Облік у зарубіжних країнах ” icon

Облік у зарубіжних країнах ”
НазваОблік у зарубіжних країнах ”
Сторінка2/2
Дата01.06.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
1   2
Тема Облік грошових коштів і дебіторська заборгованість

Мета: вивчити облік рахунків до отримання; засвоїти облік товарних закупівель та їх продажу, облік надання скидок, повернення проданих товарів; опанувати методику розрахунку та обліку резерву за сумнівною заборгованістю.

^ Короткі теоретичні відомості

Грошові кошти – сукупність монет, банкнот, чеків, наявних у касі підприємства та на його банківських рахунках. Склад грошових коштів і порядок їх відображення в балансі. Банківські чекові рахунки, порядок їх відкриття. Документальне оформлення операцій з рахунку та перевірка звіту (виписки) банку. Порядок ведення касової книги. Створення та використання фонду “дрібних сум”. Облік надлишків та нестач грошових коштів.

^ Завдання до теми

Задача 1. Згідно з касовим апаратом виторг магазину за день становить 6 500 дол. США. Фактична наявність грошей у касира – 6 525 дол. Оприбуткувати виторг від реалізації з урахуванням надлишку.

Задача 2. Виторг продуктового магазину згідно з касовим апаратом становить за день 9 300 дол. США. Фактична наявність грошей у касі – 9 285 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням нестачі.

Задача 3. Фірма створила фонд дрібних сум на місяць у розмірі 300 дол. США. Витрати за місяць: поштові – 70 дол.; транспортні – 60 дол.; канцелярські –

80 дол.; представницькі – 40 дол.

Задача 4. Корпорацією «К» виписаний рахунок на адресу покупця за відпущенні товари:

1. Товари за договірними цінами 12 500 дол.

2. Комерційна знижка 500 дол.

3. Нетто комерційне 12 000 дол.

4. Розрахункова знижка 2%.

5. До оплати.

6. ПДВ 10 %.

7. Разом за рахунком.

Надійшли гроші від покупця за продані товари згідно з рахунком. Необхідно розрахувати суми до сплати та відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Задача 5. Корпорація «Д»:

а) 12.03.200Х одержано та акцептовано вексель від компанії «А» на 20 000 дол. зі сплатою через 6 міс. під 12 % річних на покриття дебіторської заборгованості;

б) продано дебіторську заборгованість у сумі 8 000 дол. фінансовій компанії за умови 2 % комісійних від суми дебіторської заборгованості;

в) клієнт «А» має заборгованість у сумі 6 300 дол. 31.12.200 корпорація оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 100 % та здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте 31 лютого 200_р. дебітор знайшов можливість відшкодувати 3 300 дол. Гроші надійшли на рахунок корпорації

г) дебіторська заборгованість корпорації на кінець року становить 45 000 дол. Несплати за попередні три роки: 6, 4 та 8 %. 31.12.200_р., нараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву 400 дол. У березні наступного року списано за рахунок резерву сумнівний боргу сумі 500 дол.

д) обсяг продажів корпорації за звітний період становить 800 000 дол. Розмір несплат за попередні три роки становить відповідно 5,9 та 7 %. 31.12.200_р. нараховано резерв сумнівних боргів (визначити). 15.03.200_р. один з клієнтів, що збанкрутував, надіслав на остаточний розрахунок 5 000 дол. із загальної суми боргу 9 000 дол.

Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 6. Корпорація «Р».

Заборгованість покупця корпорації «Р» становить 50 000 дол. У кінці звітного періоду корпорація «Р» оцінила свого клієнта як неплатоспроможного на 40 % і створила резерв на знецінення рахунків клієнта. Через 3 місяці клієнт перерахував корпорації «Р» 30000 дол. Решту заборгова­ності клієнта корпорація «Р» списала за рахунок створеного резерву.

Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 7. Дебіторська заборгованість компанії «К» на кінець року становить

60 000 дол. Несплати за попередні три роки: 7, 5 та 9 %. 31.12.200Х нараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву 200 дол. У лютому наступного року списано за рахунок резерву сумнівний борг 1 300 дол. Скласти бухгалтерські проводки за операціями компанії, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 8. Обсяг продажів компанії«Д» за звітний період становить 700 000 дол. Розмір несплат за попередні три роки становить відповідно 4%, та 6%. 31.12.2000 нараховано резерв сумнівних боргів (визначити). 15.02.2001 один з клієнтів, що банкрутує, надіслав на остаточний розрахунок 3 000 дол. із загальної суми боргу 7 000 дол. Скласти бухгалтерські проводки за операціями компанії, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 9. Фірма оцінює свого клієнта як неплатоспроможного на 70 %, борг якого становив 20 000 дол. 31.12.2000 створено резерв сумнівних боргів. 15.02.2001 клієнт перерахував остаточний рахунок 4000 дол. Скласти бухгалтерські проводки за операціями компанії, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 10. Рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ціна –10500 дол., комерційна скидка – 500, розрахункова знижка – 2 % (визначити), ПДВ (10 %) – визначити. Через певний час згідно з рахунком та договором,’ надійшли гроші від покупця. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 11. Від покупця «К» одержано (01.07.2000) вексель під 12 % річних строком на 3 місяці на покриття дебіторської заборгованості. Номінал векселя

18000 дол. 01.10.200Х покупець оплатив номінальну вартість векселя і відсотки. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 12. 03.10.2001 рахунок постачальника. Куплено товари на кредитну суму 10 000 дол. Умови розрахунку – 2/п-10. Частину товару на суму 500 дол. повернуто постачальникові (05.10.2001) як такого, що не відповідає якості. 12.10.2001 оплачено рахунок постачальника. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 13. Рахунок постачальника. Договірна ціна матеріалів – 9 000 дол. ПДВ – 10 %. Через 15 днів рахунок постачальника оплачено з рахунку в комерційному банку. Відобразити облік розрахунків з постачальниками та надходження матеріалів за постійною та періодичною системами обліку.

Контрольні питання

1. Що таке грошові кошти?

2. Який склад грошових коштів і порядок їх відображення в балансі?

3. Що таке банківські чекові рахунки, порядок їх відкриття?

4. Яке документальне оформлення операцій з рахунку та перевірка звіту (виписки) банку.

5. Який порядок ведення касової книги?

6. Як створюється та використовується фонд “дрібних сум”?

7. Який облік надлишків та нестач грошових коштів?

Література: [1, 5, 3, 7, 9]

Практичне заняття №4.

Тема Облік запасів

Мета: засвоїти методику розрахунку собівартості реалізованих товарів; опанувати методи визначення вартості товарно-матеріальних запасів.

^ Короткі теоретичні відомості

Запаси є найбільш значною частиною активів підприємства. Товарно-матеріальними запасами вважають: товари, що були куплені підприємством і зберігаються на складі з метою їх подальшої реалізації; готову продукцію, напівфабрикати та незавершене виробництво; різні матеріали, що зберігаються на складі й призначені для переробки в процесі виробництва або забезпечення виробничого процесу. Класифікація, оцінювання й облік придбання основних засобів. Методи розрахунку й обліку амортизації. Прискорена амортизація для потреб оподаткування. Облік списання і реалізації основних засобів. Облік модернізації й ремонту основних засобів. Суть нематеріальних активів, їх класифікація й оцінювання. Методи обліку ділової репутації фірми. Облік прав використання майна.

^ Завдання до теми

Задача 1. Перелік операцій фірми «Густав» за травень 200_ р. (Система постійного обліку)
Дата 200Х

Кількість, штук

Ціна за одиницю

Загальна вартість

Залишок товарів на складі

01.05.

100

2,0

200

Надходження товарів на склад

03.05.

400

2,10

840

Видано товарів зі складу

04.05.

200Надходження товарів на склад

09.05.

300

2,12

636

Видано товарів зі складу

11.05.

400Надходження товарів на склад

18.05.

100

2,40

240

Видано товарів зі складу

20.05.

100Залишок товарів на складі

31.05.

200Усього
X

X

1916

Система постійного обліку, метод FІFО:

Дата видачі

Кількість, штук

Розрахунок вартості

Сума

Система постійного обліку, метод LIFO:

Дата видачі

Кількість, штук

Розрахунок вартості

Сума

Система постійного обліку, метод середньої величини

Дата

Залишок

Одержано

Видано

Ціна за од.

Сума

Задача 2. Перелік операцій фірми «Вдала» за червень 200_ р. (Система періодичного обліку)
Кількість, штук

Ціна за одиницю

Загальна вартість

Залишок товарів на 01.06.

130

1.28

166.4

Закупки за червень:


3

150

1.10

165.0

8

240

1.35

324.0

11

300

1.20

360.0

15

280

1.28

358.4

18

500

1.35

675.0

25

250

1.10

275.0

ЗО

325

1.20

390.0

32

400

1.28

512.0

Разом із залишком

2.575
3225.8

Залишок товарів на кінець місяця

750Собівартість реалізованої продукції за червень

1.825
?

Методичні вказівки.

1. Провести оцінювання виданих (реалізованих) товарів та товарів на кінець місяця за допомогою методів FІFО, LIFО та середньозваженої оцінки за системами постійного та періодичного обліку.

2. Проаналізувати результати, які будуть одержані під час оцінювання то­варно-матеріальних запасів із використанням методів FІFО, LІFО та середньозваженої вартості за системами постійного та періодичного обліку.

Задача 3. Корпорація «Аріс Контіс» має таку інформацію про прид­бання та використання матеріалів за півроку:

(Системи постійного та періодичного обліку)

Дата

Показники

Вимір

1 січня

Залишок

2000 од. по 10 дол.

20 січня

Надходження

520 од. по 10,5 дол.

26 січня

Видаток

1400 од.

6 лютого

Надходження

800 од. по 11,5 дол.

23 лютого

Надходження

600 од. по 12.5 дол.

14 березня

Видаток

1240 од.

17 квітня

Видаток

480 од.

8 травня

Надходження

1000 од. по 11 дол.

16 червня

Видаток

760 од.

Методичні вказівки: визначити собівартість витрачених матеріалів і залишок на 30 червня, використовуючи методи FIFO, LIFO та середньозваженої оцінки за системами постійного та періодичного обліку запасів.

Контрольні питання

1. Яка існує класифікація, оцінка й облік придбання основних засобів?

2. Які методи розрахунку й обліку амортизації?

3. Який існує облік списання і реалізації основних засобів?

4. Який існує облік модернізації й ремонту основних засобів?

5. Яка суть нематеріальних активів, їх класифікація й оцінювання.

6. Які методи обліку ділової репутації фірми?

7. Який облік прав використання майна?

Література: [3, 5, 7, 8, 9]

Практичне заняття № 5

Тема Облік інвестицій у західних компаніях

Мета: вивчити облік фінансових вкладів західних компаній; засвоїти методику розрахунку величини Goodwill.

^ Короткі теоретичні відомості.

Окремі підприємства здійснюють інвестиції з метою збереження і примноження тимчасово вільних грошових коштів, інші тримають інвестиції як засіб збереження резервного капіталу. Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших економічних вигід для інвестора.

Завдання до теми

Задача 1. 31.07.1994 р. компанія «Д» придбала 90 % капіталу компанії «Е» у вигляді звичайних акцій. Прибуток від цього придбання за період до 31.07.2001 складає 135 000 у.о. Капітальні резерви компанії «Е» на 31.07.2001 мають такий вигляд:

Акціонерний капітал 200000 у.о.

Нерозподілений прибуток (не на дату придбання) 285000 у.о.

За придбані акції компанія «Д» заплатила 374 000 у .о.

Необхідно:

1. Розрахувати величину Goodwill, яку одержала компанія в резуль­таті консолідації фінансової звітності.

2. Визначити частку меншості на день придбання.

Контрольні питання

1. Яка сутність фінансових інвестицій їх класифікація та оцінка?

2. Який облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання?

3. Який облік довгострокових інвестицій в акції інших підприємств?

4. Яким чином відображаються інвестиції в бухгалтерському обліку та яка інформація наводиться в звітності?

Література: [1, 2, 3, 6, 9].


МОДУЛЬ 2

Практичне заняття № 6

Тема Облік основних засобів та нематеріальних активів

Мета: засвоїти облік основних засобів та нематеріальних активів; опанувати методи нарахування амортизації основних засобів.


^ Короткі теоретичні відомості.

Основні засоби – матеріальні активи, що були придбані або створені підприємством для довгострокового використання в незмінній формі в процесі господарської діяльності. Нематеріальні активи – придбані права користування природними ресурсами, майном та об’єктами інтелектуальної власності. Класифікація, оцінка й облік придбання основних засобів. Методи розрахунку й обліку амортизації. Прискорена амортизація для потреб оподаткування. Облік списання і реалізації основних засобів. Облік модернізації й ремонту основних засобів. Суть нематеріальних активів, їх класифікація й оцінка. Методи обліку ділової репутації фірми. Облік прав використання майна.

^ Завдання до теми

Задача 1. Підприємство придбало устаткування на суму 48 000 дол. (ПДВ – 8 000) зі знижкою 1 %. Крім того, підприємство понесло такі витрати: залізничний транспорт – 1000, транспортування – 300, оплата праці – 700. Відобразити операції в обліку і визначити первісну вартість.

Задача 2. Землю придбано разом зі старим будинком за 60 000 дол. Старий будинок знесли, а витрати, пов'язані зі зносом (зарплата), дорівніють 1 000 дол. У результаті ліквідації будинку одержали будматеріали на суму 2 000 дол. Оцінити собівартість землі та відобразити операції в обліку.

Задача 3. Підприємство зробило закупки на суму 20000 на умовах 5/10 чистих 30. Рахунок на 10 000 підприємство оплатило протягом періоду дії скидки. Відобразити операції в обліку і скидки, використовуючи валовий метод.

Задача 4. Підприємство одержало споруду (балансова вартість – 70 000, амортизація – 2 000) в обмін на власний ангар (балансова вартість – 6 000, амортизація – 10 000). Ці споруди мають однакову справедливу вартість. Відобразити операції в обліку.

Задача 5. Підприємство придбало патент на винахід в обмін на випуск 1 000 простих акцій (номінал – 1 дол.). Балансова вартість патенту – 4 000, а ринкова вартість простої акції на момент здійснення операції – 18 дол. Визначити вартість патенту і відобразити операції в обліку.

Задача 6. Підприємство зробило закупки на суму 20 000 на умовах 5/10 чистих 30. Рахунок на 10 000 підприємство оплатило протягом періоду дії знижки. Відобразити операції в обліку і знижки, використовуючи чистий метод.

Задача 7. Продано верстат (у кредит). Первісна вартість верстата 30 000 дол., амортизація за період експлуатації – 20 000 дол. Договірна ціна реалізації 15000 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.

Задача 8. Первісна вартість устаткування 42 000 дол., термін експлуатації – 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2 000 дол. Визначити суму амортизації за перший рік експлуатації методом подвійної норми та відобразити її в обліку.


Контрольні питання

1. Що таке основні засоби?

2. Що таке нематеріальні активи?

3. Яка існує класифікація, оцінювання й облік придбання основних засобів?

4. Які є методи розрахунку й обліку амортизації?

5. Що таке прискорена амортизація для потреб оподаткування?

6. Який існує облік списання і реалізації основних засобів?

7. Який існує облік модернізації й ремонту основних засобів?

8. Яка суть нематеріальних активів, їх класифікація й оцінювання?

9. Які методи обліку ділової репутації фірми?

10. Який облік прав використання майна?

Література: [1, 5, 3, 7, 9].

Практичне заняття № 7

Тема Облік зобов’язань.

Мета: навчитися відображати в обліку зобов'язання; опанувати облік зобов'язань з оплати праці, облігацій, векселів.

^ Короткі теоретичні відомості

Зобов’язання – це заборгованість підприємства іншим підприємствам, організаціям та особам, що виникає внаслідок здійснення фірмою різних угод. Заборгованість передбачає сплату в майбутньому грошима, товарами та іншими послугами. Існують види короткострокових зобов’язань і порядок їх оцінювання. Облік рахунків і короткострокових векселів до сплати. Облік зобов’язань із заробітної плати. Порядок нарахування заробітної плати і види утримань. Видача заробітної плати та аналітичний облік. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці. Облік розрахункової та потенційної заборгованості. Зміст і оцінювання довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових векселів до сплати. Види облігацій та порядок їх випуску. Методика розрахунку ринкової ціни облігацій. Облік фонду погашення облігацій. Облік довгострокових орендних зобов’язань. Методика розрахунку лізингових платежів. Облік іпотечного кредиту і зобов’язань з пенсійних виплат.

^ Завдання до теми

Задача 1. Інформація про заробітну плату персоналу компанії «В»

за звітний період (у доларах) складає:

- фіксована зарплата (оклади) 60 000;

- погодинна оплата праці 40 000;

- утримана сума прибуткового податку 21 000;

- утримані профспілкові внески 400;

- обов'язкові утримання на соціальне страхування (7,15 %) 7 150;

- чиста зарплата до сплати 71 450.

Необхідно відобразити облік зобов'язань з оплати праці.

Задача 2. Нараховано зарплату персоналу фірми – 25 000 дол.

Утримано: прибутковий податок – 3700 дол., обов'язкове соціальне страхування – 2300 дол. Виплачено зарплату працівникам фірми (визначити) . Перераховано також заборгованість з утримань із зарплати.

Задача 3. Компанія «К» випустила 01.01.200Х 1000 шт. довгострокових облігацій номіналом 1000 дол. кожна, на 5 років, відсоткова ставка – 12 %. Сплата відсотків інвесторам два рази на рік: 01.07 та 01.01. наступного року. Квота до ціни – 100 (реалізація за номінальною вартістю).

Методичні вказівки:

1. При достроковому викупі необхідно:

- визначити поточну (балансову) вартість облігацій на дату дострокового викупу;

- відобразити в обліку виплату грошей (викуп);

- визначити та відобразити в обліку прибутки чи збитки від викупу облігацій.

2. Поточна (балансова) вартість облігацій на дату викупу дорівнює:

1) номінальній вартості облігацій (випуск облігацій за номінальною вартістю);

2) номінальна вартість мінус недоамортизований дисконт (випуск облігацій з дисконтом);

3) номінальна вартість плюс недоамортизована премія (випуск облігацій з премією).

Задача 4. Компанія «К» 01.01.200Х випустила (реалізувала) 1000 шт. довгострокових облігацій номіналом 1000 дол. кожна, на 5 років, за умови 12% річних. Квота до ціни – 98. Виплата відсотків 01.07 та 01.01 наступного року. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 5. Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі довгострокові облігації з квотою 103 до номіналу. Довідка: випущено 1000 облігацій номіналом 1000 дол. кожна, на 5 років, 12 % річних, квота до ціни – 100, сплата відсотків 01.07. та 01.01. наступного року. Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 6. Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі довгострокові облігації з квотою 103 до номіналу. Довідка: облігації випущено на 5 років, 1000 шт. номіналом 1000 дол. кожна, 12 % річних, квота до ціни 98, сплата відсотків 01.07. та 01.01. наступного року. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 7. Після восьмого платіжного періоду компанія викупила всі свої довгострокові облігації з квотою – 104 до номіналу. Облігації були випущені у кількості 1000 шт. номіналом 1000 дол. кожна, на 5 років, 12 % річних, квота до ціни – 106, оплата відсотків 01.07. та 01.01. наступного року. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 8. Компанія випустила (реалізувала) 01.01.200Х 1000 шт. довго строкових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, відсоткова ставка – 12 %. Квота до ціни – 105. Виплата відсотків 01.07. та 01.01, 1.07.200Х компанія виплатила відсотки за облігаціями з погашенням відповідної суми премії. Скласти бухгалтерські проводки за операціями компанії, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 9. Компанія випустила 01.01.200Х довгострокові облігації, 1000 шт, номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки. Квота до ціни – 92. Виплата відсотків 01.07. та 01.01. Відобразити в обліку сплату відсотків інвесторам 01.07.200Х з відповідною амортизацією дисконту та остаточне погашення зобов'язань за облігаціями через 4 роки (01.01.200Х). Скласти бухгалтерські проводки за операціями компанії, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 10. Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі свої довгострокові облігації з квотою 104 до номіналу. Довідка: облігації випущено на 4 роки, 1000 шт. номіналом 100 дол. кожна, 12 % річних, квота до ціни – 95, сплата відсотків 01.07 та 01.01. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 11. Компанія викупила після шостого платіжного періоду всі свої довгострокові облігації з квотою 104 до номіналу. Ці облігації були випущені у кількості 1000 шт., номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних з оплатою відсотків 01.07. та 02.02. Квота до ціни – 108. Скласти бухгалтерські проводки за операціями компанії, зробивши необхідні розрахунки.


Контрольні питання

1. Дати визначення зобов’язань.

2. Які є підходи щодо обліку короткострокових та довгострокових зобов’язань?

3. Що таке відстрочені податкові зобов’язання?

4. Розповісти про особливості рефінансування короткострокових та довгострокових зобов’язань.


5. Поясніть найсуттєвіші відмінності щодо обліку заробітної плати та сутність пенсійних програм відповідно до МСБО та практики обліку в різних країнах.

Література: [1, 2, 3, 6, 9].

Практичне заняття № 8

Тема Облік власного капіталу

Мета: вивчити облік акціонерного капіталу; засвоїти методику виплати дивідендів.

^ Короткі теоретичні відомості.

Власний капітал формується акціями, тобто коштами інвесторів (власників) в обмін на реалізовані їм акції. Власний капітал включає: облік формування капіталу товариств. Облік додаткових інвестицій і вилучення капіталу. Порядок розподілу прибутку між партнерами. Порядок утворення корпорацій, облік та оцінка випущених акцій. Розрахунок і сплата податку на прибуток корпорацій. Облік розподілу чистого прибутку корпорацій, оголошення і сплата дивідендів.

^ Завдання до теми

Задача 1. Корпорація оголосила дивіденди 10 червня в розмірі 0,5 дол. на кожну з 1,8 мільйона випущених акцій. Реєстрація акціонерів відбулась 24 червня, а виплата дивідендів – 16 липня. Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорації, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 2. Рада директорів корпорації «Опус» оголосила дивіденди у розмірі 10 % акцій, що знаходяться в обігу.

На дату оголошення дивідендів акціонерний капітал становив:

Звичайні акції (50 000 шт.)

за номінальною вартістю 10 дол.

Ринкова вартість 15 дол. 500 000 дол.

Нерозподілений прибуток 300 000 дол.

Усього 800 000 дол.

Кількість акцій, що мають бути випущені

в обіг 10 % від 50 000 5 000 штук

Ринкова вартість: 5 000 х 15 75 000 дол.

Відобразити операції в обліку.

Задача 3. Відобразити операції на рахунках обліку компанії «Драйв» за звітний період.

1. 1000 звичайних акцій номінальною вартістю 100 дол. були випущені за ціною 110 дол.

2. Сто звичайних акцій були викуплені за ціною 112 дол.

3. Десять акцій були повторно випущені в обіг за ціною 112 дол.

4. Десять акцій були повторно випущені в обіг за ціною 130 дол.

5. Десять акцій були повторно випущені в обіг за ціною 98 дол.

6. Десять акцій були повторно випущені за ціною 105 дол.

Задача 4. Компанією «С» було вилучено з обігу 10 звичайних акцій з номінальною вартістю 100 дол. (емісійна вартість – 110 дол.) у квітні звітного року.

Відобразити бухгалтерський облік вилучення власних акцій за собівартістю та за номінальною вартістю.

Задача 5. Корпорація після п'ятого платіжного періоду конвертувала 1 000 шт. довгострокових облігацій у прості акції номіналом кожна 10 дол. Умова конвертації: одна облігація номіналом 100 дол. обмінюється на шість простих акцій. Довідка: облігації були випущені у кількості 1000 шт. номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, квота – 92,12 % річних та з оплатою відсотків за півріччя. Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 6. Після шостого платіжного періоду корпорація конвертувала в прості акції 1 000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, які були випущені на 4 роки та реалізовані з квотою 108. Оплата відсотків здійснювалась 01.07 та 01.01. Умова конвертації: одна облігація обмінюється на 7 простих акцій номіналом 10 дол. Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 7. Корпорація випустила 25000 шт. простих акцій номінальною вартістю 20 дол. та реалізувала їх по 25 дол. Через рік здійснено додатковий випуск простих акцій – 10000 шт. номіналом 20 дол., при цьому 3000 акцій було сплачено грошима, а в оплату решти було одержано: устаткування на 55000 дол., будівлю на 60000 дол. та патент на винахід на 25000 дол. Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 8. 01.09.200Х корпорація викупила 7000 шт. простих акцій власної емісії на фондовій біржі за ціною 15 дол. кожна. Первісні акції випускались за ціною 10 дол. (номінальна вартість). 20.10.200Х здійснено повторний випуск (реалізацію) раніше викуплених акцій: 4000 шт. за ціною 20 дол. Скласти бухгалтерські проводки за опера­ціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 9. Корпорація випустила 1000 привілейованих акцій номіналом 100 дол. кожна. Реалізація їх здійснилась за ціною 130 дол. кожна. Умова конвертації: одна привілейована акція обмінюється на 6 простих номіналом 10 дол. кожна. Через рік після випуску всі привілейовані акції конвертовані в прості. Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 10. Рада директорів корпорації оголосила 5-го березня дивіденди у розмірі 0,5 дол. на кожну з 90 тисяч штук простих акцій в обігу. Реєстрація акціонерів відбулася 20 березня, виплату дивідендів здійснено 5 квітня. Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 11. Рада директорів корпорації оголосила 15-го березня дивіденди з виплатою їх простими акціями у розмірі 10 % кількості акцій в обігу. В обігу знаходиться 90 тис. простих акцій номіналом 10 дол. кожна. Ринкова ціна становить 15 дол. за акцію. Реєстрація акціонерів відбулася 27.03.200Х, виплату дивідендів акціями здійснено 15.04.200Х. Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробивши необхідні розрахунки.

Контрольні питання

1. Які особливості обліку власного капіталу різних країн?

2. Які складові власного капіталу?

3. Який порядок відображення власного капіталу в обліку та звітності зарубіжних країн?

Література: [1, 2, 4, 7, 9].

Практичне заняття № 9

Тема Облік доходів, витрат і фінансових результатів

Мета: навчитися застосовувати теоретичні знання для розподілу доходів і витрат від різних видів діяльності.


^ Короткі теоретичні відомості

Витрати – зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства. Доходи – збільшення активів або зменшення зобов’язань, що зумовлюють зростання власного капіталу. Існує класифікація витрат і доходів за елементами і видами діяльності. Система рахунків для обліку доходів, витрат і фінансових результатів. Поточний облік доходів і витрат. Регулювання і списання доходів і витрат у кінці звітного періоду. Порівняльна характеристика. Облік доходів, витрат і фінансових результатів англосакської та французької систем обліку фінансових результатів.

^ Завдання до теми

Задача 1. При підготовці річної звітності Звіт про фінансові результати повинен бути поданий у визначеному форматі. Він має включати наступні категорії:

1. Виторг (валовий дохід від реалізації).

2. Витрати на виробництво реалізованої продукції.

3. Витрати на збут.

4. Адміністративні витрати.

5. Інші доходи.

6. Доходи за цінними паперами від наданих позик та ін.

7. Відсотки до сплати й аналогічні витрати.

8. Нехарактерні операції.

Необхідно перераховані нижче елементи доходів і витрат віднести до вищезгаданих категорій:

1. Списані безнадійні борги.

2. Реклама.

3. Знос устаткування.

4. Знос будинків.

5. Дохід від реалізації устаткування.

6. Надання кредиту клієнтам.

7. Розкрадання на складі.

8. Витрати на гарантійне обслуговування продукції.

9. Урядові субсидії.

10. Страхові позови.

11. Дохід від оренди.

12. Недопоставки сировини та комплектуючих.

13. Збитки в зв'язку зі страйком робітників.

14. Торговельні скидки, які надані клієнтам.

15. Резерв на непогашений клієнтами кредит на кінець року.

16. Збитки від зміни курсу валют у ході імпорту.

Контрольні питання

1. Яка існує система рахунків для обліку доходів, витрат і фінансових результатів?

2. Що таке поточний облік доходів і витрат?

3. Яке існує регулювання і списання доходів і витрат у кінці звітного періоду?

4. Що таке порівняльна характеристика?

5. Який облік доходів, витрат і фінансових результатів англосакської та французької систем обліку фінансових результатів.

Література: [1, 5, 6, 8, 9].

Практичне заняття № 10

Тема Основи управлінського обліку

Мета: дати поняття витрат в управлінському обліку; залучити студента до багатства цього поняття і передати думку про те, що поняття витрат не обмежується визначенням, установленим законом, і має силу при будь-яких обставинах; підвести до розуміння взаємозв'язку, що існує між визначенням витрат, що він вибирає, і тим, як він розраховує його використовувати.

^ Короткі теоретичні відомості

Управлінський облік – це система виявлення, вимірювання, оброблення та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Мета і функції управлінського обліку. Система рахунків управлінського обліку. Класифікація затрат і доходів. Бюджетне планування і контроль. Облік і контроль матеріальних витрат. Облік і контроль затрат на оплату праці. Облік і розподіл виробничих накладних витрат.


^ Завдання до теми

Задача 1. Компанія виробляє два види продукції: верстат 1 і верстат 2, для виробництва яких використовуються наступні ресурси:

Для виробництва верстата 1

Для виробництва верстата 2

сировина

2 одиниці

3 одиниці

Цех № 1РСБВ (робоча сила, безпосередньо пов'язана з вироб­ництвом)

1 година

1,5 години

Машини

5 маш/година

4 маш/година

Цех № 2РСБВ

3 години

7 годин

Машини

0,5 маш/година

1 маш/година

У січні 200А р. компанія виробила 10 верстатів № 1 і 20 верстатів № 2.

Витрати за січень складали:

- питомі витрати з сировини 30 у.о.

- витрати на 1 годину 36 у.о.

Амортизація машин:

цех 1 3 000 у.о.

цех 2 2100 у.о.

цех технічного обслуговування 300 у.о.

Витрати на робочу силу, непрямі стосовно до продукції, склали:

цех 1 1700 у.о.

цех 2 2400 у.о.

цех технічного обслуговування 960 у.о.

Витрати на фурнітуру, непрямі стосовно до продукту, склали:

Цех 1 900 у.о.

цех 2 810 у.о.

цех технічного обслуговування 600 у. о.

На технічне обслуговування кожних 10 годин роботи машин необхідно годину.

Методичні вказівки:

1) визначити суму прямих і непрямих витрат;

2) розподілити непрямі витрати між робочими місцями і визначи­ти кількість робочих одиниць;

3) розрахувати суму непрямих витрат, які необхідно віднести до виробництва продукції;

4) визначити витрати на робочу одиницю, розрахувати виробничі витрати з продукції та звести розрахунки в таблицю, наведену нижче.

Вид ресурсу

1 одиниця верстата 1

1 одиниця верстата 2

Кількість

Витрати

Всього

Кількість

Витрати

Всього

СировинаЦех № 1

РСБВНепрямі витратиВитрати загальні по цехуЦех № 2

РСБВНепрямі витратиВитрати на виробництво готової продукціїКонтрольні питання

1. Що таке управлінський облік?

2. Яка мета і функції управлінського обліку?

3. Що таке система рахунків управлінського обліку?

4. Яка класифікація затрат і доходів?

5. Що таке бюджетне планування і контроль.

6. Який існує облік і контроль матеріальних витрат?

7. Який існує облік і контроль затрат на оплату праці?

8. Який існує облік і розподіл виробничих накладних витрат?

Література: [2, 4, 7, 8, 10].

2 Тести до модульного контролю


МОДУЛЬ 1

1. Ввезення товарів з імпорту на умовах відстрочки постачання здійснюється:

а) не пізніше 90 календарних днів з моменту перерахування авансового внеску;

б) не пізніше 90 календарних днів з дати оформлення ВМД;

в) не пізніше 60 календарних днів з дати оформлення ВМД.

^ 2. Які основні види зовнішньоторговельних операцій розрізняються в міжнародній торгівлі:

а) експорт, комерція, реімпорт, реекспорт;

б) імпорт, інвестиції, реімпорт, експорт;

в) реекспорт, імпорт, реімпорт, експорт;

г) реімпорт, експорт, комерція,інвестиції.

^ 3. Зовнішньоекономічна діяльність України здійснюється відповідно до принципів:

а) верховенства закону;

б) консерватизму;

в) об’єктивності;

г) юридичної рівності та недискримінації.

^ 4. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту:

а) набуття ними статусу юридичної особи;

б) передбачення в установчих документах права здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

в) набуття дієздатності.

^ 5. Контроль за зовнішньоекономічною діяльністю здійснює:

а) Верховна Рада;

б) НБУ;

в) Державний митний комітет;

г) усі відповіді.

^ 6. Юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, які не мають статусу юридичної особи з місцезнаходженням на території України, що

здійснюють свою діяльність згідно із законодавством України, -це:

а) резиденти;

б) нерезиденти;

в) посередники.

^ 7. Придбання раніше експортованого без доробки товару із ввезенням з-за кордону – це:

а) експорт;

б) імпорт;

в) реекспорт;

г) реімпорт.

^ 8. Реекспорт – це:

а) продаж іноземному контрагенту товару з вивезенням його за кордон;

б) продаж раніше імпортованого без доробки товару за кордон;

в) придбання в іноземного контенгента товару з ввезенням його з-за кордону;

г) придбання раніше експортованого, без доробки товару із ввезенням його з-за кордону.

9. Юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи з місцезнаходженням за межами території України, що створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави – це:

а) резиденти;

б) нерезиденти;

в) посередники.

^ 10. До класифікаційної ознаки «За напрямами торгівлі» належить наступна зовнішньоекономічна операція:

а) аукціон;

б) біржова торгівля;

в) реекспорт;

г) переробка давальницької сировини.

^ 11. До класифікаційної ознаки «За напряками торгівлі» належить наступна зовнішньоекономічна операція:

а) постачання готової продукції;

б) купівля-продаж сировини;

в) зустрічна закупівля;

г) факторинг.

^ 12. До класифікаційної ознаки «З товарообмінної торгівлі» належить наступна зовнішньоекономічна операція:

а) купівля-продаж сировини;

б) переробка давальницької сировини;

в) оренда;

г) постачання вузлів до обладнання.

^ 13. До класифікаційної ознаки «За ступенем готовності товару до продажу» належить наступна зовнішньоекономічна операція:

а) переробка давальницької сировини;

б) постачання деталей для зборки;

в) продаж машин та устаткувань;

г) транспортні перевезення.

^ 14. До класифікаційної ознаки «Торгово-посередницька діяльність» належить наступна зовнішньоекономічна операція:

а) міжнародні торги;

б) переробка давальницької сировини;

в) брокерська;

г) зустрічна закупівля.

^ 15. Не має право підписувати контракти з третьою особою:

а) дилер;

б) торговий агент;

в) маклер;

г) дистриб’ютор.

16. Має право підписувати угоду з третіми особами від свого імені та за свій рахунок:

а) брокер;

б) агент;

в) дилер;

г) маклер.

^ 17. Має право підписувати угоду з третіми особами від свого імені та за рахунок довірителя:

а) дилер;

б) маклер;

в) торговельний агент;

г) дистриб’ютор.

^ 18. Брокер отримує винагороду, яка називається:

а) компенсаційна винагорода;

б) комісійна винагорода;

в) брокередж.

19. Визначити вид винагороди, який виплачується, якщо посередник виконує окремі послуги (вивчення кон’юнктури, реклами, отримання консультацій та ін.):

а) система «кост-плас»;

б) змішана форма;

в) тверда сума згідно з угодою сторін;

г) відсотки за експортними цінами.

^ 20. При збуті товарів на умовах договорів консигнації та купівлі-продажу посередники мають можливість отримувати винагороду:

а) у відсотках від контракту;

б) різницю в ціні реалізації товарів на ринку й ціною експортера;

в) твердою сумою згідно з угодою сторін;

г) додаткову винагороду.


^ 21. Трьох модельна класифікація облікових систем включає:

а) Європейську модель;

б) Середньоазіатську модель;

в) Канадську модель;

д) Англо-американську модель;

е) Континентальну модель;

ж) Південно-американську модель.

МОДУЛЬ 2

^ 22. Англо-американська модель характеризується:

а) орієнтуванням методики обліку на високий рівень інфляції;

б) консерватизмом облікової практики, орієнтуванням на державні потреби оподаткуванням та макроекономічним регулюванням;

в) орієнтуванням обліку на широке коло інвесторів, відсутністю законодавчого регулювання обліку та регламентацією його стандартами.

^ 23. На Заході ділення обліку на дві складові частини: фінансовий і управлінський облік є:

а) абсолютним;

б) чіткої межі між цими частинами нема;

в) таке ділення відсутнє.

^ 24. Континентальна модель характеризується:

а) орієнтуванням методики обліку на високий рівень інфляції;

б) консерватизмом облікової практики, орієнтуванням на державні потреби оподаткуванням та макроекономічним регулюванням;

в) орієнтуванням обліку на широке коло інвесторів, відсутністю законодавчого регулювання обліку та регламентацією його стандартами.

^ 25. Стандартами обліку , основною складовою системи GAAP є:

а) думки;

б) заява про позицію;

в) положення про стандарти фінансового обліку;

г) інтерпретації (тлумачення);

д) технічні бюлетені;

е) положення робочої групи комітету зі стандартизації фінансового обліку з проблем, що виникають.

^ 26. Англо-амеріканської моделі обліку придержуються:

а) Польща; ж) Нідерланди;

б) Казахстан; з) Канада;

в) США; к) Австралія;

г) Великобританія; л) Німеччина;

д) Болівія; м) Італія;

е) Швейцарія; н) Аргентина.

^ 27. Південно-американська модель характеризується:

а) орієнтуванням методики обліку на високий рівень інфляції;

б) консерватизмом облікової практики, орієнтуванням на державні потреби оподаткуванням та макроекономічним регулюванням;

в) орієнтуванням обліку на широко коло інвесторів, відсутністю законодавчого регулюванням обліку та регламентацією його стандартами.

^ 28. Відповіді на запити різноманітних організацій при застосуванні існуючих стандартів GAAP, як керівництво з використання включають:

а) думки;

б) заява про позицію;

в) положення про стандарти фінансового обліку;

г) інтерпретації (тлумачення);

д) технічні бюлетені;

е) положення робочої групи комітету зі стандартизації фінансового обліку з проблем, що виникають.

^ 29. Континентальної моделі обліку притримуються:

а) Польща; ж) Нідерланди;

б) Казахстан; з) Канада;

в) Франція; к) Австралія;

г) Великобританія; л) Німеччина;

д) Болівія; м) Італія;

е) Швейцарія; н) Аргентина;

п) Австрія.

^ 30. Південно-американської моделі обліку притримуються:

а) Бразилія; ж) Нідерланди;

б) Казахстан; з) Канада;

в) Франція; к) Австралія;

г) Великобританія; л) Німеччина;

д) Болівія; м) Італія;

е) Швейцарія; н) Аргентина;

п) Угорщина.

^ 31. Американський інститут дипломованих суспільних бухгалтерів – це:

а) вищий навчальний заклад, що займається підготовкою дипломованих суспільних бухгалтерів;

б) національна, професійна організація практикуючих дипломованих суспільних бухгалтерів

в) державна організація США, що атестує дипломованих суспільних бухгалтерів.

^ 32. Модифікації або доповнення існуючих стандартів GAAP являє собою:

а) думки;

б) заяву про позицію;

в) положення про стандарти фінансового обліку;

г) інтерпретації (тлумачення);

д) технічні бюлетені;

е) положення робочої групи комітету зі стандартизації фінансового обліку з проблем, що виникають.

^ 33 Розробкою американських стандартів обліку – GAAP – займаються:

а) професійні організації бухгалтерів;

б) Міністерство фінансів США;

в) Департамент бухгалтерського обліку та звітності США.

^ 34. Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів займається:

а) обліковими проблемами;

б) проблемами аудиту;

в) проблемами інвестицій.

^ 35. Комітет зі стандартів фінансового обліку розробляє і випускає наступні документи, що стандартизують практику обліку США:

а) положення про концепції фінансового обліку;

б) заяву про позицію;

в) положення про стандарти фінансового обліку;

г) інтерпретації (тлумачення);

д) технічні бюлетені;

е) положення робочої групи з проблем, що виникають.

^ 36. Принципи, що лежать в основі фінансового обліку США, викладені у розроблених Комітетом зі стандартизації фінансового обліку:

а) п’яти існуючих положеннях про концепції фінансового обліку;

б) двадцяти положеннях робочої групи з проблем, що виникають;

в) п’ятдесят одній інтерпретації (тлумачень).

^ 37. Комітет зі стандартів обліку для державних органів США розробляє:

а) стандарти обліку і звітності для комерційних структур;

б) стандарти обліку і звітності для бірж;

в) стандарти обліку і звітності для державних органів влади.

^ 38. Американська бухгалтерська асоціація провадить:

а) підготовку технічних бюлетенів;

б) підготовку документів про проблеми;

в) розробку інтерпретацій і думок;

г) теоретичні розробки в галузі обліку.

^ 39. Комітет з міжнародних стандартів обліку створено 1973 р.:

а) згодою між урядами з 11 країн;

б) рішенням Міжнародного конгресу бухгалтерів 1973 року;

в) згодою між професійними організаціями бухгалтерів з 9 країн;

г) рішенням Організації Об’єднаних Націй.

Тест 40. GAAP – розшифровується як:

а) міжнародний облік;

б) загальноприйняті принципи обліку;

в) бухгалтерський облік США.

^ 41. До елементів фінансової звітності на Заході відносять:

а) принцип нарахування, що продовжується, подвійний запис;

б) принцип одиниці обліку, періодичність, грошовий вимірник, конфіденційність;

в) зрозумілість, доречність, вірогідність і надійність;

г) принципи нарахування та подвійного запису;

д) домовленість і надійність;

е) активи і зобов’язання;

ж) капітал, доходи та витрати.

42. Елементами фінансової звітності є:

а) фонди; г) капітал;

б) активи; д) доходи;

в) зобов’язання; е) витрати.
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Андросов А. М. Бухгалтерский учет и отчетность в России: практическое руководство с документами и комментариями. – М.: АО «МЕНАТЕП – ИНФОРМ», 1994 – 576 с.

 2. Бутинець Ф. Ф, Горецька Л. Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 544 с.

 3. Голов С. Ф, Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 4. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили; Предисловие проф. П.С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.

 5. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Пер. с англ.; Под ред. Я.В.Соколова; 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 496 с.

 6. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособие. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998 – 238 с.

 7. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика: Пер. с фр./ Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

 8. Соколов Я. В., Семенова М. В. Бухгалтерский учет во Франции. // Бухгалтерский учет. – 2000. - №5. – С.69-77.

 9. Хонгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер.с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

 10. Чедвик Л. Основы финансового учета / Пер. с англ. Под ред. В. А. Микрюкова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 252 с.

 11. Чижевська Л. В. Теорія бухгалтерського обліку: Тести для самопідготовки та складання іспитів / За ред. Ф. Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 280 с.Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Р. М. Циган


Відповідальний за випуск А. О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад __ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

1   2

Схожі:

Облік у зарубіжних країнах ” iconОблік у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Облік у зарубіжних країнах ” iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Облік у зарубіжних країнах ” iconАудит у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Облік у зарубіжних країнах ” iconАудит у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Облік у зарубіжних країнах ” iconП лан семінарського заняття №1 на тему: поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Гураль П. Ф., Левицька Г. Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. с. 4-14
Облік у зарубіжних країнах ” iconТема парламент в зарубіжних країнах
Поняття та етапи розвитку парламенту І парламентаризму. Місце І роль парламентів у системі влади в зарубіжних країнах
Облік у зарубіжних країнах ” iconЄ. В. Гавриличенко конспект лекцій з курсу " облік у зарубіжних країнах" для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит» факультету післядиплом
Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік...
Облік у зарубіжних країнах ” iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Освоєння предмета «Сучасні концепції обліку» базується на знаннях І вміннях, отриманих студентами по всіх дисциплінах, досліджуваних...
Облік у зарубіжних країнах ” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Облік у зарубіжних країнах ” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи