Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету icon

Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету
НазваПравове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету
Сторінка4/5
Дата21.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Тема 4. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці

I. Основні питання


1. Поняття, види та принципи здійснення нагляду і контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

2. Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці:

2.1. Система державних органів з нагляду і контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

2.2. Спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки та його роль у здійсненні нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці.

2.3. Спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки та його роль у здійсненні нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці.

2.4. Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці та його роль у здійсненні нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці.

3. Державний нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці у системі Державного комітету України промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду:

3.1. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

3.2. Правовий статус посадових осіб Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

3.3. Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці у системі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

4. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці:

4.1. Поняття та суб’єкти громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

4.2. Здійснення професійними спілками контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

4.3. Здійснення контролю уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці.
^

II. Питання для самоконтролю, дискусій та обговорень


 1. Чи тотожні поняття «нагляд» і «контроль»?

 2. Яке співвідношення між поняттями «нагляд за дотриманням трудового законодавства» та «нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці»?

 3. Які стандарти щодо здійснення нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці передбачають міжнародні угоди?

 4. Які форми взаємодії використовують державні та громадські органи для здійснення нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці?

 5. Проаналізуйте методи здійснення відомчого контролю за дотримання законодавства про охорону праці, які містить Положення про відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України, затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 7 серпня 2008 р. № 412, і вкажіть способи їх практичної реалізації.

 6. У яких організаційних формах проводиться санітарно-епідеміологіч­ний нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці.

 7. З яких питань можуть проводитись планові заходи державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на суб’єктах господарювання всіх ступенів ризику незалежно від галузі, до якої вони відносяться.

 8. Чи базується діяльність суб’єктів з нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці на соціальному партнерстві, як принципі трудового права України?

 9. Перерахуйте органи, які уповноважені здійснювати державний нагляд у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 10. Вкажіть основні функції громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

 11. Вкажіть, які суб’єкти повноважні здійснювати контроль у сфері охорони праці.

 12. Чи може комісія з питань охорони праці підприємства здійснювати громадський контроль з питань охорони праці?

 13. Чи можна на локальному рівні правового регулювання встановлювати суб’єктів та їх повноваження щодо здійснення громадського контролю?
^

III. Творчі завдання


 1. Проведіть правовий аналіз матеріалів перевірок конкретних роботодавців, здійснених посадовими особами Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду чи його територіальних органів.

 2. Складіть порівняльну таблицю повноважень суб’єктів, що здійснюють громадський контроль за охороною праці.

 3. Проведіть аналіз повноважень суб’єктів, які від імені профспілок та їх об’єднання, можуть здійснювати функцію громадського контролю за дотримання законодавства про охорону праці.

 4. Дослідіть правове регулювання здійснення нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці в одній з іноземних держав.

IV. Задачі


1. 2 вересня 2010 року о 15:00 год. троє осіб вимагали в охоронця ТзОВ «Варта» допустити їх на територію підприємства для проведення планової перевірки з питань охорони праці. Проконсультувавшись телефоном з юристом, охоронець вимагав пред’явити службові посвідчення з метою переписати їх дані. Один з контролюючих, пред’явивши посвідчення, миттєво сховав його в кишеню, не даючи можливості охоронцю ТзОВ «Варта» переписати реквізити. Більше того, на його думку, охоронець не повинен переписувати інформацію з службового посвідчення, адже у направленні на проведення перевірки ці дані зазначаються.

На прохання охоронця представити направлення на проведення перевірки, контролюючий відповів, що таке може показати лише директору ТзОВ. Оскільки директор вже пішов додому, адже його робочий час закінчився, охоронець попросив контролюючих прийти завтра.

Обурені тим, що на підприємстві відсутні будь-які представники адміністрації, контролюючі наполягали на тому, щоб директор підприємства повернувся на робоче місце, адже їх робочий час триває до 18:00 год. і ніщо не заважає їм проводити заходи з планової перевірки.

Через годину директор ТзОВ «Варта» повернувся на роботу і заявив про намір фіксувати процес здійснення перевірки за допомогою відеокамери. Контролюючі роз’яснили йому, що таке право належить тільки органам державної влади, а не суб’єктам господарювання, відтак проводити технічну фіксацію процесу перевірки він не може, а спеціальних ліцензованих приладів для відеофіксації у них не має.

Після цього, директор запропонував контролюючим розписатись у Журналі реєстрації перевірок. Оскільки такого обов’язку у них немає, вони відмовились це зробити. Один з контролюючих пред’явив директору повідомлення про проведення перевірки, направлення на її проведення та своє службове посвідчення. У двох інших осіб, як виявилось, службових посвідчень не було. Але на їх думку, це не суперечить чинному законодавству, адже у направленні на перевірку зазначено троє осіб, що уповноважені на її проведення.

Зваживши на поведінку контролюючих, директор ТзОВ «Варта» прийняв рішення про недопущення їх до проведення перевірки.

Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Які порушення чинного законодавства мали місце у цьому випадку?


2. Відповідно до додатка N 37 до рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 року N 584/744 "Про затвердження Положень про головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", працівникам відділу з питань охорони праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надане, зокрема, право безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємств, призупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці; перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприємства, видавати керівникам об'єкта, цеху виробництва, що перевіряються, обов'язкові для виконання пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

 Держкомпідприємництва доручило представництву Держкомпідприємництва в м. Києві звернутись до Київської міської державної адміністрації та наголосити про невідповідність додатка N 37 до рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 року N 584/744 "Про затвердження Положень про головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" вимогам законодавства про охорону праці і порушити питання щодо внесення змін до зазначеного рішення.

Проаналізуйте наведені положення рішення Київської міської ради щодо їх відповідності нормам чинного законодавства, зокрема, ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) та ЗУ «Про охорону праці». Який механізм реалізації місцевими державними адміністраціями закріплених за ними повноважень у сфері праці?


 1. Директор підприємства відмовив у допуску до перевірки інспектору територіального управління Держгірпромнагляду, оскільки підприємству не було завчасно повідомлено про проведення перевірки. Крім того з моменту проведення попередньої перевірки пройшло менше одного року.

У свою чергу інспектор, посилаючись на положення конвенції МОП №81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, вимагав допустити його на підприємство.

Чи поширюються вимоги Конвенції МОП №81 1947р. про інспекцію праці у промисловості і торгівлі та Закону України «Про основні засади державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності» на діяльність органів Держгірпромнагляду?

Чи встановлено періодичність проведення перевірок органів Держгірпромнагляду?

Якими документами супроводжується проведення перевірки підприємства органами державного нагляду за охороною праці? Який порядок повідомлення? Які ви знаєте види перевірок? Які санкції можуть бути накладенні на підприємство та його директора?

Література


 1. Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України. – 2000. – № 10.

 2. Баклан О. Процесуальне оформлення адміністративних правопорушень в сфері охорони праці // Право України. – 1999. – № 4. – С. 114-115.

 3. Галега В. Про стан охорони праці та державного нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки // Охорона праці. – 1999. – № 6. – С. 6.

 4. Гаращенко Л. П. Охорона праці працівників за законодавством Європейського Союзу // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 97-102.

 5. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія / Н. М. Хуторян, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана, Л. П. Гаращенко, І. П. Лаврінчук, О. В. Макогон, М.П. Стадник, Г. І. Чанишева; Відп. ред. Н. М. Хуторян. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 304 с.

 6. Гейц И. В. Охрана труда: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 560 с.

 7. Голощапов С. А. Правовые вопросы охраны труда в СССР. – М.: Юрид. лит., 1982.

 8. Ершов В. А. Правовое регулирование охраны труда / В.А . Ершов – М.: Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2008. – 184 с.

 9. Єфименко О. Охорона праці і профспілки // Охорона праці. – 2002. – № 5.

 10. Кашкин Ю. С. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие / Ю. С. Кашкин. – М.: Волтерс Клуверс, 2009. – 304 с.

 11. Киселев И. Я. Международно-правовое регулирование труда (международные стандарты труда): учебное пособие / Киселев И. Я. – М., 1995. – 137 с.

 12. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Х.: Консум, 2003. – 832 с.

 13. Козак З. Я. Правове регулювання охорони праці: навч. посібн. / З. Я. Козак. – Львів, 2003. – 168 с.

 14. Коняхин Л. Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. – М., 1982.

 15. Кошелев А. В. О соблюдении норм об охране труда // Советское государство и право. – 1988. – № 5.

 16. Нагорний П. Вдосконалювати санітарний нагляд за умовами праці // Охорона праці. – 1999. – № 2. – С. 44.

 17. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». – Київ: Основа, 1997. – 528 с.

 18. Охорона праці: Європейські міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. В. С. Венедиктова. – Х.; К.: Вид. дім «Райдер», 2006. – 680 с.

 19. Оцінка чинного законодавства про охорону праці та напрями його удосконалення. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. – 150 с.

 20. Попович Є.М. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України: Автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т. внутр. справ. – Х., 2003. – 20 с.

 21. Ріхтхофен, фон В. Інспекція праці: Введення в професію. – Женева, Міжнародне бюро праці, 2002. – 411 с.

 22. Сіленко А. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників: порівняльний аналіз // Право України. – 2000. – № 2. – С. 22-24.

 23. Сошникова Т. А., Шеломов Б. А. Контроль профкома за соблюдением законодательства о труде. – М., 1987.
^

Нормативний матеріал


 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 2. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р., в редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.

 3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 4. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V // Офіційний вісник України. – 2007, 4 (25.06.2007). – Ст. 1771.

 5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України – 1995. – № 12. – Ст. 81.

 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

 7. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 4.

 8. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

 9. Указ Президента України про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20.04.2005 р. № 681/2005 // Офіційний вісник України . – 2005. – № 16. – Ст. 830.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» від 02.11.2006 р. № 1539 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 2997.

 11. Указ Президента України про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки від 05.12.2000 р. № 1303/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 49. – Том 1.

 12. Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06.03.2001 р. № 155/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 10.

 13. Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1830 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 52. – Ст. 3516.

 14. Порядок здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 р. № 1845 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 17. – Ст. 557.

 15. Методичні рекомендації щодо здійснення органами Держнаглядохоронпраці України державного нагляду в сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 27.07.2004 р. № 177 // Охорона праці. – 2006. – № 4.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року » від 21.05. 2009 р. № 502 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 39. – Ст. 1303.

 17. Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 р. № 1640.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перетворення Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду» від 14.08.2006 р. № 1195 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 33. – Ст. 2387.

 19. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджено Указом Президента України від 10.10.2005 р. № 1430/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 41. – Ст. 2599.

 20. Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України, затвердженому на­казом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.03.2004 р. № 92 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 36. – Ст. 2427.

 21. Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.1995 № 134 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 5. – Ст. 126.

 22. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 25.12.2007 р. № 326 // Охорона праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві. – 2008. – № 1.

 23. Положення про Державну пожежну охорону, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 р. № 508 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 11. – Ст. 270.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» № 1539 від 02.11.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45 (20.11.2006). – Ст. 2997.

 25. Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 30.03.2004 р. № 92 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 36. – Ст. 2427.

 26. Положення про відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України, затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 07.08.2008 р. № 412.

 27. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 р. № 1109 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1217) // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1612.

 28. Положення про Державну пожежну охорону, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 р. № 508 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 11. – Ст. 270.

 29. Типове положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.06.1995 р. № 92. – Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 4. – С. 39.

 30. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 р. № 56 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 27. – Ст. 1095.

 31. Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці, затверджений Головою Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 12.11.1993 р. – Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 4. – С. 48.

 32. Типове положення про громадського інспектора з охорони праці, Додаток 1 до постанови Президії ФПУ від 05.11.2004 р. № П-10-4 // Бібліотечка голови профспілкового комітету. – 2005. – № 1.

 33. Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації, Додаток 2 до постанови Президії ФПУ від 05.11.2004 р. № П-10-4 // Бібліотечка голови профспілкового комітету. – 2005. – № 1.

 34. Типове положення про представників профспілок з питань охорони праці, затверджене постановою Президії ФПУ від 17.09.2003 р. № П-5-13 // Бібліотечка голови профспілкового комітету. – 2005. – № 1.

 35. Конвенція МОП № 155 про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище (1981 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці. – 1997. – Том 1.

 36. Конвенція МОП № 176 про безпеку та гігієну праці на шахтах (1995 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці. – 1997. – Том 1.

 37. Конвенція МОП № 167 про безпеку та гігієну праці у будівництві (1988 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці. – 1997. – Том 1.

 38. Конвенція МОП № 81 про інспекцію праці в промисловості і торгівлі (1947 р.).

 39. Конвенція МОП № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві (1969 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці. – 1997. – Том 3.

 40. Рекомендація МОП щодо інспекцій праці в будівельній промисловості № 54.

 41. Рекомендації МОП щодо інспекції праці на гірничопромислових і транспортних підприємствах № 82.

 42. Рекомендації щодо завдань та функцій з охорони праці Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, затвердженні 10 лютого 2009р.

 43. Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. №790.

 44. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) , затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р., N 413 .
1   2   3   4   5

Схожі:

Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 41-45 (І потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 4Б-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМетодичні матеріали для студентів юридичного факультету
Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconТематика та календарний план практичних занять з охорони праці у галузі для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Організація охорони праці у фармацевтичній галузі як складова системи охорони праці в державі
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»...
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи