Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств icon

Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Скачати 230.37 Kb.
НазваСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Дата28.07.2012
Розмір230.37 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОдо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050107 – „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів зі спеціальності 7.050107-«Економіка підприємства» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі : асист. М.О. Дворник


Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак


Кафедра економіки


^
Затверджено методичною радою університету


Протокол №___ від ____________2008 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко
Кременчук 2008
З М І С ТВступ……………...………………....................…………………….............................4

1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи……….......................5

2. Тематика самостійних занять…...………………………………...........................6

3. Завдання до модульного контролю.......................................................................11

Список літератури…………………................…......…………..................................16


ВСТУП


В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до концентрації виробництва та капітала, до створення об’єднань підприємств, які є головними структуроутворюючими елементами економіки. У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу.

Усе це вимагає фундаментальних і глибоких економічних знань, а отже, і відповідної підготовки фахівців з економіки.

^ Мета і задачі. Метою навчальної дисципліни „Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” є засвоєння знань з економіки, організації та ефективності діяльності об’єднань підприємств.

Задачі вивчення курсу „Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” є підготовка фахівця-дослідника, тобто формування у нього вмінь різнобічно сприймати й усвідомлювати факти та явища економіки, формувати цілісний погляд на сучасність, синтезувати отримані знання.

Дисципліна „Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” тісно пов’язана з багатьма іншими, а саме зі статистикою, вищою математикою, комп’ютерною технікою та програмуванням, іноземною мовою, логікою, риторикою, етикою ділового спілкування та ін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- методологію та методику економіки об’єднань підприємств;

- основні види об'єднань підприємств;

- шляхи ефективності діяльності об'єднань підприємств.

уміти:

 • визначати та аналізувати основні фінансові показники та фінансові результати діяльності підприємства, використовуючи інформаційну базу.

 1. ^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ»

№ пор.ТЕМА

Денна форма

Заочна форма

Кількість годин

лекцій

(ЕП/ЕПс)


Кількість годин

сам.

роб.

(ЕП/ЕПс)

Кількість годин

лекцій

(ЕПс)

Кількість годин

сам.

роб.

(ЕПс)

1

2

3

4

5

6

1

Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання.

3

8

1

11

2

Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання.

3

8

1

11

3

Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств.

3

8

1

11

4

Холдингова організація об’єднань підприємств.

3

8

1

11

5

Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств.

3

8

1

11

6

Регулювання діяльності об’єднань підприємств.

3

8

1

11

7

Організація циклу „дослідження-виробництво” в об’єднаннях підприємств і наукових установах.

3

8

1

11

8

Фінансування об’єднань підприємств.

3

8

1

11

9

Особливості діяльності промислово-фінансових груп.

2

8

-

11

10

Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації.

1

8

-

11

11

Стратегічні альянси підприємств.

1

9

-

13

УСЬОГО:

28

89

8

123

^ 2 ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1 Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання

1. Тенденції до об’єднання капіталу.

2. Основні шляхи щодо створення господарчих об’єднань.

3. Види та організаційно-правові форми об’єднань.

Питання для самоперевірки

 1. Основні тенденції до об’єднання капіталу.

 2. Проблеми та перспективи до створення господарчих об’єднань?

 3. Дайте визначення поняттям: асоціація, корпорація, консорціум, концерн?

Література: [ 4, С. 6-27, С. 46-65; 6, С. 4-8; 9, С. 5-2].


Тема 2 Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання

1. Суть, форми і показники рівня спеціалізації і кооперування виробництва.

2. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування.

3. Основні недоліки і переваги спеціалізації і кооперування.

Питання для самоперевірки

 1. Визначення спеціалізації і кооперування виробництва.

 2. Основні форми спеціалізації і кооперування виробництва.

 3. Як розрахувати економічну ефективність спеціалізації і кооперування виробництва.

 4. Перерахуйте основні недоліки і переваги спеціалізації і кооперування.

Література: [3, С. 15-18; 8, С. 7-21; 9, С. 91-102].


Тема 3 Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств

1. Право відношення власності на Україні.

2. Податкова система України, види податків для об’єднання підприємств.

3. Основні державні закони щодо регулювання діяльності об’єднань підприємств.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке власність?

 2. Основні закони податкової системи України?

 3. Які види податків для об’єднань підприємств існують?

 4. Основні державні закони щодо регулювання діяльності об’єднань підприємств?

Література: [2, C. 15-29; 6, С. 25-29; 7, С. 17-25; 9, С. 30-47].


Тема 4 Холдингова організація об’єднань підприємств

1. Механізм створення великих об’єднань.

2. Суть та ціль створення холдингових компаній, різновиди холдингів.

3. Правові недоліки і переваги холдингових організацій.

Питання для самоперевірки

 1. За рахунок яких джерел формуються об’єднання?

 2. Механізм створення великих об’єднань?

 3. Суть створення холдингових компаній?

 4. Які види холдингів існують?

 5. Перерахуйте правові недоліки і переваги холдингових організацій?

Література: [ 5, C. 11-29; 6, С. 5-19; 7, С. 49-56; 9, С. 251-252].


Тема 5 Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств

1. Формування структури в залежності від особливостей об’єднань підприємств.

2. Область застосування різновидів структур управління.

3. Функції органів управління та кадри управління.

Питання для самоперевірки

 1. Які форми організаційної структури існують?

 2. Фактори, що впливають на формування структури в залежності від особливостей об’єднань підприємств.

 3. Які функції органів управління існують.

Література: [ 4, С. 39-45; 9, С. 255-259].


Тема 6 Регулювання діяльності об’єднань підприємств

1. Місце об’єднань підприємств у системі ринкових відношень.

2. Економічний механізм функціонування об’єднань підприємств.

3. Припинення діяльності та реорганізація об’єднань підприємств.

Питання для самоперевірки

 1. Місце об’єднань підприємств у системі ринкових відношень?

 2. Дайте характеристику економічному механізму функціонування об’єднань підприємств.

 3. Аналіз факторів, що впливають на припинення діяльності та реорганізація об’єднань підприємств.

Література: [ 4, С. 223-225; 8, С. 202-215 ].


Тема 7 Організація циклу „дослідження-виробництво” в об’єднаннях підприємств і наукових установах

1. НТП, його напрями та вплив на інтенсифікацію виробництва.

2. Науково-технічна підготовка виробничих нововведень.

3. Показники технічного рівня та ефективності нової техніки та технології.

Питання для самоперевірки

 1. Сутність поняття «НТП»?

 2. Які напрями НТП ви знаєте?

 3. Фактори, які впливають на науково-технічну підготовку виробничих нововведень?

 4. Які показники технічного рівня та ефективності нової техніки та технології існують?

Література: [3, С. 249-256; 9, С. 202-259].


Тема 8 Фінансування об’єднань підприємств

1. Фінансові ресурси об’єднань підприємств.

2. Суть та критерії фінансового положення підприємств.

Питання для самоперевірки

 1. Сутність поняття «фінансова стійкість»?

 2. Які види запасів існують?

 3. За рахунок яких джерел формуються запаси?

 4. Як визначається ринкова стійкість підприємства?

Література: [ 2, С. 125-129; 7, С. 202-210].


Тема 9 Особливості діяльності промислово-фінансових груп

1. Загальна характеристика промислово-фінансових груп.

2. Економічні причини створення промислово-фінансових груп.

Питання для самоперевірки

 1. Які показники власного капіталу існують?

 2. Які економічні причини створення промислово-фінансових груп?

Література: [1, С. 212-220; 8, С. 20-25].


Тема 10 Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації

1. Корпорація - домінуюча форма підприємницької діяльності.

2. Правові недоліки і переваги корпорації.

3. Основні елементи механізму функціонування корпорації.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке корпорація?

 2. Які правові недоліки і переваги корпорації існують?

 3. Основні елементи механізму функціонування корпорації?

Література: [7, С. 301-310; 2, С. 45-50].


Тема 11 Стратегічні альянси підприємств

1. Загальна характеристика стратегії об’єднань підприємств.

2. Процес прийняття стратегічних рішень.

3. Фінансово-економічні та організаційні фактори реалізації стратегії.

Питання для самоперевірки

 1. Як відбувається процес прийняття стратегічних рішень?

 2. Фінансово-економічні та організаційні фактори реалізації стратегії?

 3. Що таке стратегічний альянс?

Література: [3, С. 65-70; 5, С. 81-90].


^ 3 ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1 МОДУЛЬ

 1. Мета об’єднання юридичних осіб:

а) для досягнення більшої ефективності діяльності;

б) підвищення конкурентоспроможності;

в) відповіді а) і б) вірні;

г) відповіді не вірні.

^ 2. Мотивами об’єднання підприємств є:

а) комплексне використання відходів виробництва;

б) підвищення капітальних витрат;

в) відповіді а) і б) вірні;

г) відповіді не вірні.

^ 3. Особливі відзнаки господарських об’єднань:

а) об’єднання не зберігають свою юридичну особу;

б) добровільний порядок створення;

в) опанування ринків збуту;

г) відповіді не вірні.

^ 4. Засоби об’єднання підприємств:

а) зливання, поглинання, об’єднання;

б) зливання, поглинання;

в) поглинання, об’єднання;

г) відповіді не вірні.

^ 5. Зливання – це:

а) об’єднання двох підприємств, при якому створення нова фірма;

б) об’єднання двох підприємств, при якому не створюється нова фірма;

в) при якому одне підприємство купує інше;

г) відповіді не вірні.

^ 6. Реалізація активів – це:

а) підприємство продає частину своєї власності іншому підприємству;

б) об’єднання двох підприємств, при якому створення нова фірма;

в) об’єднання двох підприємств, при якому не створюється нова фірма;

г) відповіді не вірні.

^ 7. Асоціація – це:

а) об’єднання двох підприємств, при якому створення нова фірма;

б) підприємство продає частину своєї власності іншому підприємству;

в) об’єднання двох підприємств, з метою здійснення спільної координаційної діяльності;

г) відповіді не вірні.

8. Пул – це:

а) об’єднання підприємств, що передбачає особливий розподіл прибутків;

б) об’єднання двох підприємств, коли вони втрачають свою юридичну силу;

в) об’єднання двох підприємств, коли вони домовляються про розміри виробництва;

г) відповіді не вірні.

9. Трест – це:

а) об’єднання підприємств, що передбачає особливий розподіл прибутків;

б) об’єднання двох підприємств, коли вони втрачають свою юридичну силу;

в) об’єднання двох підприємств, коли вони домовляються про розміри виробництва;

г) відповіді не вірні.

^ 10. Фінансова група – це:

а) об’єднання двох підприємств, коли вони втрачають свою юридичну силу;

б) юридичне об’єднання самостійних підприємств;

в) відповіді не вірні;

г) об’єднання двох підприємств, при якому створюється нова фірма.

^ 11.Під холдинговою компанією розуміють:

а) комерційне підприємство, що контролює одну фірму;

б) суб’єкт, контрольним пакетом акцій якого володіє інше підприємство;

в) комерційне підприємство, що контролює одну або кілька дочірних фірм;

г) відповіді не вірні.

^ 12. Холдингові компанії поділяються:

а) реальні і змішані;

б) чисті і фінансові;

в) чисті і змішані;

г) відповіді не вірні.

13. Холдинг – це:

а) фінансовий мозок об’єднання;

б) фінансовий центр і мозок об’єднання;

в) фінансовий об’єднання;

г) відповіді не вірні.

^ 14. Під дочірним підприємством розуміють:

а) комерційне підприємство, що контролює одну фірму;

б) суб’єкт, контрольним пакетом акцій якого володіє інше підприємство;

в) комерційне підприємство, що контролює одну або кілька дочірних фірм;

г) відповіді не вірні.

^ 15. Контрольним пакетом вважається:

а) 49% акцій;

б) 50% акцій;

в) 51% акцій;

г) відповіді не вірні.

ЗАДАЧА

Розрахуйте коефіцієнт платоспроможності та зробіть оцінювання стану, динаміки платоспроможності господарюючого суб’єкта за звітний період. (тис. грн). Розрахуйте необхідні показники, проаналізуйте обіговість обігових коштів господарюючого суб’єкта та визначте обсяг звільнених (додатково залучених) грошових коштів внаслідок прискорення (уповільнення) обіговості обігових коштів.

Табл.1

Кошти

Наступні виплати

Вид коштів

Звітний період

Вид виплат

Звітний період

початок

кінець

початок

кінець

Каса

20

15

Податки

150

160

Розрахунковий рахунок

500

420

Оплата праці

50

60

Інші грошові кошти

50

45

Інші витрати

340

360

Табл.2

Показники

Період

Зміна

база

звіт

Виручка, тис. грн

27000

28800
Дні періоду, що аналізується

90

90
Виручка на один день, тис. грн


Середній залишок обігових коштів, тис. грн

9900

10240
Тривалість одного обороту, дн.


Коефіцієнт обіговості, об.


Коефіцієнт завантаження

 1. МОДУЛЬ


^ 1. Створення ХК не допускається в :

а) виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;

б) торгівля товарами народного споживання;

в) автомобільний транспорт;

г) всі відповіді вірні.

^ 2. Якщо ХК створюється в процесі приватизації, то її засновниками може бути:

а) державний орган приватизації;

б) підприємство ,що підлягає приватизації;

в) ВАТ;

г) всі відповіді вірні.

^ 3.Мета об’єднання юридичних осіб:

а) для досягнення більшої ефективності діяльності;

б) підвищення конкурентоспроможності;

в) відповіді а) іб) б вірні;

г) відповіді не вірні.

^ 4. Мотивами об’єднання підприємств є:

а) комплексне використання відходів виробництва;

б) підвищення капітальних витрат;

в) відповіді а) і б) вірні;

г) відповіді не вірні.

5. Трест – це:

а) об’єднання підприємств, що передбачає особливий розподіл прибутків;

б) об’єднання двох підприємств, коли вони втрачають свою юридичну силу;

в) об’єднання двох підприємств, коли вони домовляються про розміри виробництва;

г) відповіді не вірні.

^ 6.Спеціалізація – це:

а) поєднання двох процесів диференціації і концентрації;

б) діалективне поєднання двох процесів диференціації і концентрації;

в) злиття процесів диференціації і концентрації;

г) відповіді не вірні.

^ 7. Предметна спеціалізація – це:

а) зосередження виробництва певних видів продукції кінцевого споживання;

б) зосередження виробництва певних деталів і агрегатів, напівфабрикатів;

в) злиття процесів диференціації і концентрації;

г) відповіді не вірні.

^ 8. Подетальна спеціалізація – це:

а) зосередження виробництва певних видів продукції кінцевого споживання;

б) зосередження виробництва певних деталів і агрегатів, напівфабрикатів;

в) злиття процесів диференціації і концентрації;

г) відповіді не вірні.

^ 9. Однорідність продукції визначається :

а) конструкторсько-технологічними ознаками;

б) конструкторсько-технічними ознаками;

в) технічними ознаками;

г) відповіді не вірні.

^ 10. Профільна продукція – це:

а) виробництво певної продукції, яка є профільною на підприємстві;

б) виробництво певної продукції, яка є основною на підприємстві;

в) диференційована продукція;

г) відповіді не вірні.

^ 11. Стандартизація заснована на принципах:

а) випередження і ризику;

б) випередження і точності;

в) випередження і комплексності;

г) випередження і рівності.

^ 12. Показник рівня спеціалізації визначається:

а) Kc = Qн / Qo;

б) Kc = Qп / Qo;

в) Kc = Qc / Qу;

г) Kc = Qc / Qo.

13. Кооперування – це:

а) зосередження виробництва певних видів продукції кінцевого споживання;

б) зосередження виробництва певних деталів і агрегатів, напівфабрикатів;

в) виробничі зв’язки підприємств по спільному виробництву кінечної продукції;

г) відповіді не вірні.

^ 14. Процес кооперування – це:

а) зв’язок поставщика з певними покупцями даного виду продукції;

б) поставки комплектуючих полуфабрикатів і виконання робіт для потреб певного виробництва;

в) робота постачальників на певних споживачів;

г) всі відповіді вірні.

^ 15. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування – це:

а) результат організаційно-планових заходів;

б) результат організаційно-планових заходів і підвищення технічного рівня виробництва;

в) підвищення технічного рівня виробництва;

г) відповіді не вірні.

ЗАДАЧА

Розрахуйте показники та виконайте факторний аналіз рентабельності капіталу. У процесі аналізу визначте вплив на рівень рентабельності капіталу наступних факторів:

 • прибуток на одну грн. виручки;

 • коефіцієнт обіговості;

 • фондовіддача основних фондів;

 • фондовіддача нематеріальних активів.

Показники

Період

Зміна

база

звіт

Прибуток, тис. грн

9600

11340
Виручка, тис. грн

60000

70000
Прибуток на 1 грн. виручки, грн


Середній залишок обігових коштів, тис. грн

5000

5385
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн

37500

38890
Середньорічна вартість нематеріальних активів, тис. грн

400

500
Загальна сума капіталу, тис. грн.


Коефіцієнт обіговості оборотних коштів, об.


Фондовіддача основних фондів, грн


Фондовіддача нематеріальних активів, грн


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.: Атака, 2002.

 2. Горфинкель В.Я., Купряков Э.Н. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ, 1996.

 3. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: Хвиля-прес, 1995.

 4. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1998.

 5. Сергеев И.В. Экономика предприятия. – М.: Машиностроение, 1997.

 6. Ипатов М.И., Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. – М.: Машиностроение, 1984.

 7. Волков В.О. Экономика предприятия (фирмы). – М.: ИНФРА-М, 2002.

 8. Шегда А.В. Економіка підприємства. – К.: Знання, 2001.

 9. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємства. – К.: Знання, 2001.

 10. Ковалева А.М. Фінанси фірми. – К.: Знання, 2002.

 11. Швандор В.А. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2002.


Допоміжна

12. Берзинь И.Э. Экономика фирмы. – М.: ИМПЭ, 1997.

13. Ильякова С.Д. Экономика и статистика фирмы. – М.: Финансы, 1996.

14. Економічний словник – довідник / За ред. С.В.Мочерного – К.: Феміна, 2000.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів зі спеціальності 7.050107-«Економіка підприємства» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі : асист. М.О. Дворник


Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств для студентів
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconКонспект лекцій з курсу «економіка й організація діяльності об’єднань підприємств»
Конспект лекцій з курсу «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання за напрямком...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconСумський державний університет економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М. О. Харченко, О....
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «економіка І організація діяльності підприємств міського господарства»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація діяльності підприємств міського...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconХарківська національна академія міського господарства зіньковська А.І. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств”...
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 економіка
Самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Економіка І організація діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи