює переробку давальницької сировини, загальна вартість якої складає 90000 Євро. Послуги з переробки оплачуються частиною виготовленої продукції, до­говірна вартість якої становить 15000 Євро. Транспортування вантажів здійснює нерезидент, митне оформлення - українське підприємство. 20 квіт­ня при ввезені давальницької сировини сплачено митний збір; на суму мита, що нараховується за ставкою 12 %, та ПДВ видано простий век­сель. Витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини склали 54000 грн. Готова продукція вивезена з митної території України 5 черв­ня, при цьому погашено простий вексель, виданий раніше, на сплачені збори за митне оформлення вивозу продукції. При митному оформленні імпорту готової продукції, що є власністю ТОВ "ЛАІН", яке проведене 7 червня, нараховано і сплачено мито за ставкою 10 %, митний збір та ПДВ у загальному порядку. Необхідно відобразити операції в бухгалтер­ському обліку, якщо курс НБУ становив: 20.04 –

12,50 грн/Євро; 05.06 – 12,55 грн/Євро; 07.06 – 12,60 грн/Євро.

Контрольні питання

 1. Поняття операцій з давальницькою сировиною?

 2. Особливості митного оформлення операцій з давальницькою сировиною?

 3. Особливості бухобліку операцій з давальницькою сировиною

 4. Особливості податкового обліку операцій з давальницькою сировиною

Література: [1, 4–7, 9, 16, 20, 21]


Практичне заняття № 6

Тема 6 Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями
^
Мета заняття: вивчити сутність операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями та відображення їх в обліку
Короткі теоретичні відомості

До іноземних інвестицій, фактично здійсненних до набуття чинності Законом України «Про режим іноземного інвестування», застосовуються державні гарантії їх захисту, передбачені законодавством України про іноземні інвестиції, які діяли на момент внесення цих інвестицій.

Спільні підприємства з іноземними учасниками ведуть бухгалтерський облік згідно з чинним законодавством України. Внутрішньогосподарський облік, звітність та контроль господарських операцій спільне підприємство має право розробляти без будь-яких застережень. Додатково спільні підприємства можуть застосовувати облік та звітність за правилами країни іноземного інвестора.

Завдання до теми

Задача 1 Дочірнє підприємство «Гео» розташоване на території США і відповідає критерію автономності. Підприємство створено 01.12 п.р. Курс НБУ на 01.12 п.р. – 8,25 грн за долар. Курс НБУ на 31.12 п.р. – 8,4 грн за долар. Курс НБУ за 1 долар США складав: 8,25 грн за долар – 10 днів, 8,3 грн за долар – 7 днів, 8,4 грн за долар –10 днів, 8,5 грн за долар – 4 дні.

Перерахувати баланс підприємства і звіт про прибуток в національній валюті – гривні.

Таблиця 6.1 – Баланс компанії «Гео», тис. дол.

Стаття

20ХХр.

Активи
Грошові кошти

400,0

Дебіторська заборгованість

200,0

Основні засоби:
Первинна вартість

3000,0

Знос

25,0

Залишкова вартість

2975,0

Разом активи

3575,0

Зобов'язання і власний капітал
Поточні зобов'язання

150,0

Довгострокова позика

2400,0

Статутний капітал

725,0

Нерозподілений прибуток

300,0

Разом, зобов'язання і власний капітал

3575,0Таблиця 6.2 – Звіт про прибуток компанії «Гео», тис. дол.

Стаття

20ХХр.

Доходи

2400,0

Операційні витрати

1800,0

Прибуток до оподаткування

600,0

Податок на прибуток

60,0

Чистий прибуток

540,0

Нерозподілений прибуток на початок року

---

Дивіденди

240,0

Нерозподілений прибуток на кінець року

300,0


Здійснити розрахунок за середньозваженим курсом. На підставі даних таблиць 6.1 і 6.2 скласти перерахований звіт про прибутку компанії «Гео» у таблицях 6.3 і 6.4.

^ Таблиця 6.3 – Перерахований звіт про прибутку компанії «Гео», тис. дол.

Стаття

20ХХ р.

Доходи
Операційні витрати
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Нерозподілений прибуток на початок року
Дивіденди (за курсом на дату нарахування)
Нерозподілений прибуток на кінець року


Таблиця 6.4 – Перерахований баланс компанії «Гео»,тис. дол.

Стаття

20ХХ р.

Активи
Грошові кошти
Дебіторська заборгованість
Основні засоби:
Залишкова вартість
Усього активи
Зобов'язання і власний капітал
Поточні зобов'язання
Довгострокова позика
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
Курсова різниця
Разом, зобов'язання і власний капітал
Контрольні питання

1. Види і форми іноземного інвестування на території України

2. Особливості обліку та оподаткування операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями

2. Витрати спільного підприємства які включають додатково до собівартості

3. Які фонди створюють за рахунок прибутку підприємства з іноземними інвестиціями?

4. Які фактори визначають масштаби і напрями іноземного інвестування?

5. Типові проблеми, що виникають у бухгалтерському обліку підприємства з іноземними інвестиціями

Література: [1, 4, 7, 10, 16, 18, 20, 21]


  1   2

Схожі:

Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconН.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності
Гордієнко Н.І., Карпушенко М. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей)....
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 050106...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconАктуальність курсу
Мета дисціплини «Облік І аналіз зовнішньоекономічної діяльності» – надати студентам можливість зрозуміти особливості організації...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” icon«Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання спец. 050100, 050100 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconДисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності»
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальностей 050106 та 050106 «Облік і аудит»
«Облік зовнішньоекономічної діяльності» та виконання контрольної роботи студентами 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей
Облік зовнішньоекономічної діяльності” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи