Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік icon

Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
Скачати 163.29 Kb.
НазваКомплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
Дата01.06.2012
Розмір163.29 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

РЕКТОР СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

_________________О.Л.ГОЛУБЕНКО

„_____”__________2011 р.


КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ

НА 2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 1. з/п

  Зміст роботи

  Термін виконання

  Відповідальні

  1.

  Залучити студентів до науково- дослідницької роботи з вивчення історії університету, життя та творчості В.Даля з метою формування національної свідомості, поваги до рідної землі, відновлення і збереження її історії.

  Протягом року

  Щедрова Г.П. – проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів, завідуючі кафедрами

  2.

  Сприяти формуванню здорового способу життя студентів через поширення тренінгової та індивідуально-консультативної роботи, психолого-педагогічного діагностування та засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності на засадах пріоритету потреб та інтересів особистості.

  Протягом року

  Щедрова Г.П., декани факультетів, завідуючі кафедрами, Третья-

  ченко В.В. – директор психоло-гічного центру університету,

  Ляпін В.П. – завідуючий кафедрою фізичного виховання

  3.

  Сформувати раду кураторів університету. Підняти престиж інституту кураторства з використанням сучасних форм і методів психолого-педагогічної діяльності.

  Вересень 2010р. та протягом року

  Щедрова Г.П., начальник відділу організації виховної роботи

  4.

  Виявити талановитих і здібних студентів і залучити їх до наукової, творчої й спортивної діяльності, роботи в органах студентського самоврядування факультетів і університету.

  Вересень 2010р.

  Щедрова Г.П., декани факультетів, завідуючі кафедрами, начальники відділів організації виховної та культурно-масової роботи

  5.

  Вивчити інтереси і запити студентів, які мешкають у гуртожитку, проводити роботу, спрямовану на виховання у них свідомого виконання правил проживання у гуртожитку.

  Серпень-вересень 2010р. та протягом року

  Щедрова Г.П., декани факультетів, Русаковський Е.Г. - директор студентського містечка, начальник відділу організації виховної роботи

  6.

  Призначити кураторів студентських груп перших курсів та здійснити контроль за своєчасним закріпленням їх за групами.

  До 15 вересня 2010р.

  Декани факультетів, завідуючі кафедрами, начальник відділу організації виховної роботи
  ^ Організаційна робота


7.

Призначити старост груп і визначити порядок систематичної роботи з ними в університеті щодо своєчасного розв’язання проблем студентського життя.

До 15 вересня 2010р.

Декани факультетів, завідуючі кафедрами, начальник відділу організації виховної роботи

8.

Спланувати виховну роботу кураторів студентських груп, кафедр і факультетів, студмістечка, гуртожитків на 2010-2011 навчальний рік.

До 15 вересня 2010р.

Щедрова Г.П., декани факультетів, завідуючі кафедрами, начальник відділу організації виховної роботи, Русаковський Е.Г.

9.

Сформувати ради студентського самоврядування факультетів, гуртожитків, студмістечка, університету й організувати їх роботу і навчання.

Вересень жовтень 2010р.

Щедрова Г.П., декани факультетів, начальник відділу організації виховної роботи, Русаковський Е.Г.

10.

Провести засідання ради з виховної роботи університету

Щоквартально

Щедрова Г.П., начальник відділу організації виховної роботи

11.

Провести тренінг з актуальних питань виховної роботи з заступниками деканів факультетів

Щоквартально

Щедрова Г.П., Третьяченко В.В. - завідувач кафедри психології,

Шевченко Г.П. – завідувач кафедри педагогіки

12.

Провести соціально-психологічний тренінг «Педагогічне спілкування» для кураторів студентських груп.

Щомісячно

Щедрова Г.П., Третьяченко В.В., Шевченко Г.П., начальник відділу організації виховної роботи

13.

Здійснити контроль за виконанням планів виховної роботи всіх суб’єктів виховної діяльності.

Постійно

Начальник відділу організації виховної роботи

14.

Забезпечити проведення загально- університетських культурно- виховних заходів, заходів кафедр, факультетів тощо.

Постійно

Начальники відділів організації виховної і культурно-масової роботи

15.

Організувати співпрацю з установами й організаціями культури, спорту тощо. Здійснити за їх участю роботу лекторіїв, виставок, вистав та ін.

Протягом року

Начальники відділів організації виховної і культурно-масової роботи

16.

Сприяти участі студентів університету в роботі інтелектуального клубу знавців «Ерудит». Сформувати на кожному факультеті відповідну команду і проводити між ними змагання.

Вересень 2010р.

Щедрова Г.П., декани факультетів, начальники відділів організації виховної і культурно-масової роботи

17.

Спільно з Центром зв’язків із громадськістю здійснити інформування через ЗМІ та Internet про виховну роботу.

Постійно

Начальники відділів організації виховної і культурно-масової роботи

18.

Скласти облік соціально незахищених і пільгових категорій студентів: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, інвалідів, студентських сімей, дітей студентів.

До 1 жовтня 2010р.

Усова В.В. – начальник відділу соціального розвитку,

Ніколаєнко І.С., декани факультетів19.

Спільно з профспілковими комітетами студентів, викладачів і співробітників здійснювати контроль за виконанням графіка навчального процесу, відповідності санітарним та іншим нормам у навчальних корпусах, гуртожитках, буфетах.

Протягом року, постійно

Усова В.В., декани факультетів, Русаковський Е.Г.

20.

Сприяти роботі первинної організації Червоного Хреста університету, здійснювати контроль за виконанням планів роботи щодо соціального захисту студентів.

Щоквартально

Усова В.В., Яковлєва К.В. – голова первинної організації Червоного Хреста університету.
 1. ^ Дослідницький сегмент виховної роботи

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Залучити студентів до науково- дослідницької роботи щодо вивчення життя та творчості

В. Даля: провести конкурси поетичних і художніх творів, рефератів тощо.

Листопад 2010р.

Свірідова Т.М.

2.

Залучити студентів до дослідницької роботи «Чорнобиль вчора та сьогодні: екологічні аспекти»; «Видатні вчені, що проводили дослідження на території Луганської області»; «2010 рік – рік активного туризму на Луганщині».

Протягом року

Пробийголова Н. В.

3.

Залучити викладачів, співробітників і студентів до дослідницької роботи з вивчення історії університету із залученням новітніх технологій.

Протягом року

Волочій О.В. 1. ^ Методичне забезпечення виховної роботиз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Здійснити перевидання «Журналу куратора».

Серпень 2010р.

Щедрова Г.П.

2.

Розробити методичні рекомендації для кураторів студентських груп з питань виховання студентів.

Щомісячно

Начальник відділу організації виховної роботи, Третьяченко В.В.

3.

Організувати психологічну науково-методичну допомогу учасникам освітньо-виховного процесу.

Постійно

Третьяченко В.В.
 1. ^ Основні напрями виховання

п/з

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні  1. ^ Національно-патріотичне виховання1.

Організувати конкурс «Краща студентська група 2010-2011 навчального року» з метою активізації науково-дослідницької роботи та розвитку громадської діяльності студентів.

Вересень 2010р. – червень 2011р.

Щедрова Г.П.,

начальник відділу організації виховної роботи, декани факультетів, куратори груп

2.

Здійснити заходи щодо проведення циклу лекцій і «круглих столів» до Дня соборності України.

Січень 2011р.

Начальник відділу організації виховної роботи, куратори груп

3.

Організувати проведення екскурсій для першокурсників та студентів II - IV курсів до Музею історії та досягнень університету, студентського навчально-виховного Центру «Україна і світ» та літературного музею В.І. Даля.

Вересень- жовтень 2010 р. та постійно

Начальник відділу організації виховної роботи Волочій О.В., Пробийголова Н.В., заступники деканів факультетів з виховної роботи

4.

Провести огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток університету «Мій гуртожиток - мій рідний дім».

Квітень 2011 р.

Русаковський Е.Г., декани факультетів

5.

Провести заходи до Міжнародного Дня студентів.

Листопад 2010р.

Щедрова Г.П., начальники відділів організації виховної і культурно-масової роботи, завідуючі кафедрами, куратори груп

6.

Провести загальноуніверситетський фестиваль «Студентська весна - 2011».

Березень - квітень 2011 р.

Начальник відділу організації культурно-масової роботи, заступники деканів факультетів з виховної роботи  1. ^ Правове виховання1.

Проводити рейди студентської служби безпеки спільно з заступниками деканів з виховної роботи по території університету з метою виявлення порушень правил поведінки, запобігання тютюнопалінню і формування загальної культури поведінки студентів.

Щомісячно

Начальник відділу організації виховної роботи, заступники деканів факультетів з виховної роботи

2.

Проводити зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

Протягом року

Начальник відділу організації виховної роботи, заступники деканів факультетів з виховної роботи
  1. ^ Трудове виховання1.

Організувати роботу не менше 20 молодіжних трудових об'єднань.

Травень - серпень 2011р.

Начальник відділу організації виховної роботи, заступники деканів факультетів з виховної роботи

2.

Організувати та провести зустрічі з ветеранами праці, представниками трудових династій, кращими за професією.

Протягом року

Начальник відділу організації виховної роботи, заступники деканів факультетів з виховної роботи

3.

Провести благоустрій території, закріпленої за структурними підрозділами, озеленення парку «Університетський».

Протягом року

Усова В.В., начальник відділу організації виховної роботи, заступники деканів факультетів з виховної роботи  1. ^ Художньо-естетичне виховання1.

Організувати набір студентів у колективи художньої самодіяльності.

Вересень - жовтень 2010р.

Начальники відділів організації виховної і культурно-масової роботи, керівники колективів, заступники деканів факультетів з виховної роботи, завідуючі кафедрами

2.

Організувати відвідування студентами театрів, музеїв, філармонії та інших культурно-мистецьких установ і заходів.

Протягом року

Начальник відділу організації виховної роботи, заступники деканів факультетів з виховної роботи

3.

Організувати на кафедрах роботу клубів і гуртків за напрямом підготовки фахівців.

Вересень 2010 р., протягом року

Начальник відділу організації виховної роботи, декани факультетів, завідуючі кафедрами

4.

Забезпечити участь колективів художньої самодіяльності в міжнародних, обласних, міських фестивалях, концертах.

Протягом року

Начальник відділу організації культурно-масової роботи, керівники гуртків художньої самодіяльності^ Проведення основних заходівп/з

Заходи

Термін

Відповідальні

1.

Посвята в студенти університету «Ми - далівці».

Вересень 2010 р.

Щедрова Г.П., декани факультетів, завідуючі кафедрами, начальник відділу організації культурно-масової роботи

2.

Святковий вечір до 209-ої річниці з дня народження В.І. Даля: «Славетне ім’я - славетне коріння».

Листопад 2010р.

Свірідова Т. М.,

начальник відділу організації культурно-масової роботи

3.

Підведення підсумків загальноуніверситетського конкурсу «Студент року 2010».

Листопад 2010р.

Щедрова Г.П.,

декани факультетів, начальники відділів організації виховної і культурно-масової роботи

4.

Звітний концерт на підтвердження звання «народний» народного ансамблю сучасної естрадної пісні "Світанок України".

Грудень 2010р.

Начальник відділу організації культурно-масової роботи, Малуша А.С. - художній керівник народного ансамблю сучасної естрадної пісні "Світанок України"

5.

Конкурс-шоу закоханих студентських пар «З’єднаємо серця».

Лютий 2011р.

Щедрова Г.П., начальник відділу організації культурно-масової роботи

6.

Загальноуніверситетський вечір

«Славимо захисників Вітчизни»

Лютий 2011р.

Щедрова Г.П., начальник відділу організації культурно-масової роботи. Стороженко І.Д. - начальник кафедри військової підготовки

7.

Шоу-конкурс «Міс університету - 2010».

Березень 2011р.

Начальник відділу організації культурно-масової роботи

8.

Урочистий вечір, присвячений дню народженню Т.Г. Шевченка.

Березень 2011р.

Начальник відділу організації культурно-масової роботи, Крсек О.Є. - декан філологічного факультету

9.

Загальноуніверситетський шоу- конкурс "Кращий куратор року".

Червень 2011р.

Начальники відділів організації виховної і культурно-масової роботи

10.

Урочиста зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної Війни "Ми будемо пам'ятати завжди!", присвячена Дню Перемоги

Травень 2011р.

Начальники відділів організації виховної і культурно-масової роботи

11.

Виступ на підтвердження звання «народний» народної аматорської студії «СтудДальтеатр».

Травень 2011р.

Начальник відділу організації культурно-масової роботи,

Лисенко В.В.

12.

Розробити та вжити заходи щодо заощадливого використання студентами матеріально-технічних ресурсів, дбайливого ставлення до обладнання й устаткування. Провести акції щодо збереження енергоресурсів і газу.

Щомісячно

Усова В.В.,

начальник відділу організації виховної роботи, профком студентів,

Демченко Н.І. - заступник директора студмістечка з виховної роботи13.

Провести акцію «Зробимо наш парк квітучим садом».

Квітень 2011р.

Усова В.В.

14.

Запровадити систему медичних оглядів і щеплень студентів.

Протягом року

Усова В.В., декани факультетів, терапевт здоровпункту

15.

Провести благодійну акцію "Рука друга" зі збору речей для дитячих будинків і наркологічного центру.

Грудень 2010

Усова В.В., Яковлєва К.В.

16.

Провести "Дні донора".

Жовтень 2010р., Квітень 2011р.

Усова В.В., заступники деканів факультетів з виховної роботи.

17.

Провести акцію милосердя "Серце до серця".

Травень 2011р.

Усова В.В., заступники деканів факультетів з виховної роботиПроректор

з науково-педагогічної роботи проф. Щедрова Г.П.


Вик.: Короткіх Л.В.,

Аладжальян Г.Є.,

Усова В.В.,

Волочій О.В.,

Пробийголова Н.В.

Тел.: (0642)41-92-43

Схожі:

Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconКомплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
move to 0-387307
Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconПлан виховної роботи київського національного економічного університету ім. Вадима гетьмана на 2013 2014 навчальний рік
Методичний семінар з організації виховної роботи на поточний навчальний рік за участі проректора, заступників деканів з виховної...
Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconПлан виховної роботи київського національного економічного університету ім. Вадима гетьмана на 2013 2014 навчальний рік
Методичний семінар з організації виховної роботи на поточний навчальний рік за участі проректора, заступників деканів з виховної...
Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconПлан роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
Ректорат, Центр культури та мистецтв, відділ виховної роботи, Студентська рада, директорати інститутів
Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconПлан організаційно-виховної роботи кафедри фізичного виховання та спорту на І семестр 2010-2011 н р
Затвердження плану організаційно-виховної роботи кафедри на 2010-2011 навчальний рік
Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconПлан організаційно-виховної роботи кафедри фізичного виховання та спорту на І семестр 2010-2011 н р
Затвердження плану організаційно-виховної роботи кафедри на 2010-2011 навчальний рік
Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconПлан виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010
Ухвалено Виховною радою факультету інноваційної економіки і кібернетики 2010 р., протокол №
Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconКомплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік
Забезпечити необхідні умови для розвитку вмінь та навичок студентів, формувати у них організаційну культуру, якості майбутнього фахівця...
Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconПлан роботи відділу виховної та позанавчальної роботи на 2009-2010 навчальний рік
Виховна робота здійснюється у відповідності до таких нормативно-правових документів
Комплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2010/2011 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2010/2011 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи