Тема: правовий режим використання та охорони вод icon

Тема: правовий режим використання та охорони вод
Скачати 107.4 Kb.
НазваТема: правовий режим використання та охорони вод
Дата21.06.2012
Розмір107.4 Kb.
ТипДокументи

План практичного заняття на 9.04.12-15.04.12 р.

ТЕМА: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОД


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Води як об’єкт використання та правової охорони. Склад водного фонду України.

 2. Право водокористування та його види.

 3. Права та обов’язки водокористувачів.

 4. Функції управління в галузі використання і охорони вод.

 5. Правові заходи охорони вод.

 6. Відповідальність за порушення водного законодавства.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ

 1. Визначте зміст понять «води»,»водні об’єкти», водний фонд.

 2. В чому полягає особливість вод як об’єкта правового регулювання?

 3. Визначте складові частини водного фонду України.

 4. На базі аналізу норм Водного кодексу України покажіть відмінність у правовому режимі водних об’єктів місцевого і загальнодержавного значення.

 5. Які види водокористування можна виділяти відповідно до водного законодавства.

 6. Назвіть основні права та обов’язки водокористувачів.

 7. В яких випадках право загального водокористування може бути обмежене?

 8. Які види водокористування не належать ні до спеціального ні до загального?

 9. Розкрийте характерні риси водокористування для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення.

 10. Які особливості та режим здійснення первинного і вторинного водокористування.

 11. Які обмеження встановлені Водним кодексом у випадку надання водних об’єктів в оренду. Який порядок надання їх в оренду.

 12. Яка ширина та правовий режим прибережних захисних смуг.

 13. Яке значення для охорони водних об’єктів має встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг?

 14. З якою метою встановлюються смуги відведення та берегові смуги водних шляхів?

 15. Наведіть перелік обмежень господарської діяльності у зонах санітарної охорони.

 16. Охарактеризуйте основні правові заходи охорони вод в Україні.

 17. Які заходи встановлюються для охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання?

 18. Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення водного законодавства?

 19. За які порушення водного законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність?^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

1. Неподалік с. Задорожне на березі озера «Байкал» ТОВ „Карпадбуд».” розпочато будівництво котеджного комплексу на 12 будинків. Проектною документацією на котедж ний комплекс визначено, що відстань від кожного із будинків до води не повинна перевищувати 15 метрів.

Вказаний факт було виявлено внаслідок перевірки, проведеної Державною екологічною інспекцією у Львівській області (далі – Інспекція). За наслідками перевірки директору ТОВ „Карпадбуд” заступником начальника вказаної Інспекції було внесено припис про негайне приведення проектної документації у відповідність до вимог чинного законодавства щодо водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, яке директором виконано не було.

Через 3 тижні після внесення припису, Інспекцією було подано позов до суду про заборону проведення будівництва котеджного комплексу ТОВ „Карпадбуд” через порушення ним водного законодавства.

ТОВ „Карпадбуд” проти позову заперечило, вказавши, що: 1) до компетенції Інспекції не входить перевірка проектної документації та внесення приписів про її виправлення, а також звернення до суду із вимогами про заборону будівництва; 2) ТОВ „Карпадбуд” здійснює будівництво на підставі розробленої в установленому порядку проектної документації та має всі необхідні дозволи, а тому правомірно здійснює свою діяльність; 3) положення водного законодавства ТОВ „Карпадбуд” не порушені, адже норми водоохоронних зон дотримані.

Визначити види правовідносин, які виникли. Який порядок встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг? Який режим водоохоронних зон та прибережних захисних смуг передбачено законодавством? Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям та позиції ТОВ „Карпадбуд”

Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям та позиції Інспекції. Вирішити справу.


2. Лісгосп періодично проводив сплав лісу по ріці в пучках без судової тяги, не маючи на це належного дозволу. Встановлено також, що це підприємство заготовляє деревину у водоохоронній смузі по берегах ріки, мотивуючи це зручністю підходу до місць лісосплаву.

Які заходи слід застосувати до правопорушників. Які підстави і порядок накладення штрафів за порушення водного законодавства? Опишіть порядок надання дозволу на спеціальне використання водних ресурсів.


3. Підприємець Загалько мав намір отримати в оренду озеро з метою риборозведення.

У сільській раді, до якої він звернувся, йому пояснили, що для цього він має отримати в оренду земельну ділянку під озером, а також отримати в оренду сам водний об’єкт. Крім того, для уникнення непорозумінь бажано оформити дозвіл на спеціальне водокористування та на вилучення живих рибних ресурсів з природного середовища їх перебування. Тільки після вчинення вказаних дій питання про надання в оренду земельної ділянки може бути розглянуто.

Визначити види правовідносин, які виникли.

Який порядок зайняття рибництвом передбачений чинним законодавством?

Проаналізувати поради сільської ради та запропонуйте алгоритм подальших дій підприємця Загалька.


4. Громадяни Мельник І., .Олуйко О та Горобець А. у вихідний день виїхали на р. Дністер для відпочинку і купання. Діставшись берегу, вони виявили, що придатна для купання ділянка узбережжя відгороджена парканом, на якому висить повідомлення, що огороджена ділянка є приватною власністю, яка охороняється законом. Мельник І., .Олуйко О та Горобець А вимушені були відмовитись від купання та повернутись до міста.

Наступного робочого дня Мельник І звернувся із скаргою до прокуратури, в якій просив вжити заходів щодо захисту його порушеного права на водокористування.

Під час перевірки прокуратури було виявлено, що огороджена ділянка рішенням районної ради передана в оренду строком на 25 років ТОВ „Обрій ” для облаштування платного пляжу. В даний час, у зв’язку із фінансовою кризою, роботи щодо облаштування зупинені.

Прокурор оскаржив рішення про передачу земельної ділянки до суду, а також заявив вимогу про зобов'язання ТОВ звільнити таку ділянку та знести встановлений паркан.

Визначити види правовідносин, які виникли. Який порядок здійснення загального водокористування передбачений чинним законодавством? Які порушення прав громадян мають місце в даному випадку?

Надати правову оцінку позиції прокурора. Запропонувати альтернативні способи захисту прав громадян.

Вирішити справу.


5. Сільськогосподарський кооператив „Прогрес” звернувся до Державного управління охорони НПС в області щодо надання дозволу на спеціальне водокористування у формі скидання зворотних вод у озеро, розташоване на межі сільськогосподарських угідь кооперативу, а також затвердити ліміти на відповідні скиди. Свою заяву кооператив пояснив виробничою необхідністю, яка полягає у налагодженні ним виробництва овочевих напівфабрикатів.

Управління відмовило кооперативу, вказавши, що озеро, завдяки підземним джерелам, має природні лікувальні властивості, що унеможливлює його використання в будь-яких інших цілях.

Кооператив оскаржив відмову управління в судовому порядку, вказавши, що будь-яких належних підтверджень того, що озеро має лікувальні властивості, немає, а тому відмова є неправомірною.

Визначити види правовідносин, які виникли. Який порядок віднесення водних об’єктів до числа тих, що мають природні лікувальні властивості? Який порядок та правовий режим використання водних об’єктів, що мають природні лікувальні властивості? Надати правову оцінку позиції кооперативу.

Надати правову оцінку позиції управління. Вирішити справу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 1998.

 2. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Норма-Инфра, 2001.

 3. Водне господарство в Україні / Заряд. А.В.Яцика, В.М. Хореєві. – К., 2000.

 4. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ.навч.закладів / А.П.Гетьман В.К.Попов, М.В.Шульга та ін.; за ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги – Харків.: Право, 2008. –С.

 5. .Екологічне право України: Академічний курс./ Під. ред. Шемшученка Ю.С./ К.2005.- С.428 -455.

 6. Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник для вузов. – М: Новый Юрист, 2002.

 7. Величко Ю.П., Волков В.И. Правовая охрана вод. – М. 1980.

 8. . Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; за ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. С. 230-243.

 9. Природоресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – С.182-205.

 10. Цилукидзе Д.А. Правовые вопросы рационального использования водных объектов // Советское государство и право. – 1991. – №4. – С.150-154.

ЗАКОНОДАВСТВО

  1. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №24. – Ст.189.

  2. Земельний кодекс України від 25.10.2001р.

  3. Кодекс України про надра від 27.07.94 // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 36, ст.340

  4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Кодекси України. – Книга 1. – К., 1997.

  5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р.

  6. Податковий кодекс України від 02.12.2010  Офіційний вісник України вiд 10.12.2010 - 2010 р., № 92,

  7. Про питну воду та питне водопостачання. Закон України від 10 січня 2002р.

  8. Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства України. Закон України від 17 січня 2002 р

  9. Закон України "Про фермерське господарство" від 19.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 45, ст.363.

  10. Указ Президента України «Про положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» від 13 квітня 2011 року №452/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 255, стаття 1258, код акту 56051/2011.

  11. Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 13 квітня 2011 року № 454/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 272, стаття 1260, код акту 56053/2011.

  12. Указ Президента України «Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України» від 13 квітня 2011 року № 453/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 267, стаття 1259, код акту 56052/2011.

  13. Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання : постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004р.

  14. Про затвердження переліку водних об’єктів, що відносяться до категорії лікувальних: постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996р.

  15. Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення: постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.1996р.

  16. Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. №465 // Офіційний вісник України. – №13. – 1999. – Ст. 518.

  17. Про затвердження Положення про водно-болотні угіддя загальнодержавного значення. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 р. №166 // Офіційний вісник України. – №6. – 1999. – Ст.198.

  18. Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2024 // Офіційний вісник України. – №51. – 1998. – Ст. 1890.

  19. Про затвердження Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується. Постанова КМ України від 11 вересня1996 №110 // ЗП Уряду України. – 1996. – №17. – Ст.490.

  20. Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №347 // Офіційний вісник України. – число 16. – 1997. – С.80.

  21. Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. №413 // Зібрання постанов Уряду України. – №10. – 1996. – Ст. 2.

  22. Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. №966 // ЗП Уряду України. – 1996. – №12. – Ст.453.

  23. Про затвердження Порядку користування землями водного фонду. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. №502 // ЗП Уряду України. – 1996. – №11. – Ст.326.

  24. Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. №486. // ЗП Уряду України. – 1996. – №10. – Ст.318.

  25. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р. №484 // ЗП Уряду України. – 1995. – №9. – Ст.235.

  26. Про затвердження Переліку річок та водойм, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення: наказ Держкомводгоспу від 03.06.1997р., зареєстрований в Мін’юсті України 06.01.1998р.

  27. Положення про здійснення органами Держводгоспу України контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів: наказ Держводгоспу України від 29.01.2001р., зареєстрований в Мін’юсті України 09.02.2001р.

  28. Про затвердження «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державні внаслідок порушення законодавства про охорону і раціональне використання водних ресурсів»: наказ Мінекобезпеки від 18.05.1995р., зареєстрований в Мін’юсті України 01.06.1995р.

  29. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державні внаслідок порушення правил охорони водних водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації: наказ Держкомводгшоспу від 29.12.2001р., зареєстрований в Мін’юсті України 18.01.2002р.

  30. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів №37 від 18 травня 1995 р. // Бюлетень нормативних актів Міністерств і відомств України. – 1995. -№11.

  31. ЗУ “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” 22.03.01

  32. ПВР“Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води” 27.02.97

  33. ПВР “Про Концепцію розвитку водного господарства України” 14.01.00

  34. ПКМ “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України 03.07.95 № 484

  35. ПКМ “Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних” 12.06.96 № 640

  36. ПКМ “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод” 20.07.96 № 815

  37. ПКМ “Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів” 10.07.98 № 1057

  38. ПКМ “Про Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року” 16.11.00 № 1704

  39. ПКМ “Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459” 13.03.02 № 321

  40. ПКМ “Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення” 29.08.02 № 1287

ПКМ “Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року” 03.07.06 № 901.

Схожі:

Тема: правовий режим використання та охорони вод iconТема: „ Міжнародне морське право” План
Територіальне море. Ширина територіальних вод та методи її відрахування. Правовий режим територіальних вод. Правовий статус прилеглої...
Тема: правовий режим використання та охорони вод iconТема 12 правовий режим використання І охорони тваринного світу теоретичні питання
Тваринний світ як об`єкт використання та правової охорони. Законодавство про охорону І використання тваринного світу
Тема: правовий режим використання та охорони вод iconТема: правовий режим використання та охорони лісів
Назвіть права та обов’язки осіб, яким ліси належать на праві приватної власності
Тема: правовий режим використання та охорони вод iconПравовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.)
Тема 18: правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного...
Тема: правовий режим використання та охорони вод iconXi міжнародна науково-практична конференція ресурси природних вод карпатського регіону /Проблеми охорони та раціонального використання
Мета конференції: Розгляд проблем раціонального використання та охорони природних вод Карпатського регіону І кооперація інтелектуально-фахового...
Тема: правовий режим використання та охорони вод iconПравовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня)
Особливості управління в галузі використання та охорони земель лісогосподарського призначення
Тема: правовий режим використання та охорони вод iconПравила (принципи) накладення адміністративних стягнень. Правовий режим надзвичайного стану в Україні. Правовий режим воєнного стану в Україні
Органи та посадові особи, які забезпечують рух справи про адміністративні правопорушення та прийняття рішення
Тема: правовий режим використання та охорони вод iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
...
Тема: правовий режим використання та охорони вод iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 41-44 (І потік)
...
Тема: правовий режим використання та охорони вод iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи