Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” icon

Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства”
Скачати 450.35 Kb.
НазваНаскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства”
Сторінка1/3
Дата01.06.2012
Розмір450.35 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА

ПРАКТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


КРЕМЕНЧУК 2006


Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства” має триступеневу структуру:

 1. навчальна (3-й курс);

 2. виробнича (4-й курс);

 3. переддипломна:

 • для спеціалістів;

 • для маґістрів.


1 НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ІІІ КУРСУ

^

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИНавчальна практика є одним з етапів навчального процесу, спрямованим на практичне засвоєння та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання.

Студенти проходять навчальну практику в одній з підприємницьких організацій, які визначені навчальним закладом.

Під час практики студенти вивчають питання згідно з наведеними нижче питаннями та збирають матеріали для розробки та написання курсової роботи.

У процесі проходження практики необхідно вивчити відповідну літературу з метою підвищення рівня знань і використання цих матеріалів для написання курсової роботи. Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра економіки згідно з “Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України”.

^

2 МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ


Мета практики – підготовка студента до самостійного виконання курсової роботи; збір, обробка інформації про господарсько-економічну діяльність підприємницької структури для практичного використання знань, отриманих під час лекцій з дисципліни “Економіка підприємства”.

Задачі практики:

 • ознайомлення з підприємницькою організацією;

 • вивчення внутрішньоекономічної діяльності;

 • ознайомлення з організацією обліку та системою звітності на підприємстві;

 • засвоєння принципів та методів розрахунку основних техніко –економічних показників діяльності підприємства.
 1. ЗМІСТ ПРАКТИКИ^

0.1Інформаційна база практикиПід час навчальної практики студент повинен вивчити інформацію:

- установчі документи;

 • план виробничо-господарської діяльності підприємства, його виконання, динаміку виконання за періоди;

 • звіт про рух основних фондів підприємства та окремих підрозділів за період;

 • баланс підприємства;

 • звіт про фінансові результати;

 • звіт з праці;

 • звіт про виконання плану собівартості продукції.^

0.2Збір даних для складання техніко-економічної характеристики підприємства


Для складання техніко-економічної характеристики підприємства (підрозділу) та подальшого аналізу господарської діяльності необхідно вивчити питання:

 • загальна характеристика підприємницької структури (паспорт, статут підприємства);

 • характеристика продукції, обсяги її випуску та реалізації за період (виробниче управління, плановий відділ);

 • рівень забезпечення підприємства ресурсами в розрізі постачальників, склад обігових фондів (управління матеріально-технічного постачання, планове управління, фінансове управління);

 • ринки збуту (відділ збуту);

 • характеристика основних фондів підприємства (бухгалтерія);

 • структура кадрів підприємства (відділ кадрів);

 • динаміка техніко-економічних показників (планово-економічне управління);

 • собівартість продукції (планово-економічне управління);

 • методику та практику економічного аналізу на підприємстві.
 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


Навчальна практика має тривалість 14 дн. Етапи практики наведено нижче:

 • оформлення та отримання перепусток – 1дн.;

 • інструктаж з техніки безпеки та охорони праці – 1 дн.;

 • екскурсія по підприємству – 1 дн.;

 • лекція про підприємство, загальний огляд економічного стану підприємства, перспективи розвитку – 1дн.;

 • індивідуальний збір інформації, виконання завдань – 5 дн.;

 • оформлення звіту з практики – 3 дн.;

 • здача перепусток – 1 дн.;

 • захист звіту про проходження виробничої практики – 1 дн.

Виконання календарного графіку фіксується у щоденнику практики.


 1. ^ ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Звіт про проходження навчальної практики повинен мати обсяг 20-25 сторінок форматом А4. Зміст звіту.

Вступ

 1. Техніко-економічна характеристика підприємства.

 2. Загальна характеристика підприємницької структури.

 3. Характеристика продукції та обсягів її випуску.

 4. Характеристика ринків збуту.

 5. Наявність та використання обігових коштів.

 6. Характеристика основних фондів підприємства.

 7. Кадрова політика та форми мотивації праці.

 8. Собівартість продукції.

 9. Характеристика фінансового стану підприємства (прибуток та рентабельність).


Висновки


Література


Додатки

Розкриваючи зміст усіх розділів звіту, необхідно розкрити як теоретичний бік питання , так і стан його на підприємстві.


^ 2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ІV КУРСУ


    1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Виробнича практика є одним з етапів навчального процесу, спрямованим на практичне засвоєння та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання.

Студенти проходять виробничу практику в одній з підприємницьких організацій, які визначені навчальним закладом або вибрані студентом самостійно.

Під час практики студенти вивчають питання згідно з наведеними нижче переліком. У процесі проходження практики необхідно вивчити відповідну літературу з метою підвищення рівня знань і використання цих матеріалів для написання курсової роботи. Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра економіки згідно з “Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України”.


    1. ^ МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ


Метою проходження виробничої практики є вивчення та опрацювання інформаційної бази економіко – виробничого напряму діяльності підприємства в рамках підготовки студентів рівня “Бакалавр з економіки підприємства”, практичне опрацювання питань, що розглядали під час лекцій та самостійної роботи студентів.

Задачі практики:

 • ознайомлення з підприємницькою організацією;

 • вивчення внутрішньоекономічної діяльності;

 • ознайомлення з організацією обліку та системою звітності на підприємстві;

 • засвоєння принципів та методів економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства;

 • застосування основ фінансового аналізу при визначенні фінансового стану підприємства.
    1. ^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

  1. Інформаційна база практики

Під час навчальної практики студент має вивчити інформацію:

 • установчі документи;

 • план виробничо-господарської діяльності підприємства, його виконання, динаміку виконання за періоди;

 • звіт про рух основних фондів підприємства та окремих підрозділів за період;

 • баланс підприємства;

 • звіт про фінансові результати;

 • звіт з праці;

 • звіт про виконання плану собівартості продукції.
  1. Збір даних для складання техніко-економічної характеристики підприємства


Для складання техніко-економічної характеристики підприємства (підрозділу) та подальшого аналізу господарської діяльності необхідно вивчити питання:

 • загальна характеристика підприємницької структури (паспорт, статут підприємства);

 • характеристика продукції, обсяги її випуску та реалізації за період (виробниче управління, плановий відділ);

 • рівень забезпечення підприємства ресурсами в розрізі постачальників, склад обігових фондів (управління матеріально-технічного постачання, планове управління, фінансове управління);

 • ринки збуту (відділ збуту);

 • характеристика основних фондів підприємства (бухгалтерія);

 • структура кадрів підприємства (відділ кадрів);

 • динаміка техніко-економічних показників (планово-економічне управління);

 • собівартість продукції (планово-економічне управління);

 • методика та практика економічного аналізу на підприємстві.
^
Результати збору інформації потрібно надати у вигляді табл.1
  1   2   3

Схожі:

Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconПрограма практики підготовки фахівців зі спеціальності "економіка підприємства"
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства” має триступеневу структуру
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconНаскрізна програма практики
Наскрізна програма практики для студентів 1- 5 курсів денної форми навчання спеціальності 090600, 090603, 090603 “Електротехнічні...
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconГ. В. Стадник Наскрізна програма
Наскрізна програма виробничої практики студентів напряму підготовки 0502 «менеджмент» освітнього рівня бакалавр спеціальності 0502...
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconМ. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”
Фінансово-економічна (переддипломна) практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців І розглядається як форма...
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconПрограма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconПрограма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconМ. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації
Л.І. Соломенко, М. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації з організації практичної підготовки фахівців...
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconМ. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”
move to 0-465697
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconНаскрізна програма
Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціалізації опб – Харків; хдамг, 2002 12 с
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства” iconМіського господарства г. Ю. Штерн програма І робоча програма навчальної дисципліни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи