Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету icon

Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету
НазваПравове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету
Сторінка1/5
Дата21.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


Правове регулювання

охорони праціЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів юридичного факультету


Львів – 2010


Козак З. Я., Лещух Д. Р., Рим О. М. Правове регулювання охорони праці: Завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 27 с.


Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 1 від 30.08.2010 р.


©З. Я. Козак, Д. Р. Лещух, О. М. Рим, 2010.

Зміст


Тема 1. Поняття охорони праці та її правове забезпечення 5

I. Основні питання 5

II. Питання для самоконтролю, дискусій та обговорень 5

III. Творчі завдання 6

IV. Задачі 6

Література 8

Нормативний матеріал 9

Тема 2. Гарантії прав працівників на охорону праці 11

^ I. Основні питання 11

II. Питання для самоконтролю, дискусій та обговорень 11

1) що потрібно розуміти під шкідливими і небезпечними виробничими факторами, про які роботодавець зобов’язаний поінформувати працівника? 12

2) які критерії характеризують належне виконання роботодавцем зобов’язання, передбаченого цією статтею? 12

^ III. Творчі завдання 12

IV. Задачі 13

Література 15

Нормативний матеріал 16

Тема 3. Організація охорони праці на виробничому рівні 17

^ I. Основні питання 17

II. Питання для самоконтролю, дискусій та обговорень 17

3) створення служби охорони праці є правом чи обов’язком роботодавця; 18

4) чи створюється служба охорони праці роботодавцем-фізичною особою; 18

5) чи є обов’язковими приписи спеціалістів служби охорони праці для керівників юридичних осіб? 18

6) хто має право скасовувати приписи спеціаліста служби охорони праці? Чи заступник керівника юридичної особи може скасувати припис спеціаліста служби охорони праці? А керівник служби охорони праці? 18

7) які правові наслідки настають у разі скасування припису спеціаліста служби охорони праці? Які правові наслідки настануть у разі відмови посадової особи одержати чи виконати припис спеціаліста служби охорони праці? 18

^ III. Творчі завдання 18

IV. Задачі 19

Література 20

Нормативний матеріал 20

Тема 4. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці 22

^ I. Основні питання 22

II. Питання для самоконтролю, дискусій та обговорень 22

III. Творчі завдання 23

IV. Задачі 23

Література 24

Нормативний матеріал 25

Модуль 27

І. Поняття охорони праці та її правове забезпечення 27

^ II. Гарантії прав працівників з охорони праці 27

III. Організація охорони праці 28

IV. Державний нагляд і громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці 28^

Тема 1. Поняття охорони праці та її правове забезпечення

I. Основні питання


1. Охорона праці: поняття та загальна характеристика:

1.1. Характеристика поняття охорони праці у соціальному, політичному, економічному та медичному аспектах.

1.2. Поняття охорони праці у правовому аспекті:

1.2.1. Охорона праці як інститут трудового права.

1.2.2. Охорона праці як правовий принцип трудового права.

1.2.3. Охорона праці як функція трудового права.

1.2.4. Охорона праці як елемент трудових правовідносин.

1.2.5. Охорона праці як система законодавства.

2. Загальна характеристика правового забезпечення охорони праці в Україні.

3. Міжнародні договори та їх роль у забезпеченні охорони праці:

3.1. Всесвітні міжнародні договори у сфері охорони праці.

3.2. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці з охорони праці.

3.3. Регіональні міжнародні договори та охорона праці.

3.4. Міжнародні двосторонні договори України у сфері охорони праці.

4. Законодавче забезпечення охорони праці в Україні:

4.1. Правове регулювання охорони праці в Конституції України.

4.2. Законодавчі акти загального характеру та їх значення для регулювання охорони праці.

4.3. Законодавчі акти спеціального характеру у сфері охорони праці.

4.3.1. Правове регулювання охорони праці у Кодексі законів про працю України.

4.3.2. Закон України «Про охорону праці»: загальна характеристика.

5. Підзаконні нормативно-правові акти України з охорони праці:

5.1. Система підзаконних нормативно-правових актів України з охорони праці: поняття, ознаки та види.

5.2. Нормативно-правові акти з охорони праці Дергірпромнагляду України: поняття, види, порядок опрацювання, прийняття, скасування та обліку.

5.3. Локальні нормативно-правові акти з охорони праці: види, порядок їх опрацювання, прийняття та скасування.

6. Загальна характеристика актів соціального партнерства з охорони праці.

6.1. Колективні угоди та охорона праці.

6.2. Колективні договори та охорона праці.
^

II. Питання для самоконтролю, дискусій та обговорень


 1. Розкрийте зміст понять: «охорона праці», «охорона здоров’я», «безпека праці», «техніка безпеки», «виробнича санітарія», «гігієна праці».

 2. Чи можна вважати охорону праці принципом, що є характерним для всіх інститутів трудового права?

 3. Дайте визначення поняття «міжнародно-правові стандарти безпеки та гігієни праці» та виділіть їх ознаки. Підберіть критерії можливої класифікації міжнародно-правових стандартів безпеки та гігієни праці.

 4. Чи охорона праці регулюється нормами інших галузей права, а не лише трудового?

 5. Чи норми Закону України «Про охорону праці» поширюються лише на найманих працівників?

 6. Чи можна вважати акти, ухвалені Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, нормативно-правовими актами з охорони праці?

 7. Чинне законодавство встановлює вимогу про включення нормативно-правових актів з охорони праці до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. Чи є чинним акт, який не включено до цього реєстру? Чи повинен акт, включений до цього реєстру, проходити ще реєстрацію у Міністерстві юстиції України?

 8. Чи типові та примірні правила, інструкції, положення здійснюють безпосереднє регулювання охорони праці на підприємстві, в установі, організації? Чи є вони обов’язковими?

 9. Чи зобов’язаний роботодавець-фізична особа приймати локальні нормативно-правові акти з охорони праці?

 10. Чи є різниця між правилами з охорони праці та інструкціями з охорони праці? Як співвідносяться інструкції з охорони праці та посадові інструкції?
^

III. Творчі завдання


 1. Складіть перелік-пропозицію локальних нормативно-правових актів з охорони праці, що повинні прийматися на локальному рівні.

 2. Проаналізуйте 1-2 колективні договори на їх відповідність чинним нормативно-правовим актам України з охорони праці. Аналіз викладіть у письмовій формі.

 3. Складіть проект відповідних положень, розділів, додатків до колективного договору, що регулюють охорону праці. Додатки викладіть схематично й узагальнено.

 4. Дайте письмову характеристику відповідності чинного законодавства України з охорони праці міжнародним договорам.

 5. Виберіть одну генеральну угоду, що укладалася в Україні, ознайомтесь із зобов’язаннями сторін у сфері охорони праці та проведіть аналіз (дослідження) фактичного виконання сторонами своїх зобов’язань.

IV. Задачі


1. Під час виконання своїх службових обов’язків у вихідний день унаслідок фізичного та психологічного навантаження та гострий інфаркт міокарда з розривом стінки правого передсердя помер Лавриненко, який працював електрозварювальником у приватному підприємстві «Край». Рішенням суду було встановлено, що з Лавриненком стався нещасний випадок на виробництві.

У лютому 2010 року дружина Лавриненко звернулася до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди в розмірі 500000 грн. у зв’язку зі смертю під час виконання службових обов’язків її чоловіка.

Чи підлягає позов задоволенню? Якими нормативно-правовими актами регулюються ці суспільні відносини?


2. До відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України звернулась Сидорова з проханням провести розслідування нещасного випадку, що трапився з її сином та чоловіком. Чоловік Сидорової – голова фермерського господарства «Дари ланів», а син – член цього фермерського господарства. 1 липня 2009 року під час виконання ними польових робіт у результаті перекидання трактора з причепом на схилі яру, чоловік Сидорової помер, а син отримав травму голови і хребта.

У відділенні Фонду відмовились зареєструвати заяву Сидорової і пояснили, що права на призначення страхових виплат у неї немає, а тому і відсутня необхідність проводити розслідування нещасного випадку.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


3. Ув’язнений Петренко за розпорядження начальника виправно-трудової колонії був залучений до роботи по розбиранню кам’яної кладки у приміщенні на території виправного закладу. Відповідні роботи мали виконуватись з використанням електроінструментів на висоті 5-ти метрів. Петренко, який раніше працював будівельником, вимагав забезпечити його захисними окулярами, гумовими рукавицями, будівельним шоломом і страховим поясом.

Не отримавши відповідні засоби, Петренко відмовився виконувати роботу, за що був покараний і поміщений в карцер без виведення на роботу упродовж 20 діб. Петренко, посилаючись на КЗпП України, поскаржився прокурору. Проте останній стверджував, що трудове право не поширюється на ув’язнених і що дії начальника цілком законні.

Чи правомірна відповідь прокурора? Чи є скарга Петренка обґрунтованою?


4. У листопаді 2009 року Іванчук звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, спричиненої посадовими особами виправної колонії № 9, у якій він відбував покарання. Адміністрація колонії грубо порушувала норми трудового законодавства та Закону України «Про охорону праці», не забезпечивши його та інших працівників котельні засобами індивідуального захисту та молоком, хоча робота кочегаром котельні входить до Списку № 2 виробництв, робіт, професій та посад зі шкідливими та важкими умовами праці. Окрім того, адміністрація колонії не проводила дезінфекції приміщень, де працювали засуджені, допускала перебування осіб, хворих на активну форму туберкульозу легень, разом з іншими засудженими. У наслідок чого Іванчук та деякі засуджені захворіли на туберкульоз легень і такий діагноз у нього було виявлено 08.08.2007 р.

У зв’язку з неправомірною бездіяльністю адміністрації виправної колонії № 9, що привело до ушкодження здоров’я, Іванчук просив суд стягнути на його користь 2000000 грн. моральної шкоди.

Законодавство якої галузі права необхідно застосувати для вирішення спору? Чи підлягає позов задоволенню?


5. 28 вересня 1989 року Іванов, працюючи за трудовим договором у державному підприємстві «Газпром» (Російська Федерація), був травмований на виробництві. У результаті йому було встановлено 1 групу інвалідності та призначено виплату пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва. У листопаді 1999 року Іванов переїхав на постійне місце проживання в Україну. Тоді ж він звернувся до районного відділу соціального забезпечення із заявою про виплату йому пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва і така йому була призначена.

З 1 квітня 2001 року виплату пенсії по інвалідності Іванову було припинено. Начальник районного відділення Пенсійного фонду, куди Іванов звернувся за роз’ясненнями, зазначив, що виплати припинено обґрунтовано, оскільки з 1 квітня 2001 року в Україні набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» і виплата відповідного забезпечення повинна проводитись територіальними органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Звернувшись із заявою про виплату пенсії по інвалідності до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Іванов теж отримав відмову. У Фонді йому пояснили, що оскільки він є громадянином Російської Федерації, то виплата пенсії по інвалідності повинна проводитись на підставі двосторонньої міжнародної угоди між Україною та Росією з цих питань, а така, поки що, не підписана. Крім цього, згідно з положенням Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної внаслідок нещасного випадку на виробництві, здійснюється стороною тієї держави, де стався страховий випадок. А відтак, Іванову порадили звернутись до відповідних органів Російської Федерації.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації. Яким законодавством потрібно керуватись, вирішуючи цей спір?


6. Обговорюючи проект колективного договору, представник профспілкової організації заперечував проти положення, яке надавало право роботодавцю встановлювати оплату праці нижче від норм, визначених генеральною угодою для працівників, що зайняті у шкідливих і важких умовах праці, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, на період подолання фінансових труднощів підприємства. Він обґрунтував свої вимоги тим, що відповідне право суперечить Конституції України та Закону України «Про колективні договори і угоди».

Представник же роботодавця наполягав, щоб таке положення було записане у колективному договорі, адже, у зв’язку з дуже складною фінансово-економічною ситуацією підприємство не може гарантувати виплату працівникам заробітної плати вище, ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Крім цього, представник роботодавця наполягав на невключені до тексту нового колективного договору положень, що встановлювали додаткові пільги з охорони праці та раніше містились у колективному договорі, термін дії якого закінчувався. Представник профспілкової організації заперечував проти такої позиції, вважаючи, що при укладенні нових колективних договорів та угод не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод найманих працівників.

Як вирішити цю конфліктну ситуацію? Яка Ваша думка щодо правомірності вимог представників роботодавця та найманих працівників?


7. За наслідками цільової перевірки, проведеної державним інспектором Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, виявлено порушення законодавства про охорону праці, зокрема встановлено відсутність інструкцій з охорони праці.

Юрисконсульт не погоджувався з тим, що порушено законодавство, оскільки на підприємстві прийняті відповідні посадові та робочі інструкції, в яких міститься повний перелік завдань та обов’язків, повноважень працівників, у тому числі і з охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки.

Не взявши до уваги доводи юрисконсульта, за результатами перевірки на роботодавця-юридичну особу було накладено штраф. Не погодившись з цим, роботодавець оскаржив у суді накладення штрафу.

Яке рішення повинен прийняти суд?


8. Не зважаючи на те, що Перелік робіт і професій, працівникам яких видається безплатно молоко у зв’язку з шкідливими умовами праці, був затверджений на конференції профспілкової організації, директор заводу своїм розпорядженням затвердив Положення про порядок безплатної видачі молока, згідно з яким:

1) працівникам, які працюють у шкідливих умовах праці менше половини робочого дня, молоко не видавати;

2) працівникам, зайнятим у нічну зміну, тижневу норму молока збільшити на 0,5 л;

3) працівникам ливарного цеху видачу молока замінити відповідною кількістю газованої мінеральної води.

Дайте мотивований висновок щодо правомірності наведеного розпорядження.

Література


 1. Амелічева Л. П. Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору: дис. ...канд. юрид. наук. – К., 2008. – 209 с.

 2. Гаращенко Л. П. Охорона праці працівників за законодавством Європейського Союзу // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 97 – 102.

 3. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія / Н. М. Хуторян, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана, Л. П. Гаращенко, І. П. Лаврінчук, О. В. Макогон, М.П. Стадник, Г. І. Чанишева; Відп. ред. Н. М. Хуторян. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 304 с.

 4. Гейц И. В. Охрана труда: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 560 с.

 5. Голощапов С. А. Правовые вопросы охраны труда в СССР. – М.: Юрид. лит., 1982.

 6. Гончарова Г. С. Охорона праці: конспект лекцій. – Х.: УкрДЮА, 1994. – 24 с.

 7. Демченко В., Капіца Ю., Корбут В. та ін. Посібник з адаптації законодавства України про охорону праці до законодавства ЄС. – К., 2000. – 61 с.

 8. Деркач В. Охорона праці – категорія економічна // Охорона праці. – 1995. – № 1. – С. 3-5.

 9. Донна Гомьен, Девид Харрис, Лео Зваак. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. – М.: Изд-во МНИМП, 1998.

 10. Дроздовський О. А. Процедурні кодекси та нормативи МОП з безпеки праці та охорони здоров’я на виробництві як основи превентивного захисту здоров’я у різних сферах зайнятості // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80-ти річчя проф. P. I. Кондратьева: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2007. – С. 151-155.

 11. Ершов В. А. Правовое регулирование охраны труда / В.А . Ершов – М.: Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2008. – 184 с.

 12. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69 – 71.

 13. Зацарний В. В., Арламов О. Ю., Бородін В. Ф. Шляхи усунення розбіжностей між вимогами законодавства України в сфері охорони праці та вимогами конвенцій Міжнародної організації праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 1. – С. 13-17.

 14. Ізуїта П. О. Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки: дис. на здобут. наук. ступ. к.ю.н. – Х., 2008. – 177 c.

 15. Кашкин Ю. С. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие / Ю. С. Кашкин. – М.: Волтерс Клуверс, 2009. – 304 с.

 16. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. – М.: ТК Велби Изд-во «Проспект», 2005. – 360 с.

 17. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Х.: Консум, 2003. – 832 с.

 18. Козак З. Я. Правове регулювання охорони праці: навч. посібн. / З. Я. Козак. – Львів, 2003. – 168 с.

 19. Козак З. Я. Систематизація конвенцій і рекомендацій МОП з безпеки та гігієни праці: сучасний стан і перспективи розвитку // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 року): Частина друга: “Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право. Право соціального забезпечення». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 315-316.

 20. Козак З. Я. Сфера договірного регулювання за трудовим правом / З. Я. Козак // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – 2002. – Сер. юрид. – Вип. 37. – С. 343-348.

 21. Миленький М. Про деякі аспекти адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища // Охорона праці. – 2000. – № 8. – С. 11-14.

 22. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та пер. – К.: А.К.С., 2000. – 1072 с.

 23. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». – К.: Основа, 1997. – 528 с.

 24. Науменко І., Кузнєцов В. «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності» – предмети близнюки чи самостійні навчальні дисципліни? // Охорона праці. – 1996. – № 4. – С. 3-4.

 25. Огородник О. Г. Охорона праці як правова форма забезпечення здорових і безпечних умов праці. – Проблеми права: науково-практичний збірник. Випуск 2. / За ред. к.ю.н., доцентів Я. І. Безуглої, Т. І. Ковальчук. – Чернігів: Юрист, 1998. – С. 17-21.

 26. Основоположні конвенції з охорони праці Міжнародної організації праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 4. – С. 19-20.

 27. Охорона праці: Європейські міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. В. С. Венедиктова. – Х.; К.: Вид. дім «Райдер», 2006. – 680 с.

 28. Оцінка чинного законодавства про охорону праці та напрями його удосконалення. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. – 150 с.

 29. Паэгле В. Э. Охрана труда как социально-правовая система и управление ею. – Рига: Зинатне, 1985. – 176 с.

 30. Полікарпов І., Доманцев Н., Яцишин Б. Вплив міжнародних стандартів на стан охорони праці / І. Полікарпов, Н. Доманцев, Б. Яцишин // Охорона праці. – 2000. – № 9. – С. 28-29.

 31. Раданович Н. М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спеціальність 12.00.01. «Теорія та історія держави і права», «Історія політичних і правових вчень» / Н. М. Раданович. – ЛНУ. – Львів, 2000.

 32. Реус О. С. Проблеми правового регулювання охорони праці та їх вирішення // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009р. / За ред. В. В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 182-185.

 33. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.

 34. Удосконалення правової бази з охорони праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 4. – С. 32-35.

 35. Черняева Д. В. Новая концепция охраны труда // Труд за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 56-75.

 36. Шамшина І. Щодо концепції законодавства України про охорону праці // Право України. – 1998. – № 4.

 37. Шамшина І. І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері охорони праці в сучасних умовах: Автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т. внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.

 38. Юрченко В. Проблеми законодавства про охорону праці // Охорона праці. – 2001. – № 6. – С. 3-5.
^

Нормативний матеріал


 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України прийнята 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Загальна декларація прав людини (1948 р.). – Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.

 3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.). – Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.

 4. Конвенція МОП № 155 «Про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище» (1981 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 46.

 5. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною. – К. – «Фенікс», 2006. – С. 46-59.

 6. Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 74. – С. 2788.

 7. Європейська соціальна хартія (переглянута) // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51.

 8. Угода держав-учасниць СНД про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15.04.1994 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 1.

 9. Угода держав-учасниць СНД про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в області пенсійного забезпечення від 13.03.1992 р.

 10. Угода держав-учасниць СНД про співробітництво в сфері охорони праці від 09.12.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 89. – Ст. 3295.

 11. Угода держав-учасниць СНД про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що трапилися з працівниками, які знаходилися поза державою проживання від 09.12.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 91. – Ст. 3351.

 12. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 13. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р., у редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.

 14. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

 15. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.

 16. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

 17. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46. – Ст. 47.

 18. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

 19. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80.

 20. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 21. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1438.

 22. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

 23. Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р. № 2408-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 24. – Ст. 1057.

 24. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р. № 3164-IV // Офіційний вісник України. – 2005,. – № 52. – Ст. 3246.

 25. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV // Офіційний Вісник України 2003. – № 33. – Ст. 1767.

 26. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1320 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 42. – Ст. 1884.

 27. Програма розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р. № 952 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1476.

 28. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006 - 2011 роки» від 11.05.2006 р. № 269-р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 20. – Ст. 1490.

 29. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку «Про Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007 - 2011 роки» від 28.12.2006 р. № 1217 // Відомості Міністерства транспорту та зв’язку України. – 2007. – № 1-2.

 30. Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08.06.2004 р. № 151 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 27. – Частина 2. – Ст. 1827.

 31. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29.01.1998 р. № 9 // Офіційний вісник України. – 1998. – Число 14.

 32. Положення про опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.1994 р. № 19. – Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 57.

 33. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 р. № 132. – Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 93.

 34. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 2337.

 35. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 13. – Ст. 543.

 36. Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 15. – Ст. 799.

 37. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки, укладена 15.04.2008 р. // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 86.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 41-45 (І потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 4Б-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМетодичні матеріали для студентів юридичного факультету
Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconТематика та календарний план практичних занять з охорони праці у галузі для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Організація охорони праці у фармацевтичній галузі як складова системи охорони праці в державі
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»...
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи