Тема: правовий режим використання та охорони лісів icon

Тема: правовий режим використання та охорони лісів
Скачати 83.71 Kb.
НазваТема: правовий режим використання та охорони лісів
Дата04.06.2012
Розмір83.71 Kb.
ТипДокументи

План практичного заняття 16.04.12-22.04.12 р.

ТЕМА: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЛІСІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Ліс як об’єкт використання та правової охорони. Поняття та склад лісового фонду.

2. Поділ лісів на категорії та їх правовий режим.

3. Право власності і на ліси.

4. Право користування лісами.

5. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів.

6. Правові заходи охорони лісів.

7. Відповідальність за порушенні лісового законодавства.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ

 1. Дайте визначення лісу як об’єкта правового регулювання.

 2. Розмежуйте поняття лісової ділянки та земельної лісової ділянки.

 3. Дайте визначення поняття «лісові ресурси»?

 4. На які основні категорії поділяються ліси в Україні.

 5. Охарактеризуйте право власності на ліси в Україні.

 6. Назвіть права та обов’язки осіб, яким ліси належать на праві приватної власності.

 7. Назвіть основні види лісокористування.

 8. Назвіть основні види спеціального лісокористування.

 9. Які органи видають дозволи на спеціальне використання лісових ресурсів?

 10. Порядок використання лісових ділянок для заготівлі деревини в порядку рубок головного користування?

 11. Що належить до побічних лісокористувань?

 12. Які заходи щодо охорони та захисту лісів передбачені чинним законодавством?

 13. Які види юридичної відповідальності передбачені чинним лісовим законодавством?

 14. Правовий режим зелених зон?

 15. Правовий режим зелених насаджень в населених пунктах?

^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

1. У справі за позовом Воловецького лісокомбінату Закарпатської обл. до гр. Мокрицького про відшкодування 568 грн. збитків, заподіяних незаконною порубкою лісу, судом встановлено, що відповідачем був отриманий лісорубний квиток на вирубку двох кубометрів лісу (сосни). Мокрицький вирубав 17 дерев (сосну і дуби) не в тому обході, кварталі, що були вказані у лісорубному квитку.

Що таке незаконна порубка лісу? Чи підлягає позов задоволенню? Як порахувати заподіяну шкоду? Які категорії суб’єктів мають право на отримання лісорубного квитка?

2. Працівниками лісової охорони було виявлено, що гр-ка Пилипів самовільно випасала корову на лісових ділянках, призначених під лісовідновлення, в результаті чого на 50%знищено лісові культури віком понад шість років лісів рекреаційно-оздоровчої категорії на площі 0,01 га.

Чим регламентовано випасання худоби на лісових ділянках? Яку відповідальність необхідно застосувати за це правопорушення? Підрахуйте заподіяну шкоду.

3. Агрофірма “Гомін Карпат” мала у користуванні 4700 га приполонинних лісів. В 2003 р. вона була реорганізована на 5 приватних підприємств. Служба лісової охорони агрофірми була ліквідована. Приватні підприємства звернулися у Косівську районну раду про закріплення 4700 га лісів за ними у постійне користування.

Яке рішення повинна прийняти Косівська районна Рада? Які державні органи мають право надавати лісові ділянки у постійне користування? Хто може бути суб’єктом права постійного використання лісових ресурсів?


4. Гр. Петренко отримав у власність земельну ділянку площею 15 га для ведення фермерського господарства. Водночас, 2,5 га вказаної земельної ділянки зайнято лісом. У залісненій частині ділянки Петренко розмістив пасіку та розпочав заготівлю деревних соків, а також провів санітарну рубку дерев.

Зазначене було виявлено інспектором лісової охорони Веселовським, який наклав на Петренка штраф за спеціальне використання лісових ресурсів без дозволу.

Не погоджуючись із рішенням інспектора, Петренко оскаржив його до суду, вказавши, що використання ним лісової ділянки є загальним, яке не потребує дозволів, крім того зазначена ділянка є його приватною власністю і за даними Державного земельного кадастру не віднесена до земель лісогосподарського призначення, а тому норми лісового законодавства на неї не поширюються.

Визначити види правовідносин, які виникли. Розкрити поняття “ліс”, порівняти його з поняттям “рослинний світ”. Надати правову оцінку позиції інспектора. Надати правову оцінку позиції Петренка.

Вирішити справу.


5. До лісогосподарського підприємства "Верховина" звернулося акціонерне товариство "Інтурист-Захід" із заявою на виділення частини лісових угідь та видачу лісового квитка для розміщення об'єктів туристичного табору "Лілея".

Лісогосподарське підприємство погодилося укласти угоду про надання частини лісових угідь на місці залишених зрубів та згарища для розміщення об'єктів капітального типу за умови, що акціонерне товариство своїми ресурсами або за його кошти додатково проведе роботи по лісорозведенню на площі 70 га.

Таку угоду було укладено, і сторони приступили до її виконання. Однак старший інспектор екологічної інспекції області, якому ці факти стали відомі, направив лісогосподарському підприємству письмове повідомлення з вимогою розірвати вказану угоду, оскільки її укладено з порушенням чинного законодавства.

У своїй відповіді керівник лісогосподарського підприємства зазначив, що згідно із статутом підприємство здійснює управлінські функції, зокрема воно має право видачі лісових квитків на використання лісових ресурсів для розміщення туристських таборів, баз відпочинку та інших подібних об'єктів.

Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища виніс постанову про накладення адміністративного штрафу на керівника лісогосподарського підприємства та голову акціонерного товариства, призупинення розпочатих робіт та звернувся з позовом до господарського суду про визнання вказаної угоди недійсною.

Окреслити коло суспільних правовідносин; Чи правомірні дії лісогосподарського підприємства?

чи законні дії старшого інспектора? вирішити справу.


6. Територіальним органом лісового господарства Івано-Франківської області Товариству з обмеженою відповідальністю „Пересвіт” (далі – ТОВ) видано лісорубний квиток на право проведення рубок в гірських лісах на території області.

Івано-Франківський міжрайонний природоохоронний прокурор опротестував рішення органом лісового господарства, вказавши на його незаконність, адже право проведення рубок може бути надано лише власникам лісів або постійним лісокористувачам, на проведення вирубки лісу на території Івано-Франківської області законом України введено мораторій, що означає повну заборону такої вирубки.

Територіальний орган лісового господарства у задоволенні протесту відмовив, внаслідок чого прокурор звернувся до суду із позовом до ТОВ про визнання лісорубного квитка нечинним.

Визначити види правовідносин, що виникли. Які особи мають право здійснювати заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування? Надати правову оцінку позиції органу лісового господарства. Надати правову оцінку позиції прокурора. Вирішити справу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Балюк Г.I.Науково-практичний коментар Лiсового кодексу Украъни /К. : Юрiнком Iнтер 2009

 2. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 1998.

 1. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ.навч.закладів / А.П.Гетьман В.К.Попов, М.В.Шульга та ін.; за ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги – Харків.: Право, 2005.

 2. .Екологічне право України: Академічний курс./ Під. ред. Шемшученка Ю.С./ К.2005

 3. Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник для вузов. – М.: Новый Юрист, 1998.

 4. Екологічне право України. Під. Ред. Кобецької.Вид. Юрінкомінтер.,К.2007

 5. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; за ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010.

 6. Непийвода В. Правові підходи Європейського Союзу до вирішення проблем охорони та раціонального використання лісів // Право України. – 1999. – №10. – С. 51.

 7. Попов В., Гетьман А. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу // Право України. – 2000. – №1. – С.51-53.

 8. Шершун С. Поняття лісу та інших основних категорій лісового законодавства // Право України. – 2004. - № 7. – С. 65-69.

 9. Шершун С. Право власності на ліс // Право України. – 2004. - № 12. – С. 75-79.

ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №17. – Ст.99.

 2. Про рослинний світ. Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №22-23. – Ст.198.

 3. Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону. Закон України від 10 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – №13. – 2000. – Ст. 99.

 4. Про Червону книгу України. Закон України від 7 лютого 2002р. // Офіційний вісник України – 2002р. №10.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Кодекси України. – Книга 1. – К., 1997

 6. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України, 2010, N 92 (10.12.2010)(частина 1), ст. 3248

 7. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р.

 8. Про рослинний світ. Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №22-23. – Ст.198.

 9. Про затвердження Порядку ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1995 р. №767 // ЗП Уряду України. – №2. – 1996. – Ст.45.

 10. Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №459 // ЗП Уряду України. – №9. – 1992. – Ст.217.

 11. Про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. №733 // ЗП Уряду України. – 2007. – №11 – Ст.254.

 12. Про затвердження Санітарних правил в лісах України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. №557 // ЗП Уряду України. – 1995. – №10. – Ст.253.

 13. Про затвердження Правил відтворення лісів. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. №303

 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження правил заготівлі живиці в лісах України” від 8 лютого 1996 р. N 185 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - N 7. - ст. 209.

 15. “Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України” Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.96 № 449

 16. Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України. // Указ Президента України № 458/2011

 17. Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу: постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р.

 18. Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України: наказ Дежкомлісгоспу України від 27.12.2004р., зареєстрований в Мін’юсті України 24.03.2005р.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу” від 23 липня 2008 р. N 665 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 56. - Ст. 1868

 20. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України: наказ Мінбуду України від 10.04.2006 р., зареєстрований в Мін'юсті України 27.07.2006 р

 21. .Про затвердження Положення про Зелену книгу України: постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р.

 22. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженнях міст та інших населених пунктів.. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1999 року №665 // Урядовий кур’єр.

 23. Наказ Мінекоресурсів України;    вiд 12.02.2002  № 61 Про затвердження Інструкції про порядок установлення нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів

 24. Про затвердження Правил рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок” Постанова Кабінету Міністрів від 16.05.96 № 535

 25. Постанова КМУ від 23 травня 2007 р. N 761 Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів (Порядок спеціального використання лісових ресурсів; Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів)

 26. Про затвердження Державної програми “Ліси України” на 2002-2015 роки” Постанова КМУ 29.04.02 № 581

 27. Наказ Мінприроди “Про затвердження Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік” 05.02.07 № 38 зі змінами від 25.10.2010 N 472

Схожі:

Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconТема 12 правовий режим використання І охорони тваринного світу теоретичні питання
Тваринний світ як об`єкт використання та правової охорони. Законодавство про охорону І використання тваринного світу
Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconТема: правовий режим використання та охорони вод
На базі аналізу норм Водного кодексу України покажіть відмінність у правовому режимі водних об’єктів місцевого І загальнодержавного...
Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconПравовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.)
Тема 18: правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного...
Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconПравовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня)
Особливості управління в галузі використання та охорони земель лісогосподарського призначення
Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconТема: „ Міжнародне морське право” План
Територіальне море. Ширина територіальних вод та методи її відрахування. Правовий режим територіальних вод. Правовий статус прилеглої...
Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconПравила (принципи) накладення адміністративних стягнень. Правовий режим надзвичайного стану в Україні. Правовий режим воєнного стану в Україні
Органи та посадові особи, які забезпечують рух справи про адміністративні правопорушення та прийняття рішення
Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
...
Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
...
Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 41-44 (І потік)
...
Тема: правовий режим використання та охорони лісів iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІІ потік)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи