№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з icon

№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з
Назва№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з
Сторінка1/15
Дата04.06.2012
Розмір2.45 Mb.
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

№ 1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з:

1) 1 січня 2001 року;

2) 1 липня 2001 року;

3) 1 грудня 2001 року;

4) 1 січня 2002 року;

5) 1 березня 2002 року;

6) 1 квітня 2002 року.


№ 2 У відповідях під котрими номерами неправильно названі закони – джерела земельного права?

1) Про землеустрій;

2) Про охорону земель;

3) Про землевпорядкування;

4) Про використання земель транспорту;

5) Про використання земель оборони;

6) Про охорону культурної спадщини.


№ 3 У відповідях під котрими номерами неправильно названі закони – джерела земельного права?

1) Про облік земель;

2) Про охорону земель;

3) Про використання земель промисловості;

4) Про курорти;

5) Про оренду землі;

6) Про оцінку земель.


№ 4 У яких відповідях неправильно названі категорії земель:

1) Землі лісогосподарського призначення;

2) Землі оздоровчого призначення;

3) Землі водного фонду;

4) Землі заповідників;

5) Землі науково-культурного призначення;

6) Землі житлової та громадської забудови.


№ 5 У яких відповідях неправильно названі категорії земель?

1) Землі рекреаційного призначення;

2) Землі населених пунктів;

3) Землі лісогосподарського призначення;

4) Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

5) Землі оздоровчого призначення;

6) Землі житлової та громадської забудови.


№ 6 За яким критерієм землі України поділяються на категорії?

1) За господарським призначенням;

2) За формами власності;

3) За способами використання;

4) За основним цільовим призначенням;

5) За індивідуальним цільовим призначенням;

6) За пріоритетним цільовим призначенням.


№ 7 Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень:

1) Органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень;

2) Органів державної влади відповідно до їх повноважень;

3) Верховної Ради України;

4) Органів Держкомзему України;

5) Власників земель та землекористувачів;

6) Спеціально уповноважених органів.


№ 8 Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою:

1) Органів державної влади;

2) Органів місцевого самоврядування;

3) Органів Держкомзему України;

4) Землекористувачів;

5) Власників земельних ділянок;

6) Спеціально уповноважених органів у галузі земельних відносин.


№ 9 Які із вказаних методів правового регулювання переважно застосовуються для регулювання земельних відносин:

1) Спеціальний;

2) Публічний;

3) Імперативний;

4) Приватний;

5) Земельно-правовий;

6) Диспозитивний.


№ 10 У яких відповідях неправильно вказані суб’єкти земельних відносин в Україні:

1) Юридичні особи;

2) Громадяни;

3) Службові особи;

4) Органи місцевого самоврядування;

5) Органи державної влади;

6) Адміністративно-територіальні утворення.


№ 11 У яких відповідях неправильно вказано об’єкт земельних відносин в Україні:

1) Землі в межах території України;

2) Права на земельні ділянки;

3) Права на земельні частки (паї);

4) Надра землі;

5) Земельні ділянки;

6) Адміністративно-територіальні утворення.


№ 12 У яких відповідях неправильно вказані завдання земельного законодавства?

1) Регулювання земельних відносин з метою забезпечення прав на землю громадян;

2) Регулювання земельних відносин з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель;

3) Регулювання земельних відносин з метою забезпечення прав на землю територіальних громад;

4) Регулювання земельних відносин з метою забезпечення прав на землю держави;

5) Регулювання земельних відносин з метою володіння, користування та розпорядження землями;

6) Регулювання земельних відносин з метою поділу земель на категорії.


№ 13 У яких відповідях неправильно названі закони – джерела земельного права?

1) Про охорону земель;

2) Про моніторинг земель;

3) Про землеустрій;

4) Про державний контроль за використання та охороною земель;

5) Про оцінку земель;

6) Про оренду землі.


№ 14 У яких відповідях неправильно названі закони - джерела земельного права?

1) Про порядок вирішення земельних спорів;

2) Про землеустрій;

3) Про використання земель оборони;

4) Про природно-заповідний фонд;

5) Про використання земель населених пунктів;

6) Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).


№ 15, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно названі закони – джерела земельного права?

1) Про землеустрій;

2) Про порядок надання земель у власність;

3) Про державний контроль за використанням та охороною земель;

4) Про охорону земель;

5) Про оцінку земель;

6) Про плату за землю.


№ 16 В яких відповідях правильно вказані види оцінки земель залежно від мети та методів її проведення?

1) Облік якості земель;

2) Економічна оцінка земель;

3) Юридична оцінка земель;

4) Бонітування ґрунтів;

5) Комісійна оцінка земель;

6) Якісна оцінка земель.


№ 17 В яких відповідях правильно вказані види оцінки земель залежно від мети та методів її проведення?

1) Кількісна оцінка земель;

2) Якісна оцінка земель;

3) Кадастрова оцінка земель;

4) Грошова оцінка земель;

5) Натуральна оцінка земель;

6) Геодезична оцінка земель.


№ 18 В яких відповідях правильно вказано види грошової оцінки земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення?

1) Економічна;

2) Кадастрова;

3) Якісна;

4) Нормативна;

5) Експертна;

6) Кількісна.


№ 19 Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення:

1) Розміру земельного податку;

2) Орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

3) Втрат сільськогосподарського виробництва;

4) Державного мита при даруванні земельних ділянок;

5) Вартості об’єкта оцінки;

6) Втрат лісогосподарського виробництва.


№ 20 Підставами для проведення економічної оцінки земель є:

1) Рішення органу виконавчої влади;

2) Рішення власника земельної ділянки;

3) Рішення землекористувача;

4) Рішення спеціально уповноваженого органу;

5) Рішення органу місцевого самоврядування;

6) Рішення співвласників земельної ділянки.


№ 21 Підставами для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є:

1) Рішення спеціально уповноваженого органу;

2) Договір між заінтересованими особами;

3) Рішення суду;

4) Рішення органу місцевого самоврядування;

5) Рішення органу виконавчої влади;

6) Договір із суб’єктом оціночної діяльності.


№ 22 У яких відповідях правильно вказано випадки обов’язкового проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок:

1) Відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;

2) Визначення розміру земельного податку;

3) Застави земельної ділянки відповідно до закону;

4) Визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;

5) Розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

6) Визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства.


№ 23 У яких відповідях правильно вказано випадки обов’язкового проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок:

1) Визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яка є власником земельної ділянки;

2) Виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;

3) Визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

4) Відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;

5) Визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

6) Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.


№ 24 У яких випадках правильно вказано випадки обов’язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок:

1) Визначення розміру земельного податку;

2) Визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

3) Застави земельної ділянки відповідно до закону;

4) Визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

5) Визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

6) Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.


№ 25 У яких випадках правильно вказано випадки обов’язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок:

1) Визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;

2) Визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;

3) Визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

4) Визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

5) Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

6) Розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.


№ 26 У яких відповідях неправильно названі категорії земель:

1) Землі сільськогосподарського призначення;

2) Землі лісогосподарського призначення;

3) Землі водогосподарського призначення;

4) Землі оздоровчого призначення;

5) Землі рекреаційного призначення;

6) Землі історико-культурного призначення.


№ 27 В яких відповідях правильно названі категорії земель:

1) Землі водного фонду;

2) Землі лісового фонду;

3) Землі запасного фонду;

4) Землі резервного фонду;

5) Землі аграрного фонду;

6) Землі промислового фонду.


№ 28 В яких відповідях правильно названі категорії земель:

1) Землі лісового призначення;

2) Землі гірничого призначення;

3) Землі оздоровчого призначення;

4) Землі естетичного призначення;

5) Землі рекреаційного призначення;

6) Землі архітектурного призначення.


№ 29 В яких відповідях неправильно названі категорії земель:

1) Землі оздоровчого призначення;

2) Землі рекреаційного призначення;

3) Землі історико-культурного призначення;

4) Землі містобудівного призначення;

5) Землі лісогосподарського призначення;

6) Землі сільського призначення.


№ 30 В яких відповідях правильно названі категорії земель:

1) Землі житлової та громадської забудови;

2) Землі рекреаційної забудови;

3) Землі курортної забудови;

4) Землі сільської забудови;

5) Землі дачної забудови;

6) Землі господарської забудови.


№ 31 В яких відповідях правильно названі категорії земель:

1) землі промислового і транспортного призначення;

2) землі оборонного призначення;

3) землі рекреаційно-оздоровчого призначення;

4) землі лісогосподарського призначення ;

5) землі сільськогосподарського призначення;

6) землі культурно-археологічного призначення.


№ 32 В яких відповідях правильно названі категорії земель:

1) Про планування і забудову територій;

2) Про регулювання містобудівної діяльності;

3) Про благоустрій населених пунктів;

4) Про охорону культурної спадщини;

5) Про охорону історичної спадщини;

6) Про охорону археологічної спадщини.


№ 33 Чинний земельний кодекс України був прийнятий:

1) 13 січня 2003р.;

2) 25 березня 1992р.;

3) 25 жовтня 2001р.;

4) 5 квітня 2001р.;

5) 15 травня 1992р.;

6) 3 грудня 1999р.


№ 34 У запасі можуть перебувати земельні ділянки кожної категорії земель, як:

1) тимчасово не використовуються;

2) не надані у власність або користування;

3) підлягають консервації;

4) вилучені у землекористувачів;

5) є техногенно забрудненні;

6) є власністю держави.


№ 35 Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:

1) вилучення земельних ділянок;

2) призначення прав на земельні ділянки;

3) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;

4) проведення перевірки дотримання земельного законодавства;

5) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсної;

6) відмови у видачі дозволу на проведення будівельних робіт.


№ 36 Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:

1) відмови в наданні земельної ділянки;

2) вилучення земельних ділянок;

3) відмови в нотаріальному посвідченні угод щодо земельних ділянок;

4) визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання ( передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам.

5) примусового викупу земельних ділянок;

6) консервації земельних ділянок;


№ 37 До земель України належать усі землі в межах її територій, в тому числі:

  1. землі, зайняті будівлями дипломатичних представництв за кордоном;

  2. острови;

  3. землі, зайняті водними об’єктами;

  4. землі, зайняті територіальним морем;

  5. землі Континентального шельфу;

  6. півострови.


№ 38 Землі цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з врахуванням висновків:

1) органів місцевого самоврядування;

2) органів водного та лісового господарства;

3) органів виконавчої влади;

4) органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства;

5) екологічної експертизи;

6) органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.


№ 101 В яких відповідях правильно вказані форми власності на землі в Україні?

1) Колективна;

2) Спільна;

3) Комунальна;

4) Особиста;

5) Приватна;

6) Муніципальна.


№ 102 В яких відповідях правильно вказані ознаки земельної ділянки як об’єкта права власності?

1) Частина земної поверхні з надрами;

2) Частина земної поверхні з установленими межами;

3) Частина земної поверхні у населеному пункті;

4) Частина земної поверхні певного призначення;

5) Частина земної поверхні з певним місцем розташування;

6) Частина земної поверхні з основним цільовим призначенням.


№ 103 Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і глибину, необхідні для:

1) Зведення виробничих та інших будівель і споруд;

2) Видобування корисних копалин;

3) Дослідження надр;

4) Використання підземних вод;

5) Зведення житлових будівель;

6) Зведення підземних споруд.


№ 104 В яких відповідях неправильно вказані підстави набуття громадянами України права власності на земельні ділянки?

1) Безоплатна передача із земель державної і комунальної власності;

2) Придбання за договором ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

3) Прийняття спадщини;

4) Надання у користування із земель державної власності;

5) Приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

6) Виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).


№ 105 В яких відповідях правильно вказані підстави набуття права власності на земельні ділянки іноземними громадянами?

1) Безоплатна передача із земель державної і комунальної власності;

2) Приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

3) Придбання за договором ренти, іншими цивільно-правовими угодами;

4) Викуп земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;

5) Виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю);

6) Націоналізація земельної ділянки.


№ 106 В яких відповідях правильно вказані підстави набуття права власності на землю юридичними особами?

1) Безоплатна передача із земель державної і комунальної власності;

2) Приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

3) Внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду;

4) Виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю);

5) Викуп земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;

6) Прийняття спадщини.


№ 107 В яких відповідях правильно вказані підстави набуття права власності на землю іноземними юридичними особами?

1) У межах населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна та для спорудження об’єктів, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні;

2) Придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

3) Внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду;

4) Прийняття спадщини;

5) За межами населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна;

6) Виникнення інших підстав, передбачених законом.


№ 108 Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є:

1) Державною власністю;

2) Приватною власністю;

3) Муніципальною власністю;

4) Комунальною власністю;

5) Спільною власністю;

6) Колективною власністю.


№ 109 В яких відповідях правильно вказано, які землі перебувають у комунальній власності?

1) Усі землі в межах населених пунктів;

2) Усі землі в межах міст;

3) Усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності;

4) Землі в межах сіл та селищ;

5) Усі землі в межах міських, сільських та селищних рад;

6) Землі за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти комунальної власності.


№ 110 Територіальні громади набувають землю у комунальну власність у разі:

1) Передачі їм земель приватної власності;

2) Передачі їм земель державної власності;

3) Передачі їм земель спільної власності;

4) Примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів громадських потреб;

5) Примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

6) Приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування.


№ 111 Право державної власності набувається і реалізується державою в особі:

1) Органів місцевого самоврядування;

2) Органів Держкомзему;

3) Кабінету Міністрів України;

4) Територіальних громад;

5) Районних державних адміністрацій;

6) Місцевих рад.


№ 112 Право державної власності набувається і реалізується державою в особі:

1) Органів Держкомзему;

2) Місцевих рад;

3) Органів державної влади з питань земельних ресурсів;

4) Обласних державних адміністрацій;

5) державних органів приватизації відповідно до закону;

6) Верховної Ради України.


№ 113 В яких відповідях правильно вказано землі державної власності, що не можуть передаватися у комунальну власність?

1) Землі оборони, крім земельних ділянок під об’єктами соціально-культурного, виробничого та житлового призначення;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з icon№1, 0, 1, 1, 1, 60 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з
У відповідях під котрими номерами неправильно названі закони – джерела земельного права?
№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012
Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра. – К. : Форум, 2008. – № – 220 с
№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з iconЩодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що з 1 вересня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки...
№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з iconЧинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
Чинним визнається закон, що вже набрав чинності. Злочинність І караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність,...
№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з iconІ. Бурденко Організація бухгалтерського обліку податку на прибуток (згідно з П(С)бо 17)
Незважаючи на те, що положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” був прийнятий ще 2000р., а набрав чинності...
№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з iconЗвіт про роботу Проблемної комісії «Фармація» мз україни за 2004-2010 р р. На базі Національного фармацевтичного університету працює Проблемна комісія (ПК) "Фармація" мз україни постійно діючий експертний орган
На базі Національного фармацевтичного університету працює Проблемна комісія (ПК) “Фармація” мз україни постійно діючий експертний...
№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з iconКримінальний кодекс україни
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з iconКодекс україни (станом на 14. 12. 2009) Кодекс введено в дію з дня опублікування 13 червня 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року n 214/95-вр)
Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...
№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з iconДовідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр
Г 35 Геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр : бібліогр покажчик (2006 – 2011) / Харк нац акад міськ...
№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи