Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання icon

Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання
Скачати 99.22 Kb.
НазваТема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання
Дата21.06.2012
Розмір99.22 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА 3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ГРОМАДЯН

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Поняття та види екологічних прав громадян.

2. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

3. Право на екологічну інформацію.

4. Право на участь у прийнятті екологічно-значимих рішень.

5. Право на відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями.

6. Інші екологічні права громадян.

7. Гарантії реалізації екологічних прав громадян.

8. Способи захисту екологічних прав громадян.

9. Обов’язки громадян у сфері охорони довкілля.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ

 1. Поняття екологічних прав громадян.

 2. Класифікація екологічних прав громадян.

 3. Назвіть законодавчі акти які закріплюють екологічні права громадян.

 4. Які міжнародно-правові акти закріплюють екологічні права громадян.

 5. Дайте визначення поняття "безпечне для життя і здоров`я довкілля".

 6. Дайте визначення поняття "сприятливе середовище".

 7. Юридичні критерії безпечного навколишнього природного середовища.

 8. Ознаки безпечного навколишнього природного середовища.

 9. Нормативи екологічної безпеки: поняття, види.

 10. Які відносини регулює Оргуська конвенція.

 11. Поняття екологічної інформації.

 12. Які відомості можна віднести до екологічної інформації?

 13. Назвіть джерела які містять екологічну інформацію.

 14. Хто має право на отримання екологічної інформації.

 15. В чому полягає відкритий характер екологічної інформації.

 16. Організація екологічного інформаційного забезпечення.

 17. Порядок надання екологічної інформації.

 18. Види еколого-значимих рішень.

 19. Основні форми участі громадськості у прийнятті еколого-значимих рішень.

 20. Який порядок проведення громадського обговорення.

 21. Громадська екологічна експертиза.

 22. Участь громадськості у проведенні державної екологічної експертизи.

 23. Порядок проведення зборів, мітингів, демонстрацій з екологічних питань.

 24. Особливості відшкодування шкоди заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону довкілля.

 25. Якими правами у галузі охорони навколишнього середовища наділені громадські об`єднання.

 26. Право загального використання природних ресурсів.

 27. Право спеціального використання природних ресурсів.

 28. Право на одержання екологічної освіти.

 29. Гарантії екологічних прав громадян.

 30. Загальні і спеціальні обов`язки громадян у галузі екології.

^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

1. З метою задоволення господарських та побутових потреб громадянин К. викопав криницю на земельній ділянці, яка належить йому на праві приватної власності. З часом К. помітив, що вода у криниці набула невластивого їй смаку і запаху. Одночасно у гр.. К. відбулось загострення хронічних хвороб органів травлення.

В результаті перевірки було встановлено, що вода забруднена відходами виробництва фабрики по виробництву хімічних добрив, яка знаходиться неподалік.

Гр. К. звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної його здоров’ю порушенням вимог екологічної безпеки.

Які екологічні права здійснює у даному випадку гр. К.? Якими нормативно-правовими актами передбачені такі права? Які основні гарантії цих прав визначені в національному законодавстві? Які нормативно-правові акти визначають основні засади здійснення діяльності щодо поводження з відходами? Які особливості цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок порушення екологічного законодавства?


2. Масове захворювання дітей м.Соснівка на гіпоплазію і флюороз (руйнування зубів та кісткової тканини) викликане підвищеним вмістом фтору у питній воді. На підставі проведених наукових досліджень міжвідомчою урядовою комісією висловлені декілька версій щодо причин та джерел забруднення: 1) діяльність ВО “Укрзахідвугілля” і, зокрема, фабрики флотації вугілля; 2) заховання ракетного палива розформованої військової частини під нині діючим цвинтарем; 3) натуральний феномен, тобто природне перевищення вмісту фтору в регіоні, де спостерігається його дефіцит.

Організація мам Соснівки “Дітям Соснівки загрожує протезування” звернулася до господарського суду з позовом до ВО “Укрзахідвугілля” про компенсацію шкоди, заподіяної здоров’ю дітей, шляхом будівництва заводу по уловлюванню фтору у водоводах. Одночасно окремі батьки звернулися до керівництва військової частини про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної здоров’ю їх дітей внаслідок забруднення підземних вод фтором. Обидві установи вважають вимоги жителів необґрунтованими.

Дайте правовий аналіз справи. Які екологічні права громадян порушені? Які є способи захисту цих прав? Які особливості відшкодування шкоди завданої здоровю людини?

3. Екологічна організація «Еологія-Право-Людина» звернулась із заявами до обласного управління Мінекології та найбільших забруднювачів повітря району з проханням надати інформацію щодо обсягів викидів у повітря шкідливих речовин та їх складу. Метою отримання інформації було проведення громадської екологічної експертизи впливу хімічного виробництва ТОВ Гірхімпром на мешканців району.

Управління Мінекології відмовило у наданні інформації, пославшись на її відсутність. Підприємства, що здійснюють викиди шкідливих речовин, взагалі не відреагували на звернення.

ТОВ Гірхімпром звернулося до суду з позовом про зобов’язання екологічної організації припинити дії, спрямовані на розголошення ноу-хау виробництва шляхом намагання з’ясувати формули хімічних речовин та методики їх синтезу і з вимогою до управління Мінекології заборонити надавати подібну інформацію організації «Еологія-Право-Людина»

Визначити види правовідносин, що виникли.Проаналізувати правомірність дій кожного з учасників ситуації.

Якими мають бути у даному випадку дії організації «Еологія-Право-Людина», спрямовані на збір необхідної для проведення громадської екологічної експертизи інформації і її проведення?

4. Під час проведення чергового рейду по контролю за додержанням екологічного законодавства на території регіонального ландшафтного парку, інспектором районної екологічної інспекції було накладено адміністративне стягнення на громадян, які розташували намети, розводили вогнища, збирали гриби та ягоди, здійснювали рибальство та купалися у заповідній зоні.

Громадянин Міщенко В. у протоколі заперечив проти накладення стягнення. Він не вбачає у своїх діях порушення законодавства, оскільки має право на відпочинок відповідно до Конституції України і рибальство здійснював незабороненим способом.

Визначити види правовідносин, що виникли. Дати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі. Розглянути варіант, коли зазначені дії відбувалися у приміській зеленій зоні. Вирішити справу.

5. Мешканці с.Грибовичі звернулися в Держуправління з проханням надати їм інформацію про вплив міського звалища сміття, розташованого на території їх селища, на стан навколишнього середовища і здоров’я населення у зв’язку з тим, що їм стало відомо, що через підземні води у їх колодязі просочуються отруйні речовини із звалища; овочі, вирощені на городах та дачних ділянках, містять солі важких металів, а повітря забруднене внаслідок періодичного спалювання сміття. Через півтора місяця мешканці отримали відповідь, що екологічна обстановка в с.Грибовичі є екологічно безпечною для проживання населення. Більш детальної інформації органи Мінекології не зобов’язані надавати.

Які екологічні права громадян порушені? Які правові наслідки цих порушень? Складіть запит про надання екологічної інформації.

6. Громадянин Данько В. звернувся до суду із позовом до фермерського господарства „Світанок” із вимогою про відшкодування шкоди, завданої його здоров’ю та особистому майну. В обґрунтування своїх вимог Данько В. зазначав, фермерське господарство "Світанок" здійснює вирощування сільськогосподарських культур, для підвищення родючості яких використовує технічні пристрої щодо зрощування полів. При здійсненні зрошення ФГвикористовує різноманітні пестициди і агрохімікати, які, поширюючись у навколишньому середовищі, зумовили отруєння та загибель двох корів та трьох поросят Данька В. Через тиждень після вказаної загибелі отруївся і сам Данько В., внаслідок чого не міг працювати і не зміг отримати прибуток від ведення особистого селянського господарства.

Представник фермерського господарства проти позову заперечив, вказавши, що завдані збитки Данькові В. відшкодовані. ФГ передало Данько В. худобу замість загиблої. Що ж до компенсації шкоди, завданої здоров'ю Данько В., то, по-перше, причинно-наслідковий зв'язок між діями фермерського господарства та отруєнням Данько В. не доведено, а, по-друге, протягом всього часу непрацездатності Данько В.. отримував компенсацію за рахунок коштів фонду соціального страхування.

Визначити види правовідносин, що виникли.Надати характеристику екологічних прав Данько В., що порушені за умовами задачі. Проаналізувати правомірність заперечень фермерського господарства. Які дії необхідно вчинити Данько В. для захисту своїх прав.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996.

 2. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Норма-Инфра, 2001.

 3. Бринчук М.М. Правовый механізм підготовки и принятия экологически значимих решений // Государство и право. – №9. – 2000. – С.38 -52.

 4. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 1998. – С.131-163.

 5. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ.навч.закладів / А.П.Гетьман В.К.Попов, М.В.Шульга та ін.; за ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги – Харків.: Право, 2009. –С.3-27.

 6. Екологічне право України: Академічний курс./ Під. ред. Шемшученка Ю.С./ К.2008

 7. Екологічне право України. Під. Ред. Кобецької.Вид. Юрінкомінтер.,К.2007

 8. Екологічні права громадян: як їх захистити за допомогою закону /Кол.автор. С.Кравченко, М.Большакова, Н.Кобецька, І.Тустановська, А.Походзяєв, Д.Скрильніков, В.Федорович. – К.: “Єхо-Восток“, 1997. – C.81-159.

 9. Двери в демократию. Законодательство и практика участия общественности в принятии экологически значимых решений в Армении, Беларуси, Молдове, России и Украине на основе национальных обзоров /Кол.автор.С.Кравченко, А.Искоян, О.Черп, Е.Красней, И.Тромбицкий, В.Лебедев, Ю.Тромбицкая, О.Розбаш, И.Тустановская, Д.Скрыльников. – Львів: БФ “Екоправо-Львів“,1988. – С.135-159.

 10. Кобецька Н. Правове регулювання одержання громадянами екологічної інформації // Право України. – 1996. – №12.

 11. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Дж. Бонайн. Підручник / Під заг. ред. – Львів. Вид. центр ЛНУ, 2002.

 12. Кравченко С., Андрусевич А. Розвиток екологічних прав людини у міжнародному праві // Право України. – №2. – 2001. – С.133 –136.

 13. Петров В.В. Экологическое паво России. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – С. 354-368.

 14. Шемшученко Ю.С. Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду // Государство и прво. – 1995. – N 10. – С.120-125.

 15. Доступ до правосуддя з питань довкілля. Посібник. / З.Козак, І.Тустановська. – Л. Мета, 2002.ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р.

 3. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) – ECE/CEP/43, 21 April 1998// Офіційний вісник України вiд 14.05.2010 - 2010 р., № 33, стор. 12, стаття 1191, код акту 50905/2010.

 4. Про доступ до публічної інформації. Закон вiд 13.01.2011 № 2939-VI // Офіційний вісник України вiд 18.02.2011 - 2011 р., № 10, стор. 29, стаття 446, код акту 54792/2011.

 5. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.

 6. Про звернення громадян. Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47. – Ст.256.

 7. Про Конституційний суд. Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 22 жовтня.

 8. Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Закон України від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №33. – Ст. 443.

 9. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст. 650.

 10. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34. – Ст.504.

 11. Про молодіжні та дитячі громадські організації. Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №1 – Ст. 2.

 12. Про благодійництво та благодійні організації. Закон України від 16 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №46. – Ст. 292.

 13. Про місцеве самоврядування. Закон України від 21 травня 1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – №107-108. – 14 червня.

 14. Про екологічну експертизу. Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №8. – Ст.54.

 15. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Закон України від 8 лютого 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №12. – Ст.10

 16. Про поводження з радіоактивними відходами. Закон України від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 27. – Ст.199.

 17. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань. Закон України від 14 січня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. - № 33-34. – 19 лютого.

 18. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Закон України від 24 лютого 1994 р. // Голос України. – 1994. – 8 квітня.

 19. Основи законодавства України про охорону здоров‘я // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №4. – Ст.19.

 20. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Постанова КМ України від 09.08.93. №611 // ЗП Уряду України. - №12. – Ст.269.

 21. Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля. Наказ Мінекоресурсів України від 27.02.2002р. №88.

 22. Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень сфері охорони довкілля. Наказ Мінекоресурсів від 18.12.2003р. №168.

 23. Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації від 18.12.2003р. Наказ Мінекоресурсів №169.

 24. Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони. Наказ Міністерства рибного господарства України від 14 липня 1997р. №114 // Офіційний вісник України. – 1997. – число 36. – Ст.142.

 25. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95 N 4 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 – 1995). – Ч.1. – К., 1995.

Схожі:

Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання iconТема основи спадкового права україни
Які права та обов’язки не можуть переходити до спадкоємців після смерті особи? Чому?
Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання icon16 квітня 2011 року взяти участь у науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права»
Теоретичні та практичні питання адміністративного права і процесу, фінансового права, господарського права і процесу
Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання iconТема: правовий режим використання та охорони лісів
Назвіть права та обов’язки осіб, яким ліси належать на праві приватної власності
Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання iconКодекс цивільного захисту україни
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб...
Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання iconЕксперт-бухгалтер: атестація, права, обов'язки, відповідальність
Експертами можуть бути особи, які мають вищу освіту, пройшли відповідну підготовку та атестацію як судові експерти певної спеціальності....
Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання iconКодекс цивільного захисту україни розділ I загальна частина глава Загальні положення Стаття 1
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб...
Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання iconПитання для підготовки до іспиту по курсу "Охорона праці в галузі" для спеціальностей су, ев, ес
Роль, права, функціональні обов'язки кожного працівника в суоп підприємства, галузі
Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання iconПитання для підготовки до іспиту по курсу "Охорона праці в галузі" для спеціальностей тз, пт, тм, мс
Роль, права, функціональні обов'язки кожного працівника в суоп підприємства, галузі
Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання iconОбов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту
Дана інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи на...
Тема екологічні права та обов`язки громадян теоретичні питання iconРозділ у правовідносини інших членів сім’ї та родичів тема 15. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків сімейного характеру між дідом (бабою) та внуками, між братами І сестрами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи