Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету icon

Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету
НазваПравове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету
Сторінка3/5
Дата21.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Тема 3. Організація охорони праці на виробничому рівні

I. Основні питання


1. Система управління охороною праці на виробничому рівні:

1.1. Поняття, цілі та завдання системи управління охороною праці.

1.2. Методи та функції системи управління охороною праці.

2. Суб’єкти управління охороною праці на виробничому рівні:

2.1. Види суб’єктів управління охороною праці на виробничому рівні та їх повноваження.

2.2. Служба охорони праці: поняття, порядок створення та ліквідації, функції та повноваження.

2.3. Комісія з питань охорони праці: поняття, порядок створення та ліквідації, функції та повноваження.

3. Правове регулювання здійснення окремих заходів і засобів з охорони праці:

3.1. Додержання вимог з охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств.

3.2. Правове регулювання проведення атестації робочих місць за умовами праці.

3.3. Правове регулювання проведення медичних оглядів.

3.4. Правове регулювання проведення навчання з охорони праці.

3.5. Правове регулювання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що трапилися на підприємстві, в установі, організації.

4. Правове регулювання фінансування заходів з охорони праці.
^

II. Питання для самоконтролю, дискусій та обговорень


 1. Проаналізуйте Конвенцію МОП № 187 «Про основи, що сприяють професійній безпеці та здоров’ю» (2006 р.) та вкажіть, які заходи для створення безпечного і здорового виробничого середовища повинні бути запровадженні на національному рівні, а також на рівні окремих підприємств, згідно з положеннями цієї конвенції.

 2. Наведіть приклади нормативно-методичних, організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, соціально-економічних, наукових та інформаційних заходів, які складають систему управління охороною праці, що повинна бути запроваджена роботодавцем.

 3. Згідно з ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства щодо створення системи охорони праці на виробничому рівні. На Вашу думку, що треба розуміти під «безпосередньою відповідальністю роботодавця»? Наведіть приклади такої відповідальності роботодавця.

 4. Чи міжнародні угоди передбачають створення служби охорони праці як одного із заходів створення та забезпечення безпечних і здорових умов праці? Чи створюються аналогічні служби в інших державах?

 5. Проаналізуйте порядок створення та ліквідації служби охорони праці та обґрунтуйте відповіді на наступні питання:

3)створення служби охорони праці є правом чи обов’язком роботодавця;

4)чи створюється служба охорони праці роботодавцем-фізичною особою;

 1. Які критерії впливають на організаційно-правову форму служби охорони праці?

 2. Проаналізуйте ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255, і дайте відповіді на наступні питання:

5)чи є обов’язковими приписи спеціалістів служби охорони праці для керівників юридичних осіб?

6)хто має право скасовувати приписи спеціаліста служби охорони праці? Чи заступник керівника юридичної особи може скасувати припис спеціаліста служби охорони праці? А керівник служби охорони праці?

7)які правові наслідки настають у разі скасування припису спеціаліста служби охорони праці? Які правові наслідки настануть у разі відмови посадової особи одержати чи виконати припис спеціаліста служби охорони праці?

 1. Чи встановлюються чинним законодавством вимоги до спеціалістів служби охорони праці?

 2. Чи буде нести юридичну відповідальність роботодавець за відмову від надання аргументованої відповіді, якщо він не погоджується з рекомендація, винесеними комісією з питань охорони праці?

 3. Чи зобов’язаний роботодавець забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників, які зайнятті на роботах з важкими і шкідливими чи небезпечними умовами праці?

 4. Як проводиться працевлаштування працівника у разі незадовільних результатів при повторній перевірці знань з охорони праці?

 5. Що таке аудит охорони праці? Які заходи потрібно втілити в Україні з метою його запровадження?

 6. Чи всі роботодавці (юридичні та фізичні особи) повинні виділяти кошти на витрати з охорони праці? Чи здійснюється фінансування охорони праці у громадській організації, фізичною особою, що найняла няньку? Якщо так, то у якому розмірі?

 7. Назвіть джерела фінансування заходів з охорони праці.
^

III. Творчі завдання


 1. Дайте письмову характеристику відповідності законодавства України міжнародним стандартам з організації управління охороною праці.

 2. Проведіть порівняльний аналіз правового регулювання організації управління охороною праці в Україні та в одній з іноземних держав, щодо:

 • створення служб з охорони праці,

 • проведення атестації робочих місць за умовами праці,

 • здійснення фінансування заходів з охорони праці,

 • проведення медичних оглядів працівників,

 • проведення навчання з охорони праці,

 • проведення розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

 1. Дослідіть правові питання зарубіжного та національного досвіду з економічного стимулювання роботодавців у забезпеченні безпечних і здорових умов праці.

 2. Підготовте пакет документів з розслідування нещасного випадку, що трапився на виробництві.

IV. Задачі


1. Слюсарі Петренко та Іваненко відмовились проходити вступний інструктаж при прийнятті їх на роботу. Головному інженеру Охріменку вони пояснили, що мають високу кваліфікацію і стаж роботи більше 18 років, а тому витрачати час на проведення інструктажу, який з ними проводили вже десятки разів, немає потреби. Інженер погодився і запропонував формально розписатись в журналі реєстрації про проходження навчання.

Через місяць Іваненко у результаті отруєння вуглекислим газом під час проведення ремонтних робіт у каналізаційному колодязі помер. Головного інженера Охріменко було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Чи повинен нести відповідальність головний інженер? Проаналізуйте ситуацію.


2. На підприємстві у червні проводилося навчання та перевірка знань з охорони праці. Згідно з наказом керівника таке навчання мав пройти майстер Пимоненко. Останній відмовився проходити навчання, посилаючись на те, що у травні цього ж року він проходив підвищення кваліфікації у столичному вищому навчальному закладі, у тому числі з питань охорони праці. До того ж у склад комісії підприємства, що проводила навчання і перевірку знань, входив викладач, який навчав Пимоненка під час підвищення кваліфікації.Не звертаючи уваги на доводи Пимоненка, керівник підприємства видав наказ про накладення на нього догани за порушення трудової дисципліни. Оскарживши наказ до комісії по трудових спорах, працівник зазначив, що комісія підприємства з навчання та перевірки знань не навчала його питанням охорони праці, а тому не мала морального права перевіряти його знання. До того ж комісія була нелегітимною, оскільки у її складі приймав участь державний інспектор територіального управління Держгірпромнагляду, роботу якого підприємство не оплатило, та новоприйнятий член профспілки, до складу якої сам Пимоненко не входить.

Дайте правовий аналіз ситуації. Чи правомірні вимоги Пимоненка?


3. Слюсар Півень, виконуючи роботу у стані алкогольного сп’яніння, отримав травму голови. У результаті проведеного розслідування нещасного випадку комісією було складено акт за формою Н-1, у якому зазначалось, що причиною нещасного випадку стала винна поведінка потерпілого. З огляду на це, директор заводу видав наказ про накладення на слюсаря Півня догани і про позбавлення його виплат по листку тимчасової непрацездатності.

Чи правомірні дії директора?


4. Територія підприємства розміщена по обидва боки міської вулиці. Працівник Іщенко по дорозі до свого робочого місця йшов через вулицю по пішохідному переходу, послизнувся на слизькій поверхні, впав і отримав травму. Нещасний випадок трапився о 07:45 год. Враховуючи викладене і те, що робочий час Іщенка розпочинається о 08:00 год., комісія з розслідування цього нещасного випадку прийшла до висновку, що у результаті травмування працівника необхідно скласти акт за формою НТ – невиробничий травматизм. Іщенко не погодився з доводами комісії. Він вважав, що у його ситуації наявний виробничий травматизм, оскільки він у цей час також вирішував виробничі питання. Не погоджуючись з висновками комісії, працівник оскаржив її дії до територіального управління Держгірпромнагляду. Керівник управління прийняв рішення, яким зобов’язав адміністрацію підприємства скласти акт за формою Н-1 – виробничий травматизм.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


5. З метою профілактики грипу ТзОВ «Ярів» провело вакцинацію своїх працівників. Витрати на зазначені заходи були включені до складу валових витрат. У ході податкової перевірки інспектором було звернуто увагу на невідповідність таких дій вимогам чинного законодавства. Податковий інспектор також стверджував, що витрати роботодавця, пов’язані із забезпеченням працівників питною водою, зокрема придбання питної води, склянок, тримачів склянок та пляшок не можуть бути віднесені до таких. Так само, на думку інспектора, не можна зараховувати до валових витрати, що здійсненні на придбання фірмового одягу для вантажників, а саме, чоловічих спортивних костюмів із зображенням товарного знаку підприємства. Відтак, за результатами первірки на підприємство було накладено штраф у розмірі 10000 грн.

Директор підприємства не погодився з доводами податкового інспектора. Спростовуючи їх, він звернув увагу на те, що частина найманих працівників ТзОВ «Явір» зайняті у сфері обслуговування населення і постійно контактують з людьми, а відтак, обов’язково повинні мати щеплення від грипу. Крім цього, у зимовий період вологість у приміщеннях ТзОВ зменшується у зв’зку з постійним опаленням, що, безперечно, вимагає забезпечення працівників питною водою. Забезпечення вантажників спортивними костюмати, вважав директор, є заходом необхідним для виконання ними своїх професійних обов’язків.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.

Література


 1. Абрамов В. Ю. Порядок компенсации работникам ущерба, возникшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания // Трудовое право. – 2003. – № 7. – С. 47.

 2. Алексеева Д., Швецов А. Охрана труда – обязанность работодателя // Закон. – 2003. – № 5.

 3. Бугров Л. Ю. Медицинское освидетельствование при заключении трудового договора // Российский ежегодник трудового права. – 2008. – № 4. – С. 200-220.

 4. Винокурові Л. Навчання і перевірка знань з охорони праці посадових осіб та фахівців // Праця і закон. – 2003. – № 8. – С. 10-12.

 5. Винокурові Л. Організація навчання на підприємстві // Праця і закон. – 2003. – № 7. – С. 23-28.

 6. Габдрахманов Ф. Охрана труда: как оценить эффективность целевых программ // Человек и труд. – 2004. – № 4.

 7. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія / Н. М. Хуторян, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана, Л. П. Гаращенко, І. П. Лаврінчук, О. В. Макогон, М.П. Стадник, Г. І. Чанишева; Відп. ред. Н. М. Хуторян. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 304 с.

 8. Гейц И. В. Охрана труда: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 560 с.

 9. Гогіташвілі Г. Г., Лапін В. М. Основи охорони праці: Навч. Посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 232 с.

 10. Гогіташвілі Г. Система управління охороною праці на підприємстві // Охорона праці. – 1998. – № 3. – С. 14.

 11. Голощапов С. А. Правовые вопросы охраны труда в СССР. – М.: Юрид. лит., 1982.

 12. Гончарова Г. С. Охорона праці: конспект лекцій. – Х.: УкрДЮА, 1994. – 24 с.

 13. Горденко О. О. Медичний огляд як засіб забезпечення права на охорону праці // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В. В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 306-308.

 14. Ершов В. А. Правовое регулирование охраны труда / В.А . Ершов. – М.: Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2008. – 184 с.

 15. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. – М.: ТК Велби Изд-во «Проспект», 2005. – 360 с.

 16. Козак З. Я. Правове регулювання охорони праці: навч. посібн. / З. Я. Козак. – Львів, 2003. – 168 с.

 17. Кузнєцов Г. Базовий принцип зацікавленості. Європейська модель економічного стимулювання охорони праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2001. – № 2. – С. 22-25.

 18. Кузнєцов Ю. Попередні та періодичні медичні огляди // Охорона праці. – 1998. – № 5. – С. 30.

 19. Миценко І. Управління умовами праці на підприємстві // Охорона праці. – 1998. – № 2. – С. 9.

 20. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та пер. – К.: А.К.С., 2000. – 1072 с.

 21. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці» – Київ: Основа, 1997. – 528 с.

 22. Неваленний М. Розслідування хронічних професійних захворювань // Охорона праці. – 1997. – № 4. – С. 50-56.

 23. Охорона праці: Європейські міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. В. С. Венедиктова. – Х.; К.: Вид. дім «Райдер», 2006. – 680 с.

 24. Романчик А. Управління охороною праці на підприємстві: деякі концептуальні підходи // Охорона праці. – 2000. – № 7. – С. 10-13.

 25. Сахань І. Служба охорони праці: на перехрестях життя // Охорона праці. – 1998. – № 10. – С. 8.

 26. Сілін А. Деякі аспекти організації охорони праці в Японії // Охорона праці. – 1999. – № 6. – С. 16.

 27. Соловйов О. В. Правові проблеми визнання нещасного випадку таким, що має виробничий характер // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80-ти річчя проф. P. I. Кондратьева: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права. – 2007. – С. 185-188.

 28. Стребко С. К., Романчук А. О. Управление охраной труда на предприятии. – Одесса: Друк, 2001. – 210 с.

 29. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.

 30. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е. Б. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Норма, 2007. – 656 с.

 31. Чинков В., Разладов В., Костанян В. Концепція побудови системи управління охороною праці підприємства // Охорона праці. – 2001. – № 3. С. 22-24.
^

Нормативний матеріал


 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 2. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р., в редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.

 3. Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1384.

 4. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

 5. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.

 6. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 1631 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 42. – Ст. 2222.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат від 27.06.2003 р. № 994 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 27. – Ст. 1330.

 8. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 923 // Офіційний вісник України. – 2008, N 80 (31.10.2008). – Ст. 2694

 9. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 2337.

 10. Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 950.

 11. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 950.

 12. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.1994 р. № 431 // Зібрання постанов уряду України. – 1994. – № 10. – Ст. 254.

 13. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 // Зібрання постанов уряду України. – 1992. – № 9. – Ст. 211.

 14. Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.12.2004р. № 614 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 9. – Ст. 486.

 15. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.1994 р № 263/121. – Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 3. – С. 64.

 16. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. – Офіційний вісник України. – 2007, N 55 (06.08.2007). – Ст. 2241.

 17. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 8. – Ст. 455.

 18. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 8. – Ст. 455.

 19. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 48. – Ст. 3191.

 20. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.1999 р. № 112 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27.

 21. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.1994 р. № 130 // Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – 1995. – № 3-4.

 22. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки; охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 26. – Ст. 1069

 23. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені головою Державного комітету України з промислової безпеки; охорони праці та гірничого нагляду 07.02.2008 р. // Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві. – 2008. – № 3.

 24. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.1994 р. № 431 // Зібрання постанов уряду України. – 1994. – № 10. – Ст. 254.

 25. Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженою наказом Державного комітету України по нагляду за охороню праці від 30.09.1994 р. за № 95.

 26. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» від 21.01.2004 р. № 13.

 27. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені Постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. № 41 // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – № 10 (спецвипуск).

 28. Роз’яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках, затверджені Наказом міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2000 р. //Праця і зарплата. – 2000. –№ 43.
1   2   3   4   5

Схожі:

Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 41-45 (І потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 4Б-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМетодичні матеріали для студентів юридичного факультету
Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconТематика та календарний план практичних занять з охорони праці у галузі для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Організація охорони праці у фармацевтичній галузі як складова системи охорони праці в державі
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»...
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи