Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання icon

Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання
Скачати 90.24 Kb.
НазваТемаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання
Дата21.06.2012
Розмір90.24 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР

(2-8.04.12р.)


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Поняття надр як об’єкту використання і правової охорони. Державний фонд надр.

2. Право користування надрами. Гірничий відвід.

3. Види користування надрами:

а) Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

б) видобування корисних копалин;

в) будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

г) створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення;

д) задоволення інших потреб.

4. Права та обов’язки користувачів надр. Плата за користування надрами.

5. Правові заходи охорони надр.

6. Державне управління і контроль в галузі використання і охорони надр.

7. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ

 1. Хто такі першовідкривачі, їх права та обов’язки?

 2. Які суб’єкти уповноважені видавати ліцензії на користування надрами?

 3. Назвіть особливості надрокористування землевласниками та землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок?

 4. Назвіть підстави припинення користування надрами?

 5. Підстави обмеження або тимчасового зупинення надрокористування?

 6. Які правила забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення?

 7. Якими правами наділена Україна у виключеній (морській) економічній зоні?

 8. Дайте визначення континентального шельфу.

 9. Що таке угода про розподіл продукції? Особливості її укладення.

^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

1. Корпорація „Лукойл” (Росія) звернулась до Мінекоресурсів України із клопотанням про надання дозволу на проведення розробки ділянки надр з метою пошуку та видобутку нафти.

У задоволенні клопотання корпорації було відмовлено. Мотивуючи таку відмову, Мінекоресурсів зазначило, що: (1) отриманню дозволу повинно передувати набуття прав на відповідну земельну ділянку, чого „Лукойл” не зроблено, (2) заявлені „Лукойлом” види діяльності є окремими видами спеціального використання надр, а тому щодо кожного із них слід отримувати окремий дозвіл та подавати окрему заяву; (3) чинним законодавством не передбачено надання відповідних дозволів нерезидентам; (4) Мінприроди не видає будь-які дозволи на використання надр, у випадку із видобутком нафти це є компетенцією Міністерства палива і енергетики України.

„Корпорація „Лукойл” оскаржило відмову Мінприроди до суду.

Визначити види правовідносин, які виникли. Який порядок використання надр для цілей, про які йдеться у задачі? Які документи/дозволи і у якому порядку необхідно отримати для провадження такої діяльності?

Чи обґрунтована відмова Мінекоресурсів? Вирішити справу.

2. На території одного з районів були знайдені запаси нафти. Нафтодобувне підприємство звернулося в обласну Раду з клопотанням про видачу гірничого відводу. Після отримання акта гірничого відводу, підприємство розпочало промислове добування нафти.

Управління Мінпекоресурсів вказало на порушення порядку надання гірничого відводу для добування корисних копалин загальнодержавного значення.

Який порядок надання ділянок надр для добування корисних копалин? Які його порушення допущені у даному випадку? Який порядок відведення земельних ділянок для цих цілей?

Директор сільськогосподарського підприємства звернувся у прокуратуру району зі скаргою на це розпорядження. Яку відповідь повинна дати прокуратура. Який порядок видобування корисних копалин місцевого значення.

3. Житель міста Пустомити Григорчук на належній йому ділянці розпочав будівництво колодязя, маючи на меті використовувати підземні води для побутових і господарських потреб за допомогою спеціального технічного приладу (від центрового насоса). Під час проведення вказаних робіт його відвідав інспектор територіальної інспекції гірничого нагляду, який, перевіривши умови та характер проведення робіт, виніс постанову про їх припинення та наклав на Григорчука адміністративний штраф у розмірі 500 гривень, зазначивши, що останній порушив вимоги чинного законодавства.

Григорчук оскаржив цю постанову до суду з вимогою усунення перешкод у користуванні природними ресурсами та стягнення збитків, заподіяних йому незаконним рішенням.

Окреслити коло суспільних правовідносин; дати характеристику правовідносинам, що склалися; вирішити справу

4. Виробниче об'єднання "Сірка" повернуло підприємству "Нове життя" 10 га землі, які були вилучені у підприємства декілька років тому. Підприємство відмовилось прийняти земельну ділянку, мотивуючи свої дії тим, що на ній не була проведена належним чином рекультивація, верхній шар ґрунту знищений. Що таке рекультивація земель? Яким нормативним актом передбачено обов’язковість її проведення? Які обов'язки користувачів надр встановлені у законодавстві? Як вирішити справу?

5. Комплексною перевіркою додержання законодавства про використання і охорону надр працівниками Мінекоресурсів України встановлено, що ведення робіт по геологічному вивченню надр та дослідно-промислової розробки родовища корисних копалин загальнодержавного значення укладено контракт з іноземною фірмою «Мегатрон». Однак фірма здійснює зазначені види діяльності за відсутності спеціальної ліцензії, проводить будівництво на земельних ділянках, під якими виявлено залягання цих копалин без наявної проектної документації на забудову земельної ділянки та необхідних дозволів на виконання вказаних робіт. Представники фірми у процесі перевірки дали пояснення, вказавши, що вони зводять переважно будівлі із скло металевих збірних конструкцій, які після виконання робіт по видобуванню корисних копалин підлягають знесенню, про що відомо територіальному органу гірничого нагляду. За наслідками перевірки додержання законодавства про використання та охорону надр на відповідальних осіб іноземної фірми було накладено адміністративні штрафи .

Окреслити коло суспільних правовідносин; дати обґрунтування по справі; вирішити її по суті викладених обставин.

6. На землях приватного сільськогосподарського підприємства були знайдені запаси гравію. Сільськогосподарське підприємство організувало його добування для будівництва дороги. Директор сільськогосподарського підприємства дозволив своїм членам добувати гравій для використання при будівництві житлових будинків і господарських будівель. Обласна державна адміністрація своїм розпорядженням заборонила добування гравію, вказавши, що для цього необхідно оформити гірничий відвід.


ЛІТЕРАТУРА

1. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Норма-Инфра, 2002.

2. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 1998.

3. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ.навч.закладів / А.П.Гетьман В.К.Попов, М.В.Шульга та ін.; за ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги – Харків.: Право, 2008. –С.3-27.

4. Екологічне право України: Академічний курс./ Під. ред. Шемшученка Ю.С./ К.2008

5. Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник для вузов. – М: Новый Юрист, 2001.

6. Плотникова О. Про зміст деяких визначень, які використовуються в надровому законодавсті // Право України. – 1999. – №6. – С. 64-66.

7. Плотникова О. Комплексність використання надр як основний принцип надрового законодавства // Право України. – 2000. – №4. – С. 84.

9. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; за ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. С. 214-228.

8. Шем`яков О. Правова охорона надр: поняття та проблеми // Право України. – 2002р., № 2, с. 111.

9. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина. 2005. – с.164-179.

10. Сурілова О. Актуальні питання екологічної відповідальності за порушення законодавства про використання і охорону надр. // Право України. – 2001. - № 5.

ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №36. – Ст.340.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Кодекси України. – Книга 1. – К., 1997

 3. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України, 2010, N 92 (10.12.2010)(частина 1), ст. 3248

 4. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29.04.1958р.

 5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р.

 6. Гірничий закон України від 6.10.1999р.

 7. Закон України "Про нафту та газ" від 12 липня 2001р.

 8. Закон України "Про Угоди про розподіл продукції". Закон від 14.09.1999р.

 9. Закон України «Про виключну ( морську) економічну зону України від 16.05.1995р

 10. Указ Президента Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади  від 09.12.2010.№1085/2010

 11. Указ Президент України «Про Державне агентство земельних ресурсів України від 8 квітня 2011  № 445/2011// Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стаття 1253.

 12. Указ Президента України «Про положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» від 13 квітня 2011 року №452/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 255, стаття 1258, код акту 56051/2011.

 13. Указ Президента України «Про Державну інспекцію сільського господарства України» від 13 квітня 2011 року № 459/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 302, стаття 1265, код акту 56058/2011.

 14. Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 13 квітня 2011 року № 454/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 272, стаття 1260, код акту 56053/2011.

 15. Указ Президента України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» вiд 06 квітня 2011  № 391/2011// Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 75, стаття 1228, код акту 56007/2011.

 16. Указ Президента України «Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України» вiд 06 квітня 2011  № 408/2011// Офіційний вісник України вiд вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 169, стаття 1241, код акту 56014/2011.

 17. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Порядок вiд 31.01.1995  № 75Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин

 18. Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. №1014 // Офіційний вісник України. – Число 38. – 1997. – С.8.

 19. Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення. Постанова Кабінету Міністрів України від 11. грудня 1994. №827 // ЗП Уряду України. – 1995 – №2 – ст.42.

 20. Про затвердження Положення про Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006. № 1640.

 21. Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №59 // ЗП Уряду України. – №4. – 1995. – Ст.94.

 22. Про затвердження Порядку надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2010  № 596 // Офіційний вісник України вiд 26.07.2010 - 2010 р., № 54, / № 58, 2010, стор. 269 (ДІ)

 23. Про затвердження Порядку проведення у 2010 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2010. № 167 // Офіційний вісник України вiд 09.08.2010 - 2010 р., № 58, стор. 100, стаття 2012, код акту 52266/2010.

 24. Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. №841 // Офіційний вісник України. – №23. – 1998. – Ст.838.

 25. Кабінет Міністрів України;  Постанова  вiд 25.10.2002  № 1595Про внесення зміни до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

 26. Кабінет Міністрів України;  Постанова  вiд 31.10.2007  № 1271Про вилучення і надання в оренду земельних ділянок для видобування корисних копалин із зміною їх цільового призначення та погодження місця розташування об'єкта

 27. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Методика  вiд 25.08.2004  № 1117Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування

 28. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Перелік  вiд 15.03.2006  № 308 Про затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції

 29. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Методика  вiд 25.08.2004  № 1117Кабінет Міністрів України;  Постанова  вiд 05.07.2004  № 850Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр

 30. Кабінет Міністрів України;  Постанова  вiд 11.08.2000  № 1257Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин

 31. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Перелік  вiд 15.07.1997  № 742Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин

 32. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Положення  вiд 17.01.1995  № 33Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення.

Схожі:

Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconТема 12 правовий режим використання І охорони тваринного світу теоретичні питання
Тваринний світ як об`єкт використання та правової охорони. Законодавство про охорону І використання тваринного світу
Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconТема: правовий режим використання та охорони лісів
Назвіть права та обов’язки осіб, яким ліси належать на праві приватної власності
Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconТема: правовий режим використання та охорони вод
На базі аналізу норм Водного кодексу України покажіть відмінність у правовому режимі водних об’єктів місцевого І загальнодержавного...
Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconПовідомлення про Другий міжнародний науковий семінар: „ Природні ресурси регіону: проблеми метризації, використання та охорони, присвячений 25-ти річчю кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Географічний факультет, кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconДля студентів І курсу заочного відділення правничого коледжу з 24. 09. 12р по 05. 10. 12р

Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconПравовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня)
Особливості управління в галузі використання та охорони земель лісогосподарського призначення
Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconНабір 2012р з 10. 09. 12р по 21. 09. 12р

Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconОснови охорони праці
У посібнику розглядаються теоретичні й практичні питання з дослідження умов праці на робочих місцях у виробничих приміщеннях
Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconОснови охорони праці
У посібнику розглядаються теоретичні й практичні питання з дослідження умов праці на робочих місцях у виробничих приміщеннях
Темаправовий режим використання та охорони надр (2 04. 12р.) Теоретичні питання iconТема: правове регулювання використання надр, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу україни план
Підстави та порядок виникнення та припинення права користування надрами. Угоди про розподіл продукції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи