Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 icon

Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934
Скачати 112.76 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934
Дата01.06.2012
Розмір112.76 Kb.
ТипЗакон

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2005 р. № 934

Київ

Про реалізацію Закону України
“Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту”
педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік для здійснення виплат, визначених Законом України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”;

розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення у 2005 році виплат, визначених Законом України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”.

2. Установити, що у 2005 році перерахування коштів, що виділені у державному бюджеті для фінансування виплат, визначених Законом України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” (далі — виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам), здійснюється в установленому законодавством порядку відповідно до розподілів, затверджених цією постановою.

3. Міністерству фінансів на підставі розподілів, затверджених цією постановою, внести в установленому порядку зміни до розпису державного бюджету.

4. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити протягом місяця нарахування навчальними закладами та установами освіти педагогічним і науково-педагогічним працівникам (працюючим, сумісникам, звільненим і пенсіонерам) надбавок за вислугу років за період із січня 1997 по серпень 2002 року та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки з січня 1998 по серпень
2002 року відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

подавати щокварталу та наростаючим підсумком щороку (в 2005 році до 31 грудня) Міністерству освіти і науки та Міністерству фінансів інформацію про стан погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

5. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів у місячний строк розробити та затвердити порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, пов’язаних із забезпеченням педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням.

6. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів у разі потреби подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до розподілів, затверджених цією постановою.

7. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти:

за окремою бюджетною програмою Міністерству освіти і науки на погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти, що фінансуються з державного бюджету;

як окрема субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, і погашення кредиторської заборгованості державного бюджету, що виникла у зв’язку із здійсненням виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок відповідних місцевих бюджетів у період, коли законом про державний бюджет такі виплати зупинялися або здійснювалися з місцевих бюджетів на підставі рішень судів.

Виконуючийобов’язки
Прем’єр-міністра України Ю. ЄХАНУРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2005 р. № 934

ПОРЯДОК
погашення кредиторської заборгованості державного бюджету
педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних
закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років
та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

1. Цей Порядок визначає відповідно до Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” механізм погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (далі — виплати) особам, які у період із січня 1997 по серпень 2002 року працювали на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників (у тому числі за сумісництвом) навчальних закладів та установ освіти (далі — заклади та установи).

2. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів та установ (працюючим, сумісникам, звільненим і пенсіонерам) суми надбавок за вислугу років нараховуються за період із січня 1997 по серпень 2002 року залежно від стажу роботи відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, а допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки — за період із січня 1998 по серпень 2002 року.

Виплати нараховуються за фактичний час роботи протягом зазначених періодів виходячи з посадових окладів (ставок), установлених цим працівникам у місяці відповідного періоду, та відображаються у формах бухгалтерського обліку як кредиторська заборгованість державного бюджету з виплат, у тому числі здійснених з місцевих бюджетів на підставі рішень судів (далі — заборгованість), станом на 1 липня 2005 року.

3. Особам, які працювали у 1997 — 2002 роках на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників і працюють зараз у тому самому закладі чи установі (незалежно від займаної посади), виплати нараховуються окремо і заборгованість погашається одночасно з виплатою заробітної плати.

Особам, які працювали у 1997 — 2002 роках на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ, у тому числі за сумісництвом, і звільнилися або вийшли на пенсію, заборгованість погашається один раз на квартал за їх заявою, поданою закладу чи установі, в яких вони працювали та які їм нарахували виплати.

4. Відрахування, передбачені законодавством, з виплат здійснюються в установленому порядку.

Інформація про погашення заборгованості та сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з виплат за період після липня 2000 р. вноситься до персональних облікових карток в системі персоніфікованого обліку шляхом подання закладами та установами, що здійснюють погашення заборгованості, територіальним органам Пенсійного фонду відомостей про застрахованих осіб, яким погашено заборгованість, одночасно з поданням річного звіту страхувальника.

Перерахунок призначених пенсій особам, яким повністю або частково погашено заборгованість, здійснюється згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” на підставі довідок про заробітну плату за відповідні періоди роботи з урахуванням сум нарахованих виплат, а за період після 1 липня 2000 р. — на підставі даних персоніфікованого обліку.

5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) закладу чи установи, в якому працював педагогічний або науково-педагогічний працівник, заборгованість погашається його правонаступником.

Якщо заклад чи установу, в яких працював педагогічний або науково-педагогічний працівник, ліквідовано, заборгованість погашається в установленому законодавством порядку відповідним органом управління освітою, який здійснював фінансування ліквідованих закладу чи установи.

У разі коли заклад чи установа, в яких працював педагогічний або науково-педагогічний працівник із січня 1997 по серпень 2002 року, фінансувалися за рахунок державного бюджету, а в даний час фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (або навпаки), заборгованість погашається з бюджету, з якого заклад чи установа фінансується в даний час.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2005 р. № 934

РОЗПОДІЛ
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік
для здійснення виплат, визначених Законом України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту”
педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям
працівників навчальних закладів”

(тис. гривень)

Код згідно з відомчою класифіка-цією видатків

Головний розпорядник коштів державного бюджету

Обсяг видатків

30

Державне управління справами

176,6

110

Мінпаливенерго

11

120

Мінекономіки

53,2

140

МЗС

15,5

180

Міністерство культури і туризму

2860,7

190

Держлісгосп

209,8

210

Міноборони

671,7

220

МОН

98375,7

230

МОЗ

5682,9

240

Мінприроди

4,3

250

Мінпраці

90,4

280

Мінагрополітики

16125,6

310

Мінтрансзв’язку

2141,3

340

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту

610,4

350

Мінфін

211, 9

500

Держводгосп

10

516

Держмитслужба

48,9

607

Державний департамент з питань виконання покарань

294,5

614

Державна податкова адміністрація

238,8

655

Академія педагогічних наук

96,5

656

Академія медичних наук

12,8

 

Усього

 

127942,5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2005 р. № 934

РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення у 2005 році виплат, визначених Законом України
“Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту”
педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям
працівників навчальних закладів”

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Обсяг субвенції

У тому числі:

для виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

для погашення заборгованості, пов’язаної з безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням

Бюджет Автономної Республіки Крим

23682,7

21978,9

1703,8

Обласні бюджети:

 

 

 

Вінницької області

19815,5

17635,6

2179,9

Волинської області

14872,7

13383,4

1489,3

Дніпропетровської області

26548,9

25412,4

1136,5

Донецької області

46470,1

45224,8

1245,3

Житомирської області

18423,4

16713,9

1709,5

Закарпатської області

15542,3

13830,8

1711,5

Запорізької області

20433,2

18993,3

1439,9

Івано-Франківської області

19650,9

17922,5

1728,4

Київської області

19022,7

17597

1425,7

Кіровоградської області

12700,3

11545,3

1155

Луганської області

20924

20044,3

879,7

Львівської області

34372,9

32169,1

2203,8

Миколаївської області

13618,1

12693,7

924,4

Одеської області

24446,6

22644,2

1802,4

Полтавської області

18584,6

17131,9

1452,7

Рівненської області

15780,3

14233,5

1546,8

Сумської області

14162,3

13024,2

1138,1

Тернопільської області

15208,6

13674,8

1533,8

Харківської області

23793,6

22135,5

1658,1

Херсонської області

12972,1

11770,3

1201,8

Хмельницької області

21012

19209,8

1802,2

Черкаської області

17415,8

16050,8

1365

Чернівецької області

10125,3

9213,3

912

Чернігівської області

16162,7

14907,8

1254,9

Міські бюджети:

 

 

 

м. Києва

29635,9

29615,8

20,1

м. Севастополя

5826

5793,5

32,5

Усього

 

531203,5

494550,4

36653,

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconКабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934
Порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету педагогічним І науково-педагогічним працівникам навчальних закладів...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України постановля є
Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconКабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896
На виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1144-12 ) та з метою забезпечення...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconПро затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 2012 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. №1118// Офіційний вісник України. 2007. №69. С. 20 30. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 2012 роки: Постанова Кабінету Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 вересня 2005 р. №934 iconКабінет міністрів україни постанова
З метою впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи